ASOCIIJACIJE – Autorska studija –

Ljiljana Dešević, psiholog

U dvadesetom veku predmet proučavanja egzaktnih nauka pomeren je sa opšte teorije na strukturu sistema kojima se te nauke bave. Kada bude razumela strukturu psihološkog sistema, psihologija će ući u red egzaktnih nauka i postaće deo General systems theory, gde joj je odavno i mesto.

Vidljivi deo psihološke strukture čoveka čine životna iskustva (zapamćena i aktuelno). Životna iskustva su makro strukturalne komponente psihološkog sistema.

Sva životna iskustva se sastoje od:

(1) spoljašnjih okolnosti (ambijenta i drugih ljudi) i od

(2) psiholoških reakcija (opažanja, osećanja, razmišljanja…).

Spoljašnje okolnosti opažamo i pamtimo. Opažanje i pamćenje su psihološki procesi. Preko opažanja i pamćenja spoljašnje okolnosti postaju psihološke reakcije. Psihološke reakcije su mikro strukturalne komponente psihološkog sistema čoveka.

Veze koje postoje imeđu životnih iskustava, kao i veze koje postoje unutar jednog životnog iskustva (veze između okolnosti i reakcija), su takođe vidljiv, ali su nejasan (nerazumljiv) deo psihološke strukture čoveka.

Spoljašnje okolnosti i psihološke reakcije svakog životnog iskustava traju, tj. sadrže se u životnim iskustvima koja se kasnije događaju. To trajanje, okolnosti i reakcija svakog životnog iskustva u okolnostima i reakcijama svih narednih životnih iskustava, su veze psihološkog sistema čoveka.

Šta izaziva psihološke reakcije čoveka u datom životnom iskustvu?

Psihološke reakcije čoveka uvek izazivaju spoljašnje okolnosti. Spoljašnje okolnosti istovremeno uvek aktiviraju deo psihološkog sistema. Taj, aktivirani deo psihološkog sistema, istovremeno uvek izaziva psihološke reakcije čoveka. Znači, psihološke reakcije čoveka uvek izazivaju dva faktora:

(1)         spoljašnje okolnosti i

(2)         spoljašnjim okolnostima aktivirani deo psihološkog sistema čoveka.

 

Veza aktuelne psihološke reakcije i aktiviranog dela psihološkog sistema je asocijacija. Asocijaciju uvek čine isti delovi strukture psihološkog sistema, tj. isto u aktuelnom i zapamćenim životnim iskustavima.

Na nivou strukture, asocijacija je veza psihološkog sistema. Na nivou funkcije, asocijacija je proces koji se u datom trenutku odvija između više istih delova strukture psihološkog sistema čoveka.

Predususlov standardizacije psihoterapije je poznavanje prirode veza psihološkog sistema. Standardizuje se način na koji se psihoterapija bavi asocijacijama klijenta.

 

Tokom psihoterapije, direktno upitan, klijent će odgovoriti da sva njegova asocijativno povezana životna iskustva imaju, u psihološkom smislu, iste okolnosti, i da on na njih reaguje istim psihološkim reakcijama.

Psihoterapijska seansa bi trebalo da pomogne klijentu da razume, tj. da sebi pojasni, tj. da upozna: (1) okolnosti i reakcije u više svojih asociranih (asocijatvno povezanih) životnih iskustva i (2) da razume ono što je u tim, asocijatvno povezanim životnim iskustvima, psihološki isto. Ovo je način na koji se upoznaje jedna nejasna veza, tj. deo psihološkog sistema.

 

Upoznati deo psihološkog sistema automatski (istovremeno) i trajno gubi uticaj na psihološke reakcije čoveka, tako da u narednim životnim iskustvima psihološke rekacije postaju adekvatnije spoljašnjim okolnostima za upoznati deo psihološkog sistema.

Psihoterapija ne menja strukturu psihološkog sistema, jer se ne može promeniti ono što je bilo (sećanja). Psihoterapija menja nastavak struktuiranja psihološkog sistema.

http://www.psychostructurology.rs/index.html

psychostructurology@t-com.me desevic@t-com.me

tel.  +381644761008     +38268748901

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar