‘2012’

Veliki energetski talas iz nepoznatog izvora

Piše: Branka Mraz: Snažne visoke frekvencije iz centra galaksije Kolektivno prolazimo kroz najzahtevniji period koji traži jasnoću duha i hrabrost za unutrašnje promene.U pitanju su snažne frekvencije koje dolaze iz centra naše galaksije i otvaraju nam mogućnost da pođemo novim putem. Možemo to iskoristiti da se rešimo starih i prastarih tema u odnosima i u […]

U pravoj vremenskoj perspektivi

…Mi doživljavamo kraj „dugog brojanja“. Sve to stvara prostor za nove  misli  o propasti i smrti… …Pokušajmo da sebi predstavimo, da ne moramo biti zahvaćeni ovim protokom vremena, da poznajemo jednu mogućnost da iskoračimo iz „hoda vremena“…. Duševni kvalitet  utiče  na koji način ćemo se sresti sa budućim promenama Podelite članak:

Zagonetna pojava pored sunca

Ogromna crna kružna pojava  koja je sa nekom vrstom creva povezana sa suncem? Naše dosadašnje znanje o suncu se mora korigovati. …možda je samo jedam aspekt transformacije koja se odigrava na zemlji i u našoj svesti… Mnogo ljudi poslednjih dana posmatra jedan neobjašnjiv fenomen kojim se bavi i svetska štampa. http://www.youtube.com/watch?v=Ev8JGqDO8nk&feature=player_embedded# Direktno iznad sunčeve površine  […]

Misteriozni zvuci po celoj planeti

…Nešto fizičko mora biti odgovorno za te tonove, nešto što do sada nikad nije na nas delovalo… Zadnjih meseci broj misterioznih zvuka širom globusa se povećava. Ljudi dokumentuju taj fenomen širom sveta. Fascinantna je vrsta tog zvuka koji deluje neuobičajeno delimično tupo, metalno, vibrirajuće. Da li su to dešavanja u zemljinim jezgru ili tektonske ploče? […]

2012. – godina crnog vodenog Zmaja

Piše mg. Nataša Kostić Kineska godina Zmaja počeće 23. januara 2012.-te godine u vreme mladog meseca. To je već 4709. godina kineskog starog luni-solarnog kalendara, koji služi za beleženje nebeskih pojava i računanje vremena još od drevne 2697. godine p.n.e, kada je, po predanju, legendarni Žuti car došao na presto.   Simbolika zmaja je veoma […]

Pred evolucijskim skokom!

Diter Broers, poznati  astrobiolog  i autor, o diskutabilnoj temi 2012. …Zapazio sam da se pojavljuju objekti veći od planeta koji usmeravaju zrake slične laseru na druge objekte. Tek što sam razvio automatski softver koji memoriše, snimci su sklonjeni… Zahvaljujući  svom  neobično visokom astronomsko znanje Maje su bili u stanju da  vremenski odrede  velike događaje. Njihovi […]

„Nada u krizi-2012“

Reči dr. Broersa koje ostavljaju bez daha, bude nadu, i ohrabruju čoveka da se uspravi Priredila i prevela sa nemačkog : Branka Mraz Sunce je naša sudbina                 Reči dr. Broersa: „Dolazeći događaji, oslobodiće nas iluzije da smo nemoćna bića. Mi sami držimo u svojoj ruci moć da […]

Svet i Srbija – 2012

Astrološka analiza Milovana Stankovića Iako nemaju puno činjenica koje bi mogle da potkrepe njihovu sumnju, neki izvor u ljudima, šalje veoma snažne impulse da bi ta godina mogla da bude neka vrsta prekretnice kako u njihovim ličnim životima, tako i na mundanom nivou za dalji razvoj celokupne civilizacije, kao i same planete Zemlje. Tri su […]

Ne bojte se 2012-te

Ponovni proračun Maja – kalendara Priredila: Branka Mraz               Kao što je poznato ovaj datum prema neki proračunima označava završetak Maja kalendara. Taj dan treba prema mnogim izvorima da bude dan na kome će se odlučiti o sudbini čovečanstva. Govori se o smaku sveta, porede ga sa biblijskom sudnjim […]

Majanski kalendar se ne završava 2012

Decembra 21. 2012. dogodiće se ekstremno bliska konjunkcija zimskog solisticija Sunca sa središnjom tačkom galaktičkog ekvatora (ekvator Mlečnog puta) i ekliptičkom putanjom (putanja Sunca), što je formacija kojoj su drevne Maje dale ime «Sveto drvo». Dolazak u ovakvu rezonancu se odvijao vrlo sporo tokom hiljade godina. Trenutak apsolutnog preklapanja je11:11 po Griniču. Podelite članak: