Agnihotra, vatra koja može da promeni svet

agn 0-izleči atmosferu i ona će izlečiti tebe

Homa je zbir metoda koje služe čišćenju atmosfere pomoću vatre. Znanje o njima potiče iz Veda, najstarije nauke koju je čovečanstvo sačuvalo. Centralna misao je: Izleči atmosferu i atmosfera će lečiti tebe.

Agnihotra je osnovna Homa tehnika i ona kod sadašnjeg zagadjenja životne sredine može da da veliki doprinos čišćenju atmosfere i ljudskog uma. U baštovanstvu se pokazala kao izuzetno uspešna metoda koja doprinosi rastu biljaka i povećava blagotvornu energiju

Agnihotra je drevna vatrena tehnika, već hiljadama godina opisana u vedama i ponovo oživljena u praksi. Sa Agnihotrom se čisti zemlja, vazduh i voda, podstiče zdravlje ljudi, biljaka i životinja, regeneriše psiha, harmonizuje klima itd.

Praksa i primena Homa- terapije Agnihotrom i drugim vatrenim tehnikama pokazuje u celom svetu pozitivna iskustva sa novim znanjima i spiritualnom pozadinom. Sjajni rezulatati u oblasti medicine i poljoprivrede nailaze na odobravanje lekara i naučnika.

Malo šta se može uporediti sa Agnihotrom koja je tako jednostavna a izuzetno pročišćavajuća da podiže nivo finotvarne energije. Agnihotru je ponovo oživeo i prilagodio našem vremenu Param Sadguru Šri Gadžanan Maharadž, na takav način da je za svakog lako da je savlada i sprovede.

Čovek je prirodu u ogromnoj meri oskrnavio i oštetio, zemljište je zagađeno veštačkim djubrivom, more se koristi kao smetlište, šume posečene, vazduh zatrovan. Oštećen je ozonski omotač, izumiru biljake i životinje, mrtvo zemljište i bolesni ljudi. Priroda pokušava da nam skrene pažnju da nešto nije u redu, pomoću nepogoda, zemljotresa i vuklana.

U vedama su skrivene tajne koje omogućuju da se pomoću izvesnih radnji oslobode i pokrenu moćne sile, koje mogu da ublaže oštećenje u prirodi i ponovo je dovedu u stanje harmonije.

Te moćne sile razvijaju se u malim, neupadljivim vatrama na izlasku i zalasku sunca-zvanim Agnihotra.

Homa ima mnogostruku primenu i dejstvo, ko je sprovodi daje veliki doprinos:

čišćenju atmosfere, tla i vode

harmonizaciji tela, duše i duha za sveopšte dobro

unapredjenju sopstvenog duhovnog rasta

uspostavljanju ekološke ravnoteže

jačanju imuniteta ljudi i životinja kao i odbrambenih sposobnosti biljaka

podsticanju zdravog rasta biljaka

redukciji biljnih štetočina

dobijanju zdrave i ukusne hrane, energetski jake i bolje svarljive

 

Zlato u zemlji, koje je rasporedjeno po čitavom globusu, podstiče se da zrači visokom energijom. Većina zlata je danas pretopljena i zatvorena u trezore, zemlji ne nedostaje samo zlato već i njegova energija zbog čega je i celokupna priroda oslabljena.

Homa terapija spada u oblast bioenergije, na način na koji je opisana u vedama, počiva na procesu odstranjivanja toksičnih sastojaka u atmosveri pomoću vedske tehnike vatrom. Agnihotra je bazna vatra Homa terapije, čišćenjem atmosfere podstičemo energetski tok koji deluje pozitivno na energetski sistem čoveka.

Izraz „lečenje atmosfere“ ima dalekosežni značaj koji do danas još nije ispitan u nauci. U univerzumu je sve sa svime povezano, galaksije sa najmanjim delićem atoma. Materija je određena forma vibracije energije, koja predstavlja grubi završetak frekventne skale. Postoji mnoštvo finijih energija, viših vibracija koje nisu vidljive ali dejstvo im je prepoznatljivo, nihovo dejstvo je naizmenično, sve deluje na sve i svakog.

Pod atmosferom se ovim ne podrazumeva samo vazdušni omotač oko planete, već takođe i finotvarna atmosfera koja u posebnoj meri utiče na naše raspoloženje i delovanje. Pozitivno mišljenje i delovanje se time znatno olakšava. Kroz Agnihotru se dešava snažno čišćenje kako na finotvarnoj ravni tako i u fizički merljivoj oblasti. Naučna istraživanja su pokazala da su u neposrednoj blizini Agnhotre patogene klice reducirane i preko 90%. .

Na izlasku i na zalasku sunca se posebno zadati sastojci sagorevaju u bakarnoj posudi piramidalne forme. Pri tome se pevaju određene mantre koje su egzaktno prilagodjene vibracijama na izlasku i zalasku sunca. Lekovite energije koje nastaju tokom Agnihotre odvode se u atmosferu a takodje su sadržane i u zaostalom pepelu. Tako energetiziran pepeo se sa velikom uspehom upotrebljava kao biološko đubrivo za biljke.

Sastojci:

Za proceduru je neophodna bakarna posuda piramidalne forme propisane veličine. Posuda ima matematički proračunate stepenike, koji su primereni delotvornosti Agnihotre. Bakar kao materijal ima između ostalog osobinu provodljivosti energije i antibakterijsko dejstvo. Piramidalna forma i bakar deluju kod spaljivanja odgovarajućih sastojaka kao neka vrsta generatora za negativne jone, koji deluju harmonizujuće na okolinu i imaju pozitivan uticaj na čoveka.

Za spaljivanje se koristi osušena kravlja balega. To što nam sada deluje neobično nekada je i kod nas bilo u tekućoj upotrebi: Kravlja balega je bila korišćena kao sredstvo protiv mnogo bolesti. Sadrži materiju sličnu penicilinu koja deluje dezinfekciono. Od davnina se u Indiji balega koristi kao gorivo i građevinski materijal zbog svog pročišćujućeg i dezinfikujučeg dejstva a sem toga redukuje i radioaktivno zračenje.

Kao sledeći sastojak koristi se gi buter i integralni ili divlji pirinač. Sastojci koji prezentuju biljno i živitinjsko carstvo i osušena kravlja balega kao mešavina ta dva.

U ajurvedi gi važi sa skoro čudotvorno sredstvo koji deluje pročišćujuće i podiže životnu energiju. Upotreba gi butera za homa vatre je osnovni uslov koji je u vedama uvek jasno zadat. Mirisi koji nastaju sagorevanjem gi butera imaju čudesan kapacitet da otpuštaju duševne napetosti kao i bolesti. Negativni i zloćudni efekti hemijskih i drugih otrovnih isparenja u atmosveri se poništavaju dodavanjem čistog gi butera. Gi treba da je od organskog mleka. Agnihotra deluje u prečniku 1,5 km i 12km u visinu, ukoliko se izvodi u grupi efekat se pojačava.

Pirinač- zrno života- simboliše čistoću i punoću. Za Agnihotru se mogu primeniti samo čitava zrna nerafinisanog integralnog pirinča. Na polomljenom zrnima je fina energetska struktura prekinuta iako hemijski verovatno ostaje ista. Pirinač ima uravnotežen jin- jang efekat. Mnoga eterska ulja se oslobađaju u procesu spaljivanja i pokreće se hemijska reakcija za lečenje atmosfere.

agn 1

 

Sastojci za Agnihotru su po svojim osobenostima snažno pročišćujuću, uravnotežuju i neutralni su.

Mantra

Mantra koja se peva na izlasku i na zalasku sunca se nalazi u rezonanci sa bioritmom. Otpevani tonovi aktiviraju posebne vibracije koji stvaraju određenu isceljujuću atmosferu i pozitivno uplivišu ljudsku prirodu. Mantrom se sve može aktivirati i pozitivno preokrenuti. Svaka stvar i svaki odnos stvari imaju određenu tonsku- vibracijsku matricu. Sanskrit važi za savršen jezik, jer je u njemu izgovor svake reči identičan sa njenom kosmičkom zvučno-vibracijskom matricom. Sadržaj reči identičan je njenom zvuku.   Kada se mantra peva u povezanosti sa procedurom paljenja vatre tada su vibracije mantre utkaju u pepeo i on bude kao nosač vibracije još više delotvoran za primenu u različitim oblastima medicine, vrtlarstva, poljoprivrede i šumarstva.

Večernja mantra glasi:

„Agnaye svaha, agnaye idam na mama; prajapataye svaha, prajapatye idam na mama“

http://www.agnihotra-aktuell.de/mantra/agnaye.mp3

note :http://www.agnihotra-aktuell.de/mantra/Noten.pdf

Jutarnja mantra je skoro identična osim što se umesto „agnaye“ peva „suryaye“ http://www.agnihotra-aktuell.de/mantra/suryaye.mp3

note: http://www.agnihotra-aktuell.de/mantra/Noten.pdf

 

Demonstracija Agnihotre:

http://www.youtube.com/watch?v=uRnsOD2zPO8

Proceduru izvodi Shree Vasant V. Paranjpe

http://www.youtube.com/watch?v=tdwpLpnPWLQ

Korak po korak :

http://www.youtube.com/watch?v=TxhFZcUL9M0

 

Čak i ako vam reči deluju neobično važno je da se koliko je moguće izgovore egzaktno. Ne treba imati straha od strane kulture, mnoge reči u celom svetu imaju svoje poreklo u sanskritu. Nekome je važno da zna sadržaj mantre. Prevesti mantru je vrlo teško, jer u staro vedsko vreme kad je većina mantri nastala, nije se gledalo na boga, njegovu tvorevinu i zakone stvaranja kao na nešto razdvojeno. Stoga, svaka reč naglašava bogtstvo informacija. Tako npr. “Agni” koja označava prvostvoreno najviše svetlo, istovremeno vatru, zatim njen odraz u čoveku kao vatru procesa varenja, duševno vatru ljubavi itd. Reč Agnihotra se može prevesti kao “žrtvena vatra” u istoj meri kao i “predaja najvišem svetlu”.

Osnovni sadržaj Agnihotra mantre bi značio: “Svetlo iza svetla, sve ti predajem. Tvoja neka je volja.”

Vreme za Agnihotru

Vreme u kome se sprovodi Agnihotra je u izvesnoj meri takođe neutralno. Nije ni dan a ni noć, radi se o egzaktnom izlasku i zalasku sunca. Sunce i zemljin radijus sačinjavaju u tom momentu ugao od 90 stepeni kroz šta finotvarne energije naviru u tu oblast. U to doba vlada u prirodi jedan poseban mir koji blagotvorno deluje na naše biće.

U vedskim spisima ovako je opisano:

Na izlasku pristiže na zemlju puno elektriciteta odaslanog od sunca, etera i drugih finotvarnih energija, i stvara na kordinatnim tačkama na kojima izlazi sunce efekat poplave. Poplava životodavne energije-prane koja čisti i oživljuje sve što joj se nađe na putu i čini da se sve živo raduje. Tokom izlaska sunca se to može čuti kao muzika, mantra Agnihotre za izlazak sunca je esencija te muzike.

Na zalasku sunca se dešava slično samo se energije povlače nazad.

Da bi odredili tačno vreme za vaše mesto stanovanja potrebna vam je tabela vremena. Vreme iz novina, klendara itd. nije odgovarajuće jer je drugačije definisano. Za Agnihotru treba da se centar sunca nalazi na liniji horizonta, optički efekti ne ulaze u proračun. Ovde se mogu preuzeti tačni termini za Agnihotru prema datumu i mestu stanovanja.

http://www.heigl-verlag.de/agnitimer.html

iPhonewww.vedicsociety.org/iagnihotr

http://download.cnet.com/Agnihotra-for-Windows/3000-2135_4-10730259.html?part=dl-10730259&subj=dl&tag=button

 

Vatra

Svetinja vatre je duboko utisnuta u ljudsku dušu. Ne postoji ni jedan kult ili religija da se vatra ne koristi i ne slavi.

agn 2

 

 

Vatra se pali nekoliko minuta pre Agnihotra vremena sa balegom i gi buterom u posudi. Delovi balege sa buterom se tako rasporede da vazduh cirkuliše i omogućava sagorevanje. U tačno vreme ceremonije vatra treba da je rasplamsana. Ne koristiti upaljače sa gasom, idealno bi bilo paliti sa voštanom svećim dobro je i šibicom ali paziti da ne upadne fosforni vrh u posudu.

Pevajte tačno na izlasku tj. Zalasku sunca prvu mantru i dodajte prvu porciju pirinča u vatru posle reči swaha. Otpevajte drugu mantru i takodje dodajte ostatak pirinča posle reči swaha.

Pokušajte svaki put koliko god možete minuta da ostanete mirni uz vatru da u miru primite u sebe lekovite vibracije. Dišite i zaustavite misli.

Dejstvo

Ako se biljke nalaze u prostoru gde je prisutna vibracija Agnihotre kroz redovno sprovođenje može se formalno videti kako divno napreduju i međusobno komuniciraju. Biljke se osećaju dobro i bolje rastu.

Na sličan način Agnihotra doprinosi ljudima i životinjama. Utvrđeno je da tokom ceremonije nestaje duševni pritisak i nastupa unutrašnji mir bez ikakvog napora.

Agnihotra obnavlja moždane ćelije. Revitalizuje kožu. Čisti krv. Neutrališe bakterije.

Puno je pisano o dobrobiti Agnihotre, izveštaji dosežu od smanjenja radijacije pa do revitalizovanja zagađenog tla i ubedljivih medicinskih uspeha.

 

agn 3

 

 

 

Postoji više poljoprivrednih imanja koja imaju korist od redovnog sprovođenja Agnihotre i upotrebe energetski jakog pepela za prehranu biljaka. Pojačava se finotvarna energetska struktura biljaka tako da postaju otporne na štetočine kako insekte tako i gljivice. Stvara se posebna mikroklima koja neutrališe nepovoljne uticaje iz okruženja.

Geometrija posude za Agnihotru

Pyr vodi poreklo iz grčkog i znači vatra, mid je središte. Piramida je dakle izvorno bila posuda za vatru u sredini.

Za Agnihotru je neophodna bakarna piramida u propisanoj veličini: 14,5 cm x 14,5 cm gore, 5,25 cm x 5,25 cm dole i 6,5 cm visina. Piramidalna forma posude je vrlo bitna, piramide su poznate po tome da akumuliraju elektromagnetske i kosmičke sile.

Vibratorni efekti izvesnih metala kao bakar ili zlato takođe su poznati. Bakar stoji u periodnom sistemu elemenata u sredini i u alhemiji i astrologiji propada Veneri. Njegov atom pokazuje strukturnu analogiju sa piramidalnom formom te tako nastaje harmonična rezonanca između makrokosmičke i mikrokosmičke strukture. Ta rezonanca pojačava vibracione efekte tokom ceremonije.

Bakarna piramida ima dva stepenika, forma te posude, stepenika i oboda nije samo praktično tehnički zadata, već matematički i geometrijski se u njoj ogleda visoko duhovno znanje. Postoji veza između osnove, dvostrukih stepenika i gornjeg oboda u geometrijskom sistemu iz kvadrata, trougla i kruga. Identične proporcije su i u piramidi u Gizi sa kraljekskom komorom i nedostajućim vrhom Proporcionalna figura od kvadrata, unutrašnjeg i spoljnog radiusa i daljnji odnosi preneseni na presek piramide iz Gize pokazali su začuđujuće jednaku meru na podlozi kraljevske komore i geometrijsku vezu sa visinom i oba stepenika, sve se te moglo preneti na posudu za Agnihotru, čak i nedostajući vrh piramide.

Ugao nagiba, osnova i stepenici kao i obod su egzaktno premereni i ispostavilo se da ugao nad stranicama odgovara uglu piramide iz Gize.

Nadamo se da ćemo ovim podstaknuti čitaoce da na lak način daju doprinos celokupnoj prirodi i svim bićima, pozivamo sve da se udruže i nađu rešenje oko nabavke i spravljanja potpale od balege i nabavke piramida koje nije teško izraditi.

Branka Mraz

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar