Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/content/89/7929989/html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

‘BROJ 13’

SMRT KAO SIMBOL PREOBRAŽAJA

…smrt zapravo ima i simbolički značaj transformacije i transfiguracije… …Smrt kao simbol transformacije predstavlja, pre svega, neverbalnu poruku o kraju nekog ciklusa, sistema, obrasca, te nagoveštava promenu, rađanje novog i posve nepoznatog, onoga što je van matrica i struktura postojećeg, predvidljivog i očekivanog… …Smrt je, dakle, samo simbol nestanka jedne opsene, a probuđena svest, koja […]

Za čim najviše žalimo, kad život priđe svom kraju?

…Na prvom mestu se nalazi neostvarena želja da se živi sopstveni život… Australijska negovateljica Broni Var napisala je knjigu o svom iskustvu provedenom uz ljude na kraju života. Ona  je pitala ljude koji su bili na pragu  smrti šta je to zbog čega se kaju, šta su u životu propustili i šta osećaju na kraju […]

Moć Teslinih (skalarnih) talasa

Dipl. inž. Goran Marjanović: …Mnoštvo Teslinih otkrića nije dostupno javnosti. Njegovi najkontroverzniji eksperimenti su obavijeni velom tajne, brojna i vrlo specifična tehnička rešenja su nam nepoznata … …najinteresantnija je jedna od mogućnosti HAARP-a koja se ne pominje na listi zvaničnih ciljeva, ali ipak postoji – a to je da se talasima niske frekvencije utiče na […]

PERSPEKTIVA TESLINE NAUKE U BUDUĆNOSTI

Dr Velimir Abramović …U Teslinom planetarnom društvu sva će energija biti crpljena iz nepotrošivih i besplatnih prirodnih izvora. On je ukazao na to da je Zemlja jezgro ogromnog generatora i da rotacijom elektriše… …Nikola Tesla sa svojom naukom isto je toliko značajan i neprocenjivo veliki za savremeni svet planetarnog telekomunikacionog sistema i razrešenje duboke krize […]

Glas prirode

grupa ljudi koja želi živeti u saglasnosti sa prirodom …život pun igre i radosti, živeći i povezujući se sa izvorima energije iz prirode… Svet oko nas se ubrzano menja i sve je gore po sva živa bića. Čovek od malena biva školovan da misli o sebi kao malom, nemoćnom da nešto promeni, ljudi se usko […]

KVANTNA FIZIKA POTVRĐUJE SNAGU MOLITVE

Molitva u suštini menja stanje kolektivne svesti. Ona može da promeni i menja evoluciju  u prostoru i vremenu čak i kvantno-holografskog univerzuma kao izolovane celine. http://www.dejanrakovic.com/ Intervju objavljen u januarskom broju Geopolitike na temu fundamentalnog kvantno-informacionog holistickog pogleda na slobodnu volju i molitvu, uz osvrt na duboku kvantno-informacionu holisticku prirodu Tesline kreativnosti… Fenomen svesti još […]

Basic Principles of Over Unity Electromagnetic Machines

Udžbenik za razumevanje free energy magnetnih mašina sa naučnim pogledom na svet slobodne energije iz naelektrisanja i magnetnih polja A Scientific View into the World of Free Energy from Electric Charges and Magnetic Fields autor: Jovan Marjanović, dipl. inž. elektrotehnike Johan Volfgang Gete je rekao da su najveće tajne otvorene tajne. Vi gledate u njih a […]

VREME KAO PROJEKCIJA VEČNOSTI I VIDOVI NJEGOVE POSREDNE PERCEPCIJE: MODA, HRONOMETRIJA, SUBATOMSKA FIZIKA (2. DEO)

piše: miša vasić …Fascinacija temporalnošću (kroz modu, fiziku i hronometriju), međutim,ima i mnogo dublji smisao. Ona predstavlja iskonski, esencijalni poziv našeg „jastva“  zaovladavanjem vremenomi nadvladavanje (relativnog) vremena, i to kroz psihičkuemanaciju večnosti, koja je moguća putem raznolikih tradicijskih spiritualnih tehnika…. (1 deo: http://kpv.rs/?p=1645#more-1645) Nadalje, tip metrike  koji odgovara unifikaciji prostora i vremena je takav, da […]

95% ljudi se ponaša kao „životinje stada“

„Životinja  stada“ tim rečima je Niče izrazio protest protiv vladajućeg građanskog morala devetnaestog veka. …“ danas u Evropu  čovek stada ima stav, kao da je on jedina dozvoljena vrsta ljudi, slave se njegove sposobnosti, osobine gde on pripitomljeno i pomirljivo koristi stadu, kao da su to istinske vrline…“ Istraživački projekat naučnika sa univerziteta Leeds u […]

Teslini Ne-Hercijanski talasi i “Srce Mudrosti”!

…evo neobične podudarnosti koja ukazuje na to da su Teslini talasi POTPUNO saglasni fundamentalno ontološkim principima Prirode! Odavde zapravo i proistiće, mogućnost njihove velike korelativnosti sa svim makro i mikro objektima, uključujući i sve forme kosmičkih bio-struktura. Piše dipl. Inž. Goran Marjanović Malo je onih koji veruju u stvarno postojanje Ne-Hercijasnskih talasa Nikole Tesle a njihova […]

UČESTANOST PROSTOR-VREME KAO OSNOVA MENTALNE KONSTRUKCIJE FILMSKE NARACIJE (II deo)

Autor: Šandor Šetalo, (magistar filmologije, profesor filmske montaže na Akademiji umetnosti u Novom Sadu)         I  deo: http://kpv.rs/?p=1650#more-1650 Simulakrumi i simulacija auditivnog Način snimanja, prenošenja i reprodukcije zvuka u elektrostatici može biti jednokanalni i višekanalni: kod jednokanalnog – zvučna slika se tokom projekcije dočarava samo po dubini, kroz različite intenzitete zvučanja, dok se kod višekanalnog […]

ELEKTRO-AUTO U MESEČEVOJ MISIJI

Prvi put su od strane svemirske agencije NASA objavljeni detaljniji podatci o mesečevom elektro automobilu. U misiji Apollo-15 je na mesecu već 1971 godine koriščeno ovo vozilo koje je bilo u rasklopljenom stanju a sklapanje je trajalo samo 20 minuta. Vožnja na Mesecu je prošla bez ikakvih problema i bilo je prema izjavi Davida Skota […]

Dream Chaser – naslednik Space Shuttle – kopirano rusko rešenje!

Pošto je Space Shuttle odslužio svoje, NASA je predstavila novu letilicu koja bi bila izbacivana raketom ATLAS V ka internacionalnoj svemirskoj stanici ISS. Ovo rešenje je među nekoliko predloženih izabrano pošto treba već do 2015 da bude realizovano uz pomoć kompozitnih materijala. Namena je naravo transport astronauta ali i vasionskih putnika koji to zadovoljstvo mogu […]

VREME KAO PROJEKCIJA VEČNOSTI I VIDOVI NJEGOVE POSREDNE PERCEPCIJE: MODA, HRONOMETRIJA, SUBATOMSKA FIZIKA (1. DEO)

piše: miša vasić …Morfičko polje (kolektivno nesvesno), i samo prethodno modifikovano u suptilnim nevidljivim sferama, utiče na burne političke, ekonomske ili kulturne socijalne promene. One poprimaju svoj simbolički izraz u promeni modnog stila, kao u antičkom Rimu za vreme turbulencija… Globalni fenomen mode, oličen kroz masovne medije i trendsetting magazine, recentno je sveprisutan – od […]

MUDRAC SA SAMOSA- PITAGORA, MISTIK I NAUČNIK (3.DEO)

Piše: Tatjana Nastić Domazet MISTERIJSKO UČENJE …ZLATNI STIHOVI: Besmrtne bogove najpre, po zakonu kakav je propis, poštuj i zakletvu čuvaj, a zatim dične heroje,… Celinu uvida u pitagorejsko učenje možemo dobiti tek sveobuhvatnim uvidom u misterije koje je tumačio samo matematicima, dakle onima koji su stupili na put posvećenja. Njima je govorio o Univerzumu, njegovoj […]