FENOMEN REPULSIJE JEZRGA SUNCA U SVETLOSTI EKSPERIMENTA LORDA ERNESTA RUTHERFORDA (1911)

Steva 2Steven L. Basic MONOGRAFIJA 1/10/2016

Predgovor:  Sinteza navedenih Teorija (Referencije) vodi prema zakljucku da je unutrasnje jezgro Sunca odbojne prirode, ili,  analogno  odbijanju svih  postojecih nukleusa. Ova tacnija projekcija modela unutrasnjeg jezgra Sunca je bitna za bolje razumevanje strukture materije, energije kao i vise mehanike gravitacionog polja. Autor se poziva na istorijske experimentalne radove Lord-a Rutherforda koji je pokazao postojanje odbojne nuklearne sile svih atoma materije.

STATUS  NAUKE  NA  POČETKU  DVADESET  PRVOG  VEKA

Svi koncepti Prostora I Vremena su povezani sa Teoriskom Mehanikom kao i matematickim modelima masa koje se krecu po raznim trajektorijama sa umerenim Ili brzinama visokih energija.

U prethodnim vekovima samo jednostavan slucaj mase koje se krece po linearnoj trajektoriji je bio zadovoljavajuce resen (Profesor Isaak Njutn, Profesor Albert Ajnstajn, primer “Pokretnih Vozova” na pravom koloseku, Edvard Teler, Verner Fon Heisenberg, Akademik Kurchatov, Andrej Zaharov, Lav Davidovich Landoau, “linearna Fuzija’…

Medjutoim, svi elementarni delovi masa teze da se slobodno obrcu tako da–problem mase koja se krece po trajektoriji koja nije prava linija—nije bio poviljno resen niti  blizo potpunog razuma.

Ta nelinearna trajektorija–problem je terebao da čeka dok  drugi “Masa puta brzina svetlosyti na kvadrat”, kao sto je slavno predskazan od stane Madame Marie Kirie, na kraju devetnaestog Veka, postane manje enigmatican, kao I do naredne primene “Invaroatnost Zakona” Teoreme prema kraju Dvadesetog Veka.

Jedna izmedju prvih primena toga Pretskaza kao I Teoreme je pokazala da je unutrasnje jezgro Sunca odbojne proirode

Ernest Rutherford bio je Pretsednik u “Royal Society”. Rutherford-ov rad je priznat je od njegovih savremenika, takodje danasnja nauka poziva se na  Rutherfordove nalaze.  Rodjen na New Zealand-u, emigririrao je i prihvatio Britansko drzavljanstvo. Neophodno je naglasiti da je Lord Ernest Rutherford  izvodio experimente od neizmerne vaznosti. U svom radu Rutherford je usmerio Alfa zrake, koji se sastoje od dva negativna elektrona, prema Nukleusu stabilnog atoma zlata (Au), kao sto sledeca slika pokazuje. Posto se Nukleus sastoji od pozitivih Protona i neutalnih Neutrona, u idealnom slucaju Nukleus pod dejstvom privlacne sile  bi trebao da absorbuje oba elektrona  iz Alfa zraka. Medjutim, prema Rutherford-ovom dokazu to nije bio slucaj: Alfa zraci su odbijeni od Nukleusa. Pre Drugog Stetskog Rata ovaj fenomen  bio je u centru  inreresa naucnika  Sjedinjenih Americkih Drzava, Japana, Rusije, Francuske i Nemacke.  Sada se zna da u slucaju Sunca ova pojava stimulise fuziju vodonika u helijum u pravcu visih slojeva  jezgra Sunca emitujuci elektro-magnetske talase.  Glavni uzrok–zasto Nukleus svakog atoma u postojanju, poseduju odbojnu nuklearnu silu— nije dokazan.

 

EXPERIMENT LORDA ERNEST RATHEFORD-a DATIRAN 1911, KEVENDISH LABORATORIJA  UNEVERZIETA KEMBRIDGE, ISTOCNA ANGLIJA, ENGLESKA

Steva 2

Autor  u ovoj Monografiji ima za cilj i fokus, detaljan opis jednog nalaza kao doprinosa nauci danasnjeg vremena.  Steven L. Basic je analiticki definisao jednu kontinualnu zavisnost (Krivu liniju) koja, ne samo da prolazi kroz sve velicine povrsinskih ubrzaja  devet Planeta Suncanog Sistema, nego kontiulno silazi prema (repulzonom) unutrasnjem jezgru Sunca, koje ima ubrzanje gavitaciong polja jezgra suprotnog znaka u odnosu ne povrsinska ubrzanja Planeta Suncamog Sistema.

Ta zavisnost je transcendalne prirode  i sadrzi jedan Logaritamski clan entropiskog oblika (Nazvanog E. Raterford-a), koji menja polaritet izmedju nulte tacke gravitacionog potencijala i unutrasnjeg jezgra Sunca.

Sunce je uzrok i posledica postojanja Zivota.

Steva tab

 

 

 

 

Sledeca strana pokazuje Teoretsko povrsinsko ubrzalje planeta Suncanog Sistema, ili, rezultate Matricnog Racuna:

Stevan 1   

Referencije:

  1. ) Indian Journal of Theoretical Physics, Volume 47, number         1, ISSN 0019-5693, 1999, Institute of Theoretical          Physics, Bignan Kutir, 4/1 Mohan Lane, Calcutta, 700  004, India, ‘Some remarks concerning the distribution of gravitational acceleration and gravitational mass of     Planets throughout the solar system’ by Steven L. Basic, Principal Engineer, the Boeing Corporation.
  1. ) Unified Theory by Steven Basic, ISBN 978-1-4349-9649-7, National Union Catalog OCLC. World Cat-Public View. Pending the Library of Congress Control number.
  2. ) ‘Quantum Reality’ Beyond the New physics and the Meaning of Reality, by Nick Herbert, ISBN 0-385-23569-0, Anchor Books, Double Day, New York, London, Toronto, Sidney, Auckland
  3. Zabeleska: Za pregled Matrica, Excel Komputer Programa I ostalih analitickih detalja, zainteresovani citaoci su dobro dosli da kontaktiraju autora na e-mail: goldenuniverse@cox.net
Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar