‘Psihologija’

„Kvantna Transformacija-praktični priručnik za srećniji život“ – nova knjiga autorke Sonje Simonovske

Bez obzira da li u teoriju o prethodnim životima verujemo ili ne, iskustva koja se stiču uz pomoć tehnika za „odlaženje“ u neki prethodni život itekako mogu pomoći da osvetlimo neka područja ovoga života. Neki se pitaju da li je to samo naša fantazija ili se to stvarno desilo. U suštini, to nije ni bitno. […]

VITALNA SILA: OD NAUKE DO EZOTERIJE I NATRAG (ANIMALNI MAGNETIZAM / ODIČKA SILA/VRIL) (2. deo)

piše: Miša Vasić Nakon Riechenbachovog dela, a pre svega inspirisana Mesmerovom slavom te potonjim (terapeutskim, pre svega) radovima njegovih naslednika, javnost evropskih zemalja je bila više nego spremna da se suoči sa ’vitalnom silom’ kao predmetom fascinacije i široke popularnosti. Tome je doprineo Baron Edward Bulwer-Lyttonsa svojim literarno-okultnim konceprom ’vril’-energije. Baron Edward George Earle Lytton […]

Međuigra sunca i meseca

…U telusologiji su razvijene vrlo dobre mogućnosti tretmana i individualni koncept prevencije… Terlusologija je učenje o suprotnim uticajima sunca i meseca  na živu prirodu i iz toga rezultirajuće  delovanje na mozak odnosno disanje.  Dva uticaja na živu prirodu zemlje (Tera) grade osnovu za ovaj polaritet, kroz položaj meseca (Luna) i sunca (Sol) u odnosu na […]

Slobodan pogled

Očevo i majčino oko, sunčev i mesečev tip „Integrativna terapija vida“ Ursule Bihler  je više od poboljšanja vida. Cilj je izneti na videlo izvore  smetnji, koji mogu biti duboko, započeti još kod oca ili majke ili višestruko usidreni u njihovim doživljajima. Ursula Bihler razvila je metod koji blago dovodi pacijenta do nastalih blokada  vida i […]

ASOCIIJACIJE – Autorska studija –

Ljiljana Dešević, psiholog U dvadesetom veku predmet proučavanja egzaktnih nauka pomeren je sa opšte teorije na strukturu sistema kojima se te nauke bave. Kada bude razumela strukturu psihološkog sistema, psihologija će ući u red egzaktnih nauka i postaće deo General systems theory, gde joj je odavno i mesto. Podelite članak:

VITALNA SILA: OD NAUKE DO EZOTERIJE I NATRAG (ANIMALNI MAGNETIZAM / ODIČKA SILA/VRIL) (1. deo)

piše: Miša Vasić Uprkos odsustvu verbalno-kognitivne artikulacije, svako od nas, na telesno-mentalnom nivou, egzaktno zna šta je to vitalna sila. Osećaj sreće i blagostanja, ili obrnuto –osećaj nezadovoljstva i psihofizičke neugodnosti, diskursivno regrediran na nivo ’puke subjektivnosti’ predstavlja osnovu na kojoj se, vrlinom ispunjenosti i sreće, održava zdravlje, ili, s druge strane, utire put ka […]

Ogledalo duše

Naše oko je svetlosni organ koji nam pomaže da iskusimo dimenzije koje su kroz svetlo postale vidljive. Oko ne prima samo svetlo, ono takođe i zrači svetlo i snagu, snagu koja je za mnogo šta sposobna. Ko i šta smo mi postaje vidljivo zračenjem naših očiju, jer oči su ogledalo duše. Oko ne može videti […]

INTEGRISANI POJEDINAC KAO PREDUSLOV ZA NASTANAK POST-NACIONALNOG DRUŠTVA (1. deo)

