KVANTNA FIZIKA POTVRĐUJE SNAGU MOLITVE

Molitva u suštini menja stanje kolektivne svesti. Ona može da promeni i menja evoluciju  u prostoru i vremenu čak i kvantno-holografskog univerzuma kao izolovane celine.

http://www.dejanrakovic.com/

Intervju objavljen u januarskom broju Geopolitike na temu fundamentalnog kvantno-informacionog holistickog pogleda na slobodnu volju i molitvu, uz osvrt na duboku kvantno-informacionu holisticku prirodu Tesline kreativnosti…

Fenomen svesti još uvek je otvoreno pitanje. Prilazimo joj sa svih strana, hiljadama godina, ali nikada do kraja. Prvo je bila centralna tema filozofske i religijske prakse, a onda je u taj zabran zakoračila nauka. Ali ni ovom novom “mernom” okruženju se ne da. Medicina i psihologija ne mogu da joj nađu mesto, ni biologija je ne razume mnogo bolje.

Ipak, najčudesnija nauka, kvantna fizika, čini se da pravi obrise oko misterije svesti. Taj gotovo nepojamni kvantni svet izgleda krije tajnu, pa zato naš sagovornik, profesor Dejan Raković, postavlja pitanje može li se svest objasniti kao fizički fenomen? Može li se opisati zakonima mikrosveta koji u sebi uključuju mogućnost nemogućeg!? On to istražuje dvadeset godina. Traži gde je to svest u našem telu, koji to sistem u nama, baš kao svest, ima kvantnu prirodu?

– Jedini takav sistem nije mozak, već akupunkturni sistem! Mozak je opisan zakonima klasične fizike i hemijskim procesima, dok je akupunkturni sistem jedan makroskopski kvantni system, na šta ukazuje višegodišnje istraživanje i primena mikrotalasne rezonantne terapije. Zato sam pretpostavio da je naša svest vezana za akupunkturni sistem, ali su me na to uputila i iskustva raznih tradicija, koja kažu da se u izmenjenim stanjima svesti ona može odvajati od tela, sa kojim ostaje povezana preko srebrne vrpce od vitalne energije, kako je nazivaju, što bi se u suštini odnosilo na akupunkturni sistem.

Fenomen svesti otvara pitanje slobodne volje, za koju svi verujemo da je nesumnjivo posedujemo. Ipak, da li slobodna volja ima svoj odraz u fizičkom svetu, može li se opisati zakonima fizike?

– Ako verujemo da čovek ima slobodnu volju, odnosno da svest ima slobodnu volju, onda je kvantna fizika jedini fizički okvir koji može da je objasni. Pokazalo sa da pored mikrosveta i makrosistemi ispoljavaju kvantnu prirodu (koja se kvantno-probabilistički manifestuje tek pri interakciji sa do tada izolovanim okruženjem). Univerzum se na dubljem nivou ponaša takođe kvantno. Pošto svaki kvantni sistem ima informacionu strukturu kvantno-holografske neuronske mreže, to znači i da se univerzum ponaša kao kvantni hologram. Ipak, opisano Šredingerovom talasnom jednačinom, izolovani univerzum se ponaša kao determinisani kvantno-holografski sistem (bez svoje kvantno-probabilističke manifestacije, zbog nepostojanja van-kosmičkog okruženja), pa se postavlja pitanje ima li slobodne volje, ili je na nivou Univerzuma sve determinisano. Odgovor koji sam ponudio u svojoj teoriji je da mi kroz molitvu pobuđujemo spiritualne strukture sa dubljeg nivoa univerzuma, koje unose nove granične uslove, odnosno element slobodne volje. Dakle, iako je univerzum na neki način kvantno-holografski deteminisan, on je ipak indeterministički kroz mogućnost da mi molitvom unosimo nove granične uslove.

Vratićemo se molitvi, ali sada nam pojasnite kako fizika opisuje spregu naše individualne i kolektivne svesti?

– Naša individualna svest je deo kosmičke kolektivne svesti, jer smo mi delić tog kvantnog holograma. Otuda mi u sebi možemo nositi kompletnu informaciju o Univerzumu kao celini, što i tvrde mistici svih tradicija. Mi, ovako sićušna bića, ne bismo imali nikakvu šansu da spoznamo tako duboke tajne prirode i univerzuma, kada ne bismo imali neprekidni kontakt sa tom bazom podataka, kada ne bismo bili deo tog kvantnog holograma, koji nam omogućava da pristupamo informacijama koje postoje na nivou kolektivne svesti univerzuma gde je sve zapisano. Sva pitanja i odgovori su tu. Kada se jako udubimo u rešavanje nekog problema, mi praktično stupamo u kontakt sa tim mentalnim adresama na nivou kolektivne svesti odakle dobijamo informacije. To je ipak kod najvećeg broja ljudi nesvestan proces.

Antrfile 1

Malo je poznato istraživačima da Tesla nikada nije napisao nijednu formulu iz elektrotehnike. Sva svoja otkrića dobio je zapravo u meditativnom, izmenjenom stanju svesti na svom mentalnom ekranu. Tesla je u stvari bio usmeren na tačno određene adrese na nivou kolektivne svesti.

Tesla je to svesno radio, o tome je i pisao…

– Malo je poznato istraživačima da Tesla nikada nije napisao ni jednu formulu iz elektrotehnike. Sva svoja otkrića dobio je zapravo u meditativnom, izmenjenom stanju svesti na svom mentalnom ekranu. Tesla je u stvari bio usmeren na tačno određene adrese na nivou kolektivne svesti. On je informacije dobijao ekstrasenzorno, direktno preko svesti. Ta informacija je potom sa nivoa svesti, odnosno akupunkturnog sistema, prelazila do nivoa nervnog sistema i savladavala barijeru nervnih sinapsi od nekih osamdeset milielektron volti. Većina ljudi nema dovoljnu energiju na nivou akupunkturnog sistema da to obezbedi. Drugo, on je bio toliko motivisan otkrićima da je samo informacije koje su mu tako dolazile pojačavao u odnosu na sve druge informacije koje su dolazile sa nivoa čulne svesti.

Ali kako mi, obični ljudi, da crpimo informacije iz te beskonačne baze podataka u kojoj su odgovori na sva pitanja?

– I obični ljudi mogu da krenu Teslinim putem, da kroz meditaciju razviju tu sposobnost. Drugi put je kroz snove. Potrebno je da se čovek mentalno fokusira na problem koji ga interesuje. Kada svest utone u san i kada se dislocira iz tela, ta informacija će biti dominantna, odnosno odrediće gde će svest da protunelira. Taj odgovor će potom, pri buđenju, biti pojačan, jer će kroz ono pitanje koje je bilo postavljeno na početku biti prioritetan. Tako će ta informacija u šumi mnogih drugih koje se obrađuju predominirati i kao takva doći do nivoa budne svesti. Sve što dalje treba uraditi je da se ta informacija zapiše.

U svojoj teoriji pominjete mentalne adrese. Šta bi one bile, na šta se odnose?

– One su bilo šta što je u našoj svesti. Mogu se odnositi na neku osobu, pitanje, problem, predmet. Ukoliko su te mentalne adrese transpersonalne, negde izvan nas, dovode do tuneliranja naše svesti izvan našeg tela. Inače, to je u skladu sa iskustvima mistika u izmenjenim stanjima svesti svih tradicija. Svi oni govore o dislociranju svesti, o postojanju veze svesti sa telom preko tih tunela, koje oni nazivaju srebrnim nitima, koje omogućavaju povratak sveti natrag u telo. To i teorija predviđa, ona je usklađena sa tim iskustvima. Mistici svih tradicija govore da su im u takvim stanjima bile jasne sve istine o Bogu, univerzumu, smrti. Međutim, povratkom u normalno budno stanje, pod pritiskom telesnog okruženja, ta kvantno-holografska superpozicija koja nosi punu informaciju o svemu kolapsira, i tako se gubi najveći deo informacija. Ostaje samo jedan odblesak, i to u simboličkoj formi.

Zašto mistici mogu da održe takva stanja svesti duže, a drugi ljudi ne?

– Zato što su oni prethodno očistili svest od svih mentalnih adresa. Oslobodili se svih želja i potreba. U tom čistom stanju svesti, odnosno u toj kvantno-kohererentnoj superpoziciji njihove svesti, ne postoji ni jedan dominantan član, mentalna adresa, ideja, misao, koja bi ga kada se odvaja od tela dovela do tuneliranja na tu adresu. Očišćena svest mu omogućava da ostane u stanju superpozicije koja je kvantno-holografska i da onda kao deo kvantnog holograma univerzuma dobije kompletnu informaciju o univerzumu. Obični ljudi to ne mogu jer daju prioritet informacijama koje dolaze preko čula. I otuda većina ljudi misli da ti fenomeni praktično i ne postoje.

Kako se ovo što ste nam ispričali odražava na naš opšti status fizički, psihički i duhovni?

– To što mi nismo svesni toga, ne znači da ne primamo informacije preko našeg akupunkturnog sistema. Čak i kada se one ne pojačavaju, one su prisutne na nivou našeg akupunkturnog sistema, odnosno svesti. Tu se nakupljaju i naš akupunkturni sistem vremenom postaje preopterećen mnoštvom informacija koje su u suštini štetne. Naše zdravo stanje odgovara samo onim sadržajima koje smo imali u trenutku rođenja, ako smo tada bili idealno zdravi. Sve kasnije što smo dobili kroz interakciju, upisivalo je nove informacije jer je akupunkturni sistem kvantno-holografska asocijativna memorija i kao takva ona memoriše sve informacije koje dolaze spolja. Sve te nove informacije se upisuju kao dopunske informacije u odnosu na onu osnovnu koja odgovara zdravom stanju i utiču na promenu ekspresije genoma u našim ćelijama. Tako dolazi do pojave psihosomatskih bolesti. Zato te informacije koje su nam nepotrebne treba da se čiste, da se balansira akupunkturni sistem. Da se neprekidno vraća u početno zdravo stanje, što je cilj svih metoda holistističke medicine.

Rekli ste da molitva unosi nove granične uslove u determinisani univerzum. Ako je tako, onda je molitva za spas ove planete i svih ljudi učinila više nego svi intelektualci i naučnici zajedno. Onda je njena uloga nemeriva?

– Molitva u suštini menja stanje kolektivne svesti. Ona može da promeni i menja evoluciju u prostoru i vremenu čak i kvantno-holografskog univerzuma kao izolovane celine. Molitva unošenjem novih graničnih uslova menja ono što je prethodno bilo određeno postojećim opterećenjima kolektivne svesti. Molitva unosi suštinski element slobode. Izvan molitve mi nemamo slobodu ni mogućnost da menjamo evoluciju kolektivne svesti kao celine, pa indirektno ni naših individualnih svesti, jer smo deo te celine.

Kakav je uticaj naše molitve ako ljudi sa kojima smo u konfliktu ne idu istim putem?

– Molitva je uvek obraćanje Bogu sa ciljem da se rastereti opterećenje koje postoji između dve ili više osoba. Sa takvim obraćanjem se u osnovi pobuđuju spiritualne strukture, odnosno kvantne strukture, koje u stvari omogućavaju međuljudsko rasterećenje, i to trajno. Poenta je u trajnom rasterećenju, jer ako bih ja nekom drugom tehnikom radio samo na sebi, mogao bih trenutno da izbalansiram svoj akupunkturni sistem. Ali ostaje opterećenje kod druge osobe kao mentalna adresa, i ona će neprestano, nesvesno, da uspostavlja interakciju sa mnom. Dakle, ono se ne može trajno ukloniti ako ga istovremeno ne uklonimo kod svake osobe koja je deo konflikta. Zato, samo molitva za druge u suštini menja stanje kolektivne svesti.

Antrfile 2

Molitva je uvek obraćanje Bogu sa ciljem da se rastereti opterećenje koje postoji između dve ili više osoba. Sa takvim obraćanjem se u osnovi pobuđuju spiritualne strukture, odnosno kvantne strukture, koje u stvari omogućavaju međuljudsko rasterećenje i to trajno.

Dakle, živimo u „Matriksu“ koji ipak možemo da menjamo?

