‘Filozofija’

Knjiga o Vremeprostoru, Hronike Kosmičke Istorije, V tom

“Ulazimo u novo vremeprostor. Više nećemo biti isti ljudi. Menjamo se u nešto novo. Radikalni zaokret i evolucija ljudske rase samo što se nisu dogodili. Postaćemo nešto što sada ne možemo ni da zamislimo.” Kao vrsta sada veoma brzo prelazimo od fizičkog vremeprostora časovnika i veštačke stvarnosti u integralno vremeprostor u kome su naši umovi […]

O ZAKONU ENANTIODROMIJE: RUSKI KOSMIZAM IZMEĐU UTOPIJE I EVOLUCIJE (2. deo)

piše: Miša Vasić (1. deo http://kpv.rs/?p=2344) Treći predstavnik ruskog kosmizma, znameniti rusko-ukrajinski mineralog i geohemičar Vladimir Vernadski otišao je još dalje u pravcu opserviranja kosmocentričnog pogleda na svet, i to bez tradicijskih metafizičkih i spiritualnih primesa. Koncept Vernadskog lišen je spiritualnosti i orijentisan na ’noosferu’ (kogitivni koncept trans-psihičkog polja svesnosti ljudske rase), koja se rađa […]

O ZAKONU ENANTIODROMIJE: RUSKI KOSMIZAM IZMEĐU UTOPIJE I EVOLUCIJE (1. deo)

piše: Miša Vasić … Smrt je za Ciolkovskog proces transformacije iz jednog oblika života u drugi. To važi i za galaksije, Zvezde i planete… …Svaki atom i molekul pojedinačno imaju svest i ceo kosmos teži savršenstvu i evoluciji… „…U iste reke stupamo i ne stupamo. Ne može se dva puta ući u istu reku. Sve […]

Višedimenzionalna struktura Jedinstva sa aspekta modela KGE

Dipl. inž. Goran Marjanović: …višedimenzionalna rezonantnost, sasvim sigurno je korak bliže na putu ka strukturi Kosmičkog Mehanizma. Ako materiju shvatimo kao „splet polja“ koji je neraskidivo vezan sa energetskim tokovima svog okruženja iskazanih u formi vibracija različitih supstrata, kako onih ”grubotvarnih”, elektromagnetnih i mehaničkih, tako i onih suptilnih – Tesline tehnologije – osnov buduće nauke, […]

VITALNA SILA: OD NAUKE DO EZOTERIJE I NATRAG (ANIMALNI MAGNETIZAM / ODIČKA SILA/VRIL) (2. deo)

piše: Miša Vasić Nakon Riechenbachovog dela, a pre svega inspirisana Mesmerovom slavom te potonjim (terapeutskim, pre svega) radovima njegovih naslednika, javnost evropskih zemalja je bila više nego spremna da se suoči sa ’vitalnom silom’ kao predmetom fascinacije i široke popularnosti. Tome je doprineo Baron Edward Bulwer-Lyttonsa svojim literarno-okultnim konceprom ’vril’-energije. Baron Edward George Earle Lytton […]

VITALNA SILA: OD NAUKE DO EZOTERIJE I NATRAG (ANIMALNI MAGNETIZAM / ODIČKA SILA/VRIL) (1. deo)

piše: Miša Vasić Uprkos odsustvu verbalno-kognitivne artikulacije, svako od nas, na telesno-mentalnom nivou, egzaktno zna šta je to vitalna sila. Osećaj sreće i blagostanja, ili obrnuto –osećaj nezadovoljstva i psihofizičke neugodnosti, diskursivno regrediran na nivo ’puke subjektivnosti’ predstavlja osnovu na kojoj se, vrlinom ispunjenosti i sreće, održava zdravlje, ili, s druge strane, utire put ka […]

INTEGRISANI POJEDINAC KAO PREDUSLOV ZA NASTANAK POST-NACIONALNOG DRUŠTVA (1. deo)

Piše: Miša Vasić „Prihvaćeno je da svaka oholost, taština i sve do najstupidnijih hvalisanja biva dopušteno i časno, ukoliko se stavlja na račun nacije u kojoj smo se pomučili roditi. Ono što se niko ne bi usudio da kaže o svom Ja, sveta je dužnost da se kaže o svom MI.“ (Denis De Rougemont, „Zapadna […]

INTEGRISANI POJEDINAC KAO PREDUSLOV ZA NASTANAK POST-NACIONALNOG DRUŠTVA (2. deo)