Piše: Miša Vasić „Prihvaćeno je da svaka oholost, taština i sve do najstupidnijih hvalisanja biva dopušteno i časno, ukoliko se stavlja na račun nacije u kojoj smo se pomučili roditi. Ono što se niko ne bi usudio da kaže o svom Ja, sveta je dužnost da se kaže o svom MI.“ (Denis De Rougemont, „Zapadna […]

INTEGRISANI POJEDINAC KAO PREDUSLOV ZA NASTANAK POST-NACIONALNOG DRUŠTVA (2. deo)

Piše: Miša Vasić …Početak duhovnog puta znači suočavanje sa potpunom usamljenošću – tj. da je jedino što posedujemo u stvari naša svest… …ne sme se sumnjati u pobedu spiritualno strukturisanih zakona višeg reda, koji dolaze iz sveta ideja… …Uvećavanje broja osvešćenih ljudi dovešće do formiranja kritične mase… Antropološka analiza fenomena nacionalnog identiteta morala bi poći […]

SMRT KAO SIMBOL PREOBRAŽAJA

…smrt zapravo ima i simbolički značaj transformacije i transfiguracije… …Smrt kao simbol transformacije predstavlja, pre svega, neverbalnu poruku o kraju nekog ciklusa, sistema, obrasca, te nagoveštava promenu, rađanje novog i posve nepoznatog, onoga što je van matrica i struktura postojećeg, predvidljivog i očekivanog… …Smrt je, dakle, samo simbol nestanka jedne opsene, a probuđena svest, koja […]

Za čim najviše žalimo, kad život priđe svom kraju?

…Na prvom mestu se nalazi neostvarena želja da se živi sopstveni život… Australijska negovateljica Broni Var napisala je knjigu o svom iskustvu provedenom uz ljude na kraju života. Ona  je pitala ljude koji su bili na pragu  smrti šta je to zbog čega se kaju, šta su u životu propustili i šta osećaju na kraju […]

KVANTNA FIZIKA POTVRĐUJE SNAGU MOLITVE

Molitva u suštini menja stanje kolektivne svesti. Ona može da promeni i menja evoluciju  u prostoru i vremenu čak i kvantno-holografskog univerzuma kao izolovane celine. http://www.dejanrakovic.com/ Intervju objavljen u januarskom broju Geopolitike na temu fundamentalnog kvantno-informacionog holistickog pogleda na slobodnu volju i molitvu, uz osvrt na duboku kvantno-informacionu holisticku prirodu Tesline kreativnosti… Fenomen svesti još […]

95% ljudi se ponaša kao „životinje stada“

„Životinja  stada“ tim rečima je Niče izrazio protest protiv vladajućeg građanskog morala devetnaestog veka. …“ danas u Evropu  čovek stada ima stav, kao da je on jedina dozvoljena vrsta ljudi, slave se njegove sposobnosti, osobine gde on pripitomljeno i pomirljivo koristi stadu, kao da su to istinske vrline…“ Istraživački projekat naučnika sa univerziteta Leeds u […]

MOĆ IMAGINACIJE (2. deo)

(http://kpv.rs/?p=1001 1. deo) … U ovom tekstu želimo ukazati na ogromnu moć ljudskog uma i nužnosti naše svesnosti o tome… …svaka naša misao, dobra ili loša, konkretizuje se i, u granicama realnih mogućnosti, postaje stvarnost… …“što više dobra činite drugima, tim više dobra činite sebi“… Piše dipl. inž. Goran Marjanović Uprošteno rečeno, sugestija je aktivnost […]

TRANSCENDENTNA FUNKCIJA UMA KAO IZVOR REKONEKCIJE POJEDINCA (2. deo)

(http://kpv.rs/?p=1006 1. deo) piše: Miša Vasić James W. Jones, profesor religije i kliničke psihologije sa Rutgers univerziteta ukazuje na rezultate kliničkih ispitivanja dejstava različitih psiholoških, psiho – habitualnih i spiritualnih tehnika, te na interakciju između zadate informacije i psihosomatske reakcije. U svom radu „Duša, psiha, mozak: novi pravci u  istraživanju religije i nauke o mozgu […]