DEVETI SIMBOL

neb 0Dogoni – Bandiagar, Predanje i tumačenje

Nebojša Hafizović: Oko 800.000 pripadnika naroda Dogona nastanjuju jugoistočni deo Malija, u pustinjskom predelu Bandiagar. Zaboravljeni u pustinji Bandiagara, Dogoni su ljubomorno čuvali drevna predanja unutar zatvorenih plemenskih društava – hogona. Nezanimljivi hrišćanskim hodočasnicima i van puteva arapskih trgovaca robljem, uspeli su u tome. Sasvim osnovano se smatra da su Dogoni živeli bez kontakta sa drugim ljudima 3.500 godina, sve do prelaska iz devetnaestog u sada već prošli vek, kada su ih počeli posećivati hrišćanski i islamski misionari.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

KVANTNI SKOK SPOZNAJE IZMEĐU LUCIFERA I PROMETEJA (II deo)

Prometepiše: Miša Vasić

Za razliku od luciferskog principa, prometejski princip pretpostavlja altruističke motive gonjene empatijom prema ljudskom rodu, pri čemu postoji moguđnost žrtvovanja ili samožrtvovanja pregaoca, u sukobu sa društvenim (ili prirodnim) poretkom, zarad ostvarivanja ciljeva progresa. Benevolentna akcija naučnika pomera granice znanja i uslovljava progres bez hybrisa ´osvajanja prirode´ prisutnog kod Lucifera. Ipak, samožrtvovanje/kazna koja stiže naučnika prometejskog tipa (primer: Giordano Bruno, spaljen na lomači zbog svojih naučnih saznanja) ponekad su i teleološki uslovljeni od ´kosmičkog uma´, te se naučnik samožrtvuje kada shvati da su pronalasci odveć opasni za niski stepen svesti čovečanstva kome su namenjeni (primer Nikole Tesle). Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PSIHOTERAPIJA PSIHOSOMATSKIH BOLESTI

LjiljaII deo autorske studije „Autoimune bolesti – multipla skleroza“

“Telo se ne može izlečiti ukoliko se ne leči duša” -Sokrat

Medicina tvrdi da su psihosomatske bolesti /psiho + grč. soma = telo/ bolesti tela /različitih organa/, koje nastaju usled psiholoških faktora i smatra da su skoro sve bolesti psihosomatske: od kardiovaskularnih /infarkt, visok pritisak/, preko gastro-intestinalnih /čir, kolitis/, endokrinih /dijabetes, obolenje štitne žlezde/, onkoloških /karcinom/ do autoimunih.

/Ukucajte u interent pretraživač:  „Najčešća psihosomatska obolenja”./

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

FENOMEN REPULSIJE JEZRGA SUNCA U SVETLOSTI EKSPERIMENTA LORDA ERNESTA RUTHERFORDA (1911)

Steva 2Steven L. Basic MONOGRAFIJA 1/10/2016

Predgovor:  Sinteza navedenih Teorija (Referencije) vodi prema zakljucku da je unutrasnje jezgro Sunca odbojne prirode, ili,  analogno  odbijanju svih  postojecih nukleusa. Ova tacnija projekcija modela unutrasnjeg jezgra Sunca je bitna za bolje razumevanje strukture materije, energije kao i vise mehanike gravitacionog polja. Autor se poziva na istorijske experimentalne radove Lord-a Rutherforda koji je pokazao postojanje odbojne nuklearne sile svih atoma materije.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Univerzum – Večni Harmonijski Oscilator

Go0Sažetak Sankhya teorije[1]  Sankhya je jedan od filozofskih pravaca drevne Indije zasnovan na Vedskim spisima, čija je starost procenjena na oko 33 000 godina. Pisana je na sanskritu. Obuhvatajući dva suprotstavljena koncepta: materijalnosti i duhovnosti, ujedinjuje nauku i religiju. Sankhya je jedinstvena teorija polja zasnovana na Večnom, Harmoničnom, Oscilatornom stanju (Perpetual Harmonic Oscillator) koje formira dinamičku osnovu za sve manifestacije. Ona je jednostavna, logična i brojčano u skladu sa svim eksperimentalno verifikovanim parametrima savremene fizike.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

STRAH KAO MEHANIZAM KOSMIČKE REGULACIJE

WEpiše: Miša Vasić

strah

– plašiti se od (nečega ili nekoga)

– očekivati ili brinuti o (nečemu lošem ili neprijatnom)

– biti uplašen ili zabrinut

(Merriam-Webster Dictionary)

 Strah, kao globalni fenomen raspršen brutalnom silom egzistencijalne ugroženosti individue globalnim ekonomskim slomom, ratovima, spektakularnim terorističkim devastacionim aktima, ili pak ekspanzijom anksioznosti što prožima biće atomiziranog pripadnika „usamljene gomile“ alijeniranog društva XXI veka, nije ništa drugo do specifični mehnizam kosmičke regulacije.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

POSTOJI LI ZASTAVA KOJA NE ODVAJA VEĆ SPAJA? POSTOJI – TO JE JEDINSTVENA ZASTAVA MIRA!

ZA ZEGDE IMA MIRA, IMA KULTURE, GDE IMA KULTURE, IMA MIRA.” N. Rerih

Reč kultura, dolazi od latinske reči cultus, poštovati, čuvati. Označava duboko poštovanje, duhovnu obnovu čovečanstva. Kultura stvara civilizaciju, ali u jednom trenutku civilizacija, orijentisana na fizičku, materijalnu obnovu, kao da počinje da negira i uništava kulturu.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Šta se stvarno događa posle smrti

spiritDa li Majkl Njutn izmišlja priče o duši

Odgovori, objašnjenja, zapažanja i uputstva

Piše: Milovan Mića Jovanović

U mom članku Reinkarnacija pomenuo sam Majkla Njutna u negativnom kontekstu, kako mi jedni zameraju, dok drugi samo žele da objasnim taj svoj stav. Rekao sam, precizno, da za reinkarnaciju postoje širom sveta hiljade primera-dokaza dobijenih u regresiji koji se ne mogu osporiti. Kod ovakve vrstea „dokaza“ treba biti vrlo iskusan, oprezan i neutralan, bez namere da se nešto dokaže, već samo da se istraži i realno opiše. Ovde ne ubrajam Njutnove knjige i stavove jer, pored toga što su nebulozni, nemaju nikakvu istinitosnu vrednost. Da, to je moj stav, a pokušaću da ga odbranim.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

AUTOIMUNE BOLESTI – MULTIPLA SKLEROZA

Ljilja mozakAutorska studija : Ljiljana Dešević, psiholog

Kod autoimunih bolesti organizam neutrališe delovanje svog imunološkog sistema zbog čega uništava  samoga sebe. Polazeći od te činjenice postavlja se pitanje: šta je to u organizmu što je moćnije od imunološkog sistema?

Ovo pitanje u sebi sadrži odgovor.

Činjenica da organizam sam sebe uništava, znači da ga uništava nešto što je u njemu, a to može biti samo neki od njegovih sistema.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kristaliterapija- kako izabrati kristal

crystal-fieldNije važno, zaista nije važno koji kristal birate, iz koje vrste. Jako je važno kako mu pristupate.

Onog mometna, često i danima pre toga, u vama, oko vas su energije koje savetuju nabavku odredjene vrste kristala. To zvuči čudno, ali relacija čovek-kristal  postoji i istom ću se baviti kroz ove redove.

Ja taj osećaj “Kristal mi se kupuje” nazivam najavom i uvek se trudim da je ispoštujem.

Birati kristal može da bude doživljaj. Osim što prilazite fenomenu, vi birate prijatelja, saradnika, instrument.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Pjesma malog medvjeda – knjiga Ševka Bajića

sevkoU ovoj knjizi ćete svjedočiti šamanskim putovanjima, vidjeti kako se povezuje i uči od životinja moći, na koji način se uspostavlja kontakt sa individualnim duhovnim vođstvom i kako se stječe mir sa pretcima i zemljom. Putovaćete u prošle živote, i pročitati o mjestu, izvoru sve ljubavi…Šamanizam je upravo to, beskrajno putovanju kroz nebrojeno mnogo realnosti!

Želio sam ispričati priču! Ne običnu priču, moja je počinjala kao jako tužna priča. U početku sam je zvao PRIČE NEVIDLJIVIH i govorila je o životu u porodici prepunoj nasilja, zlostavljanja, porodici pokidanih veza. Moj život je tako počeo. Nisu boljele batine koje smo svakodnevno dobijali, boljela je TIŠINA,  kao da se sve urotilo da ostanemo NEVIDLJIVI! Koliko djece tako odraste i nikada ne saslušamo njihovu priču, najčešće jer se i sami stide da je ispričaju tako osuđujući sami sebe na NEVIDLJIVOST!?  Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Reinkarnacija

TESLA spNikola Tesla se ponovo inkarnirao i dobio Nobelovu nagradu 2011.

Piše: Milovan Mića Jovanović

Da li smo već ži­ve­li na Ze­mlji? Ako je­smo – kog smo bi­li po­la, ra­se, ve­re…? Gde smo ži­ve­li i šta smo ra­di­li? Da li i ka­ko pret­hod­ni ži­vot uti­če na sa­da­šnji? Da li smo se i ra­ni­je sre­ta­li s ne­kim od da­na­šnjih ro­đa­ka, pri­ja­te­lja ili po­zna­ni­ka? Da li ne­što od to­ga mo­že­mo sa­zna­ti, ka­ko?

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

“Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama”

GOGO0Dipl. inž. Goran Marjanović: Evo jednog zanimljivog teksta koji govori o više nego neobičnim energetskim fenomenima u okolini Prolom banje.
Tekst je napisan na osnovu nedavnih merenja. Neopisiva lepota prirode, sigurno bi trebao biti dovoljan motiv za nova i detaljnija istraživanja koja bi trebala uslediti na jesen a rezultati učinjenih merenja govore u prilog nesumnjivog postojanja energetskih fenomena na lokalitetima koje smo obišli.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

KVANTNI SKOK SPOZNAJE IZMEĐU LUCIFERA I PROMETEJA (I deo)

prometheus1-3804piše: Miša Vasić

Današnji svet, planetarna ljudska zajednica (zajedno sa celokupnom biosferom) nalaze se na sudbonosnoj raskrsnici između opstanka i propasti, uslovljenih dihotomijom između dva vida savremene nauke: prometejske, koja može da otvori vrata kreiranja drugačijeg, boljeg životnog modela i luciferijanske, koja gravitira ka bezdanu solipsizma i samodovoljnosti nekrofilnog tehnocentričnog konzumerističkog “raja”.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

STANDARDIZACIJA U PRIRODI (DRUGI DEO)

MILOS AProf. Dr. Miloš Abadžić

 2. aktivni pojavni oblici i njihovo ­ponašanje u prirodi.

Poluaktivne strukture standardizovanih veličina, pomenute u prvom delu ovog rada, kombinovane sa kompo­nentama svesmenskih sistema i subsistema uz odgovarajuće dodatne programirane vorkmenske strukture, pred­stavljaju podlogu formiranju, razvoju i delovanju aktivnih ili bioloških pojavnih oblika.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ULOGA IZABRANOG DOKTORA U LEČENJU BOLESTI ZAVISNOSTI

LekarLjiljana Dešević, psiholog

Primarijus Dr. Milenka Vraneš-Grujičić, spec. medicine rada

 Posvećeno našem mentoru, primarijusu doktoru Miladinu Ćosoviću, specijalisti medicine rada

Rad je prezentovan na II kongresu doktora opšte i porodične medicine Crne Gore, održanom maja 2015, na kome je jedna od tema bila: „Bolesti zavisnosti, primarno-zdravstveni pristup”.

Ova tema odabrana je, kako su to istakli uvodničari, zbog nepostojanja standardizovane metode rada izabranog doktora u lečenju zavisnosti Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

TESLA I MEDICINA

MED 0HOLISTIČKI pristup pacijentu. Saznajte Teslu iz drugor ugla. Poznati poslenici Teslinih rezultata i medicinskih nauka ukazaće vam na nove dimenzije povezivanja sa zakonima prirode, Upoznajte se sa kvantnom dijagnostikom i bezopasnom, neagresivnom i ekonomičnom kvantnom terapijom!

Interaktivni stručni kurs „TESLA I MEDICINA“

ORGANIZATORI: Udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine, Quanttes, Beograd, Društvo za upravljanje znanjem , DUZ, Beograd, USS Klinički centar Srbije

 

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a