‘Psihologija’

STRAH KAO MEHANIZAM KOSMIČKE REGULACIJE

piše: Miša Vasić strah – plašiti se od (nečega ili nekoga) – očekivati ili brinuti o (nečemu lošem ili neprijatnom) – biti uplašen ili zabrinut (Merriam-Webster Dictionary)  Strah, kao globalni fenomen raspršen brutalnom silom egzistencijalne ugroženosti individue globalnim ekonomskim slomom, ratovima, spektakularnim terorističkim devastacionim aktima, ili pak ekspanzijom anksioznosti što prožima biće atomiziranog pripadnika „usamljene […]

AUTOIMUNE BOLESTI – MULTIPLA SKLEROZA

Autorska studija : Ljiljana Dešević, psiholog Kod autoimunih bolesti organizam neutrališe delovanje svog imunološkog sistema zbog čega uništava  samoga sebe. Polazeći od te činjenice postavlja se pitanje: šta je to u organizmu što je moćnije od imunološkog sistema? Ovo pitanje u sebi sadrži odgovor. Činjenica da organizam sam sebe uništava, znači da ga uništava nešto što […]

Reinkarnacija

Nikola Tesla se ponovo inkarnirao i dobio Nobelovu nagradu 2011. Piše: Milovan Mića Jovanović Da li smo već ži­ve­li na Ze­mlji? Ako je­smo – kog smo bi­li po­la, ra­se, ve­re…? Gde smo ži­ve­li i šta smo ra­di­li? Da li i ka­ko pret­hod­ni ži­vot uti­če na sa­da­šnji? Da li smo se i ra­ni­je sre­ta­li s ne­kim […]

Zemlja duše- duhovna avantura na magičnom Altaju

Olga Karitidi je psihijatar u Sibiru. Nakon što je spontano doputovala  na altajske planine postaje učenik  tamošnje šamanke koja je vodi kroz niz magičnih iskustava i pokazuje  joj  izvore dubljeg znanja. Na putu ka Belovodju- mitskoj zemlji Šambali, domovini naših duša, susreće se sa revolucionarnim mističnim učenjem i otkriva drevne tajne isceljenja koje sa uspehom […]

METODA INTERDISCIPLINARNOSTI SA MEHANIZMOM EVOLUCIJE I HIPOTEZOM PROSTORA I VREMENA

Drugi deo monografije „Osnovi strukturologije“ Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog Čini se kao da je davno prošlo ono vreme kada je radoznao čovek, kakav je bio Faradej, mogao da zakači ključ na zmaja i da tako dođe do naučnih saznanja. Današnji glomazan i skup naučno-istraživački sistem otkriva činjenice, koje, po sopstvenom priznanju, često ne razume. Ipak, […]

INTERDISCIPLINARNOST I PSIHOLOGIJA OSNOVI STRUKTUROLOGIJE

-Autorska studija- Prvi deo Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog „Dvadeset i prvi vek će, u prvom redu, biti vek interdisciplinarnosti.“ Nacionalna akademija nauka SAD Tačno objašnjenje svih fenomena koje proučavaju pojedinačne nauke, zahteva od nas: • da sve fenomene posmatramo kao strukturirane sisteme • da znamo princip strukturiranja psihološkog sistema čoveka • da znamo princip konekcije […]

PSIHODIJAGNOSTIKA KAO PROCES MERENJA

Piše Ljiljana Dešević, psiholog: Egzaktne nauke imaju tačku do koje su stigle u svom razvoju i od koje se šire u jednom pravcu. Psihologija još nije ispunila taj uslov. Čak i psihijatrija, sa kojom je psihologija kompatibilna, često menja klasifikaciju mentalnih oboljenja. Da bi psihologija postala egzaktna i zauzela mesto koje joj pripada u sistemu […]

ATAVIZAM PSIHOLOŠKOG SISTEMA, II deo

Ljiljana Dešević, psiholog Ova autorska studija se bavi vezama koje postoje između ranijih iskustava (sećanja) i atavizma psihološkog sistema, s jedne strane, i čovekovih reakcija (kognitivnih, emotivnih, socijalnih, somatskih), s druge strane. Podelite članak:

Povratak Žene Beli bufalo

…U narednom periodu radi se pre svega o tome da žene kao  i muškarci razviju svoj ženski prapotencijal , i tu snagu, ljubav i mudrost primene za dobro svih bića… Pre više od hiljadu godina desio se Siux-Lakota  indijancima događaj koji je bio osnova za  „sedam svetih rituala“ prerijskih indijanaca severne Amerike i spritualni temelj mnogih […]

EVOLUCIJA PSIHOLOŠKOG SISTEMA I deo

Psiholog Ljiljana DEŠEVIĆ Psihološki sistem je najsloženiji i najmoćniji poznati sistem. Iako moćan, ovaj sistem je istovremeno čoveku nejasan i nepotpuno kontrolisan. Dva su razloga zbog kojih je psihološki sistem čoveku nejasan i nepotpuno kontrolisan. Jedan je postojanje snažnih atavizama u psihološkom sistemu, a drugi specifičan način na koji su konektovane sve one komponente koje […]

PSIHODIJAGNOSTIKA I NA PSIHODIJAGNOSTICI ZASNOVANA PREDIKCIJA PONAŠANJA POMORCA NA BRODU

Ljiljana Dešević, psiholog Dr. Milenka Vraneš-Grujičić, spec. medicine rada Rad je prikazan na: The 13th International Symposium on Maritime Health, koji je održan u Bergenu-Norveška, juna 2015. Simpozijum se bavio traženjem odgovora na pitanje: Šta je to zdrav pomorac? Odgovor na pitanje: šta je to psihološki zdrav pomorac autorke ovog rada nalaze u samoj prirodi […]

Prave misli upravljaju moždanom aktivinošću

Ako čovek ne može da dovede svoje emocije u balans, život će mu brzo postati težak. Razlog tome može da bude jedan preaktivan regiom u mozgu, koji pomaže da se prerade i regulišu senzacije. Ispitanici su mogli sa odgovarajućim mislima da primire aktiviranu oblast, ako su informisani o sopstvenoj moždanoj aktivnosti u toku.  Istraživači Psihijatrijske […]

PSIHOSTRUKTUROLOGIJA I deo

Psihološki sistem ima savršenu strukturu koja se može opisati rečima, izmeriti i izmeniti. Pravilnost psihološkog sistem omogućava i razumevanje njegove evolucije. Predmet proučavanja egzaktnih nauka je sredinom dvadesetog veka pomeren sa opštih saznanja na strukturu entiteta kojima se te nauke bave. Od tada zaključke nauka koristi opsta teorija sistema (General systems theory) da bi razumela […]

Neurolog svedoči posle kliničke smrti

Renomirani Harvardski ekspert, neurohirurg  Eben Aleksandar smatrao  je da je iskustvo kliničke smrti puno svetla i muzike fantazija koju mozak produkuje pod ekstremnim stresom sve dok i sam nije pao u komu- i njegova svest napravila daleko putovanje u dimenziju za koju je smatrao da ne postoji. Podelite članak:

Lečenje pričama

  “Tamo gde ti je rana skriva se izvor snage” Priče igraju važnu ulogu, kako u tradicionalnom lečenju duše tako i modernoj psihoterapiji. Sigmund Frojd je sazidao čitavu građevinu  psihoanalize na temelju priče o kralju Edipu, koji je ubio oca i oženio majku. Duši je  potrebno pripovedanje kao hrana telu. U pričama srećemo sopstvene nade, […]