‘Geologija’

PREISTORIJSKI NUKLEARNI REAKTORI

Piše: Prof.dr Vladimir Ajdačić             Proučavajući prirodu čovek povremeno dolazi do neverovatnih, zadivljujućih otkrića za koja, u svojoj neukosti i prepotentnosti, ranije ne bi poverovao da su delo prirodnih sila i materije lišenih inteligencije. Jedan takav slučaj desio se 1972. godine kada je francuski fizičar Fransiz Peren (Francis Perrin) sa […]

SLIČNOSTI RELJEFA RTNJA SA PROPORCIJAMA KEOPSOVE PIRAMIDE

Piramidalni reljefa planine Rtanj, geometrijski obrazaci koji se uklapaju u piramidalne građevine, matematički definisani odnosi dužina stranica i razlika u njihovim nadmorskim visinama, dijagnosticirane vertikaslne i horizontalne šupljine, termovizijska analiza, hidrološki podatcima, kao i prisustvo speleoloških objekata u nižim zonama planine bitnim za funkcionisanje energetike piramida se mogu povezati sa zakonitostima piramida. Dalja istraživanja odnose […]