Energija od koje zavisi celokupan život organizma

Verner Hajzenberg (Werner Heisenberg) je rekao: „To je elementarna energija od koje zavisi celokupan život organizma.“
Već mnogo godina se tehnologija magnetnih polja primenjuje u područjima terapije kako bi se izlečile najrazličitije bolesti, da bi se uticalo na energetsku ravnotežu dotičnog i da bi se iniciralo proširenje svesti. Još u antičkoj Grčkoj, Egiptu i Rimu postojalo je lečenje magnetnim poljima, a i u Kini se pre nekoliko hiljada godina lečilo gvozdenim postojanim magnetima. Dr Volfgang Ludvig (Wolfgang Ludwig) spada među očeve moderne tehnologije magnetnih polja. On je tokom svog istraživačkog rada, koji je trajao preko 30 godina, otkrio dejstvo pulsirajućih magnetnih polja na organizam. Tako je saznao da terapija pulsirajućim magnetnim poljima aktivira i ubrzava samoisceljujuću snagu organizma na ćelijskom nivou, poboljšava ćelijsku razmenu materija, pomaže detoksifikaciju organizma, jača imuni sistem, ublažava bolove, povećava snabdevanje ćelija kiseonikom, povećava prokrvljenost i stabilizuje pritisak, jača telesne i umne potencijale, stvara sklad u vegetativnom nervnom sistemu, reguliše hormone i poboljšava uopšteno telesno i duševno stanje. „Magnetska energija je elementarna energija od koje zavisi celokupan život organizma“, rekao je Verner Hajzenberg, fizičar, filozof i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku.
Naravno, nije došlo do zastoja u napretku kada je reč o području tehnologije magnetnih polja. U međuvremenu postoje ponuđivači koji su se godinama koncentrisali na razvoj visoko efikasnih aparata za stvaranje magnetnih polja koji nisu pogodni isključivo za terapeutske svrhe. Neki od tih aparata se mogu koristiti i kod kuće.
Korišćenje izvan lekarskih ili izvan ordinacija prirodne medicine bi trebalo mimo prodavca da bude dogovoreno i sa doktorom ili terapeutom alternativne medicine upućenom u materiju.

Kako funkcionišu
moderni aparati za stvaranje magnetnih polja?

Kao što prirodna magnetna polja međudejstvuju sa telom, isto to čine i veštačka. Pri tome, ne postoji vrednovanje na pozitivno i negativno. Ipak, želimo da napomenemo da je za jedinstvo duha i tela poželjno da frekvencija magnetnog polja kome se izlažemo bude saobrazna sa prirodnim spektrom organizma. Kada se izložimo takvim prirodnim frekvencijama možemo da doživimo fantastična iskustva u domenu fizičkog i psihičkog i ujedno neutrališemo neprirodne frekvencije (monitora, mobilnih telefona, radio-budilnika, visokonaponske struje, neprirodnih životnih namirnica). Stručnjaci su danas uvereni da su aparati koji stvaraju pulsirajuće magnetno polje najpogodniji za primenu. Za samopomoć kod kuće postoje mali praktični aparati koji su jednostavni i koji se mogu sasvim bezbedno upotrebljavati. Veći i snažniji aparati za stvaranje magnetnih polja kao što su prstenovi i kalemi za stvaranje magnetnih polja se sa velikim uspehom primenjuju u ordinacijama i klinikama.
Korisnici takvih aparata, koji su primenjivali terapiju sami na sebe kod kuće, kažu da se izlažu pulsirajućim magnetnim poljima jednom do dva puta dnevno, pri čemu bi ceo tretman trebalo da traje najmanje 2 do 3 meseca da bi bili postignuti dobri rezultati.

Skalarni talasi leče na atomarnom nivou

Kada se bavimo tradicionalnom terapijom magnetnim poljima, zaključićemo da normalna elektromagnetna polja imaju određen pravac (takozvana vektorska polja). Novi aparati za stvaranje magnetnih polja su posebni po tome što prave polja koja nemaju vektor pravca. Ta specijalna magnetna polja nastaju kada se dva suprotstavljena vektora ponište, dakle kada se susretne dolina talasa sa bregom talasa. Pri tome može da dođe do poništenja primenjene energije, odnosno snage, ali ne i informacije (frekvencije). Ti talasi se nazivaju ’skalarni talasi’ ili informaciona polja.
Čuveni eksperimentalni fizičar Nikola Tesla ustoličio je pojam skalarni talas opisujući tako ne-elektromagnetna polja potencijala koja se ne mogu izmeriti standardnim elektrotehničkim detektorima. Doduše ona ostavljaju jasne tragove u nelinearnim sistemima (plazmama, kristalima, poluprovodnicima, živim ćelijama).