Piše: Miša Vasić …Početak duhovnog puta znači suočavanje sa potpunom usamljenošću – tj. da je jedino što posedujemo u stvari naša svest… …ne sme se sumnjati u pobedu spiritualno strukturisanih zakona višeg reda, koji dolaze iz sveta ideja… …Uvećavanje broja osvešćenih ljudi dovešće do formiranja kritične mase… Antropološka analiza fenomena nacionalnog identiteta morala bi poći […]

SMRT KAO SIMBOL PREOBRAŽAJA

…smrt zapravo ima i simbolički značaj transformacije i transfiguracije… …Smrt kao simbol transformacije predstavlja, pre svega, neverbalnu poruku o kraju nekog ciklusa, sistema, obrasca, te nagoveštava promenu, rađanje novog i posve nepoznatog, onoga što je van matrica i struktura postojećeg, predvidljivog i očekivanog… …Smrt je, dakle, samo simbol nestanka jedne opsene, a probuđena svest, koja […]

VREME KAO PROJEKCIJA VEČNOSTI I VIDOVI NJEGOVE POSREDNE PERCEPCIJE: MODA, HRONOMETRIJA, SUBATOMSKA FIZIKA (2. DEO)

piše: miša vasić …Fascinacija temporalnošću (kroz modu, fiziku i hronometriju), međutim,ima i mnogo dublji smisao. Ona predstavlja iskonski, esencijalni poziv našeg „jastva“  zaovladavanjem vremenomi nadvladavanje (relativnog) vremena, i to kroz psihičkuemanaciju večnosti, koja je moguća putem raznolikih tradicijskih spiritualnih tehnika…. (1 deo: http://kpv.rs/?p=1645#more-1645) Nadalje, tip metrike  koji odgovara unifikaciji prostora i vremena je takav, da […]

Alhemija danas

O junaštvu, hrabrosti, težnji za istinom i unutrašnjoj promeni … Čovek koji je u srcu dodirnut božanskim duhom  steći će  jedan osećaj iskrenosti i  čistote… … Ko je postao svestan svoga stanja postojanja i u izvesnoj se meri može osloboditi turbulencije usred koje mora da deluje, želi da spozna.  Želi da zna ko je on, […]

MUDRAC SA SAMOSA- PITAGORA, MISTIK I NAUČNIK (1.deo)

„Pitagorino veličanstveno zdanje nikada nije uništeno. Aleksandrijska Škola zaposela je gornje spratove, savremena nauka ojačala temelje i prizemlje. Eduard Šire piše: Tatjana Nastić Domazet Kroz celu istoriju u određenim vremenskim intervalima, u jednom trenutku, neka duhovna struja prožme čitavo čovečanstvo. Njen izvor je u božanskom svetu, a na zemlji o njoj svedoče proroci i mudraci. […]

UČESTANOST PROSTOR-VREME KAO OSNOVA MENTALNE KONSTRUKCIJE FILMSKE NARACIJE (I deo)

Autor: Šandor Šetalo, (magistar filmologije, profesor filmske montaže na Akademiji umetnosti u Novom Sadu) …Morfeus … iz filma Matriks …je ovim rečima savetovao svog učenika: Pokušavam da ti oslobodim um, ali ti mogu samo pokazati vrata. Ti si taj koji treba da prođe kroz njih… Moraš sve da zaboraviš. Strah, sumnju i nevericu…. …Ubrzanje i […]

UČESTANOST PROSTOR-VREME KAO OSNOVA MENTALNE KONSTRUKCIJE FILMSKE NARACIJE (II deo)

Autor: Šandor Šetalo, (magistar filmologije, profesor filmske montaže na Akademiji umetnosti u Novom Sadu)         I  deo: http://kpv.rs/?p=1650#more-1650 Simulakrumi i simulacija auditivnog Način snimanja, prenošenja i reprodukcije zvuka u elektrostatici može biti jednokanalni i višekanalni: kod jednokanalnog – zvučna slika se tokom projekcije dočarava samo po dubini, kroz različite intenzitete zvučanja, dok se kod višekanalnog […]

VREME KAO PROJEKCIJA VEČNOSTI I VIDOVI NJEGOVE POSREDNE PERCEPCIJE: MODA, HRONOMETRIJA, SUBATOMSKA FIZIKA (1. DEO)

piše: miša vasić …Morfičko polje (kolektivno nesvesno), i samo prethodno modifikovano u suptilnim nevidljivim sferama, utiče na burne političke, ekonomske ili kulturne socijalne promene. One poprimaju svoj simbolički izraz u promeni modnog stila, kao u antičkom Rimu za vreme turbulencija… Globalni fenomen mode, oličen kroz masovne medije i trendsetting magazine, recentno je sveprisutan – od […]