‘UMETNOST’

UČESTANOST PROSTOR-VREME KAO OSNOVA MENTALNE KONSTRUKCIJE FILMSKE NARACIJE (V deo)

Primena zaustavljenog kretanja autor: magistar Šandor Šetalo ilustracija: Šandor Šetalo, Nenad Bedov Fotografska slika je najčistija, zato što ne simulira ni vreme ni pokret i drži se u tome najstrože irealizma. Žan Bodrijar [1] Podelite članak:

Gustav Majrink (II deo)

DRUGA FAZA – KNJIŽEVNOST piše: Tatjana Nastić Domazet “Golem” je zasnovan na staroj jevrejskoj legendi o rabinu Leviju, koji je, u nameri da zaštiti praški geto, napravio moćno stvorenje od gline. Majrink je ovu legendu pretočio u metafizičku priču o duhu, za kojim glavni junak Atanazijus Pernat neumorno traga kroz razrušene katakombe geta, da bi […]

Između stvarnosti i magije, Gustav Majrink (I deo)

piše: Tatjana Nastić Domazet Gustav Majrink se često doživljava kao tajanstvena, okultna figura, čije priče zbunjuju i iritiraju čitaoce, jer se dotiču stvari i stanja kojih sami nisu svesni. Zaista ga se ne može lako opisati, ni kao čoveka, ni kao pisca. Njegova biografija je niz markantnih, tajanstvenih i burnih događaja i pruza psiholozima, književnim […]

UČESTANOST PROSTOR-VREME KAO OSNOVA MENTALNE KONSTRUKCIJE FILMSKE NARACIJE (IV deo)

Primena inverznog kretanja FILMSKO REVERZIBILNO VREME – FILMSKI VREMEPLOV autor: Šandor Šetalo, magistar filmologije   Ponovo ćemo citirati Žana Bodrijara (Jean Baudrillard), ali ovog puta iz knjige Fatalne strategije: „Kada se svetlost uhvati i zarobi u sopstveni izvor, onda nastaje jedna surova involucija vremena u sam događaj. To je katastrofa u bukvalnom smislu: infleksija ili […]

FILM KAO VREMENSKA UMETNOST

Primena ubrzanog kretanja, autor: magistar Šandor Šetalo …Preuređivanjem vremensko – prostornih odnosa kroz ubrzano kretanje, autori (reditelj i montažer) svojom umetničkom igrom (naglašavanjem pokreta i montažnom artikulacijom) kod gledaoca izazivaju kinestetičke reakcije… … Svaki pojedinac u dubini svog Ja poseduje prautisak koji takođe senči svaki trenutak aktuelnog Sada. U našem prautisku se nalaze i sva […]

UČESTANOST PROSTOR-VREME KAO OSNOVA MENTALNE KONSTRUKCIJE FILMSKE NARACIJE (I deo)

Autor: Šandor Šetalo, (magistar filmologije, profesor filmske montaže na Akademiji umetnosti u Novom Sadu) …Morfeus … iz filma Matriks …je ovim rečima savetovao svog učenika: Pokušavam da ti oslobodim um, ali ti mogu samo pokazati vrata. Ti si taj koji treba da prođe kroz njih… Moraš sve da zaboraviš. Strah, sumnju i nevericu…. …Ubrzanje i […]