“Etika i nauka budućnosti”

Mos 00Živimo u vremenu kada postojećim teorijama, nastalim pre više od jednog veka, sve teže objašnjavamo svet u kom živimo. Ovo nije fraza kojom poušavam osporiti ili uopšte dovesti u pitanje važenje bilo koje naučne teorije ili postulata, pogotovo ne osnovnih stubova savremene fizike, Kvantne teorije i Teorije relativnosti, nego samo ukazati na činjenicu da je moderna teorijska misao ostala gotovo nepromenjena već skoro ceo vek dok je eksperimentalna fizika daleko odmakla i višestruko nadmašila njene mogućnosti. O tome svedoče brojni eksperimenti raznih svetskih instituta i astronomskih opservatorija.

Hteli mi to priznati ili ne, Einsteinova Specijalna teorija relativnosti objavljena je 1905. godine a njena proširena verzija – Opšta teorija relativnosti – još davne 1915. godine.

Kvantna teorija, zasnovana na radovima Maxa Plancka, u danasnji oblik je preformulisana još sredinom 1920-ih (Werner Heisenberg, Max Born, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Satyendra Nath Bose …). Tokom 1930.g, kvantna mehanika je konačno formalizovana radovima David Hilberta, Paul Diraca i John von Neumanna.

Svoju “Dinamičku teoriju elektromagnetnih polja”, koja predstavlja osnov savremenog elektromagnetizma, James C. Maxwell objavio je još 1865. godine !

Od tih vremena pa sve do današnjih dana nije učinjen ni jedan značajniji korak i napredak u spoznajnom procesu civilizacije. Činjenica jeste da se pojavilo nekoliko novih ideja i novih teorija ali osnovna shvatanja i tumačenja prirodnih procesa, postojećih interakcija i temeljni zakoni prirode ipak su ostali identični svojim – zaista davno – postavljenim osnovama.

Sa duge strane, problem klimatskih promena koje pokušavamo kontrolisati i upravljati njima – sve je veći. Hrana koju jedemo sve manje odgovara potrebama naših tela. Šta više – genetski modifikovana hrana – iako sve jeftinija i pogodnija za masovnu proizvodnju – sve manje doprinosi zdravlju ljudi, biljaka i životinja. Problem fosilnih goriva sve je naglašeniji i uopšte – SVI današnji procesi generisanja energije (od gorenja do nuklearne fisije…), koja nam je toliko potrebna – su destruktivni! Drugim rečima – mi sami ”sečemo granu na kojoj sedimo” jer većinom svojih aktivnosti doprinosimo tome da entropija prirodnih sistema raste a time i neuredjenost sveta u kojem živimo. Destrukcija je put suprotan onom koji vodi ka uredjenosti, harmoniji i skladu – tj. Životu (detaljnije: W.Russel npr.) !

I zato je dobro što postoje i oni koji pokušavaju da promene naša uvrežena shvatanja i podsete nas da energetske zalihe planete na kojoj živimo nisu beskrajne. Da čovek i njegova tehnologija nisu svemoćni. Da naše misli nisu nevažne nego naprotiv – da imaju direktnu vezu sa našim životima i veliki uticaj na našu budućnost …

Mos 1O tome u kojoj meri su Čovek, njegov duh, telo i Priroda u kojoj živi duboko isprepleteni i međusobno zavisni raspravljalo se na nedavno održanoj XII Medjunarodnoj interdisciplinarnoj konferenciji “Etika i nauka budućnosti, NAUČNI EVOLUCIONIZAM. POGLED U BUDUĆNOST”. Konferencija je održana u Ruskom institutu za kulturno i prirodno nasleđe Likhachev, 30. i 31. marta 2013. godine.

Samo puna sinteza različitih pristupa u nauci može spoznati tokove evolucije u raznim prirodnim procesima i identifikovati pravi položaj raznih objekata u svetu za sve oblike života na planeti. To je sve više potrebno obzirom na sve brže promene u raznim oblastima življenja u svetskim okvirima, uključujući katastrofalne događaje – geološke, klimatske, kao i snažan napredak civilizacije. S tog aspekta, posebno je važno rešavanje problema vezanih za egzistenciju čoveka pa su se u predlogu organizatora skupa našle sledeće teme:

– Kako moderna kosmologija ”vidi” budućnost i šta nam može reći o prošlosti? Šta ujedinjuje biologe u njihovim različitim pretpostavkama o poreklu organske materije i inteligentnog života na Zemlji?

– Problemi povezani s postojanjem vanzemaljskog života. Možemo li očekivati otkrivanje egzoplaneta u bliskoj budućnosti ?

– Koji su pristupi pitanju evolucije (Marks i Darwin, Vernadski, Bergson i Sheldrake, Chardin, Berdyaev)? Što danas možemo reći o gnostičkim konceptima i doktrini kosmičkog ciklusa u teozofiji Blavacke ? Koja je uloga sinergijske, koherentne dinamika Prigogine?

– Šta možemo očekivati u vezi koncepta noosfere (Chardin i Vl.Soloveva)?

– Šta je program globalizacije, nove ekonomske i političke strukture čovečanstva kao celine na putu do Bratstva? Kakvi su stavovi crkve o budućnosti čovečanstva, u odnosu na proces tranzicije iz antropogeneze u teogenezu. Postoje li i koja su načela evolucije o dugoročnim procesima koji obuhvataju svetove nevidljive za nas (kao i naše uređaje)? Kakva je budućnost istraživanja raznih nivoa egzistencije – od grubomaterijalnog do finotvarnog ?

–  Da li je moguće predvideti budućnost? Uloga proširene svesti, različiti nivoi svesnosti i višedimenzionalno ustrojstvo sveta.

– Čime će se baviti Nova nauka u budućnosti? Budućnost visoke tehnologije – kloniranje i svemirska putovanja, vrste čipova-implanta, kvantni računari, veštačka inteligencija, Bionika, korišćenje genetski modifikovanih proizvoda i novih izvora energije. Šta je sudbina nuklearnih reaktora i solarnih panela, električnih automobila, bežičnog prenosa energije i drugih blagodeti Teslinih tehnologija? Mesto parapsihologije u nauci o budućnosti, pre svega – u oblasti prirodnih nauka.

– Sudbina filozofije u odnosu na naučne spoznaje i njihove sinteze. Različite filozofije, ideologije i pogledi na svet – njihov zajednički koren. Može li doći do pomirenja mitologije, religije, drevne i moderne znanosti?

Na osnovu predloženih tema, tokom dvodnevne konferencije,  31 stručnjak je usmeno izložio svoje stavove koji će biti objavljeni u godišnjem zborniku radova ili narednim brojevima časopisa “Delphis”. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici www.delphis.ru

Delegaciju iz Srbije činili su predstavnici CENTRA ZA KOSMOLOŠKE STUDIJE “NIKOLA TESLA”, iz BEOGRADA.

Sa ciljevima i zadacima Centra prisutne je upoznala gospođa Milka Kresoja[1] /1/. Zbog obaveza kao domaćina skupa organizovanog u vezi priprema za predstojeća, izuzetno složena, sofisiticirana merenja energetskih zračenja na planini Rtanj /2/, prof. dr. Velimir Abramović je poslao svoj pismeni prilog: ”Ontologija, matematika i fizika vremena. Filozofija nauke – matematika i fizika[2]” /2/.

Mos 3Uz simultani prevod gospođe Milke Kresoja, Goran Marjanović, inž. telekomun-ikacija, održao je predavanje “Nehercijanski elektro-magnetizam”, u okviru kojeg je prisutne upoznao sa svojim Modelom Kvantiranih Gustina Energije i osnovama teorije Teslinih Tehnologija razvijenih na bazi tog modela.

 

 

 

Posebno oduševljenje izazvao je eksponat Generatora Teslinih Skalarnih Talasa (www.ibmraz.com).

T-7TS TeslaGenOsobina rezidualnosti (sposobnost opstanka konstituisanog skalarnog polja, više desetina minuta, nakon prestanka dotoka energije – čak i nakon fizičkog uklanjanja uredjaja) posebnog (bio)energetskog polja koje taj uredjaj generiše izazvala je izuzetno veliko interesovanje prisutnih stručnjaka vrlo širokog spektra specijalnosti[3] /3/.

Spasoje Vlajić, dipl. ing. Kristalografije (fizika čvrstog stanja) i stručnjak za informatiku, /simultani prevod M.Kresoja/ izneo je svoje veličanstvene spoznaje o prirodi svesti, njenim svojstvima i zakonitostima uobličenim u empirijske obrasce do kojih je došao vlastitim istraživanjima a koja su našoj javnosti dostupna preko brojnih knjiga čiji je autor[4] /4/.

Organizatori održane konferencije su:

1. Časopis i fondacija za očuvanje i razvoj kulturnih vrednosti “Delphis” (Moskva)

2. Ruski državni Medicinski univerzitet (Moskva)

3. Akademija astronautike Ciolkovski (Moskva)

4. Moskovski državni Tehnički Univerzitet Bauman (Moskva)

5. Naučno istraživačka Laboratorija za proučavanje psihičke energije (Moskva)

6. Nacionalni Tehnički univerzitet Donjeck (Ukrajina)

7. Naučni i kulturni centar «SETI» (Moskva)

 

Svi podneti REFERATI CE BITI OBJAVLJENI U POSEBNOJ STUDIJI NA RUSKOM JEZIKU

U MOSKVI.[1] Mr. Kresoja Milka, ambassador Nikole Tesle: http://www.teslainstitut.rs/osnivaci.html

[2] FIZIKA KONSTANTNE SADAŠNJOSTI: http://www.teslainstitut.rs/ontologija.html

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

2 Responses do ““Etika i nauka budućnosti””

 1. Vladimir says:

  Ukidanje etra i uvođenje umne Terorije relativiteta nije nikakva posljedica “njemačkog nacionalizma” Planka, jer je ta terorija izašla odmah van granica Njemačke, nego je to posljedica jedne od stepenica ondašnjeg globalizma da bi došlo do ovoga što danas vidimo (GMO i sl. je proisteklao iz američkih eksperimenata u Indokini gdje je pesticidima uništavano i sterilisano zemljište buldožerisanjem – vid staru vojnu literaturu – Specijalni rat, 1975.).
  Nakon Teslinih rezultata eksperimentalnih, trebalo je svijet zavesti kvazinaukom Ajnštajna koji je samo glumio konfuziju u Lajdenu 1920.godine (jer neko ko izlaže istoriju etra i vezu s gravitacijom a bavi se naukom, ne može biti glup a da ne uvidi vezu, zato je očita njegova lukava namjerna konfuzija kao i da 5 godina uprkos Teslinom radu u Koloradu on uvodi svjetlost za najbržu silu 1905.). To zavođenje je uspjelo, a Tesla je maherski skrajnut. Teorija pogrešna i bez eksperimenata i logike po prvi put u ljudskom rodu zaprkosila je nekako čudno trijumfalno eksperimentima. Zašto? Zato što je Tesla otkrio ono što očito nije smio – besplatnu beskonačnu energiju iz etarskih čestica-talasa, dajući mogućnost da svako pobode antenu i nikome ne trpi naplatu ičega pa ni struje. Eto zato je etar ukinut, i zato je svaki video snimak sa Teslom skrajnut. To je šovinističko brisanje jednog imena iz svijeta nauke, da je nevjerovatno koliko su se politika, dogme, ideologije, korporacije, krupni kapitalisti, bankari i drugi umiješali, i zato se ne treba čuditi kasnijem stajanju naučnika iza pakla nuklearne energije čije “ljepote” i danas osjećamo. Naučnika sa Los Alamosa koji su 1943. godine radili i na kontroli uma, što je vrlo malo poznato, kao i da su za sistem fusije znali od 1942. i za spas američkog monopola otkriveno Hari Trumanu 1949. Od tada su nuklearni fizičari zapravo počeli voditi svijet a da toga nisu svjesni – postali su gori od političara, i zato od 1941. imaju veću odgovornost po čovječanstvo nego političari, ukoliko bolje sagledamo.
  Etar nije odgovarao jer bi onda nastupio vrlo brzo pravi komunizam, a narode je tek trebalo uvesti u svijet Svjetskih ratova ali i ideologija (novih šarenih laža) i novih monopola – nuklearnih. Njegov jedini problem bio je samo taj što je daleko ispred vremena bio. Što mislite zašto je uveden i frojdizam i evolucionizam sa lamarkizmom u školske sisteme – da bi se ljudi potpuno odrodili od kosmičkog i učili time da su “životinje”, koje su bili prvo rovčice, pa onda majmuni, pa čovjek, a po novom iz ribe u čovjeka. Danas su u NASA-i spojeni dva nazadnoumna pravca – relativizam i evolucionizam = totalitarizam. Nikola Tesla je ugrozio cijeli jedan sistem, i to je lako pročitati između redova, i kao istoričari i kao teslolozi. Zato je i morao biti stavljen po strani sa sve eksperimentima, a sa njim i etar koji je postojao u umovima hiljade mislilaca do XX vijeka. Koliko etar “ne postoji” po relativistima dovoljno govori prenos signala i van naše planete. Ajnštajnov rad su bili tabla, kreda i sunđer, a Teslin i njemu sličnima grandiozni eksperimenti. To je činjenična i ma kako bolna situacija bila za relativiste. A za evolucioniste i to što eroziju mogu dobiti u tozu kafe a da mi za to nije potrebno milione godina, kao i to da je sve, pa i Čovjek nastalo takođe iz elektromagnetnog spektra luminoferoznog etra. Besmisao je i nerazum antilogike baviti se starošću Kosmosa, “temperaturom na njegov 300 000 rođendan”, sterilnim Velikim praskom… pa time i starošću čovjeka iz ćiribu ćiriba nauke – iz majmuna u čovjeka. Ala vam vera Engelse i Markse šta je za vas bilo “najveće dostignuće u nauci”, koje ste prvi vas dvojica svijetom reklamirali. Bila je to javna promocija gluposti!
  Postoje primarni i sekundarni ciljevi u nauci, koje relativisti i evolucionisti nikada neće spoznati jer su u konstantnoj tami, i tu je jedino ispravna Plankova konstanta – kada se primjeni na glupost i rad u mutno. Toliko su očite neke stvari, da se mogućnosti drugih stvari pored svega što vidimo pred nama danas, ne mogu poreći. Žalosna slika svijeta u kojem živimo.

 2. zdravko jovicic says:

  Gospodo samo da se razumemo dok ne postavite sahovske figure pravilno na sahovskoj tabli ne mozete odigrati partiju saha.A ako je fizika predocena onako kako su je predstavili pojedinci a sve treba ili vecina pravila da se menja jer ne odgovara pravom stanju stvari u samoj prirodi kako ici dalje da vam sdama priroda predoci kako energija u energiji fukcionise i sama sebe kontrolise

Ostavite komentar