“Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama”

GOGO0Dipl. inž. Goran Marjanović: Evo jednog zanimljivog teksta koji govori o više nego neobičnim energetskim fenomenima u okolini Prolom banje.
Tekst je napisan na osnovu nedavnih merenja. Neopisiva lepota prirode, sigurno bi trebao biti dovoljan motiv za nova i detaljnija istraživanja koja bi trebala uslediti na jesen a rezultati učinjenih merenja govore u prilog nesumnjivog postojanja energetskih fenomena na lokalitetima koje smo obišli.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

KVANTNI SKOK SPOZNAJE IZMEĐU LUCIFERA I PROMETEJA (I deo)

prometheus1-3804piše: Miša Vasić

Današnji svet, planetarna ljudska zajednica (zajedno sa celokupnom biosferom) nalaze se na sudbonosnoj raskrsnici između opstanka i propasti, uslovljenih dihotomijom između dva vida savremene nauke: prometejske, koja može da otvori vrata kreiranja drugačijeg, boljeg životnog modela i luciferijanske, koja gravitira ka bezdanu solipsizma i samodovoljnosti nekrofilnog tehnocentričnog konzumerističkog “raja”.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PSIHODIJAGNOSTIKA I NA PSIHODIJAGNOSTICI ZASNOVANA PREDIKCIJA PONAŠANJA POMORCA NA BRODU

MornarLjiljana Dešević, psiholog
Dr. Milenka Vraneš-Grujičić, spec. medicine rada
Rad je prikazan na: The 13th International Symposium on Maritime Health, koji je održan u Bergenu-Norveška, juna 2015.
Simpozijum se bavio traženjem odgovora na pitanje: Šta je to zdrav pomorac?

Odgovor na pitanje: šta je to psihološki zdrav pomorac autorke ovog rada nalaze u samoj prirodi psihološkog sistema čoveka.

One nude rešenje načina na koji je psihodijagnostika neophodna za predikciju ponašanja pomoraca na brodu.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

STANDARDIZACIJA U PRIRODI (PRVI DEO)

aba 0Prof.Dr. Miloš Abadžić

Upuštajući se u analizu pojava, procesa i svih pojavnih oblika u Prirodi relativno lako se uočave njeno nenasumično delovanje i ispoljavanje uz svo praktično nezamislivo šarenilo tih pojavnih oblika i procesa koji se dešavaju u njima, sa njima i oko njih, a i u nama. Pri tome je očigledna njihova reproduktabilnost kroz mnoge ciklične promene kojima su sistematski izloženi. Taj visoki stapen reproduktabilnosti može se postići samo preko tipizacije kompozicije, oblika, programa delovanja i energetskih nivoa svih učesnika u delovanju Prirode na njenim strukturnim nivoima.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SVEST – VISOKE TEHNOLOGIJE – ZDRAVLJE

A-TES-Gen BILDKVANTNO-INFORMACIONA MEDICINA I TESLIN DOPRINOS NJENOM RAZVOJU – TEORIJA I PRAKSA

“Ako želiš da razumeš Univerzum onda razmišljaj u kategorijama kao energija, frekvencije i vibracije” – NIKOLA TESLA

Teslino delo od pre jednog veka je našlo praktičnu primenu uz dopunu najnovjih saznanja o frekvencijama koje deluju na DNA spiralu. Dokazano je da postoje elektromagnetne vibracije sa frekvencijama koju genetski biohemičari koriste kako bi popravili genetski nacrt, na kome se temelji život!

 KROZ PROSTOR-VREME organizuje seriju edukativnih i promotivnnih predavanja o Teslinim tehnologijama u medicini sa osvrtom na teorisku pozadinu i praktičnu primenu.

Predavanje će se održati 29. maja 2015 u 19 časova u Beogradu,

UDRUŽENJE MILUTIN MILANKOVIĆ, ulaz Pop Lukina 1B

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PRIRODNI MODEL PRIRODE –NMN MODEL

Tesla AbaProf. Dr. Miloš Abadžić

U desetak objavljenih radova u KPV dao sam neke pokušaje usklađivanja naših pogleda na Prirodu koja nas okružuje. U međuvremenu sam uspeo složiti jedan koherentniji njen model sadržan u (L.1) čiji kraći prikaz dajem u ovom radu. Bez obzira koliko mi je stalo da stavova prisutnih u predložanom modelu, ipak smatram da je on pre svega predlog zaokreta u našim naporima da dublje prodremo u suštinu delovanja i vidove ispoljavanja Prirode koja nas okružuje, čiji smo i mi deo i to nezaobilazni u njenom bitisanju. Verujem da bi dobar deo prezentiranih stavova trebao da pokrene odgovarajuću raspravu i čitav niz novih eksperimentalnih i teorijskih istraživanja što bi nas vratilo sa stranputice, u koju sve više zalazimo, na pravi put u naporima kompleksnije spoznaje te Prirode. Svaki od iznetih stavova mogu, a i treba, biti predmet diskusije, samo ne kao pojedinačno izdvojenih već kao uslovno – posledičnih segmenata kompleksne pojave koju nazivamo Prirodom.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SVETLOST KREATIVNOSTI KAO TAČKA KOHERENCIJE SUPROTSTAVLJENIH IDEOLOGIJA 2. DEO

1140126_634484733545165000-1(1)piše: Miša Vasić

Tokom 1548,  San Ignacio de Loyola i nekoliko članova nedavno osnovane Družbe Isusove otvorilo je prvu jezutsku školu u Mesini u Siciliji, današnja Italija. Kultura je tako postala opsesija i teleološki ´okidač´dejstva inicijalnih jezuita; Edukativni sistem Zapada, oličen u intencijama katoličke crkve, nakon toga više nikada neće biti isti – usmeren je u određenom pravcu, čiji aspekti žive i danas.  U narednom periodu jezuiti osnivaju na desetine škola, od osnovnih do srednjih kao  i znameniti prvi Jezuitski univerzitet (Gregorijanski univerzitet) proistekao iz znamenitog Rimskog koledža, tri decenije kasnije, 1585 već su hiljadama kilometara daleko od Evope – otvaraju Istočnu školu u Makau koja prerasta u  univerzitet; u Japanu nastaje workshop i umetnička škola koja širi uticaj Zapadnog slikarstva toga doba, upoznajući japanske umetnike sa tajnama renesansnih majstora. Znameniti kompozitor  Palestrina (simetrijom sinhroniciteta, imao izvesnog muzičkog uticaja na Brian Eno-a) u Rimu dela kao kapela majstor i profesor muzike na univerzitetu za jezuitske studente.

U Latinskoj Americi su izgradili monumentalne kamene građevine namenjene institutivnoj edukaciji lokalnog stanovništva, sa ogromnim bibliotekama, daleko pre nego što su Britanci osnivali ikakve prekomorske obrazovne institucije

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

HIDROKOLON TERAPIJA

balansZdrava creva čine osnovu za zdravo telo. Poznato je da postoji čvrsta veza između procesa varenja i imunog sistema. „Smrt spava u crevima“ kaže jedna izreka vrlo aktuelna u današnjem vremenu.

Iskustvo je pokazalo da praktično nema čoveka sa idealnom funkcijom creva.Većina ljudi pati od poremećenog odnosa crevnih bakterija što vodi do lošeg varenja i nagomilavanja  otrova i otpadnih materija koji  se ne mogu dovoljno brzo razgraditi i izbaciti iz tela, kiseonik ne dospeva u dovoljnoj meri u tkiva što sve izaziva autotoksikaciju-samotrovanja.

Od davnina su poznate metode ispiranja debelog creva. U starom Egiptu, Rimu I kod Esena se mogu naći opisi procedure čišćenja creva.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SVETLOST KREATIVNOSTI KAO TAČKA KOHERENCIJE SUPROTSTAVLJENIH IDEOLOGIJA 1. DEO

vatican_holyinquisition02_01(1)piše: Miša Vasić

Kreativnost u nauci, kao jedini plauzibilni generator progresa, potiče iz beskonačnog izvora ideocentričnog sveta pojedinaca, potpuno nezavisno od ideoloških konstrukata prividno suprotstavljenih grupa kojima pripadaju. Na taj način, oni su teleološki usmereni ka zajedničkom cilju, iako su, površno gledano, antagonističkipozicionirani.

Traganje za istinom je odvajkada bio ekstraordinarni motiv za ljude slobodnog duha. Međutim, nužnošću egzistirajuće kompleksnosti humanog psiho-habitualnog kontinuuma, potraga se istovremeno odvija na mnogo različitih planova. Fundamentalna nauka susreće teologiju, matematika se prepliće sa ezoterijom. Pri tome, usled neželjenih i nediferenciranih naslaga kolektivističkih identiteta, jasni pravci iluminacije konkretnih preklapanja definišućih pojmova sa stvarima iz realnog sveta su usput izgubljeni u magli ideoloških balasta, bilo sa strane nauke, bilo sa strane teologije/ezoterije/politike.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

VOX HARMONIAE FEMINAE

milica aSvet je uvek bio šaren, pa je takav i danas. Socijalne i kulturne razlike: s jedne strane, savremena tehnologija i obrok brze hrane za novac koji je, s druge strane dovoljan, čak ne i neophodan, za deset godina života u plemenu u kome vreme stoji… Ipak, u tom šarenilu postoji jedan aktuelni uvid, koji je zajednički svom čovečanstvu. To je uverenje da svet ovakav kakav je ide ka propadanju, da predstoji suštinski preokret. Ovakvo uverenje javlja se u različitim kulturama, prisutno je u svim socijalnim i političkim kategorijama. I oni za koje bi se reklo da trenutno vladaju svetom osećaju propadanje, isto kao i oni kojima se vlada. Reakcije su različite, jer su uslovljene konkretnim situacijama pa tako, dok jedni gledaju da ugrabe što više dok mogu i da taj neminovni preokret odlože, drugi pokušavaju da prežive dok se on ne desi, a treći, oni koji nisu poistovećeni samo sa materijalnom stranom, nastoje da ostanu ili postanu budni duhom, kako bi bili spremni. Kao i uvek kada se čovečanstvo nađe na prelasku u novo doba, javljaju se različita rešenja. Različita, a opet sa jednom zajedničkom osobinom – sva ta rešenja se daju kao privremena. Od političkih i ekonomskih, pa do ideoloških, nijedno nije osmišljeno kao recept za novo čovečanstvo, već samo za prelazni period.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Praznik proleća – Uskrs prirode, drevni praznik buđenja sveg života

USK 2 Uskrs je drevni  praznik ponovnog budjenja prirode, uskrsavanja, koji je kristijanozacijom drugačije vremenski određen. 20./ 21. marta je na našoj geografskoj širini prolećna ravnodnevnica.  Toga dana su sile tame i svetla jednako snažne ali sunce dobija sve više na snazi i sa rastućim svetlom raste  snaga i plodnost u svoj prirodi

.Pobeda svetla, boginja proleća

Taj dan je bio praznovan u najvećem delu starog sveta, keltski naziv  mu je Ostara koji je prerastao u  Oestern/Eastern tj.Uskrs, staroslovenski praznik Maslenica  slavio se 21. marta. Uvek se radilo o odavanju počasti boginji proleća i plodnosti koja doprinosi  rastu u sveukupnoj prirodi. Slovenska Vesna i njen germanski pandan Freya, boginja zore Eostra (grčka  Eos ili Aurora) čije je ime izvedeno od Astrate, boginje koja se izjednačuje sa Ištar. Mladi bog sunca, Božić, rodjen na zimski solsticij kao nejaki nosilac svetla, sreće po prvi put boginju koja se tokom tamnog perioda godine regenerisala u devicu. Sada su oboje jednako snažni. Ali još nije vreme sjedinjenja, sada je vreme za pripremu. Vreme u kome devica zri u nevestu. Sa svakim danom raste snaga sunca, sve do  1.maja kada je keltski Beltane ili Valpurgijska noć, kada se sa boginjom sjedini u ritualnom venčanju, da bi stvorili novi život.

Započinje rast, energije lakše teku.

Još uvek mirujuće klice u tamnom krilu zemlje  se kreću napolje, počinje rast naviše. Takođe i za za nas, nakon dugog perioda mirovanja i unutrašnjeg usmerenja, ponovo stiže vreme da se krene napolje. Teška tamna strana godine se osvetljava  i životna radost jača. Dobijamo više energije i radosti  da sklapamo nove kontakte i sagledavamo  nove početke poslova čije plodove ćemo tokom leta u punoći moći da požnjemo. USK 1 Započinje porast životne snage u biljnom, životinjskom i ljudskom svetu. Dan i noć podjednako traju.Od tada dani postaju duži i priroda otpočinje novi godišnji ciklus. Taj praznik se slavio do punog meseca. Sunce je konačno  pobedilo i prkosi tami, život u prirodi počinje da se očituje, ptice se vraćaju, život se budi. To buđenje se može formalno namirisati. Svežina novog početka, izaziva u nama emocije i osećanja druge vrste, vreme za  udvaranje, flertovanje, spajanje i sjedinjenje otpočinje.

Vrba, zec i jaje

Postoji legenda da je na početku svih vremena velika boginja porodila jaje sveta. Grejala ga je među dojkama hiljadama godina. Kada su se pokazala prva naprsnuća na ljusci jajeta, boginja ga je pažljivo položila u veliku Tamu. Tamo se jaje raspuklo i iz njega je izašao ceo svet, zemlja i voda, životinje i biljke. Iz žumanca je nastalo sunce. I da bi se ljudi sećali ovog velikog dela, najstarije životinjske vrste se i danas legu iz jaja. Stari prehrišćanski običaj koji se slavio na prolećnu ravnodnevnicu zamenjen je uskrsom, ali je ostala uspomena kroz staru pagansku simboliku pre svega bojena jaja, životinju zeca i drvo vrbu. Prolećne sile su pobedile i sve kreće da cveta i raste. Nakon zimske pauze kokoši ponovo legu jaja, simbol novog početka i celovitosti. Vrbove grančice se vezuju i kače na kuću kao blagoslov. Zec je simbol plodnosti

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

REGENERACIJA GENA – Lekovite frekvencije

000 ADAM-GenAktivacija DNA je  proces tokom koga se pokreću više matrice energetskih tela a  naš potencijal se lakše i brže razvija.

Lekovite frekvencije su ponovo ugledale svetlost dana i mogu da služe zdravlju. Važan kriterijum je da njihove bazne vrednosti daju sumu 3, 6 ili 9.Nikola Tesla je naglašavao u svojim radovima značaj ta tri broja kao osnovne indikatore božanskog, stvaralačke sile, energetskog reda odnosa u našem vidljivom svetu. U modernoj mikrobiologiji se frekvencije koriste za obnovu oštećenih DNA lanaca.   Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

METODA INTERDISCIPLINARNOSTI SA MEHANIZMOM EVOLUCIJE I HIPOTEZOM PROSTORA I VREMENA

LjiljaDesevicDrugi deo monografije „Osnovi strukturologije“

Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog

Čini se kao da je davno prošlo ono vreme kada je radoznao čovek, kakav je bio Faradej, mogao da zakači ključ na zmaja i da tako dođe do naučnih saznanja. Današnji glomazan i skup naučno-istraživački sistem otkriva činjenice, koje, po sopstvenom priznanju, često ne razume. Ipak, ne traži samo Faradej nauku, i nauka traži svog Faradeja. Ona nudi prostor čak i za fundamentalna istraživanja, pod uslovom da se promeni ugao gledanja i postave prava pitanja.

Kada za predmet svog proučavanja postavi sistem, i kada standardizuje način na koji taj sistem može da meri i menja, psihologija će postati egzaktna nauka. Samo pod ovim uslovom ona će moći da pokrene proces redefinisanja znanja drugih nauka, što se od nje odavno i očekuje.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

INTERDISCIPLINARNOST I PSIHOLOGIJA OSNOVI STRUKTUROLOGIJE

Ljilj t-Autorska studija- Prvi deo

Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog

„Dvadeset i prvi vek će, u prvom redu, biti vek interdisciplinarnosti.“
Nacionalna akademija nauka SAD

Tačno objašnjenje svih fenomena koje proučavaju pojedinačne nauke, zahteva od nas:
• da sve fenomene posmatramo kao strukturirane sisteme
• da znamo princip strukturiranja psihološkog sistema čoveka
• da znamo princip konekcije psihološkog sistema čoveka sa ostalim sitemima

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

MOTIV I OPRAVDANJE PRIHVATANJA MENTALNOG SISTEMA U STRUKTURI PRIRODE

inteligencProf.Dr.Miloš Abadžić

Već površna analiza Prirode i njenog ispoljavanja sa širokom skalom pojavnih oblika upućuje na zaključak da se radi veoma složenom sistemu sa funkcionalno različitim hijerarhijski raspoređenim mnogim podsiste­mima. U pokušajima da se shvati i definišu ponašanje i karakteristike Prirode mora se voditi računa o ovoj složenosti sistema i uzajamnim odnosima karakteristika hijerarhijski raspoređenim u mnogim podsistemima. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Tesla ili kosmos kao pitagorejska igra brojeva

Pitagora- Kosmička avantura dr Velimira Abramovića: „Tesla evolucija svesti čovečanstva“ –

piše: Miša Vasić

” Blagoslovi nas božanski broju, ti koji si stvorio bogove i ljude! O sveti, sveti Tetraktise, ti koji sadržiš korijen i izvor vječnog toka stvaranja! Jer božanski broj počinje čistim i dubokim jedinstvom i doseže sveto četiri; potom stvara majku svega, koja sve povezuje, prvorođenu, onu koja nikad ne skreće, koja se nikad ne zamara, Sveto Deset, koje drži ključ svih stvari.”

– pitagorejska molitva upućena dekadi–

… Dr Velimir Abramović je, u svojoj vanredno inventivnoj studiji o Teslinom životu, pogledu na svet i postvarenju ideja na dobrobit ljudskog roda, ispravno istakao direktnu sinergiju sveta ideja i sveta materije. On je smelo revitalizovao hipotezu etra kao medijuma za beskonačni…

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Agnihotra, vatra koja može da promeni svet

agn 0-izleči atmosferu i ona će izlečiti tebe

Homa je zbir metoda koje služe čišćenju atmosfere pomoću vatre. Znanje o njima potiče iz Veda, najstarije nauke koju je čovečanstvo sačuvalo. Centralna misao je: Izleči atmosferu i atmosfera će lečiti tebe.

Agnihotra je osnovna Homa tehnika i ona kod sadašnjeg zagadjenja životne sredine može da da veliki doprinos čišćenju atmosfere i ljudskog uma. U baštovanstvu se pokazala kao izuzetno uspešna metoda koja doprinosi rastu biljaka i povećava blagotvornu energiju Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kristali i kristaloterapija

akv0Kristali su „tihi učitelji“. Svojom tišinom nas uče i pronalaze naš pravi put do nas samih. Ono što dobijamo od kristala, to   se ne može ispričati! To se može samo osetiti. J.W:Goethe

Mada istorija beleži prilično dokaza o tehnološkim uredjajima drevnog sveta, poput električne baterije pronadjene na teritoriji starog Bagdada, ili uredjaja iz Antikitere za koji se smatra da je služio kao navigacioni komjuter, ili možda figurice aviona koje datiraju iz perioda od pre 1500g iz južne Afrike, moderni umovi ne prihvataju stopostostnu mogućnost vekovne upotrebe kristalne energije.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

MILUTIN MILANKOVIĆ O BRZINI SVETLOSTI – I deo

MILLPiše: Velimir Abramović:

(Epistemološka podrška Milankovićevoj argumentaciji protiv Lorenc-Ficdžeraldove kontrakcione hipoteze i važenja II principa Elektrodinamike tela u kretanju)

ABSTRAKT: Milutin Milanković, (1879-1958), je objavio dva rada u kojima se naučno izjašnjava o rasprostiranju svetlosti, O teoriji Majkelson-Morlijeva eksperimenta, (1912g.) i O drugom postulatu specijalne teorije relativiteta, (1924.g.)

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

TESLA I MEDICINA

MED 0HOLISTIČKI pristup pacijentu. Saznajte Teslu iz drugor ugla. Poznati poslenici Teslinih rezultata i medicinskih nauka ukazaće vam na nove dimenzije povezivanja sa zakonima prirode, Upoznajte se sa kvantnom dijagnostikom i bezopasnom, neagresivnom i ekonomičnom kvantnom terapijom!

Interaktivni stručni kurs „TESLA I MEDICINA“

ORGANIZATORI: Udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine, Quanttes, Beograd, Društvo za upravljanje znanjem , DUZ, Beograd, USS Klinički centar Srbije

 

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

3rd Tesla Memorial Conference & Spirit Awards

3 Tesla NJ

 

 

 

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kontroverzna energetika Rtnja i Tesline Tehnologije

RTanj 0Piše: dipl. inž. Goran Marjanović

upotrebom konvencionalno-klasičnih mernih uređaja i merenjima po trenutno najsavremenijoj geomorfološkoj naučnoj metodologiji potvrđeno je prisustvo energetskih polja strukturno veoma biskih “Nehercijanskim” talasima Nikole Tesle….

Planina Rtanj, oduvek je plenila svojom lepotom a brojnim ljubiteljima prirode dobro su poznate sve blagodeti bistrih izvora, čistih voda, listopadne i četinarske šume kao i raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Ipak, planina Rtanj, mnogima je poznata po čudnim dešavanjima i emanaciji nekih “neobičnih energija”, koje naučnici nazivaju “energetskim fenomenima” a neki, orgonskom, či, bio energijom i sličnim. Bilo kako bilo – mnogo je radoznalih istraživača prokrstarilo tom planinom uzduž i popreko istražujući je – svako na svoj način, raznim aparatima, tehnikom i metodom.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PSIHODIJAGNOSTIKA KAO PROCES MERENJA

Desevic tPiše Ljiljana Dešević, psiholog:

Egzaktne nauke imaju tačku do koje su stigle u svom razvoju i od koje se šire u jednom pravcu. Psihologija još nije ispunila taj uslov. Čak i psihijatrija, sa kojom je psihologija kompatibilna, često menja klasifikaciju mentalnih oboljenja.

Da bi psihologija postala egzaktna i zauzela mesto koje joj pripada u sistemu nauka, ona najpre mora za predmet svog proučavanja da postavi strukturu psihološkog sistema i da bude u stanju da tu strukturu izmeri i izmeni.

Studija koja je pred namabavi se merenjem u psihologiji i predstavlja sažetak studije: „Prilog za standardizaciju procesa merenja strukturepsihološkog sistema“. Rad je nastavak istraživanja strukture psihološkog sistema autorke.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Jedinstvo materije i duha

Duh, duša, svest i telo – koherentne vibracije Bivstva

SRDipl. inž. Goran Marjanović: …Svest  i duša se nikad ne mogu dvojiti, dok se telo može odvojiti i od duše i od svesti. I obrnuto. Duša, koja je večna, i svest, koja je beskrajna, su isprepletene, uzajamno se dopunjuju i egzistiraju zajedno. One imaju zajednički izvor, a to je život, večni život. Duša ispoljava svoju božanstvenost putem svesti, …

Sveta geometrija je geometrija oblika i proporcija zasnovanih na fibonačijevom nizu, zlatnom preseku, broju pi i drugim brojevima naročitih osobina utkanih u strukturu Kosmosa i Prirode uopšte. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Dejstvo TeslaGen-a naučno dokazano: „vitalizirajući“ efekat

T-7TS TeslaGenIzvod iz izveštaja: „BION Institute for Bioelektromagnetics and Biology Ltd.“ Decembar 2013; Testiranje proizvodа »TeslaGenT-7TSzа sertifikаt kvаlitetа energetskog uticаjа

Testirаnjem generаtorа skаlаrnih poljа TeslаGen uređаjа želeli smo dа proverimo dа li on može dа utiče nа ljudsko telo u tolikoj meri dа ove promene možemo izmeriti metodom prаćenjа fizioloških pаrаmetаrа i dа ih stаtistički evаluirаmo. Prilikom merenjа, TeslаGen uređаj smo postаvili tаko dа podsticаjno deluje nа ljudski orgаnizаm(Schumann frequency modulation ON, podešeno nа 14 Hz), nаročito u gornjem delu telа (HF frequency, podešeno nа oko 850 kHz, Scanning OFF) .

Merenjа su pokаzаlа dа su promene u određenim pаrаmetrimа su vidljive odmаh nаkon uključivаnjа uređаjа (mišićnа аktivnost, srčаni ritаm, spektrаlnа аnаlizа srčаnog ritmа), а u nekim slučаjevimа su promene bile primetne nаkon 20 minutа (provodnost kože), koliko je i merenje trаjаlo; u nekim slučаjevimа nisu ni nаđene stаtistički znаčаjne rаzlike (disаnje, broj udisаjа u minuti, temperаturа i vаrijаcije srčаnog ritmа). Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Život iz duše

Asya-Sirovnik-Institute-Bgd 1Asya Širovnik Moškon će boraviti u Beogradu u periodu od 6. do 16. marta 2015. godine i podeliti sa nama svoja iskustva i uvide stečene dugogodšnjom praksom na polju regresoterapije, a budući da je istovremeno i gost i domaćin, gost u geografskom smislu, a domaćin u 5-toj dimenziji – “Dimenziji Duše”, imaćemo mogućnost da uzajamno poželimo dobrodošlicu na uvodnom predavanju 6.marta 2015. godine u 19h, u velikoj sali Akademije 28 (Nemanjina 28, Beograd).

Asya će ovom prilikom takođe održati i tri radionice 7., 8. i 14. marta u vremenu od 17-21h u Plavoj sali Akademije 28. Za dodatne informacije. kao i prijavljivanje za predstojeće radionice, na raspolaganju su vam telefoni : 063 111 87 43, 062 546 455, kao i email: dimenzijaduse@gmail.com . Asya-in sajt možete pogledati na: www.asyasirovnik.com Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

AVION NA ELEKTRIČNI POGON – NOVO REŠENJE

flug 0Firma „FanWinq“ iz Engleske je konstruisala letelicu: avion na električni pogon bez elisa već je pogon realizovan preko rotacione turbine ugradjene u krila. Predvidjeno je da se položaj lamela turbine može menjati u zavisnosti od odredjenih parametara leta uz pomoć elektromotora i ugradjenih senzora. Na ovaj način je znatno smanjena buka a i poletno-sletna staza je veoma kratka. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Korelativnost prostornih i vremenskih bića

GO0 Postoji u svemiru jedno jezgro iz kojeg svi dobijamo svu svoju snagu, sva nadahnuća … Ono nas večno privlači i svako od nas može osetiti njegove vrednosti. Nikada nisam uspeo da prodrem u tajnu tog jezgra, ali osećam da ono postoji. Kada hoću da ga zamislim duhovno, onda je to svetlost; kada želim da mu pridam kakav materijalni atribut – onda su to lepota i samilost.

Nikola Tesla.

Piše: dipl. inž. Goran Marjanović

…Materija kakvu znamo, kreira se od trenutka do trenutka (vremena) i od tačke do tačke (prostora) kao spiralni stojeći talas, odnosno (etarski) vorteks u fizičkom vakumu /2/. Supstanca je kondenzovani centar tih vrtloga, spiralnih tokova suptilne energije, koji u našem nižedimenzionom svetu stvaraju iluziju odvojenih čestica čija opšta i nesumnjiva međusobna povezanost preko njihove “ogledalske slike” – paketa talasa raznih formi energije – izmiče našim čulima. U tom smislu je materija iluzija čvrstoće, krutosti i razdvojenosti. Istočnjačke duhovne tradicije su oduvek tvrdile kako je naš svet Maya – iluzija. Time su nam zapravo rekli kako razdvojenost ne postoji, postoji…

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Knjiga koja može menjati svet

book-gravitational-machinesGravitacione mašine

Od Leonarda da Vinčija do najnovijih otkrića

Nova knjiga Veljka Milkovića!

U doba renesanse nemoguće su bile konstrukcije letelica kojima se Leonardo da Vinči bavio, no ipak 400 godina kasnije avioni i helikopteri itekako lete – nasuprot zvaničnom stavu nauke, sve do početka XX veka, da „letelice teže od vazduha nisu moguće.” Slično prethodnom, ali 500 godina kasnije, slobodno se može tvrditi da su gravitacione mašine moguće i da je Leonardo dao dragocene osnove i repere za buduće pronalazače, naučnike i konstruktore. Tako se može sagledati šta je „nemoguće“, a šta se ipak kreće! Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ATAVIZAM PSIHOLOŠKOG SISTEMA, II deo

LjiljLjiljana Dešević, psiholog

Ova autorska studija se bavi vezama koje postoje između ranijih iskustava (sećanja) i atavizma psihološkog sistema, s jedne strane, i čovekovih reakcija (kognitivnih, emotivnih, socijalnih, somatskih), s druge strane. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Povratak Žene Beli bufalo

buf 0…U narednom periodu radi se pre svega o tome da žene kao  i muškarci razviju svoj ženski prapotencijal , i tu snagu, ljubav i mudrost primene za dobro svih bića…

Pre više od hiljadu godina desio se Siux-Lakota  indijancima događaj koji je bio osnova za  „sedam svetih rituala“ prerijskih indijanaca severne Amerike i spritualni temelj mnogih plemena  a praktikuje se sve do danas. Legenda se prenosila usmeno i jedini je religijski ritual koji nije pretrpeo promenu sa vremenom. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

EVOLUCIJA PSIHOLOŠKOG SISTEMA I deo

psiha 0Psiholog Ljiljana DEŠEVIĆ

Psihološki sistem je najsloženiji i najmoćniji poznati sistem. Iako moćan, ovaj sistem je istovremeno čoveku nejasan i nepotpuno kontrolisan.

Dva su razloga zbog kojih je psihološki sistem čoveku nejasan i nepotpuno kontrolisan. Jedan je postojanje snažnih atavizama u psihološkom sistemu, a drugi specifičan način na koji su konektovane sve one komponente koje čine psihološki sistem

Studija „Evolucija psihološkog sistema“ odgovara na pitanje: zašto je baš ovakav psihološki sistem, moćan, a nejasan, konačna reč evolucije?

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PSIHOAKUSTIKA PIRAMIDA 1. deo

Piramide B i RSlađana Marjanović, apsolvent filozofije
“Ali, na sreću, činjenice progovaraju same za sebe ne obazirući se na intencije uskovidnih, ćudljivih sistema. U susretu sa njima javlja se muk, jer više nisu dovoljne štake prošlosti. Pre bi se moglo reći, da se javlja potreba za lestvicama budućnosti…” 

Na pitanje koji se sve objekti mogu svrstati u piramidalne građevine i koja im je primarna funkcija, za sada u javnosti nije dat jednoznačan odgovor. Da li se pod piramidalnim građevinama podrazumevaju samo vidno veštački konstruisani objekti kakve poznajemo, ili pak postoje i mnogi prirodni objekti koji čuvaju misteriju o svom veštačkom poreklu?
Da li je svrha piramida zaista iscrpljena i ograničena ulogom grobnica faraona, ili se možda radi o nekoj njihovoj višoj, složenijoj i za čoveka važnijoj funkciji koja je i dalje na delu?

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Brza hrana oštećuje pamćenje

junk-food-19637608Prema naučnoj studiji sa Univreziteta u Novom južnom Velsu u Australiji kognitivni učinak  mozga može biti pogoršan već ako samo  nakon nedelju dana jedemo vrlo slatku i masnu hranu. Za još veću brigu je i da je to dejstvo trajnog karaktera, to pokazuje da je brza hrana još otrovnija nego što se mislilo. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

BLAGOTVORNE TEHNIKE ZA USPEH U ŽIVOTU I NA POSLU

as 0piše: Čedomir Mraz

Promenom sebe na bolje, čovek menja i svoje okruženje na bolje. Kako je to moguće?…

… Ono što u svetu nije nikakva novina, sada se može dobiti i kod nas – metode poboljšanja sopstvenih stvaralačkih mogućnosti…

AUR SAM (Akademija za Univerzalni Razvoj Samostalnog Menadžmenta ili Mišljenja) je asocijacija za razvoj ličnosti, koja omogućava unapređenje sposobnosti pojedinca da se nosi sa nedaćama svake vrste. AUR SAM je savremeni srpski odgovor na izazove modernog vremena. Pomoću modifikovanih savremenih i tradicijskih tehnika omogućava se psihički rast i adekvatan odgovor na izazove koje donosi današnji (stresni) trenutak.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Putevi duše

Hol0Da li je naša svest poput holograma? Kao što znamo hologram je slika postojećeg kao obična fotografija, ali redukovana na dimenziju (ili više) manje. Međutim, za razliku od obične fotografije hologram u svakom svom deliću sadrži potpunu informaciju o slici postojećeg. Ukoliko bi duša bila poput holograma ona bi u svakom svom najmanjem delu sadržavala potpunu informaciju o sebi. Duša bi bila celovita i potpuna slika o nama redukovana na jednu dimenziju manje. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kvantna nelokalnost Teslinih talasa

Goran M

Dipl. inž. Goran Marjanović:  Ovaj tekst ima za cilj da ukaže na sasvim nespornu saglasnost koncepcija Nikole Tesle i njegovih eksperimentalnih rezultata sa onima do kojih su došli i drugi, savremeni istraživači, potpuno nezavisno, geografski i istorijski potpuno nepovezani, što ukazuje na moguću, i vrlo verovatnu istinitost svih njihovih razmišljanja, reči i poruka. U tekstu su dati vrlo čvrsti argumenti kojima se značajno Re-afirmiše delo Nikole Tesle ukazivanjem na činjenicu da je koncepcija «prostornog toka» N.A. Kozyreva srodna strukturi Teslinih Ne-Hertzijanskih talasa. Istraživanja S.M. Korotaeva, potvrđujući koncepcije “prostornog protoka”, mogućnost trenutnog prenosa signala i njihov transfer talasima ne-elektromagnetne prirode – zapravo afirmišu ideje Nikole Tesle o luminoferoznom etru, Radijantnoj energiji Sunca, njegovim “Ne-Hercijanskim talasima” i nadsvetlosnim brzinama … Šta više, ovim radom je pokazano da su koncepcija «Mikroleptonskih polja» A.F. Ohatrina, «prostornog protoka» Nikolaja Kozyreva i Nehertzijanski talasi «luminoferoznog etra» Nikole Tesle i «Teslini Talasi» Modela KGE – toliko «isprepletene» da im se svojstva, osobine i parametri koji ih karakterišu – gotovo ne razlikuju. Mene, kao autora Modela Kvantiranih gustina energije, posebno raduje saglasnost vrednosti predefinisanih Modelom i niza parametara dobijenih eksperimentalnim merenjima što direktno potvrđuje ostvarivost SVIH Teslinih ideja, koliko god one bile kontroverzne sa aspekta klasične nauke, čineći ga istinskim Nučnikom budućnosti !

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

specijano izdanje „TESLA uvek aktuelan“

KPV-specijal-K10Poštovani čitaoci,

na samom prelazu ka novoj celini kalendarskog ciklusa, želimo da Vas podsetimo na Celinu i Jedinstvo koje nikada ne treba da uzgubimo iz vida, već iznova slavimo i jačamo. To je Celina koju čini Sve što jeste i Jedinstvo svih nas koji jesmo. Za snagu lanca, odgovorna je svaka karika u njemu.

Da budućnost zavisi od nas samih i da imamo moć da je oblikujemo, nije neopravdano verovanje.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Trenutne slike zvezda, Ne-elektromagnetni signali sa Sunca

T 0Nikola Tesla, najveći pronalazač svih vremena, otac naizmeničnih struja, obrtnog magnetnog polja i niza visokofrekventnih fenomena koji su zadivili svet, umro je 7. januara 1943. godine u Njujorku, u svojoj sobi br. 3327 hotela New Yorker. Tri dana nakon Tesline smrti, stanica WNYC emitovala je posebnu emisiju u kojoj je gradonačelnik Njujorka, F.H. LaGuardia pročitao tekst Luja Adamiča, Teslinog prijatelja, američkog književnika slovenačkog porekla. U toj, veoma nadahnutoj poruci LaGuardia kaže: « … Umro je u siromaštvu, ali on je bio jedan od najkorisnijih i najuspešnih ljudi koji su ikada živeli. Njegova dostignuća su bila velika – i kako vreme prolazi – postaju sve veća. … Nikola Tesla je predvideo pojavu radija mnogo godina pre nego što ga je Markoni napravio. Tesla je predskazao mogućnost prenosa inteligencije (transmission of intelligence without wires) kao i prenos energije na daljinu – bez upotrebe žica …”. I zaista, TO je bio Tesla … Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Zemlja duše- duhovna avantura na magičnom Altaju

Zem 0Olga Karitidi je psihijatar u Sibiru. Nakon što je spontano doputovala  na altajske planine postaje učenik  tamošnje šamanke koja je vodi kroz niz magičnih iskustava i pokazuje  joj  izvore dubljeg znanja.

Na putu ka Belovodju- mitskoj zemlji Šambali, domovini naših duša, susreće se sa revolucionarnim mističnim učenjem i otkriva drevne tajne isceljenja koje sa uspehom integriše u psihijatrijskoj praksi. Paralelno dobija potvrdu iz sibirskog Akademskog grada, naučne elite SSSR, gde prolazi  kroz  iskustvo sa čuvenim Kozirjevljevim ogledalom.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Svemir- analiza viših dimenzija – Teslin oscilator

svemir 0 Dinamiku oscilacije u Teslinom kalemu treba shvatiti logički. Kada se shvati logički i kad se oseti približno priroda takve oscilacije, tada se otvara mogućnost da se shvati iracionalnom stranom našeg uma. Proces kroz koji prolazi energija kroz različite nosioce odgovara jednom alhemijskom procesu pročišćenja…

Naš svakodnevni um je zatvoren . Nama je najlakše da stvari zamišljamo u dve dimenzije i da probleme na koje nailazimo u životu rešavamo kao funkcije jedne nezavisno promenljive. Ako ovo, onda ono. To Gurđijev zove formativno mišljenje….

U Teslinom oscilatoru, energija kruži po istim zakonima po kojima kruži u Svečoveku i u Svemiru…

Po rečima Gorana Marjanovića, mikrosvet je kvantovan prostorno (K, L, M, N, P, Q nivoi), a kontinualan vremenski, dok je naš, makrosvet, kvantovan vremenski, a kontinualan prostorno. Upravo u razumevanju ove činjenice se krije odgovor zašto nama nisu poznata negativna masa i drugačiji oblici centrifugalne sile. Problem u razumevanju ovoga proističe iz toga što na našu svest utiče vremenska kvantovanost.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Zlato, tamjan i miro: čudotvorne lekovite moći darova novorođenom Isusu

G 00Jedna od najdivnijih priča u ljudskoj istoriji: priča o tri mudraca sa istoka koji su vođeni svetlom zvezdom na nebeskom svodu stigli u Vitlajem da se poklone rođenom Isusu. Kaspar, Melhior i Baltazar nisu bili kraljevi, u Bibliji se pominju magi.  To se pokazuje i u njihovim mudro izabranim darovima za novorođenog. Radi se o mnogo višem  nego što je kraljevska počast kroz zlato, tamjan za božansku i smirna za ljudsku prirodu.  U njihovim darovima skriva se prastaro znanje o lekovitosti koje je na orijentu kao i na oksidentu, u Arabiji, Kini, Indiji kao i antičkoj Grčkoj, imalo primenu. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Prave misli upravljaju moždanom aktivinošću

BBBAko čovek ne može da dovede svoje emocije u balans, život će mu brzo postati težak. Razlog tome može da bude jedan preaktivan regiom u mozgu, koji pomaže da se prerade i regulišu senzacije. Ispitanici su mogli sa odgovarajućim mislima da primire aktiviranu oblast, ako su informisani o sopstvenoj moždanoj aktivnosti u toku.  Istraživači Psihijatrijske univerzitetske klinike Cirih  ukazuju sa  novim pristupom neurofeedback-u na zadivljujuće rezultate. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Torzioni talasi, prenosioci ljudskih misli i osećanja!

TOR poljeDipl. inž. Goran Marjanović: Jedno je sigurno: Teslina zaostavština je potencijal jedne potpuno nove nauke, potpuno novog shvatanja prostora, vremena i energije, koje je dublje i od relativističkog i od kvantnomehaničkog, kao i od onog kosmološkog zasnovanog na teorijivelikog praska“.

Danas gotovo niko više ne sumnja da nismo sami u Svemiru. Sa druge strane – uprkos brojnim neidentifikovanim objektima, fenomenima i/ili pojavama i ponekom «kontaktu» – komunikacije sa vanzemaljskim bićima ipak nema. Zašto? Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Najuzbudljivija arheološka lokacija svijeta

BOS 00Semir Osmanagić: 10 razloga zašto je projekt bosanskih piramida najuzbudljivija arheološka lokacija svijeta 2013. godine

Tokom 2013. nekoliko aktivnih arheoloških lokacija privlačilo je pažnju svjetske javnosti. U istočnoj Turskoj Gobekli Tepe je sa stotinama uspravljenih megalitnih blokova od 25 tona i starosti od 11.600 godina doveo u pitanje tradicionalni pogled na historiju. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Mi smo oni, na koje se čekalo!

21 ruke“Sve u nama i oko nas je u preokretu, želeli  mi to ili ne. Mnoge energije u univerzumu su uravo u samopromenama što ima vidljivo dejstvo na zemlju, na klimu i na naše ponašanje.

Pri tome sve više ljudi uvuđa da su naša moderna društva i privredni sistemi dostigli svoj prirodni rok trajanja. Stare strukture se teturaju. U mnogo mesta dolazi do pobune, demonstracija, sukoba. Nastaju udruženja koja pokušavaju da poprave greške nastale nazadnom privredom i politikom- koja se otuđila od ljudi i njihovih potreba.

Ipak, šta svako od nas pojedinačno može da učini da bi održao korak sa svetom koji sve  brže menja? Nisu li moćnici na zemlji oveć jaki i strukture nadgledanja sve pokrivaju, da bi čovek išta uradio?” Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ANALIZA POJMA VREME SA POZICIJA NMN MODELA

vremeProf. dr. Miloš Abadžić: Vreme je nezaobilazna pojava počevši od našeg svakodnevnog života pa do istraživanja fizike čes­tica visoke energije i Kosmičkih istraživanja, uključujući sve strukturne nivoe i supstancione strukture na njima. Bilo je različitih pokušaja njegovog definisanja koji su se kretali od stavljanja vremena na pijedestal vrhunske osnovne prirodne veličine iz koje se izvode sva njena ispoljavanja kroz različite procese, pojave i pojavne oblike, pa do minimiziranja njegove uloge u Prirodi. Rezultat je da mi danas još uvek nemamo prirodno zasnovani pojam vremena i njegove uloge u svim aspektima ispoljavanja Prirode.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PSIHOSTRUKTUROLOGIJA I deo

Desevic 0Psihološki sistem ima savršenu strukturu koja se može opisati rečima, izmeriti i izmeniti. Pravilnost psihološkog sistem omogućava i razumevanje njegove evolucije.

Predmet proučavanja egzaktnih nauka je sredinom dvadesetog veka pomeren sa opštih saznanja na strukturu entiteta kojima se te nauke bave. Od tada zaključke nauka koristi opsta teorija sistema (General systems theory) da bi razumela zakone koji vladaju unutar i između realnih sistema.

Dvadeseti vek bio je vek strukture neorganskih i organskih sistema. Pred psihologijom je zadatak da učini da psihologija postane egzaktna nauka i deo opšte teorije sistema, a da dvadeset i prvi vek postane vek strukture psihološkog sistema.

 Studija „Psihološki sistem: struktura i izmena strukture” se bavi baš ovim temama.

  Dalje »
Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Zemlja duše – Ruski Kastaneda 21.veka

Zem 0piše:Jelena Katić

Kada je mlada ruska doktorka, Olga Karitidi, krenula put altajskih planina, nije ni slutila da će to iskustvo porušiti i ponovo izgraditi njen sveukupni pogled na svet. Među zabačenim altajskim selima i borovim šumama, upućena od strane mudrih starosedelaca, autorka  otkriva drevne tajne lečenja i magije i susreće se sa revolucionarnim učenjem o pravoj prirodi ljudske duše.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

EVOLUCIJE ZEMLJE U SVETLU NMN MODELA

(BLISKA PROŠLOST I BLISKA BUDUĆNOST)

Ocena 0Prof. dr. Miloš Abadžić:

…podrazumeva delovanje Prirode kao sistema sa uređenom strukturom hijerarhijski raspoređenih nivoa i uzročno-posledičnog njenog delovanja i ispoljavanja. U takvom slučaju postoji mogućnost ocene njene evolucije u prošlosti i prognoze za kraći budući period…

…Krajem 19. i tokom 20. veka došlo je do promene odnosa posebno pojavom ideja Nikole Tesle i   John Worrell Keely koji su svojim radovima i postignutim rezultatima zašli u do tada nepoznate oblasti delovanja Prirode u kojima se dešavaju procesi i pojave mnogo višeg energetskog nivoa, ne samo u odnosu na stanje zatečeno u to vreme već i do danas postignuto…

…za­hvaljujući većoj širini i dubini Teslinih istraživačkih projekata u odnosu na Keely-ja koja je zadirala u suštinske domene Prirode i njenog delovanja sa jedinstvom različitosti nefizičkih i fizičkih veličina i njijhovog delovanja, odnosno jedinstvom duha i materije….

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Nikola Tesla – naučnik budućnosti!

Nikola-TeslaDipl. inž. Goran Marjanović:

...principi koje je Tesla koristio bili su isti oni koje koristi Kosmos, Pririoda, odnosno Proviđenje. Sve što je vezano za njega od izuzetnog je značaja za Realnost i višestruko prevazilazi interese (samo) naše civilizacije…

Nedavno je u nekim medijima objavljen tekst: “Teslini talasi otkriveni na Rtnju”. Pa jesu li ili nisu ? Postoje li oni uopšte ili ne ? I kakva je to vest ? Koga to interesuje ? Da li je to uopšte važno ? …

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Rtanj – drevna piramida ili…

Rtanj 40Istraživački događaj pod nazivom “Rtanj – drevna piramida ili remek delo prirode 2013” koji se održava od 20. do 23. septembra u naselju Rtanj, je nastavak dosadašnjih istraživanja planine Rtnja u funkciji piramidalne građevine i njegovih odnosa između energija Zemlje i snaga Kosmosa. Ovo je četvrta godina za redom da centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja organizuje ovaj događaj koji okuplja naučnike i istraživače iz oblasti fizike, ali i metafizike, jer daleko dublji smisao istraživanjima piramda daje upravo ovakav pristup.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ROĐENJE UNUTRAŠNJEG SUNCA – ISTUPANJE IZ MATRIXA

Copertina-Baby… Pozvani smo da izađemo iz matriksa i stupimo u sveobuhvatnu stvarnost u kojoj ćemo promeniti okorele strukture i uvenja i ostvariti kvalitativni skok svesti ka ovaploćenju istinskog  Čoveka…

Đuliana Konforto, poznata italijanska astrofizičarka i bliska koleginica astrobiologa  Ditera Broersa ((R)evoliucija 2012, Solarna revolucija…) opisuje u svojoj knjizi “Baby Sun Revelation” jasno i razumljivo šta se upravo dešava u našem sunčevom sistemu i o čemu se radi.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Metafizika Ive Andrića sa aspekta Modela KGE

” I STVORI BOG ČOVIJEKA PO OBLIČJU SVOJEMU … ”      
PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL.1.2.27.      

Piše dipl. inženjer Goran Marjanović

ivo andricČinjenica je da model Kvantovane Gustine Energije[1] iskazuje veliku korelativnost sa Prirodom u veoma širokom rasponu veličina i događaja. Jedan od mogućih načina provere valjanosti iznetih hipoteza je kvantitativno poređenje analitičko-teorijskih predviđanja sa eksperimentalno utvrđenim vrednostima. Na osnovu analize nekoliko savremenih eksperimenata izložene u posebnom radu[2], može se lako uočiti zaista velika efikasnost Modela …

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SJEDINJENA TEORIJA

VasionaAutor: Steven L. Basic

Knjiga Sjedinjena Teorja definiše metodologiju fundametalne povezanosti Teorije Relativiteta sa Fizikom Qvanta. Rezultat ove monografije ima  astro-fizički značaj u oblasti  teorijske mehanike.

Diagram objavljen na strani 115 pretstavlja  prikaz vasione.

Autor posvećuje dodatno objašnjenje diagrama  čitaocima zainteresovanim za savremenu nauku.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Esej jednog znanstvenika o hologramskoj igri svjetlosti

chem 0(ili: Kako prodati *u*a pod bubrege?)

Piše prof. dr. Slobodan Mizdrak

Oni slabijih živaca trebali bi odmah preskočiti ovaj članak, koji će i uz par ružnih riječi, opisati moj pogled na američku kontrolu svijeta. Možda i teorija, ali osobno mislim, potpuna praksa urote. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Indijski naučnik potvrdio otkriće Veljka Milkovića

pumpa 0Još jedan akademski rad potvrdio ultra efikasnost srpskog pronalaska – pumpe za vodu s klatnom!

Radi se o velikom priznanju: Prof. G. R. Nikhade, indijski naučnik i profesor na Departmanu za mašinstvo Shri Ramdeobaba koledža za inžinjering i menadžment (http://www.rknec.edu  ) u Nagpuru, Indija, u saradnji sa grupom studenata objavio je naučni rad posvećen teorijskom i eksperimentalnom razmatranju mehaničkog oscilatornog sistema klatno-poluga (http://www.veljkomilkovic.com/Oscilacije.htm) čiji je idejni tvorac srpski pronalazač Veljko Milković iz Novog Sada.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

OSNOVNE POSTAVKE MOGUĆEG NOVOG MODELA PRIRODE

Prir 0Prof. dr. Miloš Abadžić: …sve više sazreva naše uverenje da mi nismo fizički roboti već mnogo kompleksniji biološki pojavni ob­lici sa ugrađenom prirodnom svesti koja može biti mnogo značajnija i delotvornija od funkcija ve­zanih za poluaktivne fizičke strukture…

… Priroda je u neograničenom prostoru Kosmosa široko razu­đeno har­mo­nično jedin­stvo razli­či­tosti tri supstance: dve fi­zičke (ma­te­­rijalna i ele­ktrična) i jedne nefizičke (mentalna) sa svojim sis­te­­mima i po­­lji­ma….

Dodatno, sa uvođenjem mentalne supstance i njenih sistema i načina delo­vanja uspostavlja se veza između tzv. mrtve i žive materije i slike Prirode kao jedinstva „duha i materije”….

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Neurolog svedoči posle kliničke smrti

Alek 0Renomirani Harvardski ekspert, neurohirurg  Eben Aleksandar smatrao  je da je iskustvo kliničke smrti puno svetla i muzike fantazija koju mozak produkuje pod ekstremnim stresom sve dok i sam nije pao u komu- i njegova svest napravila daleko putovanje u dimenziju za koju je smatrao da ne postoji.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SOLARNE ĆELIJE NA BAZI FOTOSINTEZE

solarNajnovije otkriće naučnika če uskoro omogućiti dobijnje struje na bazi fotosinteze koju koriste biljke pri transformaisanju sunčeve energije.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

TRANSHUMANIZAM I/ILI DUHOVNA POBEDA NAD ENTROPIJOM (2. DEO)

human-dnapiše: Miša Vasić

„Stoga se može reći da je danas, u XXI veku, ljudska rasa na ozbiljnoj raskrsnici.“…

Uvođenje umetničke vizije  na stranice ovog teksta nije slučajno. Veza između ezoterije i nauke po pitanju transhumanizma i njegovih preteča, nakon fantazmagorije M. Shelley, ostvaruje se  kroz viziju češkog pisca Karela Čapeka. On u svom komadu “R.U.R.” (Rossum’s Universal Robots- Rossumovi univerzalni roboti) iz 1920., ianuguriše reč robot. Roboti iz romana (i potonjih pozorišnih izvođenja) predstavljaju ideal transhumanizma, u redukovanoj formi. Obdareni su veštačkom inteligencijom i samosvešću, humanoidni su, ali striktno mehanički, te svedeni na savršene  ljudske sluge. Reč “robot” osmislio je Čapekov brat, umetnik Jozef Čapek, aludirajući na slovenske reči poput “rabotnik” (radnik). Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

TRANSHUMANIZAM I/ILI DUHOVNA POBEDA NAD ENTROPIJOM (1. DEO)

transhumanism_560-3101piše: Miša Vasić

“…Mensch Maschine, Halb Wesen und halb Ding

Mensch Maschine,  Halb Wesen und halb Überding…”

 („Čovek mašina, polu biće i polu stvar

Čovek mašina, polu biće i polu nadbiće“)

(Kraftwerk, ‘Die Mensch Maschine’)

 

Tehnološka poezija Kraftwerk-a, najznačajnije planetarne muzičko-konceptualne umetničke grupe druge polovine  XX veka, profetski inauguriše spoj čoveka i mašine kao ideal futurističke utopije, te predstavlja himnu rađajućeg transhumanizma.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

“ENERGIJA NULTE TAČKE …“

Knjiga STEVAAUTOR: STEVEN L. BAŠIĆ

NAUČNA RASPRAVA: “ENERGIJA NULTE TAČKE PO JEDNOM STEREORADIANU I DISTRIBUCIJA GRAVITACIONIH UBRZANJA PLANETA KROZ SUNČANI SISTEM–POREKLO I UZROK GRAVITACIJE”

SINOPSIS: ENERGIJA NULTE TAČKE (ENT) JE PREDMET VISOKOG INTERESA NAUČNOG SVETA.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Tajna pamćenja vode – fundamentalni mehanizam života Kosmosa

vo 0Dipl. inž. Goran Marjanovic

Sasvim je nesumnjivo da je voda najvažnihji element na našoj planeti. Bez nje, život na Zemlji bio bi nemoguć. No – nisu u pitanju samo njena fizičko-hemijska svojstva koja direktno utiču na pravilno funkcionisanje našeg organizma i mogućnost opstanka živih bića, biljaka, životinja i ljudi  – nego i neke njene osobine koje vodu čine fundamentalnim mehanizmom života na Zemlji ali – po svemu sudeći – i Kosmosa uopšte !

Tesla je prepoznao mudrost i snagu Russell-ovih učenja i pozvao ga «da zaključa svoje znanje na neko sigurno mesto tokom narednih 1000 godina – sve dok čovečanstvo ne postane spremno za tako nešto»…

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Najbrži električni automobili

Nissan 0Japanski koncern Nissan planira da proizvede najbrži električni automobili na svetu koji će konstruisati zajedno sa firmom ZEOD INT. On bi trebao biti na startu u 2014 na 24 sata trci  Le Mansa.
ZEOD RC (Zero Emission auto), je predstavio dizajn prototipa, a po prvi put sa svojom najnovijom tehnologijom auta sa električnim pogonom koji treba da dostigne brzinu od preko 300 km / h.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Lečenje pričama

ganesha 0  “Tamo gde ti je rana skriva se izvor snage”

Priče igraju važnu ulogu, kako u tradicionalnom lečenju duše tako i modernoj psihoterapiji.

Sigmund Frojd je sazidao čitavu građevinu  psihoanalize na temelju priče o kralju Edipu, koji je ubio oca i oženio majku.

Duši je  potrebno pripovedanje kao hrana telu. U pričama srećemo sopstvene nade, strahove i traume  kao u ogledalu, na primeru junaka vidimo put kako da ih razrešimo. Priča može biti opomena, uteha ili ohrabrenje da se izdrži. Uranjamo u tuđe realnosti koje su na zagonetan način povezane sa našom sudbinom.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

POTREBA I MOGUĆNOST NOVOG PRISTUPA ANALIZI PRIRODE (DEO 9).

In evolutionProf. Dr. Miloš Abadžić:

11. Mesto i uloga bioloških pojavnih oblika u Prirodi.

  1. U proteklom periodu izučavanje Prirode se dešavalo odvojeno po vrs­tama nje­nog ispoljavanja kao nezavisnim procesima. Kako se ulazilo sve dublje u na­tu­rlane procese uočavano je njihovo preplitanje, ili, bolje rečeno, sve je više suža­van pro­stor za različite pojedinačne pristupe spoznaji tih pojava i nagove­šta­va­no je njihovo zajedničko ishodište[i]. Dalje »
Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Telo poseduje samoizceljujuće snage

teloAko telo samo sebe leči- čemu je onda potrebna medicina? Pita se Bruno Martin, autor knjiga iz oblasti spiritualnosti, istraživač dela Gurđijeva kao i zen budizma.

Možda ova tvrdnja zvuči kao provokacija za mnoge bolesne ljude i lekare,ali se sve češće ispostavlja da su samoisceljujuće snage tela neopravdano podcenjene. Ko bude tražio naići će na brojne primere za to.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

“Etika i nauka budućnosti”

Mos 00Živimo u vremenu kada postojećim teorijama, nastalim pre više od jednog veka, sve teže objašnjavamo svet u kom živimo. Ovo nije fraza kojom poušavam osporiti ili uopšte dovesti u pitanje važenje bilo koje naučne teorije ili postulata, pogotovo ne osnovnih stubova savremene fizike, Kvantne teorije i Teorije relativnosti, nego samo ukazati na činjenicu da je moderna teorijska misao ostala gotovo nepromenjena već skoro ceo vek dok je eksperimentalna fizika daleko odmakla i višestruko nadmašila njene mogućnosti. O tome svedoče brojni eksperimenti raznih svetskih instituta i astronomskih opservatorija.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Lečenje atmosfere

cloudbuster31.jpg w=450Kako  praktično funkcioniše orgon tehnika prema Vilhemu Rajhu

Vilhem Rajh važi za pronalazača bioenergetske orgon energije. Ta energija ne samo da prožima sva živa bića već i samu zemlju koju je Rajh posmatrao kao živ organizam. Kao i svako živo biće tako i zemlja može da izađe iz ravnoteže, na primer kroz upotrebu vojne ali i civilne nuklearne tehnologije, sečom šuma i trovanjem atmosfere na razne načine.  Akupunkturom neba  – primenjenom orgon tehnologijom – moguće je prirodi pomoći da povrati balans.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Akupunktura neba

mong 0cloudbustering, šamanski rituali i dobre misli

Akupunktura neba pomoću cloudbustera prema metodi Vilhema Rajha je praktično moguća. Prošlog proleća uspešno je startovan projekat u mongolskoj pustinji.

“ Ovo je dobra godina” rekao je Galsan Činag pisac, plemenski šaman i poglavica  Tuva naroda u  Mongoliji. Prošle godine je iako kasno, palo dovoljno kiše tako da će biti dosta ispaše za stokn tuvanskih nomada i veliki deo stada će preživeti zimu.

To je u međuvremenu postalo retkost, do 80% stoke ne preživi tešku mongolsku zimu sa hladnoćom do -40 stepeni.  Naporu fondacije Gelsana Činga i sredstvima švajcarske pomoći se može zahvaliti da  nomadski narod Tuva opstaje dokupljivanjem stoke i tako  zadržava svoje tradicionalne pašnjake.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

E-Auto na sklapanje!

 

Na auto saloaut 00nu u Ženevi je upravo predavljen prototip električnog auta za dve osobe koji može radi parkiranja da smanji svoje dimenzija sa 2,5m na samo 1,5m!

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kemoterapija podstiče rast tumora?

RakIstraživanjem pokazano  da je kemoterapija bezkorisna!

Naučnici  Fred Hutchinson Cancer centra u Sijetlu,  su  bili vrlo iznenađeni kada su tokom jednog istraživanja slučajno naišli na trag strašne  istine u vezi  kemoterapije. Zapravo su istraživali zbog čega se razvoj ćelija raka prostate sa konvencionalnim postupkom lečenja toliko teško zaustavlja.  Kako se tokom istraživanja pokazalo, kemoterapija ne tretira tumor kancera – dok o izlečenju nema ni govora- već ona podstiče rast i širenje ćelija raka, tako da ih je vrlo teško stopirati kada je kemoterapija jednom započeta.

To bi mogao postati  očigledan dokaz, pištolj iz kog se još puši – koji će jednom za svagda dovesti u sumnju kompletnu obmanu „industrije raka“.  Ne samo da je kemoterapija kao standardna procedura današnjeg tretmana raka, potpuni promašaj kako pokazuju rezultati već  dodatno i škodi pacijentu.

Šokirajući rezultati koji su objavljeni u časopisu Nature Mednice - ignorisani su od mainstrem naučne zajednice, pokazuju u pojedinostima kako kemoterapija  dovodi zdrave ćelije  do oslobađanja  jednog proteina, hrani ćelije raka  i podstiče ih na rast i širenje.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Ostavljanje pušenja produžava život

cigarRedovno pušenje smanjuje životno očekivanje za oko 10 godina- međutim ko prestane pre 40. godine nadoknadiće te godine u potpunosti.

To je rezultat istraživanja sprovedenog na univerzitetu Toronto  i Centre for Global Hhealth Research  u Sant Michaels Hospital. Zaista očekivana dužina života se produžuje za više godina ukoliko se prekine sa pušenjem, svejedno u kom dobu.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Električni automobil u samogradnji

auto 00Električni automobil  kao open source projekt,

to je ideja teksaškog pronalazača Gary Krysztopika. On je konstruisao električni tricikl koji se nudi u obliku planova i delova te se  može izgraditi u samogradnji pošto se delovi mogu kao kit naručiti ili kao kompletno vozilo. Planiran je plasman i u EZ-EV.

Gary Krysztopik, inženjer elektrotehnike i osnivač Zwheelz http://www.zwheelz.com/ , se već tri godine vozi u svom otvorenom električnom vozilu na ulicama i autoputevima u San Antonio, Texas. No, još uvijek se prolaznici okreću da pogledaju njega i njegovo čudno vozilo. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SCIJENTIZAM KAO SAVREMENI IZRAZ MITA O ATLANTIDI I ZLATNOM DOBU

misa 0piše: Miša Vasić

„Na tom ostrvu Atlantidi bilo je osnovano veliko i divno kraljevstvo kojeje vladalo celim ostrvom, mnogim drugim ostrvima i delom kontinenta. Osim toga od zemalja sa ove strane moreuza držalo je Libiju sve do Egipta, a Evropu sve do Tirenlje. Ova je, dakle, sila, ujedinivši sve svoje snage, pokušala da u jednom naletu porobi sva mesta i kod nas i kod vas i uopšte sve što se nalazi sa ove strane moreuza. (…) Kasnije, usled strahovitih potresa i potopa, u toku jednog jedinog dana i sledeće pogubne noći, utonu u zemlju sva vaša bojna sila, aisto tako i ostrvo Atlantida potonu u more I nestade. Stoga je sada more tamo besputno I neispitano, jer smeta muljevito i plitko dn koje je ostrvo, spustivšti se, ostavilo za sobom.«

(Platon: „Timaj“)

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Analogija Teslinih merenja, očekujućih vrednosti po modelu KGE i rezultata merenja na Visočici

Goran VisocicaDipl. inž. Goran Marjanović:

Imajući u vidu postavke Modela kvantiranih gustina energije, smatram da svi materijalni objekti čija je geometrija zasnovana na principima koji su analogni onima koje je Priroda utkala u temeljnu strukturu Kosmosa, ispunjavaju potrebne i dovoljne uslove za njihovu punu, medjusobnu koherentnost, odnosno za njihovu višedimenzionalnu rezonantnost.

Preslikavanje uređene matematičke strukture u poseban geometrijski oblik i unutrašnju gradju (sadržaj) nekog objekta, rezultira vrlo specifičnim talasnim osobinama takvih objekata i svojstvima karakterističnim za koherentne sisteme.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

OSNOVAN CENTAR ZA KOSMOLOŠKE STUDIJE NIKOLA TESLA U BEOGRADU

Centar Nikola Tesla 37NA BOŽIĆ  7. JANUARA 2013. OBELEŽAVAMO DVA POČETKA: POČETAK HRISTOVOG ZEMALJSKOG ŽIVOTA I POČETAK TESLINOG NEBESKOG ŽIVOTA. NAVRŠAVA SE  SEDAMDESET GODINA OD SMRTI NIKOLE TESLE, NAJVEĆEG NAUČNIKA U ISTORIJI NAŠE CIVILIZACIJE. TESLA JE NAUČNIK KOJI MOŽE NAJVIŠE DA INSPIRIŠE GENERACIJE MLADIH LJUDI U SRBIJI I POKAŽE IM PUT U NAUKU NOVOG TESLIJANSKOG DOBA KOJA ĆE  OTKRITI NAJDUBLJE TAJNE VREMENA, ENERGIJE I MATERIJE. TO ĆE UNAPREDITI NE SAMO NAŠU ZEMLJU VEĆ I ČITAVO ČOVEČANSTVO.

U ČAST  NIKOLI TESLI, 7 JANUARA  2013  JE  OTVAREN U BEOGRADU  CENTAR ZA KOSMOLOŠKE STUDIJE NIKOLA TESLA,

  adresa:  Bulevar Despota Stefana 37, 11 000 Beograd, SRBIJA.

www.teslainstitut.rs

Osnivači Centra su: Milka Kresoja iz Moskve, Spasoje Vlajić, Goran Marjanović i Velimir Abramović iz Beograda.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kako pobediti glavobolju kineskom masažom?

Slika 9 jianjingPiše: dr. Nataša Kostić

Moderna zapadna medicina smatra da je glavobolja prouzrokovana štetnim faktorima koji utiču na nerve, krvne sudove i moždane membrane. Na bazi ovih faktora, razlikujemo funkcionalni i organski tip glavobolje. Tradicionalna kineska medicina smatra da je pojava glavobolje povezana sa izloženošću spoljašnjim patogenim faktorima (vetar, hladnoća, suvoća, vlaga, vrućina i vatra) i unutrašnjom povređenošću emocijama (radost, ljutnja, briga, zamišljenost, tuga, strah, iznenađenje).

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

«Značajan korak u ostvarivanju Teslinog sna o skalarnim talasima»

Kolarac TeslaKolarac, petak, 07.12.2012.g., predavač: Goran Marjanović, dipl.inž, moderator: prof. dr. Vladimir Ajdačić,

…Iako je sala  imala 200 mesta došlo je preko 240 posetilaca pa je deo ostao napolju jer su zakljuičali vrata kad su videli da ljudi nemaju gde više da udju …

Nikola Tesla, jedan od nesumnjivo najvećih intuitivnih genija naše civilizacije, dosegao je tokom života izuzetno duboke spoznaje ali ih, nažalost, nikada nije sažeo u formu neke svoje lične kosmogonije.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

„KAKO IZBEĆI SMRT OD PLASTIKE“

…Već odavno se pretpostavlja da je BPA odgovoran za porast broja obolelih od raka dojke u svetu. Sada je potvrđena povezanost bisfenola s oštećenjem jetre, gojaznošću, dijabetesom, neplodnošću i nekoliko vrsta karcinoma….

…„ U zadnjoj deceniji se duplirao dijabetes i veći broj kancera. Naučnici upozoravaju na potpunu neplodnost 2025 godine u   zapadnom svetu. Veliko učešće u tome ima BPA“….

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kineska dijetetika: topla i hladna hrana

Većina ljudi zna za izreku „hrana je lek“, ali kada se kaže da hrana može i da šteti organizmu, nije nam bas najjasnije na šta se misli. Prema kineskoj dijetetici, hrana se deli na toplu i hladnu, kao i ljudska konstitucija. Kako da znate da li vaša telesna konstitucija više naginje toploj – Yang ili hladnoj – Yin?
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

POTREBA I MOGUĆNOST NOVOG PRISTUPA ANALIZI PRIRODE (DEO 4).

Prof. Dr. Miloš Abadžić:

3.DA LI JE PRIRODA REALNA?

Kada bi ovo pitanje postavili običnom prolazniku na ulici verovatno bi nas po­gledao začuđeno, pita­jući se da li smo normalni kada ga uopšte posta­vlja­mo. Međutim, u savremenoj fizici, posebno kvan­tnoj teoriji, ta realnost se u više seg­menata dovodi u pitanje. Tome verovatno doprinosi sledeće: Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Bep-Kororoti – “nebeski učitelj” amazonskih Kayapo Indijanaca

Dr. Ivan Šimatović, dipl.inž.el.

Brojne etničke skupine Indijanaca koje obitavaju u nepreglednim i teško prohodnim tropskim prašumama Južne Amerike su autohtoni plemenski narodi koji tradicionalno žive od lova, ribolova, skupljanja plodina i uzgoja povrća. Oni pretežito obitavaju u malim društvenim zajednicama seoskog tipa od kojih svaka ima vlastite predaje i vjerovanja. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

„TUNGUSKI KLJUČ“

Nova knjiga Nebojše Hafizovića koja baca novo svetlo na dogadjaj od pre 104 godine:

Te noći između 30. juna i prvog jula 1908-e godine, gotovo da nije ni bilo na čitavoj severnoj zemljinoj hemisferi. U Nemačkoj je zabeleženo da je dan trajao do ponoći, u Rimu se noć nije ni spustla do jutra, a u Londonu su novine zabeležile da se na otvorenom prostoru moglo čitati, bez veštačkog osvetljenja, do duboko u noć prvog jula 1908-e godine.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

„Kvantna Transformacija-praktični priručnik za srećniji život“ – nova knjiga autorke Sonje Simonovske

Bez obzira da li u teoriju o prethodnim životima verujemo ili ne, iskustva koja se stiču uz pomoć tehnika za „odlaženje“ u neki prethodni život itekako mogu pomoći da osvetlimo neka područja ovoga života. Neki se pitaju da li je to samo naša fantazija ili se to stvarno desilo. U suštini, to nije ni bitno. Čak i da je samo fantazija, može nam dati duboke uvide za neke oblasti u životu u kojima nismo zadovoljni, a samim tim možemo osvestiti i načine kako da ta područja poboljšamo. Kombinacija moderne psihologije i drevnih spiritualnih znanja daje put za dublje otkrivanje sebe.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

U pravoj vremenskoj perspektivi

…Mi doživljavamo kraj „dugog brojanja“. Sve to stvara prostor za nove  misli  o propasti i smrti…

…Pokušajmo da sebi predstavimo, da ne moramo biti zahvaćeni ovim protokom vremena, da poznajemo jednu mogućnost da iskoračimo iz „hoda vremena“….

Duševni kvalitet  utiče  na koji način ćemo se sresti sa budućim promenama

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

O ZAKONU ENANTIODROMIJE: RUSKI KOSMIZAM IZMEĐU UTOPIJE I EVOLUCIJE (1. deo)

piše: Miša Vasić

Smrt je za Ciolkovskog proces transformacije iz jednog oblika života u drugi. To važi i za galaksije, Zvezde i planete…

…Svaki atom i molekul pojedinačno imaju svest i ceo kosmos teži savršenstvu i evoluciji…

„…U iste reke stupamo i ne stupamo.

Ne može se dva puta ući u istu reku.

Sve teče i ništa se ne zadržava.

Sve se menja i  ništa ne ostaje za stalno. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

POTREBA I MOGUĆNOST NOVOG PRISTUPA ANALIZI PRIRODE (DEO 3).

Prof. Dr. Miloš Abadžić:

2.šta je priroda?

Jedno od prvih pitanja koje se nameće kada pokušavamo analizirati naše bliže i dalje okruženje, sa svim pojavama koje nas okružuju i procesima koji se ne­pre­kidno odigravaju u tom okruženju, bilo da su nezavisni od našeg delo­vanja i htenja ili su barem delimično zavisni od njih, jeste ”Šta je Pri­roda uopšte?”

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Ruski model malih bašta – rešenje za ishranu sveta!

Ruski model malih organskih poljoprivrednih imanja kao ključ za prehranu čovečanstva!

U američkim listovima  TheBovine i ProLiberty sa divljenjem piše o rastućem trendu u Rusiji, gajenju hrane u sopstvenom dvorištu a  koji država još i stimuliše.

„ Zamislite da živite u zemlji gde ne samo da je normalno da sebi uredite svoju sopstvenu parcelu bez poreza i mešanja države, već da ste još i stimulisani da na taj način unapredite kako sopstvenu samostalnost tako i snažno i zdravo društvo. Zamislite sada još da u toj zemlji i vaši susedi takođe imaju svoju parcelu i to u okviru mreže necentralizovanih,  ekonomski održivih, nezavisnih „eko sela“ koji proizvode više nego dovoljno namirnica da ishrane celu zemlju.“ Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Vreme je za vreme srca!

…Sfere istinskog života se otvaraju više nego ikad do sad i čovek koji žudi za večnošću može ugledati njihovu stvarnost…

„Ko poseduje tvoje vreme ili ko vlada tvojim vremenom, taj poseduje i tvoj duh i vlada njime. Zadrži i ovladaj svojim sopstvenim vremenom i spoznaćeš svoj sopstveni duh a isto tako i veliki duh“  -  Hoze Argieles „Zakon vremena“

Ova izreka Hoze Argielesa nas podseća na grčki mit u kome je Uran prognan od Kronosa, boga vremena.

Sjedinjenje Urana i Gaje, neba i zemlje,  ovde  simbolizuje  povratak u stanje  izvorne savršene harmonije.

U Jovanovom otkrovenju se govori, da je on  na ostrvu Patmos  takođe u svojoj viziji  ugledao jedno novo nebo i novu zemlju. Da li će savršena harmonija biti postignuta kad Kronos nestane sa pozornice?  U pitanju je jedna prastara mudrost koja još ima odjeka. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

RTANJ – DREVNA PIRAMIDA ILI REMEK DELO PRIRODE 2012

“RTANJ – DREVNA PIRAMIDA ILI REMEK DELO PRIRODE 2012”,  je naučno – istraživačka konferencija koja predstavlja nastavak  dosadašnjih istraživanja mistične planine Rtanj. Ideja o postojanju gigantske piramidalne građevine na tlu Srbije kao i njeno multidisciplinarno istraživanje je započeto na inicijativu centra za istraživanje i ekologiju DUH RTNJA, koji je oformljen u cilju istraživanja specifičnosti piramidalnog reljefa Rtnja, njegovih energeckih karakteristika i upoređivanja Rtnja sa drugim piramidalnim građevinama.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Drevni granitni diskovi s Bayan Kara Ula

…visokosofisticirani proizvod inteligentnih došljaka iz svemira – miroljubivih Dropa – koji su, nakon prinudnog prizemljenja svoje pokvarene letjelice, uz velike žrtve dugotrajnog pogroma,u malom broju jedva uspjeli preživjeti u…

Jedno od najvećih i zasigurno najuvjerljivijih arheoloških otkrića, koje snažno podupire hipotezu o paleokontaktima, zbilo se krajem 30-tih godina XX. stoljeća, uoči izbijanja Drugog svjetskog rata, u vrletnom planinskom kompleksu Bayan Kara Ula koji se proteže u graničnom području sjeveroistočnog Tibeta i kineske provincije Quinghai.To je prostrano teško pristupačno, zabačeno i veoma rijetko naseljeno područje površine stotinjak tisuća kvadratnih kilometara. Ispresijecano je brojnim dugačkim planinskim lancima čiji najviši vrhovi dosežu nekoliko tisuća metara.

 

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

POTREBA I MOGUĆNOST NOVOG PRISTUPA ANALIZI PRIRODE (DEO 2).

Prof.Dr.Miloš Abadžić: kraća deduktivna analiza.

U traganju za odgovorima na pitanja šta je Priroda uopšte i kako funk­ci­oniše koristio sam dva pristupa:

  • Jedan od njih je pristup običnog, nadam se dovoljno analitič­kog, po­sma­­­tra­ča Prirode koji se trudio da prepozna što više vidova nje­nog ispo­­­ljavanja i povezanost procesa koji se u njoj odvijaju.
  • Drugi obuhvata analizu raspoloživih baza podataka o obavlje­nim eksperimentalnim i teo­rij­skim istraživanjima te Priorde i nje­nih mo­de­la razvijenih do sada, vodeći računa o osnovnim postavkama proi­zaš­lim iz prvog pristupa, počevši od najnižeg njenog struk­turnog nivoa. Dalje »
Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Aromaterapija

Aromaterapija je kontrolisano korišćenje esencijalnih ulja, kako bi se uravnotežilo i unapredilo zdravlje tela, uma i duha.
Aromaterapija je – umeće nežnog lečenja.

Pozivamo Vas da zajedno sa nama uđete u zanimljiv svet

moćnih esencija, koje leče, isceljuju, neguju i

pomažu postizanje celokupno uravnoteženog stanja.

 

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Quo vadis homine (Kamo ideš čovječe)?

Dr. sci. Ivan Šimatović, dipl.inž.el:

Početkom kolovoza (6. i 9.08.) navršilo se 67 godina od najtragičnijeg događaja u znanoj nam povijesti– svirepog bombardiranja japanskih gradova Hiroshime i Nagassakija nuklearnim oružjem u kojem je u hipu palo stotinjak tisuća nedužnih ljudskih žrtava, a daleko više ih je bilo teško opečeno i/ili ranjeno. Manje ili više teške posljedice zbog radioaktivnosti okoliša snose i mnogi koji su rođeni i godinama kasnije.

Ta dva uvertirna hiperteroristička čina, izvedena u samoj završnici Drugog svjetskog rata po zamisli i naredbi slavoljubivih i častohlepnih američkih političara i generala, razotkrila su pred očima zaprepaštene svjetske javnosti dotad vješto prikrivenu duboku duhovnu i moralnu krizu u koju je, stjecajem niza okolnosti, postupno upala, kao u živo blato, odveć ponosita te gospodarski visokorazvijena zapadna civilizacija.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

POTREBA I MOGUĆNOST NOVOG PRISTUPA ANALIZI PRIRODE (DEO 1).

Prof.Dr.Miloš Abadžić Motiv ovog i narednih nekoliko radova je pokušaj pokretanja diskusije na temu šireg posmatranja Prirode i pokušaja sagledavanja zakonitosti njenog ispoljavanja, jer se u poslednje vreme uočava sve veći raskorak između uočenih vidova tog ispoljavanja i zvaničnih stavova naučnih disciplina koji se bave tom problematikom. Bez tog zaokreta bojim se da možemo udovoljiti potrebama našeg opšteg daljeg razvoja.

Kao orijentacija u mogućem zaokretu koji zagovaram mogla bi poslužiti sledeća formulacija nove opšte paradigme koja nagoveštava niz novih pristupa:

Priroda je u prostoru beskonačnog Kosmosa široko razu­đeno har­mo­niučno jedin­stvo raz­ličitosti tri supstance: dve fi­zičke (mate­rijalna i ele­ktrična) i jedne nefizičke (mentalna) sa svojim sistemima i po­­lji­ma.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Višedimenzionalna struktura Jedinstva sa aspekta modela KGE

Dipl. inž. Goran Marjanović:

…višedimenzionalna rezonantnost, sasvim sigurno je korak bliže na putu ka strukturi Kosmičkog Mehanizma. Ako materiju shvatimo kao “splet polja” koji je neraskidivo vezan sa energetskim tokovima svog okruženja iskazanih u formi vibracija različitih supstrata, kako onih ”grubotvarnih”, elektromagnetnih i mehaničkih, tako i onih suptilnih – Tesline tehnologije – osnov buduće nauke, biće nam mnogo bliže…

Razlika izmedju makro i mikro univerzuma jeste i u složenosti ali ona najočitija je samo relativna i ona postoji jedino u dimenzionoj skali – trenutak vremena u malom delu prostora sasvim je analogan dugom periodu vremena u velikom prostoru. Razlike se javljaju pri promeni “ugla” posmatranja, u zavisnosti od relativne razlike položaja objekta i posmatrača na dimenzionoj skali. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Quantum Heiling u Zagrebu

Dr. Frank Kinslow je autor knjige o prirodnom isceljivanju „Tajna trenutnog isceljenja“ i tvorac postupka brzog isceljenja.  On će održati seminar u Zagrebu a učesnici seminara moći će usvojiti proces kvantnog isceljenja.

U petak 26.10.2012 će se održati otvoreno predavanje a 27-28.10 seminar za osnovni i napredni stepen. Dodadatne informacije na www.teledisk.hr

Kvantna sinhronizacija je moderna terapeutska metoda koja u raznim oblastima života podstiče izlečujuće procese.

Kod kvantnog isceljenja se radi sa čistom svesnošću. Čista namera da se pomogne već može dati začuđujuće rezultate.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Kepler otkrio dve planete sa dva sunca

Otkriće Nase može doprineti susretu sa životom izvan zemlje

Svemirski teleskop Kepler otkrio je dve planete, koje kruže oko dva sunca. To spektakularno i do sad jedinstveno otkriće bi moglo doneti revoluciju u naše znanje o formiranju planeta i možda dati doprinos tome da se pronađu naseljive planete van našeg sunčevog sistema.

Ovaj sunčev sistem sa oznakom „Kepler-47“ je udaljen oko 3.900 svetlosnih godina  i nalazi se u sazvežđu Labud. Obuhvata jedno svetlo i drugo bledo sunce koja međusobno kruže jedno oko drugog, kao i dve planete veće od zemlje koje ih opet okružuju.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

RAZMIŠLJANJA O JENDOM NEPOTREBNOM SUKOBU

Prof. Dr. Miloš Abadžić

U sklopu pokušaja da se dođe do koherentntnijeg modela Prirode i stvaranje podloga potrebnih i dovoljnih za postizanje tog cilja nezaobilazno je pitanje odnosa prema dva dominirajuća pristupa posmatranju ovog problema. Radi se o

  • Evolutivnom modelu Prirode i
  • Kreacionističkom njenom modelu.

Zastupnici ova dva modela su u neprekidnom sukobu vekovima, sa pro­men­ljivim uspehom. Poslednje vreme izgleda da kreacionizam dobija na zna­čaju, ili da povećava aktivnost u osporevanju evolutivnog modela  zahvaljujući najnovijim rezultatima palento­o­loš­kih istraživanja, sa jedne strane, i stavljanjem u drugi plan pogrešnih i kon­tra­diktornih stavova u svom modelu, sa druge strane.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Gustav Majrink (II deo)

DRUGA FAZA KNJIŽEVNOST piše: Tatjana Nastić Domazet

“Golem” je zasnovan na staroj jevrejskoj legendi o rabinu Leviju, koji je, u nameri da zaštiti praški geto, napravio moćno stvorenje od gline. Majrink je ovu legendu pretočio u metafizičku priču o duhu, za kojim glavni junak Atanazijus Pernat neumorno traga kroz razrušene katakombe geta, da bi ga, pred sam kraj, u oslobađajućoj viziji, razotkrio kao svog dvojnika (doppelgänger) u lavirintima vlastite duše. U misterioznoj i uzbudljivoj atmosferi najskrivenijih kutaka praških hramova, palata i kuća spaja se stvarnost sa mitologijom i legendama, spajaju se mrtvi i živi, izvan vremena i realnosti.

O već tada jasno izrazenom interesovanju za jevrejsku mistiku i magiju njegova kći Sibil Felizata rekla je: “Izrazito je sklon judaizmu, više i dublje nego što bi se moglo opisati. Ceo zivot ga na poseban način privlače i misteriozna ljubomora i čudna učenja hasida, baš kao i kabala.“

U Nemačkoj je poimanje knjige ambivalentno. Fanovi su razočarani. Herman Hese je rekao da “Majrinkove novelističke tehnike sadrze previše starih šablona”, a jedan satiričar, koji ga je nazvao “novim klasikom”, govorio je o “razmetanju artističkim snagama”. Godinama kasnije H.L.Borhes je napisao: “To je jedina Majrinkova knjiga vredna spomena. Ostale je bolje ne otvarati, sačinjene su od loše knjizevnosti i još gore teozofije. Ipak se njima ogleda nešto od osobenosti Praga, pune su snova o gubitku snova.”

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

RTANJ – I STRAŽIVAČKI FESTIVAL 2012. od 03. do 12. avgusta

Tokom trajanja istraživačkog festivala na Rtnju će se svake večeri u periodu od 03. do 12. avgusta između 19 i 21 h (ukoliko nije drugačije naznačeno ) u gornjoj sali Turističko-ugostiteljskog kompleksa Rtanj (Milenium Grup) održavati predavanja i drugi stručni skupovi čiji će učesnici usmeriti poglede i izneti zapažanja u pravcu fenomena Rtnja. Ovo je jednistvena prilika da se čuju diametralno različita mišljenja, stavovi i teorije o Rtnju u funkciji piramidalne građevine, energetike piramida na modelu Rtnja, uticaju rtanjskog magnetizma na ljudski organizam kao i na prostor i vreme…

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

VITALNA SILA: OD NAUKE DO EZOTERIJE I NATRAG (ANIMALNI MAGNETIZAM / ODIČKA SILA/VRIL) (2. deo)

piše: Miša Vasić

Nakon Riechenbachovog dela, a pre svega inspirisana Mesmerovom slavom te potonjim (terapeutskim, pre svega) radovima njegovih naslednika, javnost evropskih zemalja je bila više nego spremna da se suoči sa ’vitalnom silom’ kao predmetom fascinacije i široke popularnosti. Tome je doprineo Baron Edward Bulwer-Lyttonsa svojim literarno-okultnim konceprom ’vril’-energije.

Baron Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton (1803 –1873), bio je engleski književnik i političar. Pored pulp-fiction-melodramskih romana, koji su mu doneli slavu, pisao je i ozbiljna ezoterijska dela poput “Zanoni, rozenkrojcerska pripovest”  i naravno “Vril, moć nadolazeće rase”  o čemu će biti reči na ovim stranicama. Radi ilustracije njegove XIX-vekovne popularnosti u Britaniji, napomenimo da je upravo on skovao znamenitu frazu “pero je močnije od mača”.

“Vril” je  naučno-fantastični roman (1871.) prvobitno imenovan “Nadolazeća rasa” . Lytton se, pored pisanja i političkog angažmana, bavio ezoterijom i okultizmom. Proučavao je mesmerizam i radove Barona Riechenbacha. Spekuliše se da je bio član ili je ostvarivao bliske kontakte sa “Hermetičkim redom zlatne zore” i drugim tajnim društvima koja su se bavila skrivenim ljudskim moćima i pobuđivanjem vitalne sile na ovaj ili onaj način.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Međuigra sunca i meseca

…U telusologiji su razvijene vrlo dobre mogućnosti tretmana i individualni koncept prevencije…

Terlusologija je učenje o suprotnim uticajima sunca i meseca  na živu prirodu i iz toga rezultirajuće  delovanje na mozak odnosno disanje.  Dva uticaja na živu prirodu zemlje (Tera) grade osnovu za ovaj polaritet, kroz položaj meseca (Luna) i sunca (Sol) u odnosu na zemlju. Kako na zemlju tako i na nas ljude utiče taj polaritet koji se ogleda u mnogim oblastima života.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

“Vreme” kao inverzno-opozitna struktura “prostora”

Dipl. inž. Goran Marjanović: Pojam vremena je, kako smo to već više puta napomenuli u prethodim tekstovima ovog serijala, veoma teško opisati imajući na umu da ono ne postoji u našem čulnom iskustvu[1]. Ipak, da bismo se mogli upoznati sa hipotetičkim, izuzetno složenim, strukturama prostorvremena kakva je na primer “Fraktalna super-simetrija dvostruke, četverodimenzionalne, toroidalne, spirale” Daniela Srse[2] koju razmatramo u ovom tekstu, morali smo prethodno razjasniti jedan još mnogo opštiji i složeniji pojam: trodimenzionalno vreme!

Imajući u vidu težinu ovog zadatka, obzirom da su nam sve vremenske kategorije pojmljive samo indirektno i  posredno preko nekih drugih, koliko – toliko bliskih nam pojmova, mi smo koristili one koje je koristio P.D. Uspenski (“Trodimenzionalno vreme”, http://kpv.rs/?p=1977)

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Uspješno realizirana trodnevna manifestacija Tesla & friends 2012 u povodu Teslina rođendana

Ovogodišnju 156. godišnjicu rođenja znanstvenika i izumitelja Nikole Tesle, bogatim programom predavanja, rasprava i druženja te tradicionalnom večeri znanosti i inovativnosti „Tesla & friends“, obilježila je od  9. do 11. srpnja, Udruga Nikola Tesla – Genij za budućnost.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Nikola Tesla – otkrivač skalarnih valova

Dr. sc. Ivan Šimatović, dipl. inž. el.

“Onog dana kad znanost počne proučavati nefizikalne pojave u deset godina
napredovati će više nego u svim ranijim stoljećima svoje povijesti.”

Nikola Tesla

Epohalna Teslina otkrića na granicama moderne fizike

Život i djelo Nikole Tesle, nenadmašnog istraživača, otkrivača i izumitelja u području elektrotehnike, energetike i strojarstva, na žalost, još uvijek nije potpuno istraženo. U njegovoj biografiji još ima mnogobijelih mrlja i praznina koje valja popuniti i premostiti.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Galaksija koja ne bi trebal da postoji!

Svemirskoi teleskop Hubble je snimio sazvežđeu obliku luka svetlo plave boje koje se nalazi iza izuzetno masivnog skupa galaksija koje su udaljene 10 milijardi svjetlosnih godina.

Taj skup galaksija je jedva vidljivo a starost se procenjuje na 10 milijardi do 13 milijardi godina i dobilo je naziv  IDCS J1426.5 +3508. Tolika starost tog skupa galaksije predstavlja pravu senzaciju pošto astronomi, prema dosadašnjoj teoriji „velikog praska“ o nastanku univerzuma takav skup galaksija uopšte ne bi mogao da postoji.

„Videti nešto znaći i verovati (u to što se vidi), ali mi ne možemo verovati u to što vidimo!“ – izjavio je astronom Anthony Gonzalez iz University of Florida in Gainesville i od  Jet Propulsion Laboratory (JPL) pri NASI. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Slobodan pogled

Očevo i majčino oko, sunčev i mesečev tip

„Integrativna terapija vida“ Ursule Bihler  je više od poboljšanja vida. Cilj je izneti na videlo izvore  smetnji, koji mogu biti duboko, započeti još kod oca ili majke ili višestruko usidreni u njihovim doživljajima. Ursula Bihler razvila je metod koji blago dovodi pacijenta do nastalih blokada  vida i ponašanja, da bi ponovo pred očima ugledali široki horizont.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

RoboCup 2012: I roboti igraju fudbal

U Mexico City-ju je održano prvenstvo RoboCup 2012, gde je nemačka  momčad “NimbRo” Univerziteta u Bonnu osvojila prvenstvo.

Iako je nemački reprezentativac u polufinale Euro 2012 izgubio od Italije, , humanoidni robot fudbalskog tima iz Bona su uspeli ponovno osvojiti naslov svjetskog prvaka u klasi TeenSize.
Više od 370 ekipa iz celog svijeta su učestvovali u takmičenju u raznim kategorijama.

Tim NimbRo iz radne grupe “autonomni inteligentni sistemi” Instituta za računarsku tehniku Univerzitetu u Bonnu, je u finalu pobedio japansku ekipu sa 6:3.  Osim toga, NimbRo je osvojio i nagradu Louis Vuitton za najbolje rešenje Humanoidnog Robota i pored jake internacionalne konkurtencije.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Između stvarnosti i magije, Gustav Majrink (I deo)

piše: Tatjana Nastić Domazet

Gustav Majrink se često doživljava kao tajanstvena, okultna figura, čije priče zbunjuju i iritiraju čitaoce, jer se dotiču stvari i stanja kojih sami nisu svesni. Zaista ga se ne može lako opisati, ni kao čoveka, ni kao pisca. Njegova biografija je niz markantnih, tajanstvenih i burnih događaja i pruza psiholozima, književnim naučnicima i radoznalcima kako obilje zanimljivih detalja, tako i svedočanstvo ozbiljnog traganja za istinom i oslobođenjem. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ASOCIIJACIJE – Autorska studija –

Ljiljana Dešević, psiholog

U dvadesetom veku predmet proučavanja egzaktnih nauka pomeren je sa opšte teorije na strukturu sistema kojima se te nauke bave. Kada bude razumela strukturu psihološkog sistema, psihologija će ući u red egzaktnih nauka i postaće deo General systems theory, gde joj je odavno i mesto. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

VITALNA SILA: OD NAUKE DO EZOTERIJE I NATRAG (ANIMALNI MAGNETIZAM / ODIČKA SILA/VRIL) (1. deo)

piše: Miša Vasić

Uprkos odsustvu verbalno-kognitivne artikulacije, svako od nas, na telesno-mentalnom nivou, egzaktno zna šta je to vitalna sila. Osećaj sreće i blagostanja, ili obrnuto –osećaj nezadovoljstva i psihofizičke neugodnosti, diskursivno regrediran na nivo ’puke subjektivnosti’ predstavlja osnovu na kojoj se, vrlinom ispunjenosti i sreće, održava zdravlje, ili, s druge strane, utire put ka izloženosti svakovrsnim bolestima. ’Energija’ (pozitivna ili negativna) koja nas psihohabitualno ispunjava, a ne može se direktno izmeriti mernim instrumentima, iako posreduje prema zdravlju ili bolesti, jeste vitalna sila.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Ogledalo duše

Naše oko je svetlosni organ koji nam pomaže da iskusimo dimenzije koje su kroz svetlo postale vidljive. Oko ne prima samo svetlo, ono takođe i zrači svetlo i snagu, snagu koja je za mnogo šta sposobna. Ko i šta smo mi postaje vidljivo zračenjem naših očiju, jer oči su ogledalo duše.

Oko ne može videti sebe samo, neophodno mu je ogledalo. Božje ogledalo- da bi video sebe- je čovek.

„Čovek je oko sveta, svet je odraz Boga i Bog sam je očni vid.

Čovek je oko koje gleda u ogledalo i kako se lice čoveka odražava u ogledalu u koje gleda, tako gleda odraz njegovog oka u oko. Bog koji je čovečije oko sebe samog doživljava kroz ljude. To je nešto izvanredno suptilno. Posmatrano sa određenog stanovišta  je Bog  ljudsko oko, a sa drugog stanovošta čovek je oko sveta, jer i svet i čovek su jedno. Onaj čovek. koji je oko sveta, biće nazvan savršeni čovek. Zato što čovek predstavlja totalitet svega što postoji, on je svet u sebi.   Veza između Boga i čoveka  isto tako postoji kao izmeđe čoveka i sveta.“

Šeik Mohamed Lahiji

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

UČESTANOST PROSTOR-VREME KAO OSNOVA MENTALNE KONSTRUKCIJE FILMSKE NARACIJE (IV deo)

Primena inverznog kretanja

FILMSKO REVERZIBILNO VREME – FILMSKI VREMEPLOV

autor: Šandor Šetalo, magistar filmologije

 

Ponovo ćemo citirati Žana Bodrijara (Jean Baudrillard), ali ovog puta iz knjige Fatalne strategije: „Kada se svetlost uhvati i zarobi u sopstveni izvor, onda nastaje jedna surova involucija vremena u sam događaj. To je katastrofa u bukvalnom smislu: infleksija ili zaokret, koji utiče na to da se istovremeno događaju, u jednoj stvari, njen početak i kraj, koji čini da se kraj vrati na početak da bi ga poništio, ostavlja prostor za jedan događaj bez presedana i bez konsekvencija – čisti događaj. To je takođe i katastrofa smisla: događaj bez posledica se očituje činjenicom da bez razlike mogu da mu se pripišu svi uzroci a da ništa ne omogućuje izbor. (…) Njegovo poreklo je neshvatljivo, njegova usmerenost isto tako. Nije moguće povratiti ni tok vremena ni tok smisla.” [1]

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Da li smo mi svetlosna ili bića privida?

U svim stvarima očituje se životni princip jednog jedinstvenog organizma. Materija je očitovanje života, ali ona ne živi iz sebe same. Materija nastaje od svetlosnih talasa, atoma, koji prenose ideju univerzuma ili u krajnjoj liniji božanskog. Ali oni sami ne poseduju stvarni život- samo privid, san, projekciju.  Ko ili šta smo mi? Svetlo ili senka?  Na ovo pitanje mora svaki čovek pronaći odgovor u sebi samom.

Istinsko svetlo, kosmičko nepokretno svetlo je izvor sveg nastajanja. Ono je najviša stvarnost.Ustvari je nemoguće videti to svetlo. Nemoguće ga je sa našim čulima pojmiti. To svetlo može čovek iznutra da spozna;  u nepokretnoj tački , koja je središte svega.“

Walter Russel

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Milаnković i elekto-mehаnički model Milаnkovićevih ciklusа

…Elektro-mehаnički model zа integrisаn prikаz ciklusа precesionog kretаnjа Zemlje, koji u sebi objedinjаvа i ciklus promene nаgibа Zemljine ose kаo i cikluse rotаcije i revolucije, jedinsven je model tаkve vrste u svetu. Njegovа jedinstvenost ogledа se u tome što prikаzuje četiri kretаnjа Zemlje…

U orgаnizаciji SANU, 26.04.2012. godine održаnа je promocijа pod nаzivom:

MILANKOVIĆEVI CIKLUSI – OTVORENA KNJIGA NEBESKE MEHANIKE  i predstаvljаnje elektro-mehаničkog modelа zа integrisаn prikаz ciklusа precesionog kretаnjа Zemlje, koji u sebi objedinjаvа i ciklus promene nаgibа Zemljine ose, kаo i cikluse rotаcije i revolucije.

 

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Promocija „kroz PROSTOR-VREME“

Poštovani čitaoci,

Napokon smo u sred 2012. godine, umesto  katastrofe svedoci smo čudesnih proboja čovekovog duha i  sveta nauke koja se otvara za nove dimenzije i spaja krug sa prastarim znanjima čovečanstva.

Čudesno doba u kome imamo sreću da živimo iznelo je na svetlo neverovatne mogućnosti primene ideja Nikole Tesle i početka jedne  nove budućnosti.

Velike ideje iz prošlosti pokazale su aktuelnost. Pitagora, mistik sa Samosa uzbuđuje svojom univerzalnošću,  snaga molitve je objašnjena kvantnom fizikom dok je  smrt samo transformacija i novi početak.

To su teme kojima se bavi „kroz PROSTOR-VREME“ u 12. i 13. broju.  Uredništvo časopisa „kroz PROSTOR-VREME“  vas poziva da u četvrtak, 7. juna u 19 časova u “Tribinskoj sali” na prvom spratu Doma Omladine, Makedonska 22, prisustvujete prezentaciji najnovijih izdanja.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Hemi-hipersferna struktura Jedinstva

Dipl. inž. Goran Marjanović: Razumevanje struktura čija je dimenzionalnost veća od tri izuzetno je teško iz prostog razloga što ih nema u našem čulnom iskustvu. Ipak, Realnost je sasvim nesumnjivo višedimenzionalna i svi problemi klasično-naučne misli proističu iz nerazumevanja stvarne suštine prostor-vremena a ona se može razumeti isključivo razmatranjem višedimenzionalnih, ne-euklidskih (zakrivljenih), struktura. Pokušaćemo zato da se upoznamo sa osnovnim pojmovima i osobinama najosnovnijih topoloških struktura.

Površina je pojam koji asocijativno vezujemo za dvodimenzionalne objekte kakav je npr. krug a zapremina je pojam koji odgovara trodimenzionalnim strukturama kakva je npr. lopta. Ipak, u topološkom smislu ovi pojmovi imaju šire značenje što je ilustrovano sledećom tabelom:

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Poboljšati vid na prirodan način (1.deo)

„Loš vid nije trajno stanje, ono dođe i prođe kao i grip“

Kao i ostatak tela i oči pate od nedostatka energije.

Vid  kao „mentalna i emocionalna aktivnost“

Celovita terapija očnih oboljenja se ne koncentriše isključivo na oko, već postiže za oko okruženje u kome mu je moguće da opet bude zdravo.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Uzroci slabljenja vida i efkasne vežbe za oči

Poboljšajmo vid jednostavnim vežbama

…20 min. dnevno za nekoliko nedelja daju rezultate…

 

Mnogi su posle 40. godine  pogođeni slabljenjem vida ili presbiopijom i spontano počinju da  odmiču tekst  koji čitaju ili predmet da bi oštrije videli.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Google je dozvolio uvid u projekat budućnosti

Tajni Glass projekat – inteligentne naočare budućnosti

Naočare koja omogućuju povezivanje stvarnog sveta sa virtualnim sadržajem. Šta  se krije iza Googlovog najnovijeg genijalnog projekta?

Svako ko veruje da  smartphone, mobilni internet, cloud computing i druge inovacije već predstavljaju kraj u mobilnoj revoluciji, veoma greši. Naprotiv,  tek sada je stvarno zabavno i zanimljivo:  Sledeći korak je u razvoju mobiliteta i još veće povezanosti ljudi s računarima i virtualnom svetom što predstavlja proširenu stvarnost.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Futurističko vozilo “Innotruck”

Izložen na sajmu u Hannoveru (23-27 aprila) je “Innotruck” svojim jedinstvenim futurističkim dizajnom izazvao veliku pažnju. Inicijativom Tehničkog univerziteta u Minhenu (TUM) je konstruisano ovo električno vozilo, sa svojim izgledom kombinacije letelice i vozila. Ovim hibridnim (dizel-elektro) vozilom istraživači pokazuju kako se novim pristupom mogu ponuditi zanimljiva rešenja u području automobilske industrije, energije i informacijskih tehnologija a kao odgovor po pitanju društvenih trendovima i potreba.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Trodimenzionalno vreme

Dipl. inž. Goran Marjanović: …

Verujemo da je sada razumljivija i mnogo prihvatljivija (inače krajnje ”ezoterijska”) tvrdnja da svi mi (i uopšte sve što ”postoji”) postojimo u bezbroj primeraka (verzija, inkarnacija …) te da svako od nas kreira svoju (vlastitu) realnost u (vlastitoj) večnosti svog (ličnog) trenutka….

 

Vreme i prostor su oduvek zaokupljali ljudske misli. Medjutim, iako predstavljaju osnovne parametre Vaseljene, značenje tih reči koje u praksi veoma često koristimo – ipak nam nije baš sasvim jasno. A tek višedimenzionalnih struktura kakve su npr. neki četverodimezionalni prostor ili dvodimenzionalno vreme? Iako takva razmišljanja, na zaista visokom nivou apstrakcije, zahtevaju zavidnu sposobnost misaone ekvilibristike i vrlo sofisiticiranog matematičkog aparata, pokušajmo ipak, kao obični ljudi, – zaviriti u taj hiperdimenzionalni svet u kojem se neki predmet može ”trenutno” preneti iz jedne zatvorene kutije u drugu – a da pri tom ne dotakne ni jednu od njihovih stranica !

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

INTEGRISANI POJEDINAC KAO PREDUSLOV ZA NASTANAK POST-NACIONALNOG DRUŠTVA (1. deo)

Piše: Miša Vasić

„Prihvaćeno je da svaka oholost, taština i sve do najstupidnijih hvalisanja biva dopušteno i časno, ukoliko se stavlja na račun nacije u kojoj smo se pomučili roditi. Ono što se niko ne bi usudio da kaže o svom Ja, sveta je dužnost da se kaže o svom MI.“

(Denis De Rougemont, „Zapadna pustolovina čoveka“)

Uprkos realnoj egzistenciji globalne zajednice u virtuelnom polju planetarne informatičke mreže putem sredstava masovne komunikacije(trans-nacionalnost ekonomije, trgovine, nauke itd.), ratovi, sukobi i tenzije u svetu ne jenjavaju. Post-moderni izolacionalistički nacionalizam, koji ide ruku pod ruku sa kulturnim  solipsizmom, prava je pošast među malim narodima, koji, od vremena borbe za nezavisnost od kolonijalnih sila, pa do današnjih procesa dekomponovanja post-komunističkih asocijacija ili drugih tipova zajednica, bivaju opsednuti divinizacijom nacije i nacionalnog.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

INTEGRISANI POJEDINAC KAO PREDUSLOV ZA NASTANAK POST-NACIONALNOG DRUŠTVA (2. deo)

Piše: Miša Vasić

…Početak duhovnog puta znači suočavanje sa potpunom usamljenošću – tj. da je jedino što posedujemo u stvari naša svest…

…ne sme se sumnjati u pobedu spiritualno strukturisanih zakona višeg reda, koji dolaze iz sveta ideja…

…Uvećavanje broja osvešćenih ljudi dovešće do formiranja kritične mase…

Antropološka analiza fenomena nacionalnog identiteta morala bi poći najpre od teorije socijalnih grupa. Postavlja se problem podele ljudskog društva na grupe kao takve. međusobna distinkcija grupa je pojava koja predstavlja elementarni model buduće podele na nacije ili još složenije superstrukture, međusobno nekoherentne.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Zagonetna pojava pored sunca

Ogromna crna kružna pojava  koja je sa nekom vrstom creva povezana sa suncem?

Naše dosadašnje znanje o suncu se mora korigovati.

…možda je samo jedam aspekt transformacije koja se odigrava na zemlji i u našoj svesti…

Mnogo ljudi poslednjih dana posmatra jedan neobjašnjiv fenomen kojim se bavi i svetska štampa. http://www.youtube.com/watch?v=Ev8JGqDO8nk&feature=player_embedded#

Direktno iznad sunčeve površine  vidi se gigantska crna kružna pojava  koja je sa nekom vrstom creva povezana sa suncem.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

U susret 104-toj godišnjici … jubilarna 100-ta Hipoteza o uzroku Tunguske eksplozije!

Ako je nešto veliko u Sibiru, onda mora da je najveće na Svetu!? I … bilo je!

Piše Nebojsa Hafizovic:

Središte eksplozije je bilo na visini od oko 8 kilometara. Procenjena temperatura u središtu eksplozije je bila preko 3000 stepeni celzijusovih. U trenutku, oslobođena energija je procenjena na 15 do 20 Megatona, odnosno sigurnih, 1000 puta, pa do čak 2000 puta snažnija od atomske bombe bačene na japanski grad Hirošimu.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Moć Teslinih (skalarnih) talasa

Dipl. inž. Goran Marjanović: …Mnoštvo Teslinih otkrića nije dostupno javnosti. Njegovi najkontroverzniji eksperimenti su obavijeni velom tajne, brojna i vrlo specifična tehnička rešenja su nam nepoznata …

…najinteresantnija je jedna od mogućnosti HAARP-a koja se ne pominje na listi zvaničnih ciljeva, ali ipak postoji – a to je da se talasima niske frekvencije utiče na rad ljudskog mozga …

… Projekat veoma blizak prethodnom je projekat … globalnog nadgledanja vremena … širom sveta… ih ima oko 150 i razmeštene su širom sveta… Nedavno je proradila i jedna stanica u našoj zemlji. Smeštena je u selu Beljina pored Barajeva…

… Nedavno se u dnevnoj štampi pojavio jedan neobičan tekst. Citat: ”EKSKLUZIVNO OTKRIĆE, AMERIKANCI IMAJU TESLINO ORUŽJE! …

…Tesline izjave da radi sa česticama koje i do 60 puta premašuju brzinu svetlosti, verovatno su glavni razlog što se ovo bizarno i zaista zastrašujuće oružje dovodi u vezu sa njim

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Nastajanje planetarnog sistema u blizini

Garhing/ Nemačka – Iako još u izgradnji  opservatorija Atacama Large Millimeter/submilimeter Array (ALMA) ona je pomogla astronomima da načine prodor u razumevanju obližnjeg planetarnog sistema i dala vredne informacije o tome kako takvi objekti nastaju i kako se razvijaju. Astronimi su utvrdili da su planete koje okružuju planetu Formalhaut znatno manje nego što se do sad mislilo.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PERSPEKTIVA TESLINE NAUKE U BUDUĆNOSTI

Dr Velimir Abramović

…U Teslinom planetarnom društvu sva će energija biti crpljena iz nepotrošivih i besplatnih prirodnih izvora. On je ukazao na to da je Zemlja jezgro ogromnog generatora i da rotacijom elektriše…

…Nikola Tesla sa svojom naukom isto je toliko značajan i neprocenjivo veliki za savremeni svet planetarnog telekomunikacionog sistema i razrešenje duboke krize vrednosti naučno-tehnološke civilizacije…

Ne samo ljubitelji i fizičari – amateri, koji nastavljaju Teslin rad, već i svi ljudi koji duboko misle o nauci, slažu se u jednom: učenje savremene fizike u osnovi je skup nelogičnih stavova, jedan kontradiktoran sistem. S jedne strane gledano, vreme je relativno i zavisi od posmatrača, a s druge strane tvrdi se da vreme kvantnog skoka nije merljivo. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Sep Holcerova knjiga „Permakultura“

Savremena poljoprivreda sa tendencijom ka ukrupnjavanju obradivih parcela, monokulturnom proizvodnjom, sve većom upotrebom mehanizacije i hemijskih sredstava iz godine u godinu degradira zemljište, uništava prirodnu biološku raznovrsnost, zagađuje životno okruženje. I individualni zemljoradnici već odavno su ugrožena vrsta, na udaru državnih uredbi i nepredvidivih promena na tržištu. Ima li načina da svoje potrebe zadovoljavamo sarađujući s prirodom, a ne boreći se protiv nje? Da li „zemljoradnik“ može postati cenjeno zanimanje?

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

VREME KAO PROJEKCIJA VEČNOSTI I VIDOVI NJEGOVE POSREDNE PERCEPCIJE: MODA, HRONOMETRIJA, SUBATOMSKA FIZIKA (1. DEO)

piše: miša vasić
…Morfičko polje (kolektivno nesvesno), i samo prethodno modifikovano u suptilnim nevidljivim sferama, utiče na burne političke, ekonomske ili kulturne socijalne promene. One poprimaju svoj simbolički izraz u promeni modnog stila, kao u antičkom Rimu za vreme turbulencija…
Globalni fenomen mode, oličen kroz masovne medije i trendsetting magazine, recentno je sveprisutan – od sredstava ulične instantne komunikacije stilova do prestižne ekspresije eiltizma ekskluzivnih unikatnih modela i brendova. Kod skeptika opsesija modom izaziva gnušanje podstaknuto osećanjem da je u pitanju besmislena promena, manipulativno uslovljena investiranim milionima dolara/evra, a sve u cilju gigantskih profita.
Međutim, moda je samo vidljiva ekspresija fenomena vremena, koji nam je svima itekako blizak, ali ni kognitivno a ni čulnonije dostupan direktnoj percepciji.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

MUDRAC SA SAMOSA- PITAGORA, MISTIK I NAUČNIK (3.DEO)

Piše: Tatjana Nastić Domazet
MISTERIJSKO UČENJE

…ZLATNI STIHOVI: Besmrtne bogove najpre, po zakonu kakav je propis,
poštuj i zakletvu čuvaj, a zatim dične heroje,…

Celinu uvida u pitagorejsko učenje možemo dobiti tek sveobuhvatnim uvidom u misterije koje je tumačio samo matematicima, dakle onima koji su stupili na put posvećenja. Njima je govorio o Univerzumu, njegovoj strukturi, smislu života, o duši I spasenju.

O strukturi Univerzuma
Bog je Monada, Svejedinstvo, vrhovni um rasut preko celog univerzuma, prauzrok svih stvari, moć svih stvari. Božansko kretanje je kružno, telo od materije svetlosti, priroda od materije istine.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a