SUNČEVA AKTIVNOST I LJUDSKA SVEST

Nedavno je Sunčana oluja izazvala predivna polarna svetla, ali ti dogadjaji izgleda nisu jedini pošto Sunce takođe ima uticaja i na magnetno polje Zemlje. Prema rezultatima istraživanja bio-fizičara dr. Ditera Broersa, erupcije na Suncu imaju indirektni uticaja na ponašanje ljudi.

Prevod i obrada: Branka Mraz


Astronomi su nedavno mogli da posmatraju ogromnu erupciju na Sunčevoj površini. Nakon dužeg perioda mirovanja izgleda da se naša središnja zvezda probudila. Erupcijom su izbačeni partikli direktno u pravcu Zemlje i to je proizvelo spektakularno polarno svetlo.

D. Broers: Sunce prelazi relativno konstantan ciklus i dostiže svakih 11,5 godina ekstremnu vrednost. Kod maksimalne aktivnosti mogu Sunčani vetrovi u formi protonske i elektronske kiše biti izbačeni brzinom do 8 mil.km/h ka Zemlji. Taj solarni događaj izaziva svetlo na nebu koje zovemo polarno svetlo. Ova lepi spektakl u korelaciji sa jonosferom i magnetnom sferom, izgleda da nije jedino dešavanje.
Poznato je da ovi Sunčani vetrovi mogu poremetiti naše elektonske uređaje kao EMP bomba. Tako i naši provodnici za snabdevanje energijom deluju kao antene i poremećuju transformatore što može da vodi do nestanka struje.
Ubeđen sam da ove Sunčane oluje od elektrona i protona imaju i širi upliv na Zemlju. Mislim da većina zemljotresa stoji u vezi sa Sunčanom aktivnošću i da čak i vulkani bivaju probuđeni iz sna. Nakon više od 30 godina istraživanja sa električnim, magnetnim i elektro-magnetnim poljima i njihovom dejstvu na biološke sisteme došao sam do zaključka da Sunce utiče i na našu svest.

Postoje dva naučna pravca koji se bave tematikom zvanom Astro-Helio biologija. Jedan je u Moskvi vođen od prof. Karla Hekta i drugi u Minesoti od prof. Franca Halberta. I Verner fon Braun se čak bavio ovom temom.

Jaka Sunčeva aktivnost ima za posledicu da povećan broj elektrona i protona deluje na jono i magnetnu sferu Zemlje, tako što menjaju intenzitet magnetnog polje zemlje kao i rezonantnu frekvenciju zemlje (tzv. Šumanovi talasi koji iznose 7,83 Hz).
I zaista ove promene Zemljinog polja su u direktnoj vezi sa raznim fizičkim abnormalnostima. Znamo iz iskustva da kod jakih Sunčevih aktivnosti, onda kada sunčeve baklje (Flare) dopru do Zemlje, ljudi postanu agresivniji, broj samoubistava raste i u ekstremnim slučajevima nastaje masovna histerija. Ovo potvrđuju studije koje je još dvadesetih godina objavio prof. Čiševski.
To ne treba da znači da postoji principijelna opasnost od Sunčevih aktivnosti, ali ljudska psiha nije u stanju da izađe na kraj sa ovim iznenadnim uticajima. To dejstvo nije fizički osetljivo, deluje u prvom redu na našu podsvest. Otuda potiče izmenjemo opažanje koje naliči najviše na tajno izazvan LSD trip. Pogođena osoba ne zna ništa o psihoaktivnoj supstanci koja deluje na njen mozak.
Mišljenje da izmenjeno elektromagnetno polje može prourokovati proširenje svesti još nije priznato u konzervativnoj nauci. Razlog tog „nepriznanja“ je da su istraživanja rađena u vojnoj oblasti. Primera radi dr. Mihael Persinger koji je 1980 radio za NASA , mogao je na ispitanicima da izazove izmene svesti time što im je glave izložio magnetnom polju. Persingerova saznanja vodila su u novu oblast neurotehnologije. Činjenica je da kroz anomalije Zemljinog magnetnog polja naše poimanje biva izmenjeno, slično kao kod spolja unete psihoaktivne supstance.

To može imati za posledicu i pozitivne impulse. Opšte je poznato da ova  neuro-hemijska delovanja vode do velike inspiracije. Kao preduslov za jedan tako kreativni impuls je od značaja da se čovek naštimuje za dolazeći efekt, “Setting“ mora biti odgovarajući.
Pojačanim Sunčevim aktivnostima će delovanja na ljude biti sve uočljivija. Prema statistikama o izdavanju lekova, korišćenje antidepresiva drastično narasta. Korelacija između upotrebe psihofarmaceutika i anomalije magnetnog polja je statistički signifikovana. Za mene je to znak da je ljudska psiha izložena promenama o kojima nije informisana.
Očigledno da čovek ne može da se snađe sa exo-indukovanim promenama. Velikim delom je zato što nismo informisani o ovim delovanjima, „nešto“ radi u nama o čemu neznamo ništa.
Uz to dolazi da ovako indukovana opažanja i izmene svesti mogu proizvesti daleko obimnije dejstvo nego LSD. Zaista mozak produkuje kada mu tačno određena polja vrše upliv, telesni DMT, zvan 5-MeO DMT.
DMT je glavni sastojak Ayahuasce koja je poznata kao sredstvo za proširenje svesti slično LSD. To je sastojak koji ceremonijalno koriste šamani u južnoj Americi. Prema plemenskim pričama potrošnja Ayahuasce je ritualno određena za postizanje proširenja svesti kako bi se saznali uzroci postojećeg problema.
DMT stvarno izaziva nove nivoe svesti i pomoćno je sredstvo za stupanje u kontakt sa spiritualnim svetom.
Ispitivanja su pokazala, da za razliku od LSD, davanje DMT različitim ljudima izaziva iste efekte. Ubeđeni ateisti postaju nakon uzimanja duboko religiozni ljudi.
Postoje ispitivanja na teškim prekršiocima znači i na ubicama, koji su nakon davanja LSD u okviru psihološkog tretmana, ocenjeni kao izlečeni. 1967. se LSD mogao slobodno kupiti u nemačkim apotekama. Prepisivan je protiv cepanja ličnosti. LSD može sjediniti dve ličnosti kao nad-ja. Po tim ispitivanjima je poznat Timoti Liri.
To isto može biti izazvano snažnim Sunčevim vetrom što je dokazivo novim mernim tehnikama biohemije, a i po ponašanju pojedinih neurona se može uočiti. U krvnoj slici mogu biti utvrđene promene, eritrociti se menjaju. Najlakše je ovaj efekat dokazati na EEG. Pre svega su to alfa talasi moždane frekvencije koji su stimulisani (8-12 Hz). To je oblast frekvencije direktno pred zaspivanje ili tokom buđenja, telo je opušteno i veoma sposobno za prijem. Ovde su vrata za podsvesno i za nesvesno još otvorena. Redukcioni filteri kako ih Haksli zove su van upotrebe. Principijelno se unošenjem DMT ili LSD izaziva isto stanje.

(U knjizi „Vrata percepcije“ Aldos Haksli govori i reduktivnom filteru ili brani koja sve nepotrebno za svakodnevnicu izbledi ali koji može biti otvoren psihoaktivnom supstancom. Ovaj autor je čuven po eksperimentima sa meskalinom i LSD. prim.B.M.)
Mi koristimo ove frekvencije kroz tzv. Alpha- Learning. Osobe izložene snažnoj promeni magnetnog polja dostižu čak delta/ tetra oblast u budnom stanju što je apsolutna senzacija.

Delta/tetra oblast frekvencije dostižemo samo u stanju dubokog sna, REM fazi. Suštinski se može reći da svake noći mi prespavamo svoje prosvetljenje. Tako reći nemamo ništa od toga jer se ove faze sna ne možemo setiti. Ono što se posebno tiče faze dubokog sna je da smo fiziološki posmatrano tada najbliže smrti (05-3 Hz).

Rik Štrasman izveo je kliničko ispitivanje u kome je svojim probantima davao DMT. Koristio je ateiste i vernike kao ispitanike. Rezultati su bili jednostavno senzacionalni, nakon unošenja DMT ateisti su se razvili u spiritualne ljude. Jednako fantastično je i to da su svi ispitanici izveštavali i istovetnim iskustvima. Kod drugih psihoaktivnih materija su iskustva svake osobe drugačija. Ovde je svako opazio istu stvarnost.
Rik Štrasman je ispitanicima spolja dozirao DMT. Nakon rezultata istraživanja Mihaela Persingera znamo da određena magnetna polja podstiču nastanak endogenih, telesnih DMT.

Na taj način posredstvom aktiviteta Zemljinog magnetnog polja a izazvanog Sunčevim erupcijama može biti podstaknuta spiritualna promena svesti.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar