„ENERGIJA NULTE TAČKE …“

Knjiga STEVAAUTOR: STEVEN L. BAŠIĆ

NAUČNA RASPRAVA: „ENERGIJA NULTE TAČKE PO JEDNOM STEREORADIANU I DISTRIBUCIJA GRAVITACIONIH UBRZANJA PLANETA KROZ SUNČANI SISTEM–POREKLO I UZROK GRAVITACIJE“

SINOPSIS: ENERGIJA NULTE TAČKE (ENT) JE PREDMET VISOKOG INTERESA NAUČNOG SVETA.

AUTOR JE OPREDELIO VREME I NAPOR USMEREN PREMA  RAZUMEVANJU ODNOSA ENERGIJE NULTE TAČKE I GRAVITACIONIH UBRZANJA PLANETA KROZ SUNČANI SISTEM.

DUBINA I SNAGA AUTOROVE TEORETSKE OSNOVE OSVETLJAVA PREMA RANIJENE POZNATIM KONCEPTIMA. TO JE REZULTAT AUTOROVOG MATEMATICKOG I ANALITICKOG DOSTIGNUČA DA PRIKAŽE JEDNU CIRKULANU I LINEARNU FREKVENCIJU FOTONA ENERGIJE

Knjiga STEVA UNIVERSENULTE TAČKE KAO I VRTLOŽNU ISTOVREMNU ROTACIJU. ON JE NAIMENOVAO KORPUSKUL „ENT“ FOTON KOJI SE KREĆE PO LINEARNOJ TRAJEKTORIJI BRZINOM SVETLOSTI. NE–MATERIJALNI „ENT“ TALASI SE KREĆU KROZ ČITAVI VASIONSKI PROSTOR NA SVIM TEMPRATURAMA. OVAJ NALAZ JE POVEZAN SA LEVOM STRANOM LUJA DE BROGLIEVIH JEDNAČINA.

AUTOR POKAZUJE DA SE, ANALITIČKE VELICINE „g ENT“ GRAVITACIONIH POLJA, U ODNOSU NA POSMATRNIM „g“ ,SLAŽU SA SIGNIFAKTNOM TAČNOSCU. TABLICE LISTIRAJU VREDNE PODATKE, PRORAČUNE, TAKODJE POKAZUJU POLOŽAJ MAKSIMUMA I PREVOJNIH TAČKI NA UTVDJENIM RASTOJANJIMA OD CENTRA SUNCA.

ZATO SLEDECI ZAKLJUČAK I POSTAJE EVIDENTAN SAM PO SEBI: INTENZITETI SVIH POVRŠINSKIH UBRZANJA VASIONSKIH SFERA (PLANETA) KROZ CEO SUNČANI SISTEM ZAVISE OD NJIHOVIH UGAONIH BRZINA.

RANIJE PROUČAVAN „OKAM RAZOR“ JE SADA UNAPREDJEN NA NIVO NOVE NAUČNE PRETPOSTAVKE.

Američki izdavač  „www.xlibris.com“ je publikovao i štampao (KontolnibrojbilotekeKongresa:  2013908608, ISBN Softcover 978-1-4836-3914-7, Ebook 978-1-4836-3916-1) jednu fundamentalnu  naucnuRaspravukojaimanaslov: „ENERGIJA NULTE TACKE PO JEDNOM STEREORADIANU I DISTRIBUCIJA GRAVITACIONIHUBRZANJA PLANETA KROZ SUNCANI SISTEM–POREKLO I UZROK GRAVITACIJE“ 

Knjiga foto STEVAAUTOR; STEVEN L. BAŠIĆ

Email: goldenuniverse@cox.net

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

6 Responses do “„ENERGIJA NULTE TAČKE …“”

 1. blagoj каже:

  Nulta tocka znaci tocka so beskrajno mala dimenzija vo koja moze da se smesti telo so svoj identitet i opkruzeno so site svoi bliski so koj zaemnodejstvuva vo nastanite sto se slucuvat vo daden moment.Ako nie vlijaeme na nastanite okolu nas i tie deluvar na nas. Taka se formira Spirtualna Superpozicija na samata energija. KOJA MOZE DA SE POJACUVA- STVARA.

  • Steven L. Basix каже:

   RADIACONI PRITISAK

   Nezvisno promenjive radiacionog pritiska su :
   1.) Frekvencija talasa (kub frekvencije) [Herca]
   2.) Amplituda talasa (cetvrtog stepena) [Metara]
   3.) Povrsina izlozena radiaciji (drugi stepen) [Kvadratrhih matara]
   4.) Brzina svetlosi u vasioni [Metara u sekundi]

   Amplituda talasa zavisi od :
   5.) Frekvencija talasa (kub frekvencije) [Herca]
   6.) Snage talasa [Kilograma metara u sekumdi]
   Energija Nulte Tacke A. Ajstajna—O. Sterna je radiacione prorode.
   Prirodna Energija Nulte Tacke sa korone Sunca, izaziva snaznu jonizaciju Jonosfere. Ona moze da se poveca u pollju elektro-statickog potencijala.
   Broj masina za konverziju Energije Nulte Tacke u koristan megainicki rad, prizvedeninih rukom coveka, je veoma mali [Elektromagnetska rezonancija (Tesla), Lithuania Generator (Roman Karnaukhov –Akula), Earth-Inosphere elelktromagnetska rezonancija talasa (Tesla—Schumann), Dvostepeni Oscilator (Akademik Veljko Milkovic, kandidata za Nobelovu Nagradu), ZPE Motor prototip (Ostfalia University)].

 2. Steven L. Basic каже:

  PROPORTIONALITY OF EINSTEIN—STERN’S “ZERO POINT ENERGY” TO THE SURFACE GRAVITY OF PLANETS THROUGHOUT THE SOLAR SYSTEM

 3. Steven L. Basic каже:

  ABSTRACT
  By Steven L. Basic MS (Aero. Eng,)
  The Angular Momenta of all rotating Celestial Spheres equal to the product between their mass and a wave-like mirror image of this mass—that is generated by the Einstein-Stern Zero Point Energy
  (Surprisingly, the masses are found to be arranged in form of a straight line with a precise slope: two to one.
  Uniqueness of this Diagram is a projection of certain omnipotent—ever lasting—intelligence).

  APSTRAKT
  Autor: Steven L. Basic (Dipl. Ing.)
  Ugaone kolicine kretanja rotacionih Nebeskih Sfera su jednake proizvodu njihove mase kao i (oblika u ogledalu) talasnih–likova ove mase— koje su proizvedeni Energijom Nulte Tacke Einstein—Sterna.
  (NEOCEKIVANO, REZULTAT JE DA SU MASE RASPOREDJENE PO JEDNOJ PRAVOJ LINIJI SA PRECIZNO POKAZANIM NAGIBOM: DVA PREMA JEDAN!
  JEDINSTVENOST OVOG DIAGRAMA JE PROJEKCIJA IZVESNE SVEMOCNE–VECITE—INTELIGENCIJE).

 4. Steven L. Basic каже:

  Wave – Matter Dualism
  Monograph 2015
  By, Steven L. Basic
  __________________________________________________________________
  “SHALL ANY SEARCHER KNOW, VEIL AFTER VEIL WILL LIFT,
  BUT THERE MUST BE VEIL AFTER VEIL BEYOND”.
  _________________________________________________________________
  THE FIRST “VEIL AFTER VEIL BEYOND” TO BE LIFTED ARE THE PHYSICAL MEANINGS OF THE ORDINATES IN MASS DISTRIBUTION THROUGHOUT THE OUTER SPACE AND THE SOLAR SYSTEM (REFERENCE): THEY ARE EQUAL TO THE ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE ENERGIES MULTIPLIED BY THE LINEAR FREQUENCIES, HERTZ, OR, THEY ARE EQUAL TO THE ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE POWERS OF ROTATION.

  THE SECOND “VEIL AFTER VEIL BEYOND” TO BE LIFTED ARE EQUIVALENT MASSES OF IMMATERIAL WAVES: THEY ARE EQUAL TO THE PRODUCT BETWEEN THEIR STATISTICAL AMPLITUDES SQUARED AND THE LINEAR FREQUENCIES, HERTZ.

  REFERENCE
  ALL THE MASSES OF THE OUTER UNIVERSE AND THE SOLAR PLANETARY MASSES ARE DISTRIBUTED ALONG STRANGE STRAIGHT LINES WHOSE SLOPES ARE EQUAL PRECISELY EQUAL TO TWO—TO—ONE. ORDINATE: LOGARITHM, BASE TEN, OF THE ANGULAR MOMENTUM AND ABSCISSAS ARE LOGARITHM, BASE TEN, OF THE MASSES.
  PUBLISHED IN THE BRITISH “NEW SCIENTIST”, SEPTEMBER 23, 1982. Page No. 846.

 5. Miodrag каже:

  „Večiti primalac i sprovodnik te neizmerne energije jeste etar. Saznanje da etar postoji, kao i upoznavanje njegove radnje, jesu najvažniji rezultati modernog naučnog ispitivanja“ (Nikola Tesla)

  Jedina energija koja postoji u čitavom kosmosu jeste energija oscilovanja. Svi ostali oblici energetskog ispoljavanja nastali su transformacijom oscilatorne energije u nuklearnu, toplotnu, zvučnu, mehaničku…

  Oscilacije i talasi mogu da nastanu isključivo treperenjem medijuma. Prazan prostor ne može da stvara, održava i prenosi na daljinu talase i oscilacije!!! Činjenica da svaki delić čitavog kosmičkog prostora osciluje, govori da je taj prostor svakakav samo ne prazan, te da Tesla nije slučajno insistirao na priznavanju etra i njegovom izučavanju.

  Šta je energija nulte tačke u etarskoj terminologiji?

  Čitav beskonačni svemirski prostor ispunjen je sveprisutnom supstancom – etrom. Etar je nezamislivo gusta, čvrsta i kompaktna masa, sposobna da treperenjem svog tela proizvodi i prenosi na daljinu desetine biliona oscilacija u sekundi. Sve što postoji u univerzumu sazdano je od tokova etarskih oscilacija. Slobodno, neuvrtloženo prostiranje etarskih oscilacija predstavlja svet duha, svesti, ideja, emocija, dok uvrtloženi tokovi etarskih oscilacija predstavljaju materijalni svet.

  Etar ima dva režima oscilovanja.

  1. Neispoljeno ili mikrotalasno oscilovanje etra i
  2. ispoljeno oscilovanje koje započinje bljeskom iskre i „erupcijom“ probuđene nuklearne energije. Dovođenjem nuklearnih etarskih oscilacija u režim zatvorenog kružnog kretanja po stabilnoj orbiti nastaje sav materijalni svet. Ispoljavanjem etra može se na racionalan način objasniti nastanak i ispoljavanje materijalnog, umnog i duhovnog sveta.

  Neispoljeno ili mikrotalasno oscilovanje etra „na leru“ svojim radom stvara toplotu od 2,73 stepena celzijusa iznad tačke apsolutne nule, koja iznosi oko -273 stepena celzijusa. Energija stvorena mikrooscilovanjem etra jeste ENERGIJA NULTE TAČKE.

Ostavite komentar