Torzioni talasi, prenosioci ljudskih misli i osećanja!

TOR poljeDipl. inž. Goran Marjanović: Jedno je sigurno: Teslina zaostavština je potencijal jedne potpuno nove nauke, potpuno novog shvatanja prostora, vremena i energije, koje je dublje i od relativističkog i od kvantnomehaničkog, kao i od onog kosmološkog zasnovanog na teorijivelikog praska“.

Danas gotovo niko više ne sumnja da nismo sami u Svemiru. Sa druge strane – uprkos brojnim neidentifikovanim objektima, fenomenima i/ili pojavama i ponekom «kontaktu» – komunikacije sa vanzemaljskim bićima ipak nema. Zašto?

Po mom mišljenju razlog je krajnje jednostavan: razlika u našim znanjima i tehničkim mogućnostima isuviše je velika. Dakle, oni od nas nemaju šta da nauče a ako im nešto treba, dođu, uzmu to i odu dalje svojim putem … Ipak, što se tiče nivoa svesnosti, rekao bih da smo tu mnogo ravnopravniji, međutim, svesnost nije «pamet», znanje, obrazovanje, inteligencija. Naime, ono što ljudsku vrstu odvaja od životinja je inteligencija, odnosno sposobnost shvatanja koja proizilazi iz tri osnovne osobine našeg uma: sposobnost za sintezu, analizu i sposobnost pamćenja. No, ako iskoristimo tu svoju mogućnost mišljenja i malo bolje razmislimo, mi «zemljani», toliko ponosni na svoja visoka naučna i tehnička znanja koja smo do sada stekli kao civilizacija – ipak moramo priznati da naša dela, globalno naravno, ne odgovaraju našim umnim potencijalima. Sa jedne strane stvorena su zaista veličanstvena naučna i umetnička ostvarenja a sa druge – civilizacija je stigla do ruba samouništenja. Svi postojeći eko-sistemi Planete Zemlje su narušeni prekomernom eksploatacijom od Boga nam datog … Ukratko, realnost u kojoj živimo govori o korelativnosti naše pameti i naših dela sa jedne strane ali isto tako i o njenoj velikoj neusaglašenosti sa trenutnim nivoom svesnosti ljudske vrste, koji bi nas trebao karakterisati kao ljudska bića 21.-og veka.

Eksperimentalna realnost svetskih laboratorija i istraživačkih institucija najvišeg naučnog nivoa ali i sve brojnija istraživanja niza nekonvencionalnih istraživača ukazuju nam da su naša znanja, koliko god visoka, zapravo minorna i u odnosu na znanja prethodnih civilizacija. Ono što je najzanimljivije je činjenica da su sve te civilizacije, uprkos velikim znanjima kojima su ovladali i, po svemu sudeći, visokim tehničkim mogućnostima – ipak završile u samodestrukciji. Zašto? Gde su pogrešili i da li možda i mi idemo sličnim putem? Postoji li rešenje?

Ukoliko odgovore potražimo u okviru naše vekovima građene logike mišljenja – dobićemo ih naravno kao tumačenja niza naučnih disciplina. No, istina je uvek relativna pa je svako, koliko god bilo naučno, tumačenje samo (prostorno-vremenski) ograničeno tačno. Problem, koji je zapravo ključni, je u tome što je sve, nekada novo, ali sada već proživljeno, proučeno, viđeno i analizirano od strane drugih daje samo iluziju smisla jer institucionalizacijom stečenih znanja i iskustava samo uži krug pojedinaca dobija monopol na neku «filtriranu» istinu. Izgrađena pravila logičkog mišljenja, dobro ukorenjena ljudska vezanost za čulno-materijalni segment realnosti  i naravno fizička i mentalna lenjost – osnovni su razlozi našeg pristanka, počesto i nesvesnog (što i jeste glavni problem), i prepuštanja drugima da nas vode i upravljaju nama: državi, medijima, okruženju i društvu uopšte uspostavljenim normama i pravilima. Većina, nažalost, nije svesna u kolikoj meri su misli koje smatramo svojima – zapravo tuđe. Retki su oni koji su se usudili da skrenu sa sigurnih i dobro utabanih staza (trenutno) važećih naučnih istina, zakona i postulata. A baš tu se nazire rešenje – i to vrlo jednostavno – porast svesnosti, pojedinca i celine – tj. civilizacije. Transformacija našeg (predominantno) nesvesnog u svesno življenje kako je to govorio P.D.Uspenski (Gurđijev) i umesto besmislenog repliciranja bezbroj puta ponovljenog u smisleno stvaranje nečeg sasvim novog i originalnog.

Zapravo, smisao stvaranja, kreacije nečega istinski novog, nečega što još niko nije napravio, izmerio, osmišljavanje teorija koje ne postoje ni u jednom udžbeniku, trebao bi biti «put kojim se češće ide» jer taj put, iako neuporedivo teži od dobro osvetljenog, utabanog i sigurnog puta kojim su već hiljade prošle, nepogrešivo vodi ka porastu svesnosti, i pojedinca i civilizacije. Naravno, Kosmos funkcioniše po Božijim principima i zakonitostima, nezavisno od naših spoznaja.Jabuke su padale sa grana i pre nego što je jedna od njih pala Njutnu na glavu. Evidentan porast nivoa svesnosti znači da je taj proces podržan Promišlju Božijom i to je ono što daje nadu u istinsko bolje sutra. Ipak, pre nego što postanemo deo onoga što bi se moglo nazvati “galaktičkom zajednicom živih bića”, moramo ostaviti varvarstvo iza nas i pokazati da smo u stanju da brinemo o sebi i našoj planeti.

Jedan od onih za kojeg sa sigurnošću možemo reći da je metafora borbe pametnog čoveka i uspešnog pronalazača sa kultom novca, jedinog merila uspeha na zapadu, je Nikola Tesla. Ovaj nesumnjivi intuitivni genije radio je po dvadeset i više sati dnevno ali nikada zbog sebe i lične koristi, već isključivo za dobrobit celokupnog čovečanstva. No, savremenici ga nisu razumeli. Neki nisu mogli a neki nisu hteli ili smeli. Baš kao i danas.

Radim za budućnost„, govorio je svojevremeno Tesla, „moji savremenici me neće razumeti, ali jednoga dana preovladaće naučni zakoni prirode čije sam tajne otkrio i sve ć́e se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve će se promeniti. Nastupiće nova era čovečanske mudrosti čije će ključne karakteristike biti razumevanje vremena, otkrić́e neograničenih izvora energije i oblikovanje materije po volji naučnika„. Teslina intuitivna genijalnost je očita. Naglašavanjem potrebe razumevanja vremena ukazao je na značaj budućih otkrića dr. N. A. Kozyreva koja će uslediti nekoliko desetljeća kasnije …

Tesla 01Nažalost, Tesline  ideje su bile su toliko napredne da je i dan danas malo onih koji veruju izvornim Teslinim rečima. Za većinu vodećih fizičara, kako onda tako i danas, Tesline ideje o ne-hercijanskim talasima, longitudinalnim elektrodinamičkim vibracijama, luminoferoznom etru, bile su i ostale samo san jednog zanesenjaka koji nije baš najbolje razumeo to što radi. Na svu sreću, u poslednje vreme sve je više onih koji uviđju da su eksperimenti za dokazivanje etra bili zasnovani na neadekvatnom shvatanju tog pojma. Nelogičan pogled na strukturu „prostor-vreme“ navela je već́inu da misli da se delovanje sila na daljinu može dovoljno dobro objasniti i bez potrebe za etrom. Izgleda da su svi propustili, ili su namerno ignorisali činjenicu da je još 1920. godine i sam Ajnštajn rekao: “Prema Opštoj teoriji relativnosti, prostor bez etra je nezamisliv!” (May 5th, 1920, at the University of Leyden, Germany).

Jedno je sigurno: Teslina zaostavština je potencijal jedne potpuno nove nauke,….

Kompletan članak je objavljen u štampanom izdanju `TESLA-uvek aktuelan”

Časopis se može naručiti preko mejla: sladjana.marjanovic85@gmail.com

KPV-specijal-K1Na 80 stranica A4 formata u koloru su i sabrani tekstovi naših autora i naučnih ekipa
koji ukazuju na neospornu saglasnost koncepcija Nikole Tesle i njegovih eksperimentalnih
rezultata sa onima do kojih su došli savremeni istraživači.
U tekstovima su dati vrlo čvrsti argumenti kojima se značajno Re-afirmiše delo
Nikole Tesle ukazivanjem na činjenicu da je koncepcija «prostornog toka»
N.A. Kozyreva srodna strukturi Teslinih Ne-Hertzijanskih talasa. 
“Ne radim više za sadašnjost već za budućnost, budućnost je moja!”- TESLA
 
 

SADRŽAJ:

NIKOLA TESLA – NAUČNIK BUDUĆNOSTI!
TORZIONI TALASI, PRENOSIOCI LJUDSKIH MISLI I OSEĆANJA!
TRENUTNE SLIKE ZVEZDA, NEELEKTROMAGNETNI SIGNALI SA SUNCA
KVANTNA NELOKALNOST TESLINIH TALASA
SAMOOSTVARENJE APSOLUTA
METAFIZIKA I KOSMOLOGIJA NAUČNIKA NIKOLE TESLE
PRIRODA (TALASA) SUPTILNE ENERGIJE
TAKO JE GOVORIO TESLA
SVEMIR- ANALIZA VIŠIH DIMENZIJA
TESLIN OSCILATOR
MEHANIZAM NASTANKA TESLINOG TALASA
PERSPEKTIVA TESLINE NAUKE U BUDUĆNOSTI
RUSKI NAUČNICI – NA KORAK DO BEŽIČNOG PRENOSA ENERGIJE NIKOLE TESLE
TAJNA TESLINIH KALEMOVA
TESLINI TALASI U SLUŽBI MEDICINE 21.VEKA
TESLAGEN T–7 GENERATOR SKALARNIH TALAS

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

9 Responses do “Torzioni talasi, prenosioci ljudskih misli i osećanja!”

 1. LULA каже:

  Presrecna sam sto su mi prijatelji poslali vas sait i sto cu moci da ga koristim!!!!! POZDRAV

 2. Miloš каже:

  Sa interesovanjem sam pročitao ovaj rad i zaključio da se u više segmenata podudara sa mojim stavovima vezanim za pokušaj kompleksnijeg i realnijeg sagledavanja funkcionisanja prirodnog okruženja u kojem ova generacija homo sapiensa obitava i određenog zaokreta u istraživanja te prirode. Sa zadovoljstvom sam konstatovao da implicitno napuštate svoj stav naveden u najavi nekonvencionalne fizike (bez narušavanja i/ili zaobilaženja Kvantne teorije i Teorije relativnosti….). Ako se zagovara neki zaokret i pokušaj izlaska iz svojevrsnog ćorsokaka onda se moramo odreći usluga onih koji su nas tu doveli i koji su, uzgred rečeno, izgradili taj ćorsokak.
  Da bi se uopšte došlo do zaključka o potrebi zaokreta potrebna je transformacija naše svesti (u radu objavljenom 28.08.2012 u KPV pokušao sam definisati tu svest koju nazivam prirodnom) na nivo na kojem uočavamo naše greške u dosadašnjem ponašanju u odnosu sa prirodom koja nas okružuje. Ta svest je dvoznačna i sadrži sposobnost uočavanja realnih odnosa i naših grešaka, sa jedne strane, ali i spremnost da za angažovanje u traženju načina da se te greške otklanjaju i obezbedi usaglašeno delovanje sa prirodom, sa druge strane.
  Navode se primeri pokušaja da se taj zaokret načini u vidu rezultata eksperimentalnih istraživanja Kilija, Tesle i Kozirjeva, a što da se ne kaže i Vaših, koji su bez sumnje realni. U svim tim slučajevima radi se o realnim procesima koji moraju imati isto tako realnu teorijsku podršku, a pre svega realne nosioce uočenih i snimljenih rezultata tih procesa. Pri tome se iz tih rezultata nedvosmisleno nameće zaključa da tu realnost moramo posmatrati ne samo kao čisto fizičku već i sa nezaobilatnom nefizičkom njenom komponentom. Po svemu sudeći upravo ta nefizička komponenta je pokretač svih procesa kako u našem okruženju tako i u nama samima.
  Ako se složimo sa ovakvim pristupom posmatranju prirode načinili smo prvi korak na dugom putu da kompleksne spoznaje prirode i stvaranja njenog koherentnijeg modela od postojećih. Verujem da ste i Vi napravili taj prvi korak, ali on još nije dovoljan i zateva kako dalji razvoj naše ovako definisane svesti tako i dalja istraživanja radi stvaranja dovoljne i kvalitetnije baze podataka koja će omogućiti definisanje jednog takvog modela prirode. Sretna okolnost je da se na taj put odlučuje sve više slobodno mislećih ljudi, samo se mora biti svestan prepreka na njemu što prirodnih što veštačkih postavljenih sa predumišljajem.

 3. Gogo каже:

  Potpuno se slazem sa svakom vasom reci, posebno:

  „… upravo ta nefizička komponenta je pokretač svih procesa kako u našem okruženju tako i u nama samima.
  Ako se složimo sa ovakvim pristupom posmatranju prirode načinili smo prvi korak …“.

  Dakle, nacinili smo prvi korak.
  🙂
  Posebno me raduju vase reci:

  „… Sretna okolnost je da se na taj put odlučuje sve više slobodno mislećih ljudi, samo se mora biti svestan prepreka na njemu što prirodnih što veštačkih postavljenih sa predumišljajem. …“

  Bogu hvala, eto, postoje i sretne okolnosti.
  🙂

  Idemo dalje, kada i koliko mozemo.

 4. Zoran каже:

  Više godina sam upoznat sa radom našeg genija Nikole Tesle i sa radom gosp. inž. Marijanovića i smatram da je došlo vreme da se postojeći uski šabloni i ogranićenja današnje nauke prevaziđu i uvedu nove paradigme ka oduhovljenoj nauci koja će u centru istraživanja imati Zakone Univerzuma i Unifikacije čije je kreator sam Stvaraoc čija smo mi neznatna refleksija u ovoj materijalnoj dimenziji. Ovo znanje postoji od uvek i stare civilizacije su ga koristile (Antlatida, Tibet, Egipat, Vedsa Civilizacija itd.). O ovoj materiji su i neki naši mislioci i naučnici napisli radove, pomenuću : Vladimir Karadžić i Seadin Jelovac – „Etar supstancija instančene energija“, a takođe i namački naučnik u svojim radovima Konstantin Meyl – „Scalar Waves“ i Jan Wichernic – „Buđenje duše distorzija“ koja je i prevedena.
  Dragomi je da se sve više naučnika i mislioca interesuje za ovu oblast i to je prvi korak da dođe do civilizacijskih promena koje čew uzrokovati Nova Oduhovljena Nauka.

 5. vvojin каже:

  Silno raduje mogucnost da jedan naucnik moze stvoriti „srcem“ dirigovan eksperiment, iako su svi zavisni od posmatraca manje vise, najvise poput spomenutog otklona torzione vage „inspiracijom u vremenu“ srca jednog naucnika. Izgleda da ta pumpa ima vece potencijale od medicinski ustanovljenih, npr da upumpava tj zgusnjava vreme. Veruj srcem i ostvarice se – vremeplov.

  Zanima me da li je samo Kozirjev bio extrasens ili su i drugi ucestvovali u eksperimentima i tako otkrili svoj skriveni opste ljudski potencijal?

  Ulazak u biopolje informacija plasiranjem hipoteze putem srca, emocija, uzrokuje pojavu vremena i protok prostora/energije zatim, upravo extrasensima daje info kroz telesne senzacije. Skromno verujem da je torzioni efekat protoka vremena/energije moguce potvrditi umnosrdacnim(srcanim) eksperimentima plasiranjem srcanih hipoteza (info uzrok) i misaonim pracenjem protoka torzionih senzacija(vremenski sinhronizovanih posledica).
  To bi trebao u buducnosti biti eksperiment za djake prvake, jer oni poput odraslih nisu ograniceni u „obrazovanim“ dogmama. Mozda bude nekad taj masovan otklon u obrazovanju, nadam se da ce time se stvoriti nove jos umno u srce srcanije uverenije generacije…
  Gorane, sve cestitke i hvala na napisanom, na inspiraciji, na “ torzionom otklonu“ 😉
  Vojin

 6. Vladimir каже:

  Rad Goranov je odličan, kao i svaki.
  @Poštovani Zorane, drago mi je da Vam se rad kolege Jelovca i mene dopada. No, tačan naziv je „Etar – sveprožimajući medijum“, koji smo izmjenili gotovo odmah uvidjevši da je ipak bolje drugo jer je sveobuhvatnije, pa se ne sjećam da li je na stranici kod dr.Osmanagića ostala prva verzija. Uglavnom, tačan naziv je ovaj drugi i svugdje se tako vodi. Spremam drugo izdanje no čekam još vremena i da vidim hoće li i Jelovac imati pa da uključimo i to. To je beskonačna tema. Prenos signala živih organizama na ogromna rastojanja (moguće beskonačna) mogu da izmjene razvitak svega što je živo, da ubrzaju razmnožavanje bakterija, virusa, kolone ćelija, diferencijaciju, namjenu – bukvalno da stvaraju živi organizam od jednostavnog skupa proteinsko-nukleinskih struktura. Uporedo sa bjelančevinama, s proteinsko-nukleinskim strukturama (što je osnova Života), postoji i očito živo polje, koje je kao Paralelni oblik života, jer koegzistira s bjelančevinama. On je dakle, u nama i drugim organizmima. Iako nauka smatra da jesu, proteinsko-nukleinske strukture nisu jedine, i na planeti očigledno postoje i drugi oblici žive materije, koji se nalaze na nivou mikro čestica, mikro-svijeta.Smatram da je svjetlost ta, od koje ne možemo pobjeći jer smo u luminoferoznom etru svi i sve, koja čini da u ćelijama žive supstance koegzistira i drugi oblik života – taj oblik predstavlja polje i njegovo djelovanje na proteinsko-nukleinsku okosnicu supstance. Paralelizam je zaista zagonetan!

 7. Slavko Radunovic каже:

  Na koji nacin mogu pratiti Vase radove…jako sam zainteresovan za nova saznanja i spadam u one osvescene koji imaju hrabrosti za promene…hvala na divnim tekstovima , mada pola ne razumem , osecam da se desava nesto dobro i da jos ima nade za ovu planetu i civilizaciju..

 8. Nikola Milovic каже:

  Nikola Milovic says:
  Your comment is awaiting moderation.
  23/01/2015 at 12:03
  Nikola Tesla je bio u pravu kada je ” razvalio” teorije po kojima je sve stvoreno iz nista. Ono sto sadasnja nauka smatra “tamno”, “prazno” i “nista”, jeste jedna substanca koja je za materijalno-energetski entitet nemjerljiva i nesaglediva , a to je eter. Mi jos nismo ni blizu toga da odredimo karakteristite tog etera. ZASTO! Zato sto je eter osnova onog entiteta-Duhovni entitet univerzuma ( DEU) koji je pod patronatom Apsolutne svjesnosti univerzuma ( ASU) , koja pretstavlja neizmjernu moc stvaranja u materijalno -energetskom entitetu koji treba zvati KOSMOS i razlikovati ga od univerzuma, jer je on stvoren iz etera visokim vibracijama iztog ,pod dejstvom ASU. Takvo dejstvo je formiralo strune energije u cijim presjecima su formirani kvarkovi i gluoni i u sledecem lancu procesa nastala je materija sa svim svojim osobinama . To je Kosmos.Posto duhovni entitet prozima i najsitnije subatomske elemente ( to je eter ), a u tom entitetu sve se odvija trenutno, bez postojanja prostora i vremena, tada postoji i zajednicka veza duhovnog i materijalnog i tu postoje opazajne karakteristike materije i raznih energija. Pri stvaranju materije ASU je odredila prostor za smjestaj i kretanje materije po zakonima koji su joj dodijeljeni, a vrijeme je samo mjera toga kretanja. Sve dosadasnje teorije i napori da se nesto prikaze kao granica moci DEU ili ASU, su pogresni i uzaludni. Zato je Tesla bio covjek koji je stekao uslove da shvati taj visi nivo svjesnosti i linkuje se na ASU pomocu intuicije koji dobijaju oni koji se trude da saznaju istinite uzroke pojava oko nas i u nama. I mi ljudi smo dvoentitetski, sa razlicitim velicinama ta dva pojma. Tako je i univerzum dvoentitetan,i moramo shvatiti da se iz nizeg nivoa ne moze preci u visi nivo bez visokog nivoa svjesnosti. KO ima veci nivo individualne svjesnosti ( IS) , taj dobija i moc stvaranja saglasno tom nivou. Duhovnost nije duhovitost niti veci nivo religioznosti. Pomocu veceg nivoa svjesnosti ulazi se u duhovni entitet ,gdje nisu potrebne ni fizika niti matematika, ali ce se one tu na visem nivou koristiti samo zato sto to omogucuje moc stvaranja. Mi jos nismo pronasli istinite uzroke spina planeta , zelimo, na lak nacin ,da formiramo Boziju cesticu. To je Sizifov posao i sto god naucnici podignu i uspostave jaca magnetna polja u koliderima, dobijace sve vise ” mrtve novorodjencadi ” od nekih nepostojecih cestica. Time samo formiraju neki “zoo” od neceg nepostojeceg. O tome se moze mnogo govoriti, ali je vazno da su ljdi poceli slijediti covjeka koji je postovao DEU i toliko mnogo novih otkrica ostavio.

  Reply

 9. Nikola Milovic каже:

  Drago mi je da se u u nasim sredinama pocelo razmisljati o necem sto je neophodno da za razumijevanje istinitih uzroka pojava i u nama i u svemiru.
  Medjutim, vidim da kod nas ne postoji interes kod naucnih krugova i institucija ,da se mogu ukljuciti i oni koji ne pripadaju tim institucijama, koje su stavile katance na svoja vrata i niko zivi ne moze tu da udje, ako nije njihov bliski poznanik, saradnik, rodjak, ili licnost iste politicke naobrazbe.
  Pokusavao sam vise puta da stupim u kontakt sa SANU, ali bezuspjesno.
  Zasto sam to namjeravao ?
  Zato sto sam dosao do mnogo novih saznanja koja mogu umnogome promijeniti dosadasnje kontaminirajuce teorije, koje su zasnovane na postulatima da JE SVE NASTALO IZ NISTA-veliki prasak-velika glupost i pesticid za razvoj svjesnosti.
  Dosao sam do zakljucaka o kojima sam dao vise od 5-6 hiljada siskusija na mrezama : Gugl, Fejsbuk, Tvitet, Linked in, Kuora, raznim naucnim casopisima. Vodim „Prvi svjetski rat protiv kvazi nauke, koja ignorise postojanje Duhovnog entiteta svemira.
  Sada me interesuje, da li ja mogu pomocu ovog casopisa i dikutanata u njemu, da se povezem sa nekim nasim naucni institucijama i da iznesem moj stav i vidjenje : STA JE MATERIJA, ENERGIJE, GRAVITACIJA, MAGNETIZAM, SVJETLOST, TOPLOTA, TALASI i sve vezano njihovim medjusobnim odnosima. Osim toga imam dokaze : istinito kretanje nebeskih tijela,ustrojstvo univerzuma, uzroci klimatskih promjena. i tako dalje.
  Ocekujem korektnu korespondenciju .
  Nikola

Ostavite komentar