Skalarni talasi svojim svojstvima prevazilaze atomarni nivo ćelije u telu, dok elektromagnetski talasi (vektori) bivaju odbijeni od strane elektronskog omotača. Tako postaje razumljivo da aparati za stvaranje magnetnih polja koji rade sa skalarnim talasima imaju obuhvatnije dejstvo na telo i da na osnovu njihovog ’dubinskog prodiranja’ poseduju na početku pomenuta svojstva koja utiču na proširenje svesti.
(Nikola Tesla)

Lečenje i razvijanje
umnog potencijala pomoću frekvencija

Budući da naš mozak služi kao odašiljač i prijemnik za elektromagnetne frekvencije, za korisnike tehnologije za stvaranje frekvencije postoji mogućnost uticaja na telesne i umne kapacitete tako što se mozak ’podesi’ na određenu frekvenciju.
Od kako je 20-ih godina prethodnog veka razvijen prvi EEG, naučnici su saznali da naš mozak proizvodi elektromagnetne talase koji se mogu podeliti na četiri različita tipa. Pri tome su prelazi sa jednog na drugi naravno prirodni.

Delta-talasi (ispod 4 Hz)
Delta-talasi pre svega pomažu dubinsko opuštanje, omogućavaju maksimalnu telesnu i umnu regeneraciju, lako uvode u faze sna i dubokog sna i podstiču lučenje telu svojstvenih hormona rasta.

Teta-talasi (4 Hz – 8 Hz)
Teta talasi olakšavaju pristup skrivenom znanju, jačaju intuiciju i olakšavaju vizualizaciju i uopšteno podstiču veći stepen kreativnosti.
Istražitelji svesti smatraju da je naročito važna takozvana Šumanova frekvencija (7,83 Hz). To je navodno frekvencija kojom oscilira planeta Zemlja i koja je neophodna za čovečji život (svaka svemirska letelica je opremljena odgovarajućim generatorom magnetnog polja), ona podstiče opuštenu kreativnost i omogućava nam pristup intuitivnom znanju (’znanju Zemlje’ o morfogenetskim poljima).
Frekvencija Šumanove rezonance (7,83) navodno takođe podstiče povećanje koncentracije i pažnje bez napora, a utiče i na stvaranje blagotvorne ravnoteže kod hiperaktivnosti. Opiti su pokazali da hiperaktivna deca naročito mogu da imaju koristi od ove frekvencije. Emocionalna i mentalna ravnoteža (dobro raspoloženje, vedra opuštenost) takođe su provereni rezultati delovanja frekvencije Šumanove rezonance.

Alfa-talasi (8 Hz – 13 Hz)
Alfa talasi nisu mentalno fokusirani, šire miran i prijatan osećaj, drže naš mozak u jednom pretežno neutralnom stanju i izuzetno su podobni za razgradnju stresa opuštanjem.

Beta-talasi (13 Hz do preko 100 Hz)
Beta-talasi koncentrišu našu svest usmerenu ka spolja, jačaju koncentraciju prilikom spoljnih aktivnosti i ’pomažu’ kada se bavimo rešavanjem konkretnih problema.

Promene na telesnoj, emocionalnoj i
mentalnoj ravni se lako mogu postići

Kada uzmemo u obzir gore navedene frekvencije, moguće je odgovarajućim aktivnostima (dubinsko opuštanje, meditativna stanja, koncentraciju) podesiti frekvenciju mozga onako kako bismo to želeli. Pored uređaja za stvaranje magnetnih polja mogu se primenjivati i ’majndmašine’ i, naravno meditacija. Tako vremenom učimo da sasvim svesno postignemo umna i telesna stanja zadobijajući tako sve veću kontrolu nad vlastitim potencijalima. Tako smo u stanju da svoje lično vremensko-prostorno plovilo lakše usmerimo iz svakodnevnih emocionalnih i mentalnih talasa ka mirnim vodama vedre opuštenosti. Aparati koji stvaraju pulsirajuća magnetna polja sa skalarnim talasima i frekvencija Šumanove rezonance mogu naročito efikasno da nas zaštite od elekromagnetnih remetećih frekvencija i pomažu da razvijemo potpuni umni potencijal. Ujedno olakšavaju postizanje telesne, emocionalne i mentalne ravnoteže. U našoj često užurbanoj i nemirnoj svakodnevnici nabavka jednog takvog aparata predstavlja investiciju izuzetno korisnu za zdravlje.

Č.M.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “Energija od koje zavisi celokupan život organizma”

  1. […] a mozda i sire Mislim da bi valjalo da pokusamo zauzeti zajednicki stav povodom frekvencija http://kpv.rs/?p=1377te odrediti kodeks ponasanja orgonitasa. Velika je razlika izmedju aktivnih i pasivnih uredjaja te […]

Ostavite komentar