Ne bojte se 2012-te

Ponovni proračun Maja – kalendara

Priredila: Branka Mraz

 

 

 

 

 

 

 

Kao što je poznato ovaj datum prema neki proračunima označava završetak Maja kalendara. Taj dan treba prema mnogim izvorima da bude dan na kome će se odlučiti o sudbini čovečanstva. Govori se o smaku sveta, porede ga sa biblijskom sudnjim danom, Apokalipsom ali i novim početkom.
Ali šta ako ljubitelji teorija katastrofa zapravo svoje tvrdnje zasnivaju na grešci u interpretaciju kalendara?
Aksel Klicke nam pokazuje da i ovaj dan kao i mnoge ranije, možemo spokojno dočekati.
Ovaj građevinski inženjer poreklom iz nekadašnje DDR zaokupljen je već odavno drevnim građevinama.
Bavi se paralelno sa poredjenjem mernih jedinica kod starih kultura kao i fizikom kosmosa a posebno starim kulturama koje su gradile piramide. On je uspešan autor knjiga sa tom tematikom.

Izgledalo je kao da se ništa novo ne može više reći o Kalendaru drevnog naroda Maja i njegovom završerku 21.12. 2012. Pretragom u Googl-u dobija se preko 27.000  priloga na „21.12.2012.“ svi su jedinstveni u tvrdnji da se tada završava kalendar Maja. Medjutim je u tome iritirajuće to da postoje tri različita varijante kalendara  sa različitim brojanjem, dok je taj pomenuti datum izveden iz samo jednog od njih.
U diskutabilnoj teoriji se tvrdi da svi kalendari počinju 11. avgusta 3.311. pre Hrista a završavaju 13-tog „Baktuna“. Baktun je određeni vremenski period, potiče iz kalendara koji je označen kao „Dugo brojanje“ i bazira se na podeli na dane.

Šema takozvanog dugog brojanja, jednog od tri kalendara Maja:

1Kin                        =       1dan
1Uinal                     =     20 Kin                = 20 dana
1Tun                       =     18 Uinal             = 360 dana
1 Katun                   =     20 Tun                = 7.200 dana
1 Baktun                =     20 Katun            = 144.000 dana
1 Pictun                  =      20 Bactun           = 2.880.000 dana
1 Calabtun              =      20 Pictun            = 57.600. 000 dana
1 Kinchlitun           =      20 Calabtun        = 1.152. 000.000 dana
1 Alautun               =      20 Kinchiltun      = 23. 040. 000.000 dana

U trećem  redu postavljen je vremenski odsečak nazvan „Tun“ kome pripada 360 dana. Poznato je da godina ima zapravo 365,2422…dana, što je  5,2422.. dana više. Ako teoretski predpostavimo da su Maje 1 godinu  izjednačavali sa 1Tun  onda će se brzo pokazati haos. Njihovi praznici koje su kao i svaki narod morali imati brzo bi se ispomerali. Prekomerni dani bi nakon 69 godina dali čitavu godinu. Posle 34 godine bi zima započela na kalendarski početak leta.

S obzirom na zavidno poznavanje astronimije  starih visoko razvijenih kultura, ovakva greška se ne bi održala.

Da li je godina nekada imala 360 dana ?

Sa velikom sigurnošću polazimo od toga da godina ima 365,2422 dana ali nasuprot toga stoji čitav niz naroda čija je godina imala egzaktno 360 dana. Na prvom mestu su Sumeri kod kojih su  72 godine  bile začuđujućih 25.920 dana.  Vredna pažnje je paralela sa brojem od 25.920 godina  za  koje Zemlja prođe kroz sva sazvežđa.
Takođe Egipćani, Persijanci, Indusi (Vedska kultura), Asteci i Maje imali su godinu od 360 dana. Još 1896. objavljen je rad u kome de dokazuje da su stari Grci i Rimljani kao i narodi Jave i Sumatre brojali godinu 360 dana.

Broj 360 se smatrao svetim tako da su judejski  prvosveštenici nosili na haljinama 360 zvončića, na Kaabi starih Arapa stajalo je 360 božjih slika, ovaj broj se ponavlja u Vavilonu i u skoro svim drugim starim civilizacijama vezano za njihove hramove .
360 stepenika vodi u:
Hram Huicilopohtli u Meksiku, Manastir Dambula u Šri Lanki, Manastir Leshan u Kini, niz manastira u Pakistanu, Indiji i Kambodži.
Džamija u Fesu /Maroko ima 360 stubova
Današnja nauka teško može prihvatiti da godina ima egzaktno 360 dana. Ova cifra  koja je u skladu sa vrednošću punog kruga od 360°,  podseća na jedan inteligentni plan. Time bi mistična znanja i predstave starih civilizacija dobile sasvim novo mesto,  što se ne uklapa sa predstavama današnje nauke o jednom pukim slučajem nastalom Univerzumu.

Pogledajmo prvo ukupno trajanje najdužeg perioda, Alautun koji je dat u trajanju  nezamislivih 23 040 000 000  dana. Prema današnjoj racunici to su 63 081 429 (kod 356,2422 dana) na na osnovu  kalendara 360 dana  = 64 000 000 = 8000²
Zadivljuje da se pojavljuje jedan kvadratni broj koji u malom znamo iz drevne igre šah.
Prirodno se postavlja pitanje šta bi ti narodi rekli za 5,244 dana koji su se jednom ipak pojavili?  Za Egipćane bili su to nesrećni dani kao i za Asteke,
Na ovom mestu ulazi u igru i drugi i treći kalendar:
Haab sa 365 dana  gde je ”dugo brojanje modifikovano i zaista uklopljeno u vremensku tačku “X” i Tzolkin sa 260 dana religiozne godine.
Asteci su imali jednu naročitu ceremoniju na svakih 52 godine, kada bi se Haab i Tzolkin nakon 19 980 dana sinhronizovali. Prema njihovom gledištu Bogovi su na kraju svakog 52 godišnjeg ciklusa odlučivali hoće li svet biti razoren ili će opstati. Odlazili su  do jednog kratera u današnjem Meksiku i čekali da se pojave plejade na nebu i sačine konstelaciju koja bi značila da će svet opstati i naredne 52 godine. Što govori da su u sećanju imali  događaj koji je za njih bio loše iskustvo vezan za tu konstelaciju.

Kosmički impuls

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Danas ne znamo da li  se i kada nešto zbilo. Moguće je da se desio nama nepoznati astronomski događaj koji je ubrzao rotaciju Zemlje oko svoje ose. Tako da je u jednom kruženju oko Sunca se počela vrteti 365,25 umesto 360 dana, to bi bilo jedno tumačenje zašto rane visoke civilizacije imaju kalendar sa 360 dana.
Pogledamo li nama najzanimljiviji vremenski odsečak kalendara Maja  Baktun -144 000 dana. Na osnovi godine od 360 dana  Baktun se završava posle 400 godina, 13. se završava  nakon 5 200 godina, a ne prema današnjem računu nakon 5 125,366 godina.   Vidimo da se nije desio smak sveta već je započeo 14. Baktun. Ali šta se ipak  desilo objasnićemo kasnije.
Period od 5 200 g. odgovara  5 200x 360= 1872 000 dana,  time Tzolkin daje novi kvalitet. Sa svojih 260 dana  dobija se  poklapanje  nakon 7200 god.(7200 x 260 = 1 872 000). Sledeći to  odgovaraju 5 200 god.  starom trajanju godine  tačno 7 200 Tzolkin godina , čime redni broj 72 ponovo dolazi do izražaja.
Usmerimo pažnju na sveti broj 52, jer on to nije bio samo u srednjoj Americi. Primeri govore da je ovaj broj širom sveta visoko držan. Povezivan je sa ”Produžetkom božanske Mudrosti i božanske Sposobnosti”.
Broj 52 se može sresti:
Azija:
Hram Jupitera u Baalbeku -52 stuba
Hram-Jain u Indiji – 52 kovčega koji simbolišu 52 hrama na svetom bregu mističnog kontinenta Nandišvaradipa
Luang Prabang-Laos  sa 52 hrama
Kraljevaka procesija barkama u Tajlandu se sastoji od 52 barke
Poslednji kralj Kambodže ceremonijalno je nošen  na zlatnoj stolici do trona. 52 monaha  blagoslovila su kralja.
Srednja Amerika:
Hram u Tukumu -52 stepenika vode do njega
Astečka igra loptom”Patoli”, igrana je na 52 polja poređana u formu krsta
Baza Kukulkan piramide dužine je (52- 0,52)  Hunab

Afrika:
Najmanji deo Keopsove piramide u kome je sarkofag je 5,2  KE ”Kraljevskih duša” i ima površinu 52² KE.
Ibn-Tulum, najstarija džamija Kaira  u unutrašnjem dvoristu ima 52 luka , 13 sa svake strane
Evropa:
Valhala, hram nazvan po starogermanskoj mitologiji, u Bavarskoj na jugu Nemačke, podignut kao dorski mermerni Hram – 52 stuba
Manastir Dačice u Češkoj- 52 stepenika
St.Govan kapela u Velsu-52 stepenika
Zapadna strana katedrale u Pizi kojoj pripada i čuveni toranj- 4 lože sa 52 stuba
Katedrala u Kapui u Italiji drži se na 52 stuba
Milanska katedrala- nošena sa 52 stuba
Crkva St. Mari Madelline u Parizu okružena je sa 52 stuba

Pokazalo se da je redni broj 52 korišćen u ritualne i sakralne svrhe. Time  se pokazuje da piramide nisu nastale samo kroz  puki kult mrtvih.To gledište ni u jednom slučaju nije korektno. Ova izjava se potvrđuje ako se osvetle detalji u vezi sa piramidom Kukulkan u Činčen Ici gde se očituje simbolizam sakralnog Tzolkina.
91 nalazimo u hramu/grobnici Hačepsut u Dolini kraljeva kod Luksora.  Kako je u starom veku  78 važio kao suma svih brojeva od 1-12 u Evropi, tako je je suma svih brojeva 1-13, a to je 91 u igrala važnu ulogu u Egiptu ali i kod Maja u procesu posvećenja.

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar