Ko se prvi rodio: mama ili tata?

 

 

 

 

 

Svi su ljudi stvoreni isti – ali ne u isto vreme (i ne sasvim isti). Profesor Frančesko Zakanti, sa Univerziteta u Bolonji, prvi se usudio da tvrdi da ima razloga da se veruje da su prvi humanoidni stanovnici Zemlje bile –
žene.Među našim precima nisu postojale seksualne razlike. Tako je i genetska informacija u ćelijama muškaraca i žene potpuno identična, osim što su jajne ćelije žene posebno predisponirane za stvaranje embriona. Ta činjenica je, možda, dovela, a uz pomoć nekog arhaičnog oblika reprodukcije, da žena sama razmnožava ćelije potomstva – i to samo ženskog.
Muškarci, u tom slučaju nisu bili potrebni za održavanje ljudske vrste. Ali u takvoj ljudskoj zajednici očigledno nešto nije bilo dobro, pa je priroda postepeno korigovala prvobitnu grešku. Ako je, međutim, promena izazvana božanskom voljom, onda je Bog morao da žrtvuje Evina, a ne Adamova rebra!
Ipak, ovu teoriju podupiru i neka vrlo komplikovana genetska istraživanja. U jednom delu DNK beleže se sve mutacije koje su se ikada dogodile. Poznato je i koliko je vremena potrebno za jednu mutaciju, pa je prema tome utvrđeno da je majka čitavog današnjeg čovečanstva rođena u Africi pre više od 200 miliona godina.
Ako je tako, onda svet (ljudski) nije nastao nama jedino mogućim, seksualnim odnosom – jer se  tata  rodio dvanaestak miliona godina kasnije: pre 188 miliona godina!

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar