KNJIGA „DUHOVNO DRUŠTVO LJUBAVI“

knjiga_ddljPut do lične sreće i društvene harmonije vodi preko shvatanja smisla života!

Kako da se Ljubav kao smisao života konačno ostvari u društvu?!

Knjiga koja pokušava da kroz holistički i interdisciplinarni pristup spoji duhovno, društveno-političko i individualno u jednu srećnu i harmoničnu  celinu!

Knjiga koja ima nameru da pokrene ljude na globalni Pokret za duhovno društvo ljubavi!

Knjiga koja insistira na tome da smo mi pre svega duhovna bića, da religija ne mora da bude isto što i duhovnost, da kvalitet života nije isto što i standard života –  razmatra neke od ključnih iluzija savremenog društva!

Knjiga koja uspeva da kod mnogih čitalaca proizvede pozitivnu energiju, smirenost i radoznalost. Možda može i kod vas?!

 

Autor, Dragan Andrić je sociolog i duhovni tragalac. Od 2004 godine se intezivnije bavi novinarstvom i piše za časopis Zdraknj SCF0624v život, a objavljivao je tekstove i u drugim dnevnim i nedeljnim novinama. Cilj mu je stvaranje duhovnog društva, spajanje duhovnosti i politike, Zapada i Istoka, kao i unapređenje javnog zdravlja i povratak prirodi.
Kontakt: drandric@yahoo.com

O knjizi Mr. Goran Bojić:    Knjiga „Duhovno društvo ljubavi“ je izuzetno interesantna zbog svog dvostrukog ugla sagledavanja savremene realnosti: jedan je kritički pogled na savremeni svet sa njegovim brojnim opterećujućim slabostima i problemima, drugi je sagledavanje dostižnog modela koji omogućava da na ove pojave ne gledamo kao na nepromenljivu datost koju jedino možemo da analiziramo (a ne i promenimo), već da dato stanje sagledamo samo kao jednu prelaznu fazu prema jednom znatno savršenijem modelu. Ono što autor u ovoj knjizi nudi upravo je „model“, a ne „ideal“, jer je model nešto ostvarljivo, dok je ideal nešto čemu u krajnjoj konsekvenci samo težimo, ali ga nikad ne dostižemo.

Iako knjiga „Duhovno društvo ljubavi“ govori i o idealima, ona je realna u sagledavanju međuodnosa pojedinca i društva i u tom pogledu ne iznosi idealističke i utopističke, već vrlo trezvene, praktične i primenljive uvide i rešenja.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar