Slobodan pogled

Očevo i majčino oko, sunčev i mesečev tip

„Integrativna terapija vida“ Ursule Bihler  je više od poboljšanja vida. Cilj je izneti na videlo izvore  smetnji, koji mogu biti duboko, započeti još kod oca ili majke ili višestruko usidreni u njihovim doživljajima. Ursula Bihler razvila je metod koji blago dovodi pacijenta do nastalih blokada  vida i ponašanja, da bi ponovo pred očima ugledali široki horizont.

Ursula Bihler je optičar, bavi se terapijom vida i psihoterapijom u sopstvenoj praksi u Minhenu.

Profesionalna usmerenost na oči, smetnje vida i različite obrasce ponašanja dovela ju je do otkrića da se na osnovu forme rožnjače mogu izvesti zaključci u vezi tela i psihe.

To je bio prodor ka razvoju „Integrativne terapije vida“ koja ima uspehe kod skrivene razrokosti, kratkovidosti, dalekovidosti, migrene zbog poremećaja vida itd., takođe i sistemske smetnje mogu biti razrešene.

 

Šta odaje rožnjača

Kao i na mnogim delovima tela i na rožnjači se ogleda celina. To znači da rožnjača reprezentuje celokupno telo, sve organe i telesne sisteme. Pokazuju se na primer smetnje na kičmi, poremećaji organa i duševno stanje. Pomoću optičkih mernih instrumenata kao npr. keratografa mogu se opaziti i vrednovati različiti detalji.  Apatat meri na više hljada tačaka radius zakriljenosti rožnjače. Komjuter to prevodi u različitim bojama i oslikava mapu rožnjače sa bregovima, dolinama i morem. Ove slike omogućavaju brzu dijagnostiku. Na taj način mogu biti oučene  upadljivosti koje prate blokade na telesnim i/ili psihičkim nivou. Što je slika crvenija to se svetlo jače sakuplja, to znači više informacija koje se dalje prenose na centralni nervni sistem. Žuto-zelena do plave govori da je rožnjača spljoštena i dotok informacija slabiji.

Rožnjača igra veliku ulogu u održavanju  energije organizma,  ona je odgovorna  za količinu svetla koja dospe u telo. Prema tome kako je formirana rožnjača svetlo se prelama jače ili slabije, potom se  na mrežnjači svetlo pretvara u električne signale. Odgovarajući koncentraciji nastaju jaki ili oslabljeni signali koji se onda sa mrežnjače prenose na CNS odakle se organi i odgovarajući delovi tela snabdevaju energijom.  Slabi električni signal stvara i slabu reakciju tela. To znači, čovek čija rožnjača propušta malo svetla u telo, dobija manje energije nego što bi bilo moguće.

Prema keratografičkoj vrednosti može se ustanoviti energetski status: Kod pacijenta sa smanjenom funkcijom štitaste žlezde, oblast grkljana pokazuje smanjenu koncentraciju svetla. Kod klijenata koji je pre više godina povredio kičmu, prelom se još mogao uočiti na rožnjači desnog oka,telesno zalečeno ali energetski još uvek neobrađeno.

 

Očevo i majčino oko

Značajno za dijagnozu je i odvojeno posmatranje levog i desnog oka.  U dalekoističnim kulturama još od davnina se polazi od toga da je desno oko preuzelo energetski obrazac oca a levo od majke. Ovaj poredak je vrlo značajan u razrešavanju blokirajućih energetskih obrazaca. Primer: Majci  je pre 15 godina odstranjena hipofiza, u levom oku klijentkinje se na odgovarajućem mestu pojavljuje oslabljena energetska slika.

 

Kada se u praksi Ursule Bihler pojavi klijent sa smetnjom vida u određenom momentu tokom seanse,ona ga zamoli da stavi povez preko  jednog oka. To joj omogućava da utvrdi   koje su teme i opterećenja kroz odgovarajućeg roditelja na nas dalje prenesene i prema tome sprovede odgovarajuću terapijsku intervenciju.

 

Prtljag roditelja

Jedno otvoreno oko  omogućuje dublji uvid u pozadinu programiranja koja je preneto na pogođenu osobu. Za ovaj deo terapije važno je da se osoba oseća opušteno. Pozvana je u avanturu da oseti sebe u svom telu sa svim čuloma  dok gleda sa levim ili desnim okom odnosno majčinim ili očevim.

Tada se postavljaju pitanja:

Šta opažate dok samo sa levim/desnim okom posmatrate svet?

Šta osećate?

Koje impulse za delovanjem imate?

 

Terapeutkinja često svesno klijenta oslovljava imenom oca odnosno majke. Kada sa desnim okom  gleda oseća kako njegov otac doživljava  svet i momentalnu situaciju. Dok gleda sa levim okom može da doživi šta oseća njegova majka i kako opaža svet i trenutnu situaciju. To  omogućava ne samo da se razumeju sopstveni roditelji, već i da  se preuzeti programi  u sebi osveste,  razumeju  i napuste. Ključ rešenja leži u tome da  klijent oseti situaciju roditelja, doživi saosećanje i time izazvane emocije se otpuste. Na taj način  blokada može biti razrešena.

Nalaženje tačke blokade preko vođenog kretanja oka

Dalja prednost rada sa pojedinačnim okom je mogućnost  da se odrede konkretne blokade u životnoj situaciji. Osobi se stavi povez preko oka i zamoli se da zauzme opušten položaj tela, glava ostaje mirna.  Ispred otvorenog oka terapeut drži olovku i traži od osobe da usmeri pažnju na njen vrh . Zatim se olovka lagano pokreće horizontalno (sa leva na desno i nazad) i traži se da se vrh olovke prati sa otvorenim okom ali da se glava ne pokreće. Ovim se utvrđuju granice mogućeg kretanja oka dok se gleda i pokušava se da se pogled dalje proširi.

Nakon toga olovka se pokreće vertikalno (od gore na dole i nazad) .

Pri ovim radnjama se često dešavaju skokovi u pogledu, što govori da oko ne klizi vertikalnom stazom već „trza“.

Ovo pokazuje disharmoniju u međuigri   popuštanja i zategnutosti šest očnih mišića.

Na kraju se olovka pokreće u oba dijagonalna pravca napred i nazad, time  se uglavnom testira funkcija kosih očnih mišića.

Posle ovoga klijent dobije u ruke olovku i pokušava sam da ponovi ove pokrete. Kroz prešaltavanje očnih mišića sa ramenim mišićima  dobija se  dodatna potvrda dijagnoze.

Često se dešava da su u jednoj određenoj situaciji blokirani kako ramena tako i oči. Ono što je klijent predhodno mogao da uradi pokretima oka sad mu to nije moguće. Ono što oko nije stanju nije moguće ni ramenima i obrnuto. Izranjaju uznemiravajuće pozicije koje sad treba da budu terapeutski iskorištene.

Dok klijent i dalje zadržava olovku u stresnoj poziciji, terapeutkinja ga moli da joj saopšti koje osećanje u njemu narasta. To su neprijatni osećaji koji se po prirodi stvari u svakodnevnici potiskuju ili izbegavaju. Sa osećanjima su povezane slike i sećanja. Izranjajući scenario može poticato od sopstvene preživljene realnosti ali i zaostavštini iz sećanja predaka.

 

Novo držanje

Ursula Bihler dalje u svojoj terapiji , pita osobu koliko se oseća staro i sa kojom osobom se u toj slici identifikuje. Zatim zajedno zaranjaju u te slike, sećanja i emocije.

Strategija koju slede klijenti je bežanje, ukočeno stajanje, napad, kroz terapiju dobijaju podršku da zadže pažnju na slikama i osećanjima i da promene   dosadašnje ponašanje. Time se položaj rasterećuje strsa a što se može naknadno  očitati na irisu ili rožnjači. Često se i oseti poboljšanje vida.

Sunčev i mesečev tip

Zahvaljujući Erihu Vilku i dr. Šarloti Hagena imamo znanje o povezanosti našeg datuma rođenja i našeg bipolarnog tipa. zapravo se radi o učenju o sunčevom i mesečevom tipu koje je poznato po imenu terlusologija. (Tera, Luna, Sole). Značajna razlika između ta dva tipa je da je solarni tip jače upravljan kroz simpatikus dok je lunarni kroz parasimpatikus. Odlučujuće je koje telo u vreme rođenja preovladava.  Ko je rođen leti najčešće je pod uticajem solarne energije. Ko je rođen na pun mesec stoji pod maksimalnim uticajem lunarne energije. Odnos te dve snage se može utvrditi pomoću tabele ili kompjuterskog programa.

Solarni i lunarni tip su potpuno suprotno upravljani. Moraju se sasvim različito ponašati u životu da bi održali zdravlje i zahtevaju drugačiji terapeutski pristup. Mnoge disharmonije, napetosti i bolesti vode od kvaliteta jednog tipa čoveka. Lunarni čovek zahteva drugu formu obraćanja od solarnog. Često ljudi ne žive po svom tipu. Ophode se solarno iako su lunarni. Solarni tip je više napet, izdisaj mora biti forsiran. Lunarni tip je opušteniji ovde se udisaj mora aktivirati. Na ovo obraća pažnja kada tokom tretmana klijent dođe na svoju blokadu ili traumu. Razrešenje i i integracija novog držanja zavise odlučujuće od toga.

 

Primer iz prakse Ursule Bihler:

Žena krajem dvadesetih dolazi zbog migrene i problema očiju. Već ima naočare koje treba da  rasterete njene oči. Ona „zrikavi“ ka spolja i ima desetogodišnju Odiseju lečenja iza sebe, bez osetnog poboljšanja. Ispričala je  odmah o sudaru auta koji je doživela pre deset godina od kad je drama i počela:

Ona je u  auto školi. Tokom vožnje preko ulice maršira porodica pataka, ona zaustavlja i auto iza takođe. Svi opušteno posmatraju patke dok treći auto ne prepoznaje situaciju i u punoj brzini udara u prethodna dva. Žena je pretpela snažanu traumu od potresa koja je ostala nerazrešena.

Sa olovkom joj je testirana pokretljivost očiju. Sa oba oka je mogla da gleda olovku , kod razmaka od 20 cm zaustavila je oba oka jedno prema drugom i ukočila ih. Pogled je zaleđen.

Nakon ponavljanja testa i podsećanja na sudar oči su se ukočile na rastojanju od 35 cm. Sudar je dakle  bio traumatični uzrok problema.

Pošto se taj događaj više ne može promeniti ali može odnos prema njemu, započeta je seansa. Žena je bila solarni  disajni tip, dakle sve usmereno na napetost.  Nakon zauzimanja  pravilnog položaja i uvežbavanja  ispravne tehnike disanja još jednom je proživljeno traumatično iskustvo. Sa olovkom  je još jednom dotaknuta tačka blokade i ponovo pokrenut događaj.  Ali ovaj put ona nije iznenađena i ne posmatra patke nego čeka na udarac, koji  je spremno primila  sa  celim telom. Nakon što je i treći put prošla kroz situaciju udarca iznenada se opustila ukočenost očiju.  Ponovo je mogla da diše i oči su joj se pokretale na svakom rastojanju harmonično. Trauma je razrešena, sada je važno brzo promeniti naočare.

 

Branka Mraz

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

2 Responses do “Slobodan pogled”

  1. vladan bajic каже:

    da li neko radi ovu terapiju kod nas?

    • Dr Cosovic Milka каже:

      Ovaj pristup više je vezan za psihologiju duše.Kao ocni lekar nemam komentara jer ja zastupam ocni trening, kreativnu vizualizaciju,akupresuru tačaka oko očiju i metodu autogeni trening.Iris analiza/ogledalo tela i duše u oko je moja omiljna dijagnostika,a o rožnjači nisam do sada čula.Sigurna sam da psihološka blokada utiče na um i oči izato praktikujem autogeni trening pre očnog treninga.Bejtsove vežbe za oči ujedno su i vežbe za um,jer u stvari um analizira,percipira i vidi.Dok je živ čovek uči i divno je što imate širi pogled na stvari!Uvek rado pratim sve što je u vezi sa organom vida!

Ostavite komentar