„House of Numbers“

Dokumentarni film koji dovodi u pitanje standardne predstave o HIV/AIDS-u

Piše: Branka Mraz


Kanadski filmski stvaralac Brent Leung napravio je šokantni dokumentarni film „House of Numbers“, intervjui sa lekarima, naučnicima i jednim od pronalazača HI-Virusa (Luc Montagnier), čiji izneneđujući stavovi dovode u pitanje “oficijelno” objašnjenje HIV/AIDS oboljenja.
U filmu se čuju mišljenja brojnih zdravstvenih eksperata, koja mogu promeniti našu svest po pitanju AIDS-a i podriti temelji HIV/AIDS industrije.
Farmaceutska preduzeća zastupaju i neguju poseban mit oko AIDS-a, koji maksimizuje dobit na AIDS medikamenatima i (neuspeloj) vakcini. Taj mit je u „House of Numbers“ demontiran. Ovaj dokumentarac opovrgava ustaljen način mišljenja u vezi AIDS-a.

Laž sa AIDS testom

U filmu se Brent Leung lično podvrgava testu i dolazi do otkrića da dijagnoza HIV pozitivan ima više veze sa odgovorima na pitanje o ličnom životnom stilu, nego sa određenim mikrobima koji bi nađeni u krvi. Dijagnoza, kao i sama definicija AIDS-((Acquired Immune Deficiency Syndrom/Sindrom stečene imunodeficijencije) je toliko neobavezujuća da se sve češće visokoobrazovani naučnici pitaju –ima li uopšte te bolesti.
„Do sada raspoloživi podatci i fakti ni u kom slučaju ne potvrđuju egzistenciju HI Virusa (Humani imunodeficitni virus), objasnila je jedna naučnica u filmu. Drugi ekspert kaže:
„Što više slučajeva se svrsta u ovu kategoriju, to više pacijenata.“, zatim još jedan: „ Po mom viđenju, pokazalo se da HIV nije jedini uzrok za AIDS. HIV nije ništa.“ „Možemo se izložiti HIV-u više puta, bez da se zarazimo“, misli dr. Luc Montagnier, koji je za svoje učešće na otkrivanju HIV- odlikovan Nobelovom nagradom. „Naš imuni sistem u toku nekoliko nedelja stvori antitela, ukolko raspolažemo dobrim imunim sistemom.“
Dokumentarni film je otvoreno pokazao značajne protivrečnosti koje obeležavaju trenutnu naučnu HIV/AIDS-diskusiju.
„ Kada sam počeo da ispitujem naučnike i da se intenzivnije suočavam sa protokolima testa i statističkim modelima, kao i naučnim metodama i stanovištima , zapazio sam mnoge protivrečnosti koje se javljaju među naučnicima“, objasnio je tvorac filma Brent Leung. „Shvatio sam koliko je važno sve to preispitati što nam je rečeno a ne automatski akceptirati svaku tvrdnju kao istinitu činjenicu.“
Film ukazuje na bizarnu činjenicu da se definicija „AIDS“ uvek ponovo menja. U USA je oficijelna definicija tri puta menjana, dok širom sveta pojedinačne definicije pokazuju velike razlike među sobom. AIDS nije okaraktrisan jednostavno kroz nalaz HIV-a. Radi se o jednom fiktivnom opisu bolesti koji je listom simptoma doveden u vezu, pri čemu je broj simptoma u stalnom porastu, tako da farmaceutski koncerni na ovaj način privlače sve više klijenata koji troše skupe medikamente.

Sukob eksperata

House of Numbers, nije film koji pokazje kontraverzna viđenja teoretičara zavere. To je jedan jasan i inteligentan sklop razgovora sa pojedinim svetski vodećim virolozima i nobelovcima, među njima su raniji stručnjaci američke ustanove za suzbijanje zaraza CDC, WHO i AIDS-programa UNAIDS. Mnogi po prvi put pred kamerama protivreče vladajućoj AIDS-mitologiji.
Intervjuisanim ličnostima pripadaju: Dr. Robert Gallo, Dr. Luc Montagnier, Dr. Michael Gottlieb, Dr. Joe Sonnabend, Dr. Kary Mullis, James Curran, Dr. Peter Piot, Dr. James Chin, Dr. Peter Duesberg i mnogi drugi.
Film je nagrađen kao najbolji Dokumentarni film i pokazan na mnogim festivalima, interes za ovaj film je veliki.

http://www.houseofnumbers.com

„Nadam se da će film ljudima približiti činjenicu da se ovde ne radi o jednostavnom, jasno objašnjivom problemu. Nadam se da će on ljude uspraviti i ojačati i dovesti ih do toga da ne gledaju samo na HIV i AIDS kritički, već na sve moguće probleme koji uplivišu naš život. Po mom mišljenju, treba da otkrijemo to što ne znamo i onda pozitivno uzvratimo u daljoj diskusiji, jer ćemo time doprineti da svukupno budemo bolje informisani“ objasnio je Leung.
To sve ne znači da nema ljudi koji boluju od realnog poremećaja imunog sistema, ali je veoma pojednostaljeno stvarne razloge pripisati samo HI Virsu. Celo tumačenje HIV-a je mudar način da se kontrola AIDS pacijenata preda u ruke farmaciji, koja im svoje veoma otrovne hemijske supstance preskupo prodaje a da čak ni u retkim slučajevima ne pomažu.
Različiti simptomi slabosti imuniteta koji su označeni zajedničkim imeniteljom AIDS, mogu se daleko delotvornije suzbiti prirodnim metodama, temeljnom detoksikacijom kao i kvalitetnom ishranom.
U principu se AIDS kao i rak može pobediti radikalnom promenom navika u ishrani i načinu života, koja podupire zdrav i dinamičan imuni sistem.
Ako se setimo reči dr Montagnirsa iz filma, da se HIV-u možemo izložiti bez opasnosti da obolimo ukoliko raspolažemo zdravim imunim sistemom, postaje jasno da razvoj AIDS-a nije smrtna presuda.
Kao i kod drugih virusnih infekcija, slab imuni sistem omogućije virusu da načini veliku štetu u organizmu, ali snažan imuni sistem će u toku nekoliko nedelja izaći na kraj sa HIV-om i uspeti da postigne imunitet.
Dijagnoza HIV-pozitivan, je taktika koja koristi da se izazove strah i ljudi se pokrenu na kupovinu medikamenata.
Nosilac HIV-a može proživeti čitav život a da ne dobije simptome AIDS-a ukoliko podupire svoj imuni sistem na pravilan način.
Veličina filma je u tome što ohrabruje da sadašnju situaciju sagledamo sa neophodnom kritičnošću.
Tako gledano House of Numbers je smeli pohod kroz protivrečnosti one medicine u kojoj trijumfuje građenje mitova nad naučnošću i u kojoj težnja za dobiti nadjačava ljudsko saosećanje.
Postoji nada da će se ovim filmom poljuljati temelji AIDS-estabilišmenta i stvoriti generacija samostalno mislećih ljudi, koji ovaj mit i profitabilni poduhvat kritički posmatraju.

Šta misle eksperti

Preimenovanje poznatog oboljenja u AIDS, podupire hipotezu da se AIDS javlja samo kod nosioca HI Virusa. Po definiciji bez HIV-a nema bolesti, bez obzira koliko ljudi umre od istih simptoma a da virus nije ni ustanovljen.
Dok sve što izdaleka podseća na imunu slabost a sa prisustvom HIV-a bude označeno kao AIDS.
Argumentuje se da gde se utvrdi HIV, kao posledica će se javiti AIDS, međutim taj argument je više puta obesnažen. (Andreas Moritz: Zeitlose Geheimnisse der Gesundheit und Verjüngung, Band 1: Durchbruch-Medizin für das 21. Jahrhundert – Erwecke die natürlichen Heilkräfte, die in dir schlummern, 2010.)
Gary Null na AIDS gleda kao na zbirni naziv za „ 29 pogrešnih starih i heterogenih, kao indikatora važećih oboljenja, sklupčanih sa infekcjom HIV-om.“ „u svim verifikovanim slučajevima javilo se dokazivo oboljenje ili tetman koji su potisnuli imunitet, pre nego je AIDS nastupio“ (Gary Null, James Feast: AIDS: A Second Opinion, 2002.)
Moritz je pokazao da HI Virus sam ne može biti uzrok AIDS-a. Umnožavaju se dokazi da se možda radi o sindromu trovanja ili smetnji metabolizma izazvan faktorima rizičnim po imuni sistem. U to spada heroin, medikamenti za podsticanje seksualnih aktivnosti, antibiotici, analni snošaj, glad, podhranjenost i dehidracija. Brojni ugledni naučnici koji rade u prvim redovima AIDS istraživanja , dovode otvoreno u pitanje hipotezu o virusu. (Andreas Moritz: Krebs ist keine Krankheit: Krebs ist ein Überlebensmechanismus, 2009.)
Jedan drugi izveštaj ukazuje na niske vrednosti cinka kod onih kod kojih je ustanovljen AIDS bez daljnjih stadijuma HIV infekcije. Dete sa AIDS-om pokazuje sve simptome poremećaja nastalog nedostatkom cinka. Razlog nedostatka cinka u krvi nije još poznat. Jasno je da se ovaj aspekt problema pod hitno mora istažiti. Ova iznenađujuća saznanja zahtevaju istraživanja koja će ispitati delovanje dodataka cinka u tetmanu imune slabosti i AIDS-a. (Sheldon Saul Hendler: The Doctor‘s Vitamin and Mineral Encyclopedia, 1990.)

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar