‘Fizika’

MOBILNA TELEFONIJA I ZDRAVLJE

O BIOLOŠKIM UTICAJIMA RADIOFREKVENTNOG I MIKROTALASNOG NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA ALEKSANDAR KALAJDŢIĆ i DEJAN RAKOVIĆ,  Elektro- tehniĉki fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2. GENETSKI EFEKTI U mnogim radovima je pokazano da RF-MT zračenje izaziva promenu ekspresije gena i proteina u odredjenim ćelijama pri intenzitetima koji su manji od preporuĉenih granica. Podelite članak:

Nauka o besmrtnosti i duši

„Svako umire ali niko nije mrtav“ – Tibetanska izreka Svi naši iskonski strahovi su neposredno vezani za fizičku smrt. Oni nastaju iz nedostatka znanja o našoj božanskoj suštini i za nju vezanu besmrtnost. Podelite članak:

SKALARNI TALASI

Dr. Ivan Šimatović: Što je i kako načelno funkcionira nehercijanski torzijski val? Rad je prvi ozbiljan pokušaj teorijskog razmatranja structure Maxwellovih jednačina na ovim prostorima – a i šire. Matematika je izuzetno zahtevna ali višestruko proverena i tačna tako da rad možete razmatrati i samo intuitivno na bazi komentara. Podelite članak:

RENESANSA MOTORA ČIJA ROTACIJA SE ZASNIVA NA NUKLEARNIM REAKCIJAMA MALE ENERGIJE

Koncizan Abstract Br. 5 (Opis Visoke Tehnologje bliske budučnosti: Stevan Lazar Odobaši (Dipl., Ing.) Za vreme druge polovine 20-og veka, jedan veoma veliki broj prominentnih naučnika, ukljucujuci nekoliko dobitnika Nobelove Nagrade, Sjedinjene Americke Drzave su, kao I vecina tehnoloski razvijenih zemalja, izgradle, ispitale i demonstrirale veci broj motora koji se zasnivaju na Nuklearnim Reakcijama Male […]

“Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama”

Dipl. inž. Goran Marjanović: Evo jednog zanimljivog teksta koji govori o više nego neobičnim energetskim fenomenima u okolini Prolom banje. Tekst je napisan na osnovu nedavnih merenja. Neopisiva lepota prirode, sigurno bi trebao biti dovoljan motiv za nova i detaljnija istraživanja koja bi trebala uslediti na jesen a rezultati učinjenih merenja govore u prilog nesumnjivog postojanja […]

Tesla ili kosmos kao pitagorejska igra brojeva

– Kosmička avantura dr Velimira Abramovića: „Tesla evolucija svesti čovečanstva“ – piše: Miša Vasić “ Blagoslovi nas božanski broju, ti koji si stvorio bogove i ljude! O sveti, sveti Tetraktise, ti koji sadržiš korijen i izvor vječnog toka stvaranja! Jer božanski broj počinje čistim i dubokim jedinstvom i doseže sveto četiri; potom stvara majku svega, […]

Korelativnost prostornih i vremenskih bića

“ Postoji u svemiru jedno jezgro iz kojeg svi dobijamo svu svoju snagu, sva nadahnuća … Ono nas večno privlači i svako od nas može osetiti njegove vrednosti. Nikada nisam uspeo da prodrem u tajnu tog jezgra, ali osećam da ono postoji. Kada hoću da ga zamislim duhovno, onda je to svetlost; kada želim da […]

Kvantna nelokalnost Teslinih talasa

Dipl. inž. Goran Marjanović:  Ovaj tekst ima za cilj da ukaže na sasvim nespornu saglasnost koncepcija Nikole Tesle i njegovih eksperimentalnih rezultata sa onima do kojih su došli i drugi, savremeni istraživači, potpuno nezavisno, geografski i istorijski potpuno nepovezani, što ukazuje na moguću, i vrlo verovatnu istinitost svih njihovih razmišljanja, reči i poruka. U tekstu su dati vrlo čvrsti […]

„ENERGIJA NULTE TAČKE …“

AUTOR: STEVEN L. BAŠIĆ NAUČNA RASPRAVA: „ENERGIJA NULTE TAČKE PO JEDNOM STEREORADIANU I DISTRIBUCIJA GRAVITACIONIH UBRZANJA PLANETA KROZ SUNČANI SISTEM–POREKLO I UZROK GRAVITACIJE“ SINOPSIS: ENERGIJA NULTE TAČKE (ENT) JE PREDMET VISOKOG INTERESA NAUČNOG SVETA. Podelite članak:

Tajna pamćenja vode – fundamentalni mehanizam života Kosmosa

Dipl. inž. Goran Marjanovic Sasvim je nesumnjivo da je voda najvažnihji element na našoj planeti. Bez nje, život na Zemlji bio bi nemoguć. No – nisu u pitanju samo njena fizičko-hemijska svojstva koja direktno utiču na pravilno funkcionisanje našeg organizma i mogućnost opstanka živih bića, biljaka, životinja i ljudi  – nego i neke njene osobine […]

Nobelovac pravi perpetum mobile

Naučnici u Kembriđu zajedno sa nobelovcem Frankom Vilcekom (prof. dr. Frank Wilczek, Nobelova nagrada za fiziku 2004 god.) žele da uz pomoć „jonske zamke“ stvore „vremenski kristal“ koji bi se vrteo bez dodavanja energije – znaći stvoren bi bio prvi „perpetum mobile“ od strane zvanične nauke! (Foto: Hartmut Haffner) Podelite članak:

„TUNGUSKI KLJUČ“

Nova knjiga Nebojše Hafizovića koja baca novo svetlo na dogadjaj od pre 104 godine: Te noći između 30. juna i prvog jula 1908-e godine, gotovo da nije ni bilo na čitavoj severnoj zemljinoj hemisferi. U Nemačkoj je zabeleženo da je dan trajao do ponoći, u Rimu se noć nije ni spustla do jutra, a u […]

“Vreme” kao inverzno-opozitna struktura “prostora”

Dipl. inž. Goran Marjanović: Pojam vremena je, kako smo to već više puta napomenuli u prethodim tekstovima ovog serijala, veoma teško opisati imajući na umu da ono ne postoji u našem čulnom iskustvu[1]. Ipak, da bismo se mogli upoznati sa hipotetičkim, izuzetno složenim, strukturama prostorvremena kakva je na primer “Fraktalna super-simetrija dvostruke, četverodimenzionalne, toroidalne, spirale” […]

Hemi-hipersferna struktura Jedinstva

Dipl. inž. Goran Marjanović: Razumevanje struktura čija je dimenzionalnost veća od tri izuzetno je teško iz prostog razloga što ih nema u našem čulnom iskustvu. Ipak, Realnost je sasvim nesumnjivo višedimenzionalna i svi problemi klasično-naučne misli proističu iz nerazumevanja stvarne suštine prostor-vremena a ona se može razumeti isključivo razmatranjem višedimenzionalnih, ne-euklidskih (zakrivljenih), struktura. Pokušaćemo zato […]

Trodimenzionalno vreme

Dipl. inž. Goran Marjanović: … …Verujemo da je sada razumljivija i mnogo prihvatljivija (inače krajnje ”ezoterijska”) tvrdnja da svi mi (i uopšte sve što ”postoji”) postojimo u bezbroj primeraka (verzija, inkarnacija …) te da svako od nas kreira svoju (vlastitu) realnost u (vlastitoj) večnosti svog (ličnog) trenutka….   Vreme i prostor su oduvek zaokupljali ljudske […]