Analogija Teslinih merenja, očekujućih vrednosti po modelu KGE i rezultata merenja na Visočici

Goran VisocicaDipl. inž. Goran Marjanović:

Imajući u vidu postavke Modela kvantiranih gustina energije, smatram da svi materijalni objekti čija je geometrija zasnovana na principima koji su analogni onima koje je Priroda utkala u temeljnu strukturu Kosmosa, ispunjavaju potrebne i dovoljne uslove za njihovu punu, medjusobnu koherentnost, odnosno za njihovu višedimenzionalnu rezonantnost.

Preslikavanje uređene matematičke strukture u poseban geometrijski oblik i unutrašnju gradju (sadržaj) nekog objekta, rezultira vrlo specifičnim talasnim osobinama takvih objekata i svojstvima karakterističnim za koherentne sisteme.

Sva dosadašnja teorijska i praktična istraživanja ukazuju na mogućnost da objekti specifičnih gabarita i naročitog oblika, manifestovanog na supstancijalnom nivou, i posebno uređene unutrašnje materijalne strukture predstavljaju neku vrstu višedimenzionalnih “dipola”, tj. rezonatore i koncentratore posebnih energetskih formi, uključujući i hipotetične sub-plankovske talasne entitete iz domena hiper-svemira (oblast IV kvadranta Realnosti po modelu KGE[i]).

Cilj ovog teksta je da kroz analizu prostorno vremenskih odnosa pokaže da su Tesline tehnolgije zasnovane na univerzalnim principima svih Kosmičkih mašina kao što je npr. Sunčev sistem i istim onim kakvi su implementirani i u strukturu odredjenih, uglavnom sakralnih, građevina drevnih civilizacija.
KOMPLETAN TEKST:

Analogija Teslinih merenja

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar