Kvantna nelokalnost Teslinih talasa

Goran M

Dipl. inž. Goran Marjanović:  Ovaj tekst ima za cilj da ukaže na sasvim nespornu saglasnost koncepcija Nikole Tesle i njegovih eksperimentalnih rezultata sa onima do kojih su došli i drugi, savremeni istraživači, potpuno nezavisno, geografski i istorijski potpuno nepovezani, što ukazuje na moguću, i vrlo verovatnu istinitost svih njihovih razmišljanja, reči i poruka. U tekstu su dati vrlo čvrsti argumenti kojima se značajno Re-afirmiše delo Nikole Tesle ukazivanjem na činjenicu da je koncepcija «prostornog toka» N.A. Kozyreva srodna strukturi Teslinih Ne-Hertzijanskih talasa. Istraživanja S.M. Korotaeva, potvrđujući koncepcije “prostornog protoka”, mogućnost trenutnog prenosa signala i njihov transfer talasima ne-elektromagnetne prirode – zapravo afirmišu ideje Nikole Tesle o luminoferoznom etru, Radijantnoj energiji Sunca, njegovim “Ne-Hercijanskim talasima” i nadsvetlosnim brzinama … Šta više, ovim radom je pokazano da su koncepcija «Mikroleptonskih polja» A.F. Ohatrina, «prostornog protoka» Nikolaja Kozyreva i Nehertzijanski talasi «luminoferoznog etra» Nikole Tesle i «Teslini Talasi» Modela KGE – toliko «isprepletene» da im se svojstva, osobine i parametri koji ih karakterišu – gotovo ne razlikuju. Mene, kao autora Modela Kvantiranih gustina energije, posebno raduje saglasnost vrednosti predefinisanih Modelom i niza parametara dobijenih eksperimentalnim merenjima što direktno potvrđuje ostvarivost SVIH Teslinih ideja, koliko god one bile kontroverzne sa aspekta klasične nauke, čineći ga istinskim Nučnikom budućnosti !

Prema raspodeli Stabilnih objekata u Modelu KGE Kvantiranih Gustina Energije http://kpv.rs/?p=2253  /1/, Čovek je smešten u domenu ”Makrosvemira” i to – gle slučaja – baš u tački zlatnog preseka, na apscisi Energija/Prostor dijagrama između ordinate i oblasti ”crnog” (tj. oblasti maksimalne gustine energije).

U ovom delu Realnosti opisane Modelom, vladaju sile koje mogu da se mere (tzv. elektroslaba i gravitaciona interakcija), događaji mogu da se izračunaju i predvide na osnovu našeg iskustva, odnosno zakona koje smo spoznali tako da uzrok uvek prethodi posledici a univerzum, svet u kojem živimo, je sastavljen od zbira manjih, međusobno odvojenih delova. Taj deo Realnosti u koju je čovek ”uronjen”, makrosvemir, opisan je zakonima fizike u kojima je sve precizno definisano i tačno određeno. Njutnovim zakonima, Kulonovim zakonom, teorijom relativnosti itd. Osnovna odlika ovog sveta su dakle kauzalnost i determinizam.

No, sastavni deo naše Realnosti je i oblast mikrosvemira, deo “unutar” nas, svet molekula, atoma i svet beskrajno malog – kvantni svet. Nauka koja izučava tu oblast, kvantna fizika, utvrdila je da taj svet koji čini i od kojeg je sazdan ovaj materijalni (makro svet) koji nam je dimenziono bliži i za koji mislimo da ga bolje poznajemo – u svojoj najdubljoj suštini nije materijalan! Da budemo još određeniji – materijalne čestice od kojih su sačinjeni atomi, molekule i čitav materijalni univerzum, uopšte nisu materijalne! Kvantni svet čine ”nekonzistentna”, promenjiva, stvarno-nestvarna, realno-virtuelna enegretska polja koja nekada ispoljavaju svoju talasnu a ponekad čestičnu prirodu. Na taj način, prema postavkama kvantne mehanike, materijalni uneverzum se sastoji od ”praznine”, tj. energetskih polja i ”energetskih koncentrata” – delova ”zgusnute praznine” – koje nazivamo elementarnim česticama.

Nažalost, dodatni problem u izučavanju kvantnog sveta predstavlja činjenica da fizički zakoni nisu objektivni. Ajnštajnova teorija relativnosti učinila je prostor i vreme nestalnim, promenjivim kategorijama čiji se parametri menjaju brzinom kretanja i/ili jačinom gravitacionog polja. Time je u nauku uneta subjektivnost jer brzina svetlosti, masa tela, njegova tromost itd, zavise od položaja (zapravo načina /ne/kretanja) posmatrača. Šta više, eksperimentima kvantne fizike je utvrđena nepobitna povezanost eksperimentatora sa eksperimentom koji izvodi. Uočena je značajna uloga koju ima svest posmatrača na ishod eksperimenta što znači da je subjektivnost u tom domenu Realnosti još naglašenija. Kauzalnost pretpostavlja vremenski sled ”od” uzroka ”ka” posledici. Kvantna fizika je utvrdila da se na tom nivou egzistencije posledica nekada može pojaviti pre svog uzroka, što jednostavno znači da pojave u osnovi našeg sveta i života – nisu kauzalne, već haotične i nepredvidive. Drugim rečima – odlike mikrosveta, dela Realnosti od koje smo sačinjeni i mi i sve što nas okružuje i ispunjava, su akauzalnost i nedeterminizam. Ta prostorno-vremenska-energetska neodređenost, opisana Heisenbergovim principom pomaže nam donekle u tumačenju kvantnog sveta ali ona podrazumeva i nešto što je teško shvatljivo u našoj ”makro” (sub)realnosti – opšta isprepletenost svega sa svime i nelokalnost – odnosno sveprisutnost tih energetskih entiteta i u njihovoj talasnoj formi ali i u čestičnom obliku. Sa aspekta zdravog razuma i fizike makro sveta, tako nešto je teško razumeti. Ipak, eksperimentalna realnost (teleportacija npr.) savremenih svetskih laboratorija sve više nam ukazuje da temelje sveta u kojem živimo, te materijalne tvorevine zvane Univerzum, čine ultra-minijaturni, suptilno-energetski entiteti još većeg nivoa kvantiranosti, ”energetski paketi” ogromne ”unutrašnje” gustine energije, a koji, prema našim istraživanjima predstavljaju zapravo odgovarajuće nivoe svesnosti …

………………..

Kompletan članak je objavljen u štampanom izdanju `TESLA-uvek aktuelan”

Časopis se može naručiti preko mejla: sladjana.marjanovic85@gmail.com

KPV-specijal-K1Na 80 stranica A4 formata u koloru su i sabrani tekstovi naših autora i naučnih ekipa
koji ukazuju na neospornu saglasnost koncepcija Nikole Tesle i njegovih eksperimentalnih
rezultata sa onima do kojih su došli savremeni istraživači.
U tekstovima su dati vrlo čvrsti argumenti kojima se značajno Re-afirmiše delo
Nikole Tesle ukazivanjem na činjenicu da je koncepcija «prostornog toka»
N.A. Kozyreva srodna strukturi Teslinih Ne-Hertzijanskih talasa. 
 
“Ne radim više za sadašnjost već za budućnost, budućnost je moja!”- TESLA

SADRŽAJ:

NIKOLA TESLA – NAUČNIK BUDUĆNOSTI!
TORZIONI TALASI, PRENOSIOCI LJUDSKIH MISLI I OSEĆANJA!
TRENUTNE SLIKE ZVEZDA, NEELEKTROMAGNETNI SIGNALI SA SUNCA
KVANTNA NELOKALNOST TESLINIH TALASA
SAMOOSTVARENJE APSOLUTA
METAFIZIKA I KOSMOLOGIJA NAUČNIKA NIKOLE TESLE
PRIRODA (TALASA) SUPTILNE ENERGIJE
TAKO JE GOVORIO TESLA
SVEMIR- ANALIZA VIŠIH DIMENZIJA
TESLIN OSCILATOR
MEHANIZAM NASTANKA TESLINOG TALASA
PERSPEKTIVA TESLINE NAUKE U BUDUĆNOSTI
RUSKI NAUČNICI – NA KORAK DO BEŽIČNOG PRENOSA ENERGIJE NIKOLE TESLE
TAJNA TESLINIH KALEMOVA
TESLINI TALASI U SLUŽBI MEDICINE 21.VEKA
TESLAGEN T–7 GENERATOR SKALARNIH TALAS

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

5 Responses do “Kvantna nelokalnost Teslinih talasa”

 1. Zoran каже:

  Fantastičan članak.
  Mnogo argumenata je dato na naučan način koji podupiru Teslinu teoriju o etru i skalarnim talasima. Verujem da će sa vremenom doći do celovite teorije koja će objasniti materiju, energiju, prostor i vreme a samim tim i mogućnosti da se novom oduhovljenom naukom uspostavi nova Civilizacija zasnovana na istinskoj nauci.
  Ovo što se sada otkriva je bilo poznato desetinama hiljadama godina ranije (civilizacija drevne Atlantide), a ta civilizacija potiče od kosmičkih koje su stvorile Univerzume. Te civilizacije postoje i danas i one nam pomažu. Reference u vezi istog postoje u „Knjizi Znanja“ gde se pominju Kosmički Spiralni talasi koji drže na okupu svu materiju i Energiju.

 2. Gogo каже:

  Hvala Zorane za podrsku Teslinim teorijama. Molim vas samo jos za dopunu (link…) „Knjige Znanja“ i zbog mene i zbog drugih citaoca.
  Sve najbolje vam zelim.

 3. Nikola Milovic каже:

  Nikola Tesla je bio u pravu kada je “ razvalio“ teorije po kojima je sve stvoreno iz nista. Ono sto sadasnja nauka smatra „tamno“, „prazno“ i „nista“, jeste jedna substanca koja je za materijalno-energetski entitet nemjerljiva i nesaglediva , a to je eter. Mi jos nismo ni blizu toga da odredimo karakteristite tog etera. ZASTO! Zato sto je eter osnova onog entiteta-Duhovni entitet univerzuma ( DEU) koji je pod patronatom Apsolutne svjesnosti univerzuma ( ASU) , koja pretstavlja neizmjernu moc stvaranja u materijalno -energetskom entitetu koji treba zvati KOSMOS i razlikovati ga od univerzuma, jer je on stvoren iz etera visokim vibracijama iztog ,pod dejstvom ASU. Takvo dejstvo je formiralo strune energije u cijim presjecima su formirani kvarkovi i gluoni i u sledecem lancu procesa nastala je materija sa svim svojim osobinama . To je Kosmos.Posto duhovni entitet prozima i najsitnije subatomske elemente ( to je eter ), a u tom entitetu sve se odvija trenutno, bez postojanja prostora i vremena, tada postoji i zajednicka veza duhovnog i materijalnog i tu postoje opazajne karakteristike materije i raznih energija. Pri stvaranju materije ASU je odredila prostor za smjestaj i kretanje materije po zakonima koji su joj dodijeljeni, a vrijeme je samo mjera toga kretanja. Sve dosadasnje teorije i napori da se nesto prikaze kao granica moci DEU ili ASU, su pogresni i uzaludni. Zato je Tesla bio covjek koji je stekao uslove da shvati taj visi nivo svjesnosti i linkuje se na ASU pomocu intuicije koji dobijaju oni koji se trude da saznaju istinite uzroke pojava oko nas i u nama. I mi ljudi smo dvoentitetski, sa razlicitim velicinama ta dva pojma. Tako je i univerzum dvoentitetan,i moramo shvatiti da se iz nizeg nivoa ne moze preci u visi nivo bez visokog nivoa svjesnosti. KO ima veci nivo individualne svjesnosti ( IS) , taj dobija i moc stvaranja saglasno tom nivou. Duhovnost nije duhovitost niti veci nivo religioznosti. Pomocu veceg nivoa svjesnosti ulazi se u duhovni entitet ,gdje nisu potrebne ni fizika niti matematika, ali ce se one tu na visem nivou koristiti samo zato sto to omogucuje moc stvaranja. Mi jos nismo pronasli istinite uzroke spina planeta , zelimo, na lak nacin ,da formiramo Boziju cesticu. To je Sizifov posao i sto god naucnici podignu i uspostave jaca magnetna polja u koliderima, dobijace sve vise “ mrtve novorodjencadi “ od nekih nepostojecih cestica. Time samo formiraju neki „zoo“ od neceg nepostojeceg. O tome se moze mnogo govoriti, ali je vazno da su ljdi poceli slijediti covjeka koji je postovao DEU i toliko mnogo novih otkrica ostavio.

 4. […] Teslinog dela posebno preporučujem najnoviji tekst: Kvantna nelokalnost Teslinih talasa: http://kpv.rs/?p=2987#more-2987  koji ima za cilj da ukaže na sasvim nespornu saglasnost koncepcija Nikole Tesle i njegovih […]

Ostavite komentar