Akupunktura neba

mong 0cloudbustering, šamanski rituali i dobre misli

Akupunktura neba pomoću cloudbustera prema metodi Vilhema Rajha je praktično moguća. Prošlog proleća uspešno je startovan projekat u mongolskoj pustinji.

“ Ovo je dobra godina” rekao je Galsan Činag pisac, plemenski šaman i poglavica  Tuva naroda u  Mongoliji. Prošle godine je iako kasno, palo dovoljno kiše tako da će biti dosta ispaše za stokn tuvanskih nomada i veliki deo stada će preživeti zimu.

To je u međuvremenu postalo retkost, do 80% stoke ne preživi tešku mongolsku zimu sa hladnoćom do -40 stepeni.  Naporu fondacije Gelsana Činga i sredstvima švajcarske pomoći se može zahvaliti da  nomadski narod Tuva opstaje dokupljivanjem stoke i tako  zadržava svoje tradicionalne pašnjake.

mong 1

Ova fondacija se finansira knjigama Galsana Činaga, njegovim putovanjima, isceljenjima i  prilozima nemačkih i švajcarskih udruženja.

Milion sadnica  je  zasađeno 2009. da bi  drveće kad poraste održavalo vlažnost izuzetno suvog vazduha. U poslednjih 20 godina došlo je do pustošenja šuma bez ikakvog obzira na ekološke posledice i uvida u društene probleme.

Klimatske promene su svuda u Mongoliji vidljive, u brdima, pustinji i stepi kao i  Ulan Batoru.

Šume su sečene i da bi se pravila dva metra visoka ograda,  stotine hiljada nekada ponosnih nomada žive  iza  drvene tarabe od dva metra u prašini, bedi i alkoholu na periferiji Ulan Batora. Ljudi na selu i preostali nomadi su srećniji, žive sa familijom u  plemenu, miroljubivi su. U gradu se bore  da prežive.

U Ulan Batoru živi oko 1,1 miliona ljudi, oko 40%  stanovnika Mongolije. Većina tih ljudi nije rođena u gradu već pripada mongolskim i tuvanskim nomadima, koji su prešli u grad jer su izgubili svoja stada kao životnu osnovu.

Do pre  20 godina, kiša koja  je iz pravca zapada i severozapada dolazila već u aprilu i maju i natapala zemlju, postepeno je izostajala i sada padne tek u julu i avgustu  na već isušenu zemlju. Stepska trava dobije potrebnu vodu vrlo  kasno i slabo naraste. Ako je stoka neuhranjena najčešće ne preživi u zimskom staništu.

Šta je razlog za tako tragično stanje?

Za vreme SSSR-a je u periodu između 1949. i 1989. u današnjem Kazahstanu na poligonu  za testove kod Semipalatinska, oficijelno izvedeno 496 atomske probe, 383 podzemne i 113 nadzemne. Što odgovara razornoj snazi 2500  bombi u Hirošimi. Ovi testovi uništili su delove atmosfere i ostavili DOR blokade (Deadly Orgon, blokiran tok žive energije, orgona) koje dopiru duboko u Altajske planine i Mongoliju.

Sa kineske strane u zapadnoj provinciji Xinjiang i regionu mongoskog istoka su korištene uranske mine i oslobođena visoka doza zračenja koja je opteretila atmosferu.

mong 5Gelsan Činag opisuje to kao troglavu aždaju , posečene šume, atomski testovi i razgradnja urana, koja drži zemlju u zahvatu.

Geolog i hidrolog Paul Jakubcik iz Vajmara koji u radu  povezuje naučna znanja i spiritualna učenja, učestvovao više projekata  UN ozelenjavanja pustinje uz prof. Bernarda Senfa i ing. Madjida Abdelazisa, aranžirao je susret 2009. sa Gelsanom Činagom i tako se rodila ideja akupunkture neba u Mongoliji. Do 2011. načinjen je koncept, osiguran materijal i finanasiranje.

Opreracija je mogla biti izvedena u vrlo malom vremenskom rasponu od aprila do polovine maja, radovi su započeli 1. aprila 2012.

Paul Jakubcik deteljno opisuje ceo proces koji su on i Madjid Abdelaziz  po nalogu fondacije sproveli u Mongoliji:

Čišćenje Atmosfere

Kao polazišnu situaciju ustanovili su ekstremno jako DOR opterećenje koje se ispoljavalo kao  ogromno zvono smoga iznad Ulan Batora i DOR izmaglica na nebu. Na satelitskim snimcima se moglo opaziti kako ove blokade odvraćaju moćna strujanja oblaka od oblasti Mongolije.

Već prvoga dana započeto je sa čišćenjem atmosfere:

Svakog jutra na izlasku sunca održana je Agnihotra, ceremonija vatre kao i šamanski pozdrav suncu koji je celebrirao Gelsan Činag. Procedura je ponekad ponovljena na zalasku sunca ako je bilo vremena. Agnihotra je procedura “dezinfekcije”  preneta u  vedama. Redovno sprovođenje poklanja  kako atmosferi tako i čoveku velike isceljujuće snage, to je lečenje životnog polja da bi ono moglo lečiti nas. Šamanski pozdrav suncu idealno dopunjuje vatru. Prema tuvanskoj tradiciji pozivaju se duhovi koji pomažu ponovnom sjedinjenju majke zemlje sa ocem nebom.

Paralelno sa tim postavljen je Wimsthurst-influenc generator u pravcu sever-jug da povisi razliku potencijala na nebu (u pitanju je mašina koja vezuje i skuplja naelektrisanje iz vazduha te je moguće je proizvesti visoki napon do 100 000 volti) Posle nekog vremena su se mogle raspoznati formacije oblaka koje ukazuju na jasnu atmosfersku promenu. Tokom čišćenja oblaci su počeli da pulsiraju.  Nestalo je DOR sivilo i pojavili se beli oblaci. Za kratko vreme slika se opet preokrenula DOR izmaglica progutala je oblake. Ova pulsacija se celi dan mogla videti, što nije neobično.

“Ključ za strukturu ukupnog duhovnog i fizičkog univerzuma je u ritmički odmerenoj razmeni svih suprotnosti.” Valter i Leo Rasel

Započet proces bez cloudbustera nije bio stabilan. Pokazalo se da je influenc generator transformisao razgrađujuću vibraciju, DOR.

( Cloudbuster je razvio  Vilhem Rajh kao rešenje za uklanjanje energetskih blokada u atmosferi. Princip rada liči akupunkturnoj igli na čovekovom telu, reguliše poremećen energetski tok.   Spolja liči na top. Njegova funkcija nije pucanje već skretanje orgonskih strujanja (potencijala) ka gradnji kišnih oblaka ili razgradnji zavisno kako se usmeri ).

Istovremeno je cloudbuster odvukao  DOR strujanja i transformisao ih u koritu vode.

 Uticaj posmatrača

Dođe li do interakcije longitudinalnih talasa između cloudbustera i oblaka za gradnju skalarnog polja, biće stvorene “time reversed replica” talasi, oni pojačavaju skalarni potencijal cloudbastera sve više i više. (skalarni talasi su longitudinalni talasi i imaju veliki značaj kao magnetski i električni fenomeni. Deluju između sebe naizmenično tako što ulaze u rezonsnciju)

Isto se dešava sa posmatračem. Princip rezonancije bazira se na tome, da verovatnoća događanja nastaje,  ako  se namera kao talas koji nudi ili traži,  sretne sa ehotalasom koji joj dolazi u susret iz budućnosti. Namera i njen eho iz budućnosti ukoliko  uđu u fazu pojačavaju se i vode pri  potpunoj transakciji do kolapsa vektora stanja. Taj kolps se ne ograničava ni na prostor ni na  vreme. Iskustva i izmenjena stanja svesti stvaraju  takve talase i nalaze sebi odgovarajuće ehotalase.

Pored tehnike je, dakle i uvežban posmatrač sa svojim svesnim usmerenjem izuzetno bitan faktor uticaja, što se objašnjava  u kvantnoj psihologiji.

mong 3

Posle postavljanja cloudbastera povezivanja sa bazenom vode 8.4.2012. usledila je prva akupunktura neba.

Prvo su se kao iz ničega pojavile formacije oblaka koje su pokazivale tok polja potencijala.

Vrlo jasno kao u udžbeniku, pokazalo se pri tome  vrtložno kretanje na nebu kao samonoseće kretanje energije.

Operacija  je započeta sa radnim uglom od 20 procenata u zapadnom pravcu (270 stepeni) da bi doveli do redukcije smoga u Ulan Batoru. Nebo se brzo razbistrilo i plavilo (orgon) je postalo snažnije. Druga operacija usledila je sa 30 stepeni u severozapadnom pravcu (315 stepeni). Nastupilo je prvo zgušnjavanje oblaka pored koga  su usmerili  cloudbuster da bi povećali diferenciju potencijala  između oblaka i njihove okoline. Oblak je ostao stacioniran i ususavao je pri tome sve više potencijala tako da je neprestano rastao i nastajala su dalja zgušnjavanja. Pošto  između cloudbustera zajedno sa bazemon vode i oblaka egzistira skalarno polje, stoje na raspolaganju informacije vode iz bazena za formiranje oblaka. Vodi u bazenu dodavana je informacija o strukturi vode preko bioenergizatora.  Jonizovani molekuli vode H2O+ su kvazi podsećali vazduh na njegovu molekularnu i strukturnu formu.

mong 2Ako se  uključi teorija etera može se reći da:  Oblaci (materija) nastaju iz etera (svest) pri vrtloženju životne energije (orgon) i svetlosti.  Prema Bukhardu Hajmu informacija se zgušnjava  u strukturnom prostoru  i rađa se kao materija u četvorodimenzionalnom prostoru naše svakodnevnice.

Kod sledećih  radnji   dolazi kao propratna pojava uvek  do naglog pada temperature i nastanka tornada. Promenom  postavke ugla domet operacije je iznova podešavan.

9.aprila  je vremenska prognoza morala je da se prepravlja, jer je previđena laka oblačnost za Ulan Bator i temperatura 7-8 stepeni celzijusa. Toga dana nebo je bilo potpuno oblačno  i temperatura je bila -5 stepeni. Narednih dana došlo je do lagane kiše i vazduh se vidno razbistrio. Galsan Činag je opisao tako plavo nebo, kao nebo svog detinjstva, jer od tada ga nije video.

Ugradnja primarne i sekundarne zavojnice po Tesli u korito sa vodom stabilizovala je vremenska zbivanja. Ugradnjom jedne tačno usmerene piramidalne strukture  iznad korita pojačano je delovanje.  Poslednjeg dana rada 14.aprila ugao je ponovo podešen još jednom na 45%.  za samo nekoliko sekundi nebo je razbistrilo na jedan način kakav učesnici projektajoš nisu bili videli.

18.aprila,  tri dana nakon povratka Paula Jakubcika i Madjida Abdelazisa u Nemačku, ceo dan je padao sneg u regionu Ulan Batora, od 21. aprila je uvek dolazilo do snežnih padavina  i kiše.

Oblast Mongolije je ponovo bila prostrujena poljima oblaka.

Padavine su se nastavile u maju. Kiša i sneg su dospeli i do nomadskih regiona.

Čak i kad je bilo suvo vlaga vazduha je bila do 40 procenata. Slike promena na nebu tokom procesa možete pogledati na

http://www.youtube.com/watch?v=FAvXoAevWrE

http://www.desert-greening.com/wetterarbeit/orop-orgon-projekte/mongolei-2012

 

Učinjen  je početak koji mnogo obećava. Iz prakse je poznato da je to samo jedan korak, prvi korak na dugom putu lečenja decenijama ruinirane atmosfere.

Kako sve u prirodi vibrira, sve ima svoju frekvenciju tako i  rad ima sopstvenu frekvenciju.

Posle impulsa dolazi opet do vremena stagnacije.

Strpljenje, briga i poniznost su potrebni. Moramo prekiniti da zemlju vrednujemo po prirodnim bogatstvima i započeti sa uklanjanjem štete  koje je  učinjena ljudima i prirodi. Takođe i sredstvima koja nisu obavezno  shvaćena i prihvaćena od Meinstream nauke.

Vetar i oblaci su duhovi stepe. Za nomade u Mongoliji oni su dobri duhovi koji obavljaju svoje delo. U zahvalnosti i poniznosti se nadamo da će naredne godine biti “dobre godine”.

 

Pripremila Branka Mraz

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “Akupunktura neba”

Ostavite komentar