Lečenje atmosfere

cloudbuster31.jpg w=450Kako  praktično funkcioniše orgon tehnika prema Vilhemu Rajhu

Vilhem Rajh važi za pronalazača bioenergetske orgon energije. Ta energija ne samo da prožima sva živa bića već i samu zemlju koju je Rajh posmatrao kao živ organizam. Kao i svako živo biće tako i zemlja može da izađe iz ravnoteže, na primer kroz upotrebu vojne ali i civilne nuklearne tehnologije, sečom šuma i trovanjem atmosfere na razne načine.  Akupunkturom neba  – primenjenom orgon tehnologijom – moguće je prirodi pomoći da povrati balans.

Nastanak pustinje, kako je spoznao Rajh, rezultat je procesa skupljanja i odumiranja vitaliteta, osipanja životne enegije. Pošto je životna energija uvek prisutna, ona ne nestaje već može biti blokirana i preokrenuta u suprotnost. Kada se kod čoveka  formira segmentarni oklop koji koči zdrav protok energije i blokira ga čovek postaje bolestan.

Kao i kod čovečjeg tako i tok životne energije zemljinog organizma može biti blokiran.  Energetska blokada može biti prolazna ili hronične prirode.  Pri tome, energija koja još teče se može kumulirati  da bi se periodično  praznila. Ako pražnjenje nije moguće onda dolazi zbog nakupljene energije do materijalnih promena koje mogu voditi sve do strukturnog raspadanja.

Radioaktivnošću je takođe atmosferska životna energija dovedena u stanje prevelike pobude, gde se širi preko svih štitova i prenosi se na sve živuće organizme kao bioenergetska pobuda  a takođe izaziva smetnje u osnovi energetskih životnih funkcija.

Kao posledica svakog prevelikog nadražaja svaki živući sistem  pada u stanje beživotnosti i ukočenosti. U Orgonomiji se to stanje označava kao DOR (Deadly Orgon).

Jedan od značajnih razloga za bioenergetsko oboljenje organizma zemlje je opterećenje radioaktivnim zračenjem ali i drugim zagađenjem njenog polja životne energije. To oboljenje se od 1945. očituje takođe u neprestanom porastu prirodnih katastrofa i u stvaranju pustinja. Prema današnjim saznanjima  o Univezumu  moglo bi se reći da sunčeve geomagnetske  aktivnosti (sunčane oluje i geomagnetske oluje)  vode ka ekspanziji orgona u višim slojevima atmosfere.  Isto važi i za kosmičko pozadinsko zračenje, koje u fazama sunčevog mirovanja pojačano pogađa zemlju.

 Životna energija pulsira

 Orgon ili DOR se ne prostiru sami u izolaciji, već pulsiraju kao u neprekidnom nadmetanju.

Ta pulsacija stvara živost, oblaci protiču, rastvaraju se i ponovo nastaju. Vazduh je čist, oblaci se vrtlože a takođe na tlu se osećalu lagani vrtlozi vetrova.  Ukoliko ovaj puls nije prisutan tada je u pitanju stagnacija u smislu DOR opterećenja ili je atmosfeta prenadražena.

Vilhem Rajh je mogao na osnovu svojih Onaur eksperimenata da dokaže da radioaktivnost u atmosferi  vodi do prenadraživanja i kao posledicu ima DOR blokadu. To važi za sve žive sisteme.

Ako je životna energija prenadražena (Oranur efekt) tada se neumitno slama i pada u stanje zastoja ili  raspadanja.   Prenadraženo stanje kao i stagnacija/ očvršćivanje su nestabilna stanja koja su suprotna životu.

Životna pulsacija pokazuje se takođe i u godišnjim dobima: u jesen ili zimu orgon bude kontrahiran i zgušnjava se, skuplja se,  u proleće i leto nasuprot tome, ekspandira.   Kod rastvaranja DOR blokada su osobenosti  orgonskih kontrakcija sa njihovom snažnom razlikom u potencijalu od znatne pomoći. Taj orgonomski potencijal se koristi kod cloudbasteringa. Izvesne funkcije u prirodi, koje počivaju na strujanju kosmičke energije (ili potencijala) od niskih do visokih ili od slabih do snažnih sistema, poseduju taj orgonomski potencijal.

 Snap4008Cloudbaster

Za razrešenje opisanih energetskih blokada  u atmosferi Vilhem Rajh je razvio  takozvani cloudbaster.  Princip funkcionisanja naliči akupunkturnoj igli kod čoveka. Poremećeni protok energije  se može  regulisati i prirodna klimatska samoregulacija može ponovo biti uspostavljena.  Još 1940 uspelo je Vilhemu Rajhu da korišćenjem dugačkih metalnih cevi  učini vidljivom atmosfersku orgonsku energiju.

Tek 13 godina kasnije 1953, pronašao je aparat koji je kasnije nazvan cloudbaster. Kao sledeće taj aparat je modifikovan za razbijanje DOR-a i pretvoren u jedan instrument  kojim se može uplivisati na atmosferski orgon,  kiša može biti izazvana ili sprečena po potrebi. Takođe se može rasterati magla  da bi se pojavio sunčev sjaj.  U današnje vreme pomoću cloudbastera se mogu zvona od smoga i industrijskog zagađenja takođe raspršiti.

Cloudbustering počiva na tehničkoj primeni orgonomskog potencijala.   Svi vremenski događaji su gledano  sa orgonomskog stajališta samo oblici ispoljavanja  jedne te iste osnovne  funkcije, naime kombinacije od više ili manje koncentrisanog orgon- energetskog strujanja i vodenog isparenja.

Ako razgrađujemo  oblake time što usmerimo cloudbuster na njih i smanjujemo orgonomski potencijal, mi oduzimamo oblacima “energiju”. Hoćemo li nasuprot tome da povećamo oblake onda usmeravamo cloudbuster pored, izvlačimo iz okruženja energiju i time povećavamo razliku u potencijalu između oblaka i njegovog okruženja.

Cloudbuster ne odvodi Dor ili Orgonsku energiju u zemlju, već u vodu, najbolje u tekuću vodu. Usisavamo li DOR onda će on u vodi biti transformisan u orgon. Pri tome je bitno da voda poseduje jednu odgovarajuću kristalnu strukturu kao što je slučaj sa izvorskom vodom ili površinskom vodom. Ukoliko to nije moguće poznati su  brojni načini energetizovanja vode.

Opasnosti

 Pošto orgon i DOR nastupaju u jednom uravnoteženom sistemu, sa svakom orgon operacijom se privlači i DOR. To mnogim korisnicima takozvanog chembustera (koristi se za rastvaranje smoga i chemtrailasa)  nije sasvim jasno. Kroz orgonit u chembusteru orgon biva privučen i takođe izračen, istovremeno DOR bude doveden na chembuster.  Pošto chembuster ne sadrži transformaciju preko vode, DOR će se koncentrisati oko chembustera. Time će čovek biti direktno konfrontiran sa DOR-om, što može uticati na njegovo zdravlje.

Po pravilu cloudbuster se sastoji od  deset cevi od nerđajućeg čelika dužine od četiri metra i deset

fleks cevi dužine deset metara koji vode u vodu. Ako imamo na raspolaganju bazen sa dotokom i odvodom vode onda ćemo takođe instalirati osam do deset cevi od nerđajućeg čelika vertikalno u sredini bazena povezano žicom sa uglovima bazena.  Ovaj aranžman služi za stabilizovanje postignutih rezultata promene vremena. Inače je cloudbuster montiran na jednu osovinu koja se okreće i takođe snabdevenen preklopnim šarkama kroz šta se može izvoditi neometano horizontalno ili vertikalno okretanje.

Nakon otvaranja protoka vode na početku akupunkture neba prvo će biti “povučena”  jedna horizontalna linija. To znači da se cloudbaster sa neznatnim uglom pokreće sa jednog kraja na drugi.

Time se može raspršiti zvono od smoga. Maglu rasterujemo tako što cloudbaster od zenita u spiralnom kretanju pokrećemo ka horizontalnoj liniji. Nakon toga privlačimo sa radnim uglom oko 30 stepeni orgon iz severnog, severozapadnog pravca ka nama.

 Vrtlog energije

U idealnom slučaju kao što je to bilo u Mongoliji ( http://kpv.rs/?p=2618)  na početku se pokazuje jedno vrtložno pokretanje energije na nebu. Tom vrtlogu slede cirusi kao ledeni oblaci na visini 8 do 12 kilometara. Prvo zgušnjavanje oblaka   ka altostratusima se pojavljuje zatim na visini oko 5 km i zgušnjava se u oblačni pokrivač koji prelazi zatim u teške nimbostratus kišne oblake. Nakon što padne prva kiša i ukloni se blokada svuda se pojavljuju kulumusi na duboko plavom (orgon) nebu.

Ovaj redosled bi trebao biti tipičan u idealnom slučaju.

Tokom procedure može se zapaziti pad temperature i do 15 stepani. Kontrakcija od orgona u dubokim atmosferskim slojevima  vodi do primetnog zahlađenja i povlačenja vazdušnog pritiska.

Trajanje operacije zavisi od osećaja i zapažanja onog ko je sprovodi. Predugo trajanje (više od 1h)  može dovesti do silovitih pražnjenja u atmosferi. Veoma je važno da se pristupi radu sa pažnjom i brigom.  Akupunktura neba može u zavisnosti od radnog ugla  postići uticaj  i preko 500 km.

Kod akupunkture neba  se ne radi o manipulaciji vremenskim prilikama u privredne ili vojne svrhe, radi se o tome da se ponovo podstakne prirodni proces pulsacije i  vrtloženja u atmosferi.  Cilj je razrešenje energetskih blokada koje smo mi ljudi uzrokovali u atmosferi.

Priredila Branka Mraz

Kako napraviti chembuster http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=KiC0YtwxEmA&feature=endscreen

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “Lečenje atmosfere”

Ostavite komentar