– Da, priča podseća na film „Matriks“. Ako živimo u „Matriksu“, odnosno džinovskom kvantnom hologramu, imamo li slobodu da nešto promenimo? Moj odgovor je – da. Nikakvih racionalnih mogućnosti nemamo, osim molitvom kojom iznutra unosimo nove granične uslove. Spoljašnje intervencije više nema, bar koliko nauka danas razume univerzum. Bog je stvorio svet po zakonima prirode, posle toga je prepustio svet samom sebi, uz mogućnost nas ljudi da molitvom menjamo granične uslove, pobuđujući spiritualne strukture kojima se molimo. To je Božije milosrđe! To je velika mogućnost. To pokazuje da čovek, iako sićušno biće, ima veliku moć. Mnogo veću nego što pretpostavlja. Naravno, to vernici ne znaju kada se mole, ali na to se svodi. Ako se prepustimo samo željama i emocijama, naša moć se drastično ograničava, a mi se svodimo samo na biološke automate.

Je li sve ovo što govorite bazirano na principima fizike?

– Ja sve govorim sa stanovišta fizike, jer želim da vidim šta ona može da kaže na ovu temu. Ovo nije nikakva hipotetična priča na bazi neke teorije koja nije bazirana na fizičkim principima. Ovo proističe iz nekih osnovnih fizičkih principa. Ovo je priča koju nam priča fizika.

Zašto onda znanja savremene fizike više ne utiču na naš život. Današnji sistem vrednosti ne odražava sliku sveta koju nam nudi moderna fizika. Zašto nema više uticaja?

– Imaće. Ja mislim da će imati, kroz istraživanja koja idu u ovom pravcu. Istraživanja fenomena svesti i kvantno-informacione medicine moraće da imaju dublje implikacije. Moraćemo da razumemo da je svest fundamentalno svojstvo kvantnog polja, da mi nismo izolovana bića, da smo stalno u interakciji sa okruženjem, da od toga zavisi naše zdravlje, stanje kolektivne svesti, sudbina čitave civilizacije i budućnost i sudbina naše dece. Da od toga zavisi stanje naše svesti post mortem! Ako ne rasteretimo svoju svest pre smrti, ona će ostati opterećena nekim mentalnim adresama, a one će je sprečiti da ode na onaj najčistiji nivo, a to je božanski nivo svesti, Carstvo Božije.

Kako se Vi molite?

– „Bože moj, pomozi mi da oprostim i sebi i drugima. Hvala ti za svu dosadašnju podršku, i molim ti se da nas sve i ubuduće poštediš prevelikih iskušenja…“ Molim se pred spavanje, i poslednja misao mi bude molitva. Bitno je da molitva bude iskrena, jer samo tada pobuđuje spiritualne strukture. Kada se aktivira taj mehanizam, onda se dalje sve samo odvija. Molitva za sebične svrhe neće nikada da se aktivira.

Antrfile 3

O autoru

Dejan Raković rođen je 1951. godine u Beogradu. Profesor je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde rukovodi diplomskim Smerom za biomedicinski i ekološki inženjering.

Držao je brojne osnovne i postdiplomske kurseve iz oblasti fizike i tehnologije materijala, biofizike i biomaterijala, kvantne teorije čvrstog stanja i kvantne informatike. Naučna interesovanja mu pokrivaju oblasti nanomaterijala i biomaterijala, nanotehnologije i spektroskopije, kao i biofiziku i bioinformatiku kognitivnih, psihosomatskih i elektrofizioloških funkcija.

Diplomirao je tehničku fiziku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a magistrirao i doktorirao teorijsku fiziku na Prirodnomatematičkom fakultetu u Beogradu. Potpredsednik je Društva za istraživanje materijala, u okviru kojeg je bio gost-koeditor 10 međunarodnih tematskih publikacija sa YUCOMAT konferencija.

Rukovodio je regionalnim projektom Mozak i svest, Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu, a sada rukovodi ECPD Međunarodnom školom kvantno-informacione medicine. Bio je suosnivač i Predsednik UO Internacionalnog anti-stres centra (IASC) u Beogradu, sa širokim edukativnim holističkim antistres aktivnostima. Osnovao je i svoj Fond (FDR) za promovisanje holističkog istraživanja i ekologije svesti, sa širim promotivnim holističkim aktivnostima, uključujući suorganizaciju Simpozijuma kvantno-informacione medicine KIM 2011.

Publikovao je oko 250 naučnih radova i saopštenja i 40 knjiga i zbornika (među kojima: Uvod u kvantno-informacionu medicinu; Integrativna biofizika, kvantna medicina, i kvantno-holografska informatika; Osnovi biofizike; Sećanja, snovi, razmišljanja; Religija i epistemologija; Nauka – religija – društvo; Anti-stres holistički priručnik; Svest: naučni izazov 21. veka; Biomaterijali; Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala).

Razgovor vodila

Dijana Ivanović

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

24 Responses do “KVANTNA FIZIKA POTVRĐUJE SNAGU MOLITVE”

 1. Vladimir каже:

  Potpuno je jasno i eksperimentalno dokazano da mislima, djelima, riječima i emocijama šaljemo u etar svoje talase određene energije. To je dokazano eksperimentalno na Institutu u Pristonu, putem RNG generatora koji generiše slučajni šum (Random Noise Generator). Taj uređaj generiše potpuno slučajni šum prema principu neizvjesnosti kvantne mehanike. Slučajni šum se pretvara u binarni sistem (0 i 1). Rađeni su i eksperimenti s uticajem molitvi, kao i uticaju misli na vodu, i sl.

 2. Starac Milija каже:

  Kvantna medicina se približila dubljem razumevanju čoveka i više je u saglasnosti sa rezultatima kvantne fizike. Na žalost u primeni nauke kao da izbija sve veći jaz između nauke opredeljene ZA Čoveka, i one druge PROTIV Čoveka. Ta druga strana se trudi da ljude što više odvoji od vere i molitve banalizovanjem stvarnosti i nametanjem samo materijalne sfere života.

 3. Jelena Medic каже:

  Jako mi se svidja jednostavnost objasnjena prof.D.Rakovica
  i sve sam razumela i osetila kao Istinu, iako nemam
  profesionalna znanja, kao preduslov razumevanja kvantne fizike…
  Na kraju njegove inspirativne molitve bi samo dodala:

  „Ti nas vodi,Boze nas!Osvetli nam puti pomozi: sve zivo i sve sto postoji.Moje srce te voli.“

  Hvala casopisu „KROZ PROSTOR I VREME“ i puno pozdrava C.Mrazu
  i svim citaocima

  Jelena Medic
  Udruzenje „MI ZA NASE ZDRAVLJE“

 4. zivana каже:

  hvala profesoru rako
  vicu

 5. Sekula каже:

  Pa ovo je poznato hiljadama godina. Moze to i bez pominjanja fizike sve da se kaze jednostavno.

 6. Vasilije каже:

  Veću gomilu gluposti nisam odavno pročitao.

  • Ivan каже:

   Василије, највећа глупост коју сам на овој страници прочитао је твој коментар. Што се квантне физике тиче, од самог почетка постоје покушаји да се бројни процеси који се одвијају у живој ћелији опишу баш на квантом нивоу (сва остала објашњења која формално учиш од средње школе до универзитета могу да пруже неку слику, али само грубо! тј. не објашњавају скоро ништа) почела су још у време формулисања саме квантне теорије, а то значи пре 60ак година (нпр. чувена књижица Е. Шредингера Биологија и квантна механика, преведена код нас још 70их, а можда и раније). Од познатих још да поменем С. Ђерђа (нобелова награда за медицину и физиологију), Давидова (први теоријски покушаји објашњења процеса преноса енергије дуж макромолекуларних ланаца на квантном нивоу),…уопште списак је јако дуг. Чак и у Србији постоје људи (осим проф. Д Раковића, који се овим о чему говори бави веома озбиљно) који су се бавили овим проблемима. Из овог мог писанија би се могло поставити питање: па шта ту онда има ново? Ново је то што у протеклих 10-15 година постигнут напредак у технолигији који је омогућио да се у експерименту остваре и проуче они најпростији квантни системи, који су до тог времена могли да се разматрају само теоријски. Ту мислим пре свега на кубитове и уопште теорију квантне информације, која у области биофизике изгледа да пружа неслућене могућности!

 7. Louis Krstic каже:

  Interesantno je da se poslednjih godina pojavljuju mnoge teorije i eksperimenti koji potvrdjuju samo jedno; Da čovek nije gola fizička materija već da je nešto mnogo dublje ili šire, sveobuhvatnije i uzvišenije. To isto važi i za ovaj napis o teoriji g-dina Rakovića.
  „Naučni um“ ne može ništa drugo da pretpostavlja i teoretiše nego ono i na osnovu onoga što je u njega već uneto. Um i onako ima svoje granice ali unutar tih granica njega limitira sam čovek svojim dosadašnjim saznanjima (intelektualnošću) što je slučaj sa nebrojeno starih i novih teorija pa i sa ovom ovde.
  Umesto da otkrije način kako se ide ka neograničenosti Raković koristi svoju intelektualnu informisanost (ograničenost) da pretpostavlja o nečem što ni ne naslućuje o čemu se može raditi.
  Takodje interesantno je da je Jelena Medić rekla da savršeno razume teoriju Rakovića…. A zašto? Zato što je njen pristup toj vrsti saznanja još uvek čisto intelektualistički pa tako i može razumeti ono što se zadržava u tim okvirima.
  No, ostavimo ova nagadjanja pa dodajmo da je svest čisto duhovna kategorija a nikako fizička, umna, intelektualistička ili pak, kako Raković pretpostavlja, vezana za akupunkturne tačke i tokove.
  Akupunkturne tačke i tokovi pripoadaju energetskim tokovima koji su u okviru prostora, materije, energije i vremena a to znači da pripadaju nižim svetovima gde pripada i sami um. Svest je čisto duhovna kategorija… U čoveku je svest i nosioc svesti ono što on jeste, Duša, večito i besmrtno biće.
  Duša nije povezana nikakvim srebrnim nitima sda fizičkim telom. Ta veza o kojoj se ovde pominje jeste veza izmedju fizičkog i astralnog tela pa otuda mistici i nisu dosegli visoka čisto duhovna stanja svesti.
  Previše se upire pogled u ističnjačke mistike koji su takodje samo zavedeni pa zavode i druge ljude koji još manje znaju.
  Ono najvažnije je da li danas postoji otvoreno i javno saznanje o čistoj svesti? Da li postoji put i način da se dosegne čista duhovna svest? Da li postoji učenje koje podučava u tom najvišem i najčistijem pravcu i smeru? Odgovor je da. Da! Postoji potvrdan odgovor ali ne postoje ljudi koji se spremni i voljni da se otisnu u tom pravcu jer se iziskuje dodatno zalaganje, trud i posvećenost a čovek želi, po običaju, nešto odmah što bi mogao unovčiti, što bi trebalo da ga proslavi i učini poznatim. E, tako nešto ne postoji što čovek može iskporistiti za svoje ego ciljeve…

 8. majstor aca каже:

  Profesor Rakovic otkrio je ponovo cinimi se *toplu vodu*.Sve su to ljudi znali hiljadama godina pre pojave nauke i naucnog pokusaja da se shvati nesto sto je jos van ljudskog razumevanja, a dato je savrseno kao takvo. Mudrost moze samo da se postuje, a nema potrebe da se objasnjava nekim razmisljanjem koje je mnogo uze od nje.Nauka cesto pokusava da bude pametnija od Boga i u dubini je zato ateisticka, jer sta ce joj Bog ako ona moze sve da objasni i prilagodi intelektu.tako da jos su stare Vede ili Taoisti pricali o kvantnom polju ali kroz introspekciju i meditaciju uranjali su u Sebe, i odatle Videli krajnju realnost. Svest moze da se istrazuje samo ako se udje u univerzalno polje i odatle shvati po nesto o njemu, kakvi zakoni tamo vladaju a sigurno ne spoljnjim posmatranjem i merenjem nekih (spoljnjih) manifestacija tog polja. To je kao razlika simptoma i uzroka u savremenoj medicini-zasto hemiski lekovi i ne lece, jer se ne uzima u obzir vibracija leka da ispravi poremecenu vibraciju polja energije, nego pristup je potpuno fizicki i mehanicki.Zato i lecenje nema nekog dubljeg efekta. Pozdravljam cenjenog profesora Dejana Rakovica i citaoce i mislim da je mnogo bolje meditirati nego razmisljati sta bi bilo kada bude…i slicno. Molitva je lekovita sigurno, kao i lecenje posvecenom vodom, ali bolje je to praktikovati u Tisini, nego spajati nespojivo razmisljanje glasno nauke pa zvala se ona i kvantna, i praktikovanje, iskustvom i mudrosscu istrazivanja u nultom polju preko svesti Sebe i svoje zivotne energije.

  • Ivan каже:

   Људи су ту неке ствари знали, а неке и нису. А и то у зависности од културе. Заправо и нису знали, можда су понеки тек наслућивали. На пример, људи су одувек знали да камен бачен навише пре или касније падне. Али су тек после Исака Њутна схватили и како се и зашто то дешава. Овде је реч о томе да се механизам појединих биолошких процеса ОБЈАСНИ на основу модела који би омогућио њихово разумевање, у смислу контроле и могућности управљања самим процесима, односно њиховим понављањем у контролисаним условима.

 9. Mark Olivie каже:

  Uzas.

  Koje mesanje baba i zaba i pobrkani loncici.

  Molitva moze da menja stanje svesti, zato sto opsesivno ponavljanje i samoobmanjivanje svakako utice na svest, a cak iako svest ima kvantnu prirodu, tako je ima i sve drugo, samo na makroskopskom nivou drugacije funkcionise.

  To sto neki sistem ima previse varijabli ne znaci da je inherentno stohastican. (tu mislim na svest)

  A to sto se danas svi kunu u pogresno interpretirane reci koje je Tesla govorio i od toga prave metafizicki misticizam je krajnje tuzno i govori dokle je dosla degradacija nase misli.

  Toliko od mene.

 10. Sp каже:

  Svaka cast za tekst profesore,
  konacno i nauka pokazuje Bozije postojanje…

 11. srboljub каже:

  Hvala milostivom Gospodu Bogu da se javio neko kao gospodin Dejan Rakić da ponudi svoja tumačenja prirodnih fenomena,koja do sada nisu dovoljno objašnjena ili bar ja nisam dovoljno upoznat sa time. Treba odati svako poštovanje i priznanje gospodinu Dejanu Rakiću na ponuđenim, slobodno mogu reći, objašnjenjima na naučnoj osnovi. Kamo te sreće da imamo dosta takvih ljudi iz nauke,pa da se i naši najmladji mogu uključiti u saznanja jer su im ona kao takva veoma poztrebna baš u novom milenijumu- milenijumu duhovnosi.Svako poštovanje svima a posebno onima koji se late tumačenja do sada nedovoljno protumačenih prirodnih fenomena,

 12. gost каже:

  Samo cu ukratko dodati,neslazem se sa gospodinom Rakicem,ne moze da se objasnjava kvantna fizika ili mehanika pomocu molitve.Kvantna fizika je sada u razvoju,ali nista nije zakljucano i definisano,ljudi su se molili hiljdama godina,nista nisu zakljucili uz pomoc molitve i verovanja u razne bogove,jedino jesu pridonijeli puno mrznje i zla,ako je to kvantna fizika i mehanika,neka objasnjava i dalje,ja u te bajke ne verujem.Ja se nadam,uskoro ce naucnjaci sve obasniti,gospodin Stiv Hopkins ja danas malo objasnjavao u vezi crnr rupe,gde je kvantna teorija u pitanju,misli,Anstan je najbolje objasnio rad kvantne teorije,dok Nikola Tesla nije ni zavrsio neku visoku skolu,pa nij se ni uplecao da resava pomocu formula,sve je znao slucajnos i radom,on je za mene genije.

 13. borivoj каже:

  Делимично има трагова од стварности у вашем чланку. Видим да то заснивате на својој струци.Међутим,ваша струка једино може о овоме да истражује на бази телесно-можданих фреквенија и у том правцу да истражите везу са светом који искључиво егзистира на том нивоу.То што сте повезали аkупунктурни систем то вам је тотални промашај јер ми је акупунктура струка и познајем је много шире од теорије којом је она представљена.Акупунктурне тачке су представљене само визуално а уствари то нису никакве тачке у стварности већ нешто сасвим друго верујте ми.Питање је да ли су они то тако означили да би прикрили стварност,или су то радили не знајући стварност а мислим да је ово друго.Усмерите се у правцу можданих таласа да би се приближили стварности.Поздрав!

 14. mitar каже:

  Moje postovanje za ovakve ljudi iz oblasti nauke koji razumeju da postoji nesto izvan nase materijalne realnosti. Onima koji pokusavaju da zvuce kao intelektualci i u svojoj glavi to jesu a veruju samo u ono sto mogu da dodirnu mogu da pozelim da se sto pre probude iz sopstvenih zabluda.

 15. simbolika каже:

  DA LI MOŽE NAUCNO DA SE OBJASNI STA JE SAN? PREKOGNICIJA DOGADJAJA,KOJA SE MENI DESAVA U SNU NA DRŽAVNOM I LICNOM NIVOU.VRLO SAM ZAINTERESOVANA.

  • Ivan каже:

   кад би се у овом тренутку све могло објаснити, онда потреба за науком и неби постојала. Ствар и јесте у томе да постоје људи који нешто што не разумеју, покушавају да схвате и опишу. Физика је таква наука која се бави НАЈПРОСТИЈИМ системима. А и у физици далеко је од тога да је све схваћено. Живи систем је далеко сложенија структура и самим тим је начин његовог функционисања много сложенији. А као последица, далеко од разумевања (у неком дефинитивном смислу). А што се психе тиче, тек ту је мало шта извесно.

 16. Goran каже:

  Kakva je ovo glupost i to od nekoga ko bi MORAO da se drži naučnog metoda. Ako je istina da je ovaj čovek profesor na ETF-u onda je to strašno jer ne vidim čemu on može naučiti studente. Mislim da bi se trebala proveriti autentičnost ovoga što je ovde napisano i utvrditi ko je to napisao. Prosto je neverovatno da profesor ETF-a ovo može zastupati. Neću da ulazim u priču o tome da li ovo ima nekakvog smisla jer je ovo gomila reči nekim slučajnim metodom sklopljena u neki tekst koji ima neku strukturu i tu se cela priča završava. Smislenog ovakvog teksta je potpuno van kategorija koje bi bilo moguće uopšte ocenjivati kao smislene ili besmislene. Ovaj tekst izlazi izvan okvira koje mozak razumnog bića dopušta. Više mi liči na mašinski generisan tekst pa naknadno sređivan da se dobiju rečenice koje imaju pojedinačno neki smisao. Kao celina ili deo celine nisu predmet analize nikome sem totalnim luđacima.

  • Ivan каже:

   Ако се неко „држи научних метода“ онда је то проф. Дејан Раковић. А то што је човек у стању да гледа изван оквира научних пројеката расписаних министарством образовања и науке, пре се може приписати њему у заслугу, него у нешто друго.

   Нажалост, код нас су у министарствима и на руководећим местима у лабораторијама засели људи који су своју делатност ограничили на испуњавање формалних задатака самог пројекта (читај: писање великог броја „научних радова“ и то по принципу „што више, то боље“, односно једина њихова делатност се своди на пресипање из шупљег у празно. На пример, напишеш софтвер који ти реши један проблем, а затим публикујеш резултате. И ово је у реду. Онда међутим, у наредних пет година мењаш облик потенцијала нпр. (и то без обзира има ли то реалну подлогу или не), поново извртиш софтвер, поново публикујеш добијене резултате (овај пут у часопису знатно слабијем, јер би те уредник и рецензенти одбили с образложењем и то истинитим да покушаваш да „продаш“ стари резултат),…и тако док се може, односно док се и теби самом не згади. Са експерименталцима је још горе. А ти си присиљен да у свему томе учествујеш због реалне потребе да добијеш плату, јер су лопине по универзитетима, инситутима и министарствима наметнули такве критеријуме (нпр. вођа групе годишње публикује и до 10 научних радова, што је објективно немогуће, али њему се може! А онда такви наметну критеријум у министарству да онај ко ради поштено једва добије неку „цркавицу“ радећи и дан и ноћ)).

   Елем, људи попут проф. Раковића у ствари указују да у српској науци има још таквих који успевају да се отргну из ове мочваре!

 17. buba каже:

  @GORAN, žalim vase mišljenje o velikom naučniku g. Dejanu Rakoviću.

 18. Dejan каже:

  Posebna dobronamerna molba i izvinjenje da pročitate pet šest puta pažljivo tekst profesora Rakovića radi boljeg razumevanja, pozdrav svima

Ostavite komentar