ROĐENJE UNUTRAŠNJEG SUNCA – ISTUPANJE IZ MATRIXA

Copertina-Baby… Pozvani smo da izađemo iz matriksa i stupimo u sveobuhvatnu stvarnost u kojoj ćemo promeniti okorele strukture i uvenja i ostvariti kvalitativni skok svesti ka ovaploćenju istinskog  Čoveka…

Đuliana Konforto, poznata italijanska astrofizičarka i bliska koleginica astrobiologa  Ditera Broersa ((R)evoliucija 2012, Solarna revolucija…) opisuje u svojoj knjizi “Baby Sun Revelation” jasno i razumljivo šta se upravo dešava u našem sunčevom sistemu i o čemu se radi.

Ona je jedna od malobrojnih prirodnih naučnika koji su u stanju da izvedu dokaz  celovitosti bića iz kvantne fizike. Ali ona ide korak dalje i prekoračuje našu proizvoljnu granicu tumačenja realnosti.

Grupa fizičara, nekonvencijalnih naučnika, vode kreativne istraživačke razgovore, dopisuju se, posećuju posebna mesta u Italiji… Ono što deluje formalno opušteno u sadržaju je više nego radikalno:

“Naše nebo se u stvarnosti sastoji od dva plazma monitora, mesec je odraz jednog veštačkog satelita iznad severnog pola, ljubav i “slaba sila” su identični i najveća snaga u univerzumu”- takva naučna  knjiga  se nije mogla pojaviti “pre 2012”.

Ona pokazuje radikalno novi pogled na svet, na osnovama do sad zanemarenih naučnih saznanja oko tzv. “tamne materije” univerzuma..

Uočila je gravirajuće promene u stanju zemlje  i stanovnika, prema njenoj proceni nalazimo se u sredini dubokosežnog procesa čija srž glasi: “Ukoliko sunčeva aktivnost nastavi da se intenzivira, doživećemo  još 2013. stanje transformacije.”

Prenosimo kratak intervju sa ovom naučnicom :

giulianaconfortoŠta je život?

To je univerzalna snaga koju fizičari nazivaju “elektroslabe sile”. Elektroslaba sila (EW) je jedina u stanju  da ubrza ekspanziju univerzuma i da prizove ekstremno brze mutacije koje svuda opažamo, na mikro i makro nivou. Ta sila je jedina koja brojne moguće kombinacije 12 partikla i 12 antipartikla može da održi u pokretu, na njima počiva standardni model fizike i time može beskonačno mnogo svetova, bolje rečeno matriksa da bude stvoreno. EW sila nam dozvoljava da realizujemo ono: “Biti NA ovom svetu, ali ne i OD ovoga sveta” kao što je Isus rekao.

Jesmo li po vašem mišljenju ugrađeni u matriks?

Da, jesmo. Ali to možemo da promenimo. Moramo samo da otkrijemo njegovu “tajnu”. Sakrivena je u materiji, posebno u nuklearnoj materiji, koja sačinjava 99,99% svakog vidljivog tela.  Suprotno od sveopšteg stava kvantna fizika to nije otkrila i nema ni teoretski ni eksperimentalni pristup tome.

U čemu je tajna nuklearne materije? 

To je proširenje, koji mi ljudi poimamo kao potrebu za radikalnom promenom, slobodom od svih rampi i ograničenja koji su nas do sad sputavali.

Ova ekspanzija preuzima (zahvata) privlačnost sile teže u celokupnom posmatranom univerzumu. I ne samo to, ta ekspanzija  može takođe uzrokovati snažnu nuklearnu privlačnost unutar atomskog jezgra, iz čega se sastoji svako telo: može izazvati hladnu nuklearnu fuziju, koja takođe uvlači antimateriju i mogućnost čoveka da vidljivu realnost -matriks pojmi  nevezano od poznatih fizikalnih zakona i vremenskog takta. Vidljivi matriks je u jednoj kritičnoj masi zavisan od stanja tzv. “normalne materije”, koja sačinjava manje od 5% ukupne mase, sa kojom danas nauka računa.

Zavisi li ta ekspanzija od slabih električnih sila?

Ona je mnogo više zavisna od jedne određene “slabe” interakcije  između svakog tela u od onoga što je učenjak Đordano Bruno nazivao “plahovita reka života”. Ta reka je isto što danas fizičari označavaju kao “slaba neutralna struja” a mnogi biolozi nazivaju ”peta sila”. To je jedno nestabilno uparivanje, koje može imati trajno dejstvo na naše  ljudsko telo i zaključno zaviso od NAS.  Reka života je jedan moćni tok polja od Z bozona ( Z= nula punjenje), milijarde milijardi moćnih poruka, slično muzičkim notama, koje sva atomska jezgra smesta prožimaju i pokreću. Z bozoni mogu da uzrokuju nevidljivi i koherentni ples, koji mi osećamo kao život, kao eros, kao ljubav, kao svesnost, i kao osećaj identiteta.

Zbog čega nauka zapostavlja dejstvo slabih nuklearnih struja na ljudsko telo?

Jer to delovanje dovodi u pitanje njihovo tvrdokorno držanje za pretpostavljenu  jedinstvenost i linearnost vremena. Naučnici zaista ne znaju šta je vreme i  ne znaju šta je materija. Vreme i materija su dva partnera jednog nedeljivog jedinstva, koje predstavlja aktivnost. Koje je  mehanika, uključujuči i kvantnu mehaniku, uvek posmatrala odvojeno jedno od drugog i bila ubeđena u njenu očiglednu objektivnost. Sasvim sporedno: Linearno vreme je glavna osnova naše ”ciilizacije”: primanja, dugovi, kamate- sve to počiva na linearnom razumevanju vremena.

Da li religije znaju o delovanju slabih nuklearnih struja na ljudsko telo?

Da znaju. Ne dolazi slučajno do toga da sve religije  hoće da kontrolišu ljudske emocije i seksualitet. Jednako kao i mnoge “nove” forme spiritualnosti, tradicionalne religije  glorifikuju “zakon privlačnosti”.    

Obe, slabe i snažne nuklearne sile  su ono što ljudi osećaju kao eros i tanatos, dobro i zlo, ljubav i mržnja. Obe deluju na svako atomsko jezgro i pokazuju kako ne postoji podeljenost između dobra i zla.  Možemo obe da prevaziđemo i napokon da shvatimo šta je materija.

Šta je materija?

Kao što su mnogi  “istupnici” među fizičarima pokazali, postoje različite vrste materije i svaka ima svoje sopstveno vreme. One formiraju “različite”  univerzume ili matrikse koji sve stoje u povezanosti sa jednim izvorom, kristalnim jezgrom zemlje, koje sve oživljava. Tzv.”normalna materija” sastoji se od atoma koji su zapravo 3D monitori i u stanju su da se među sobom poveuzuju  i formiraju  molekule, ćelije, organe i organizme.  Kvarkovi, koji grade atomska jezgra, su u stvarnosti prostorno-vremenski singulariteti, crvotočine, crne i bele rupe, koji su neprekidno povezani sa izvorom života i prebacuju nas  u stanje da spoznamo da je naša istinska ličnost besmrtna – U matriksu, ali ne i OD matriksa.

Šta je svesnost?

To je povezanost našeg tela – neka vrsta krajnje tačke univerzalnog virtuelnog prostora- i izvor života. Ta veza je do nedavno bila promenljive prirode, ali ona može postati trajna veza i ispunjenje, koje hrišćanska religija označava kao “čudo”. To je ponovno uskrsnuće tela, dakle prirodni događaj- prema mom mišljenju.  Kao što sam napisala u knjizi Baby Sun Revelation, to je jedna isceljujuća i blagotvorna hladna nuklearna fuzija, koja će izmeniti sve fizikalne zakonitosti i  takođe nama  dopustiti da promenimo načim razmišljanja, ukoliko to želimo.

Zaista ljudi drže obe uzde  u rukama- slabe i snažne nuklearne sile i mi možemo našu naizmeničnu  povezanost sa obe promeniti i tako promeniti i tzv. “normalnu materiju” i sveukupni vidljivi matriks, koji je neka vrsta kosmičke škole…

Možemo li to da dokažemo  ili predstavimo?

To mi ne možemo. Ali možemo da ostvarimo. Možemo  pravo sunce da osetimo i pojmimo, mnogi pesnici, umetnici i učenjaci kao Đordano Bruno su posvetili hvalospeve. Nuklearni spins, od kojih  se sastoji naše fizičko telo su pojavni oblici snage, pojavni oblici kroz koje se snaga manifestuje, nuklearni pokreti koje osećamo kao emocije, eros, ljubav, čulne utiske, predosećaje itd.. Naše ljudske ćelije su naročiti 3D monitori, sa kojima primamo nuklearnu muziku- elekrto slabe sile ili poruku života, koju centralno sunce zrači i menja u posebne forme ili oblike sa ekstremno diferenciranim funkcijama.

Dr Broers piše u predovoru: “Kakva veličanstvena knjiga! Od svega što sam pročitao zadnjih godina ova knjigu ubrajam u svoje najvrednije blago. Osnovni razlog za to je jedinstveno, obuhvatno  i kompetentno objašnjenje teme “Buđenje čovečanstva”.

Đulijani Konforto je uspelo da stvori holističko obrazloženje promene sveta sa svom kompetencijom astrofizičara i visokom merom intuicije. Ono što ona piše prevazilazi granice kondicioniranih predstava. Ona prenosi svoja saznanja živo i  jasno u formi inspirativnog razgovora koje je vodila sa kolegama i prijateljima…

Pozvani smo da izađemo iz matriksa i stupimo u sveobuhvatnu stvarnost u kojoj ćemo promeniti okorele strukture i uvenja i ostvariti kvalitativni skok svesti ka ovaploćenju istinskog  Čoveka.

U suprotnom i dalje ćemo živeti u snu koji neko drugi za nas sanja.  Zov buđenja prirode je sve glasniji postao iako ga samo malo ljudi prepoznaje. Đulijana Konforto nam tumači – sa srcem i razumevanjem- finalnu fazu buđenja, opisuje rađanje novog sveta slobodnog od straha. Zadnje je vreme za buđenje!

http://www.giulianaconforto.it/?cat=232&lang=en

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6pHvGQKv1V0

https://www.youtube.com/watch?v=fnk-07ToElk

Priredila i prevela: Branka Mraz

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

6 Responses do “ROĐENJE UNUTRAŠNJEG SUNCA – ISTUPANJE IZ MATRIXA”

 1. Gordon FlashSTAR* каже:

  Elektron i proton ne postoje !

 2. Drago Bjelica каже:

  Naslov materijala mm,,ROĐENJE UNUTARNJEG SUNCA,, me ponukalo da pročitam materijal.
  Gospođa Đulijana ima radoznalost i želju za spoznajama. Naučni pristup iste skrenuo je njene aspiracije sa duhovnog na materijalno a to znači na lične apstraktne iluzije, koje su daleko od istina.
  Svo postojanje je virtuelno i odvija se kroz kosmičke prosese sinergetskog stvaranja i ispoljavanja STVARANJA I RASTVARANJA, kao i svemirskog ispoljavanja iz dva neispoljena i suprotstavljena potencijala i to svesti i reagovanja i svemirske inercije. Ovi neispoljeni suprotstavljeni potencijali sinergetski kroz manifestaciju ispoljavaju sve kosmičke entitete, a u ravnoteži pretstavljaju ništavilo.Čista svest je večna i ona se reprodukuje kroz kosmički proces stvaranja i rastvaranja.i ona je uzrok manifestacije i uzrok je svesti svega , kretanja i života svega ispoljenog u kosmosu kretanje svesti u svemeru uzrokzje procese akcija i reakcoja, indukcija, kompenzacija i dekompenzacija , au trafu tih reagovanja ostaje memorija koja je večna. Sva duhovna biča u manifestaciji su stekla simpatetičkom indukcijom požansku iskru svesnosti koja tim bičima omogućava evoluciju do večnosti i dostizanju do jedinstva sa apsolutnom svestiBožanska svesnost i memorija omogučavaju razvoj i večnost čoveka u kosmosu, omoućujući mu stvaranje i svih čuda.
  Vini materijale od Drago Bjelica na guglu i na sajtu putbogospoznaje.com

 3. Nikola Milovic каже:

  Djuliana Conforto, izgleda da jos nije u mogucnosti da „sagleda“ sta je to univerzum i iz cega se sastoji.Naj neprihvatljivije je to sto se u vecini objasnjenja brkaju pojmovi duhovnog i materijalnog.Kako god diskusija zeli da da sliku toga, univerzum je sastavljen od dva entiteta :nevidljivi i nemjerljivi sastavljen od od holografski rasporedjenog duhovnog sadrzaja sa osnovom komponovanom od etera, kojim upravlja apsolutna svjesnost iz koga proizlaze sve komponente i covjeka , koji je takodje dvo komponentan : sastavljen od materijalno-energetskog i duhovnog entiteta.Sve sto je materijalno energetsko u svemiru, koji je beskonacan, pripada manifestovanom dijelu nastalom iz nevidljivog entiteta univerzuma. Sve manifestovano u univerzumu treba zvati KOSMOS, i on je „potopljen“ u to nevidljivo.Svi ti pojmovi kao sto su :gravitacija,toplota, magnetizam,elektro naboji, privlacne i odbojne sile , prostor, vrijeme, kretanje, nastali su kao propratne pojave pri stvaranju materije iz nepokretnog etera putem visokih vibracija sa kojima upravlja apsolutna svijest kao vrhunski mocnik i izvrsitelj svih promjena i stanja. Sve ovo sto pominje doticna gospodja, nastalo je pojavom materije ,ali se moze usavrsavati i mijenjati pomocu svjesnosti visokog nivoa i to samo tada kada to nije u suprotnosti zakona apsolutne svjesnosti. I ljudi posjeduju individualnu svjesnost koja moze da dobija veci nivo,ako se individua trudi da sazna sto vise istinitih uzroka pojava oko nas i u nama.Nije uputno diskutovati i objasnjavati pojave iz manifestovanog dijela univerzuma(kosmos) ,a misliti na onaj huhovni dio. I najsitnija cestica materije i energije prozeta je eterom iz koga je sve nastalo. Danasnja nauka tapka u mjestu, jer ne priznaje i ne zeli da se bavi duhovnim dijelom univerzuma, smatrajuci da je to neka religijska komponenta, koja nema nikakve veze sa naukom.Najveca zabluda danasnje nauke je ta sto smatra da se sve moze rijesiti matematikom, marematickim modelima i eksperimentima.To se noze primijeniti djelimicno u materijalno-energetskom entitetu.Duhovni dio moze da se proucava ,za sada, samo koristeci intuiciju,kao osnovnu komponentu svjesnosti uopste, pocev sa individualnom svjesnoscu.Zato nauka treba da se edukuje i postepeno preorjentise na izucavanje duhovnosi uopse, jer je to jedini pravi put saznavanja istinitih uzroka dogadjaja-odnosno to je dokaz istine.

 4. Gyula Reznicsek каже:

  Sa Pozdravom i Ljubavlju 🙂

  The Akasha Gate
  The Informative Home Blog On SunZu
  Holotropic Breatwork…
  Anya Petrocic, Nikola Tesla, Egely György…
  http://www.sunzu.com/articles/the-akasha-gate-177505

  The Akasha Gate – On Facebook too… 🙂
  https://www.facebook.com/pages/The-Akasha-Gate/285593511531585

 5. […] izvor: kroz prostor-vreme […]

Ostavite komentar