SLIČNOSTI RELJEFA RTNJA SA PROPORCIJAMA KEOPSOVE PIRAMIDE

Piramidalni reljefa planine Rtanj, geometrijski obrazaci koji se uklapaju u piramidalne građevine, matematički definisani odnosi dužina stranica i razlika u njihovim nadmorskim visinama, dijagnosticirane vertikaslne i horizontalne šupljine, termovizijska analiza, hidrološki podatcima, kao i prisustvo speleoloških objekata u nižim zonama planine bitnim za funkcionisanje energetike piramida se mogu povezati sa zakonitostima piramida.

Dalja istraživanja odnose se na upoređivane specifičnosti reljefa Rtnja sa trenutno najpoznatijom piramidom u Egiptu. Keopsova piramida važi po proporcijama i nagibu stranica za savršen odnos veze sa kosmičkim zračenjima. Uglovi njenih stranica su pod nagibom od 51 stepeni i 84 sekunde što se smatra perfekcijom za prelamanje zraka i energija koje dolaze iz kosmosa. Drugi podesan ugao za ova prelamanja je 23 stepena nagiba kao što ima piramida meseca – Teotihuakan u Meksiku.

Vrhovi Rtnja ( Šiljak, Kusak, Baba, ) i pojedina čvorišta podzemnih vodenih tokova jasno definišu tačke koje dalju konfiguraciju reljefa ove neobične planine. Upravo povezivajući ove tačke ustanovljeno je da se reljef Rtnja posmatran iz satelita perfektno uklapa u proporcije Keopsove piramide gledano na nju iz profila ( fronta ).

Rtanj – značenje reči

Rimskoj imperiji je Srbija i Balkan uvek bila od višestrukog interesa. Sedamnaest rimskih careva je rođeno na našim prostorima od poteza Naisa ( Niša ) ka Justiniani Prima ( Cričin grad ), aktuelnog arheološkog nalazišta Viminacijuma, Feliks Romulijane ( Gamzigrada ), preko sadašnje prestonice Sirmijuma i Taurunuma do Sirmijuma ( Sremska Mitrovica ). Kako tada, i u rimsko vreme, tako i danas, Rtanj je plenio pažnju svima svojom prirodom, krajolikom i svojim izrazito uočljivim krakovima piramidalnog završetka Šiljka. Raznovsno lekovito biljno i životinjsko carstvo, geostrateška pozicija, prisustvo voda i pećina je omogućavalo duža zadržavanja na Rtnju a posebno zadržavanje visokih rimskih vojskovođa i teško povređenih legionara. I oni interesujući se za energo potentne tačke znali su za posebne isceliteljske moći Rtnja, koje su im pomagala u bržem zarastanju rana i posekotina, kao i prikupljanju životne energije. O ovim zračenjima ćete saznati više u istraživanjima jonizujućih energija i drugih geopatogenih zračenja.

Sadašnji naziv planine i istoimenog naselja, potiče od latinske reči Artan koja vuče korenicu od Art i Artificius. Art predstavlja nešto što je oblikovano i dorađivano rukom dok Artificius označava pojam za veštačko ili neprirodno. Iz ovih podataka lako se tumači da je Rtanj = veštačka ili neprirodna planina tj, obrađivana ili dorađivana planina.

Vlasi takođe od davnina koriste izraz Artanj za Rtanj. Što takođe vuče iste jezičke korene.
Još dublja saznanja navode da bi Artanija mogla biti pra civilizacija koja je naseljavala prostor Rtnja. Visoko tehnološki i duhovo razvijeni Artanci su imali božanstva koja su modelirana u krečnjaku u obliku džinovskih kamenih glava kao i da su imali kultove. Jedan je kult zlatnog psa. I kamena glava i pomenuti kult govore o izuzetnoj starosti Artanije jer novija religija ovih prostora ne poznaju ovakva božanstva. Ove lokacije su trenutno u tajnosti kako bi se izbegla bestidnička uništavanja Rtnja bandi i pojedinaca u potrazi za zlatom i artefaktima. Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja shodno zakonskim propisima i normativima truditi da u što kraćem periodu rasvetli što više ovakvih informacija, predpostavki i postojećih saznanja.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar