Drevna vedska astrologija čitanja sa palminog lista

Nadi Astrologija

Nadi astrologija, ili čitanje sa palminog lišča se zasniva na učenju da su prošli, sadašnji i budući životi svih ljudi predviđeni od strane vedskih mudraca (Maharišija) u drevnim vremenima i zapisani na palminim listovima.

Ovi listovi su pisani od strane Tamilskih mudraca kojih ima ukupono 18, a nazivaju se i Siddhasi.  Jedan od njih i najpoznatiji, Agastijar Maharishi, za koga se kaže da je primio božanska otkrovenja, i koji većinski autor ovih listova.

Tu su takođe i drugi mudraci Maharishi Siddhasi, koji su takođe autori ovih listova. Oni su:

Brighu, Vashishta, Brahmamaharishi, Šukracharija, Chandraacharija, Vishwakarma, Kašjapa, Dhurva…

Najpopularniji među svim listovima su Šiva/Šakti Nadi izgovoreni od Šive i Parvati i Brahma Nadi zapisi koje je izgovorio sam Kreator Brahma.

Astrološki centar Doba Vodolije iz Srbije u saradnji sa astrološkim centrom iz Vitheshwaran Koil u Indiji pruža mogućnost online pronalaženja, čitanja i prevoda na srpski jezik zapise sa ovih listova.

 

Ovo nije samo jedan od najstarijih, već je i najpoznatiji Nadi astrološki centar koji je ikada postojao u svetu. Vaiteshwaran Koil astrološki centar Nadi Astrologije nastavlja da privlači pažnju svetske zajednice zbog pružanja usluga predviđanja budućnosti visoke preciznosti, gde je i trenutnom premijeru Indije Gospodinu Narendra Modiju uradjeno čitanje. Sve to je sada dostupno i kod nas preko Nadi Astrološkog centra Doba Vodolije u Srbiji, koji je međunarodni centar za Evropu.

 

Koji je postupak pronalaženja vašeg palminog lista u ogromnoj biblioteci lišća u Vaiteshwaran Koil Brahma Nadi Astrološkom centru, preko astrološkog centra Doba Vodolije u Srbiji?

Prvi korak

Kako bismo pronašli vaš list, potrebno je da nam pošaljete otisak palca (LEVI PALAC ŽENE; DESNI PALAC MUŠKARCI). Otisak palca treba napraviti na belom papiru, sa crnim, ili plavim mastilom uz pomoć podloge za pečate. To možete učiniti sami, ili vam mi možemo pomoći u našem centru u Srbiji.

 

Drugi korak

Nakon toga, započinje potraga za palminim listovima koji odgovaraju konfiguraciji otiska palca. Znakovi na svakom otisku palca klasifikovani su u 1008 vrsta, a listovi su raspoređeni prema tim vrstama.

Usklađivanje lišća sa otiskom palca može biti najteži deo u toj proceduri i može potrajati nekoliko sati, a ponekad i nekoliko dana. Nakon što se pronađu listovi, čitalac čita njihov sadržaj koji je pisan starim tamilskim jezikom u stihovima, a koji se simultano prevode na engleski jezik, ili na engleski, pa na srpski jezik, takođe simultano.

Otiskak palca i palmin list sa podacima na drevnom tamilskom jeziku

 

ŠTA PIŠE U PALMINOM LISTU I ŠTA MOŽETE SAZNATI IZ SVOG LISTA?

 

Postoji 16 različitih poglavlja napisanih na jednom listu o jednoj osobi, koja sadrže sledeće:

Kandam 1 (Poglavlje 1 Nadi Shastra) – sažeti izveštaj

Ovo čitanje sadrži ime nečije/vaše ime,  dužinu njegovog / njenog života, kako će ona / on živeti ovaj život, njegov/njen identitet, ime njegovog/njenog supružnika, imena njegovih/njenih roditelja, detalje o trenutnoj profesiji, njegovoj / njenoj braći, sestrama i deca. Ovo poglavlje će dati rezime budućih predviđanja za svih 12 astroloških kuća u njegovom/njenom horoskopu na osnovu položaja planeta u trenutku rođenja, kao što je navedeno u palminom listu.

Kandam 2 (Poglavlje 2 Nadi Shastra) – obrazovanje i bogatstvo

Ovo poglavlje detaljno opisuje bogatstvo, porodicu i obrazovanje osobe koja traži informacije iz palminog lista. Takođe sadrži detaljne informacije o njegovom/njenom vidu i informacije vezane za govor.

Kandam 3 (Poglavlje 3 Naadi Shastra) – braća i sestre

Ovo poglavlje sadrži imena svih braća i sestara osobe koja traži Nadi čitanje. Opisani su njegovi/njeni odnosi sa braćom i sestrama, problemi i neprijatna osećanja, ako ih ima. Takođe sadrži informacije o pozitivnim i negativnim aspektima odnosa sa braćom i sestrama.

 

 

 

Kandam 4 (Poglavlje 4 „Nadi Shastra“) – majka, imovina i sreća

Četvrti kandam detaljno opisuje majku, ulogu i uticaj majke u životu osobe koja traži svoj Nadi list, njene koristi i probleme u životu osobe koja traži čitanje svog lista. Takođe, detaljno opisuje dom osobe kojoj se čita Nadi, vozila, zemlju, blago i opšte materijalne pogodnosti i dostignuća.

 

Kandam 5 (Poglavlje 5 Nadi Shastra) – Deca / Potomstvo / Trudnoća

Ovo poglavlje detaljno opisuje decu onome kome se čita sadržaj sa palminog lista. Predviđeni su rođenje, životni vek, dostignuća, problemi, smrt i njihova ukupna efikasnost. Takođe, nudi mere za rešavanje problema dece. Postoje i predviđanja o tome da li će osoba koja traži čitanje imati decu, ili ne, kao i detalje o istom.

Kandam 6 (Poglavlje 6 Nadi Shastra) – bolesti, dugovi i pravne sporovi, sudski procesi.

Šesti Kandam pruža detaljne informacije o bolestima, njihovim uzrocima, trajanju i stepenu štete koju nanose životu osobe kojoj se radi čitanje. Takođe sadrži informacije o neprijateljima, sudskim postupcima, njihovim uzrocima i trajanju patnje u vezi sa gore navedenim. Takođe nudi korektivne mere za sprečavanje i pozitivne mere za postizanje uspeha.

Kandam 7 (Poglavlje 7 Nadi Shastra) – brak i partnerski odnosi

Ovo poglavlje sadrži informacije o bračnim detaljima osobe kojoj se čita sadržaj iz lista, kao što su datum, vreme i mesto braka. Razlozi i mere za odlaganje braka, budućnost braka, aspekti kompatibilnosti i sukobi sa supružnikom, ako ih ima, itd.

Kandam 8 (Poglavlje 8 Nadi Shastra) – životni vek

U ovom poglavlju se radi o očekivanom trajanju života osobe, nesrećama, ako ih ima, sudskim postupcima, itd.

Kandam 9 (Poglavlje 9 Nadi Shastra) – imovina, otac, duhovne sklonosti

Ovo poglavlje daje informacije o naslednoj imovini osobe koja je zatražila svoj list, njegovom/njenom ocu, akumulaciji bogatstva; takođe govori o bogomoljama (duhovnim mestima), duhovnim sklonostima, ako ih ima.

Kandam 10 (Poglavlje 10 Nadi Shastra) – posao, karijera, slava

Deseti Kandam posvećen je vašem poslovnom životu, govori o tome koja vrsta posla vam odgovara, ili koja vrsta posla će vam doneti dovoljan profit, gubitke, ako ih ima, itd.

Kandam 11 (Poglavlje 11 „Nadi Shastra“) – prenos imovine, drugi brak

Ovo poglavlje sadrži informacije o tome kako ćete dobiti bilo kakvu korist od bilo kog načina prevoza, poput automobila, dvotočkaša itd. kao i vašeg drugog braka supruga/supruge.

Kandam 12 (Poglavlje 12 „Nadi Shastra“) – troškovi, veze u inostranstvu, sledeće rođenje

Ovo poglavlje daje informacije o vašoj novčanoj potrošnji. Ovo se odnosi na to kako ste potrošili svoj novac, kako se to dogodilo, takođe objašnjava Mokšu (duhovno spasenje) ili nebeski status, bilo kakve novčane koristi, viši status koji proizilazi iz inostranih tura i kontakata sa strancima. Ovo se odnosi i na vaše sledeće rođenje, odnosno gde ćete se roditi, kakvi će biti vaši životni uslovi itd.

 

 

Kandam 13 (Poglavlje 13 „Nadi Shastra“) – prethodno rođenje i sredstva od njega (Shanti Kandam)

Ovo poglavlje se bavi istorijom poslednjeg rođenja, grehovima poslednjeg rođenja, nedostacima akumuliranim u sadašnjem rođenju zbog grehova prošlog rođenja i korektivnim merama.

Kandam 14 (Poglavlje 14 Nadi Shastra) – Upadesha mantra (Dikša Kandam)

Ovo poglavlje govori o svetim mantrama (svetim rečima) koje treba izgovoriti i svetim materijalima koje treba čuvati u molitvenoj sobi. Potčinjavanje neprijatelja i korišćenje mantre za pobedu nad njima, pravne bitke, loše i zlobne posledice se mogu rešiti, itd.

Kandam 15 (Poglavlje 15 „Nadi Shastra“) – Gnanna Kandam (duhovni život)

Ovo poglavlje je posvećeno razvoju duhovnosti, mogućnosti postizanja mudrosti i jedinstva sa Bogom. Ovde je opis vašeg duhovnog učitelja, ili Guru-a od koga možete dobiti mudrost, znanje, inicijaciju, itd.,

Kandam 16 (Poglavlje 16 „Nadi Shastra“) – politički Kandam (društveno politički život)

Predviđanja o socijalnoj službi i političkom životu. Gore je rečeno da su sve kandame osnovali mudraci, što se odrazilo i na kandamove detalje. Mi sami ne delimo više detalja od onoga ono što je napisano u palminim listovima. Kandami od 2 do 12 će dati predviđanja za budućnost sve do kraja života od datuma čitanja ovog 16 kandama, ili poglavlja.

ZA VIŠE INFORMACIJA O NADI ASTROLOGIJI, ČITANJU SUDBINE IZ PALMINOG LIŠĆA I KONTAK INFORMACIJE MOLIMO POSETITE SAJT

https://www.dobavodolije.org/astrologija-nadi-palminog-lisca/

 

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar