Free Energy OverUnity

ENERGIJA RELATIVNE ROTACIJE SISTEMA MASA NA UMERENIM  UGAONIM  BRZINAMA U  SVETLOSTI  KLASICNE  FIZIKE

Autor Stevan Lazar  Odobasic (Basic) Dipl., Ing.

Ova monografija potvrđuje laboratoriska merenja akademika Veljka Milkovića.

Energija Prvog Stepena Oscilatora može biti nešto redukovana u sučaju Oscilacja koje imaju lučnu putanju, ili samo jedan deo punog kruga, medjutim, doprinos Drugos i Trećeg Stepena je znatan.

Prema paralelnoj, savremenoj, skalarnoj teoriji energije, energija kompozitnog talasa je proporcionalna kvadratu amplitude kao i Totalnoj Ugaonoj Brzini relativne rotacije, zato, i ako se prihvati pretpostavka Lorda Kelvina (istoriski, Lord Kelvin je preporučio industrijalcu Wesinghousu Teslin polifazni sistem electricne energije) o važnosti PARSEVALOVE teoreme, tri podjednake amplitude kao i tri podjednake ugaone brzine, proizvode najmanje trostruku amplifikaciju energije.

Analiza klasicne fizike predviđja šestostruku amplifikaciju.

Energija pretstavlja integralni deo interesa naučnih sfera. Korišćenje energije je vezano sa razumavanjem fizičkih zakona. Knjiga kompletirana 2009 godine, Unified Theory,  sadržava brojne nalaze koji su osnova relativne rotacije sistema  masa,  sa  ugaonim brzinama visoke energije. Priložen rad osvetljava važnost principa obradjenih u Unified Theory, u oblasti umerenih ugaonih brzina klasične fizike, kao i paralelu sa Milkovicevim Laboratoriskim Merenjima.

Sa doviljnim stepenom aproksimacije, u slucaju ‘Dvostepenog Mehanickog Oscilatora’:

http://www.pendulum-lever.com

 

http://www.pendulum-lever.com/applications.html

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “Free Energy OverUnity”

  1. Zora L. Toth, Ph.D. каже:

    Congartulations to the Author, Steven L. Basic for his ability to see and understand clearly the inner nature of
    reality.

    Congartulations to the owner of kpv.rs Internet site. It represents a state of the art. Best wishes for continued success.

Ostavite komentar