Dr. Rajf i terapija frekvencijama

Zamislite da za savaku bolest postoji način lečenja i lek jeftin i bez nuspojava, da namirnice niču na zdravom tlu i da je energija besplatna i ima je na pretek. To je sve moguće na osnovu otkrića koja postoje već decenijama. Nažalost postoje i postojale su interesne grupe koje to ne žele. Ipak, sve više ljudi spoznaje i pokazuje interes za ove procese, tako se događa tiha revolucija i suštinska promena odozdo.

Jedna od tih metoda nudi rešenje za ogroman broj bolesti. Bazirana je na polazištu da je svaki čovek biće frekvencija i potiče od dr. Royal Raymond Rajfa, naučnika koji se 30-ih godina bavio prirodnim, efikasnim terapijskim metodama. Otkrio je da svaka bolest odgovara svojoj elektičnoj signaturi, koja može biti promenjena tako da tegobe  nestaju na brz i bezbedan način. Elektromagnetsko polje čoveka nastaje kroz proširivanje biofotona ćelije. Biofizičar Dr. Fric-Albert Pop izveo je zaključak  da je sveukupno telo  podjednako okruženo i prožeto ovim biofotinima, poljem koje snažno upliviše sve biohemijske procese.  Polazeći od toga  zaključujemo da se poremećaji unutar tog polja mogu takođe otkloniti pomoću elektromagnetske metode.

Otkrića dr. Rajfa

Bez sumnje dr. Rajf spada u najveće genije dvadesetog veka. Napravio je još 1933 godine optički mikroskop koji povećava objekte do 30 000 puta i mogu se posmatrati živi  i pre svega veoma efektivnu frekventnu terapiju. Nije teško naslutiti da je bio izložen strašnim napadima, od strane establišmenta, kao i mnogi naučnici toga vremena Vilhem Rajh, Nikola Tesla, Lakhovski, Hari Hoksej i dr Rajf je okončao život na neprirodan način.

Dr. Rajf je sebi izgradio ime posebno uspešnim terapiranjem raka. Uvideo je da kancer nejčešće uzrokuje virus nazvan Criptocides primordiales. Dokaz za to dobio je tako što je infcirao 400 laboratorijskih životijnja, kojima su se formirali tumori. Te tumore potpuno je eliminisao svojom terapijom frekvencijama- spektakularan rezultat. Istraživački tim Univertita Južne Kalifornije  je 1934. doveo u laboratoriju dr Rajfa u San Dijego svojih šesnaest pacijenata obolelih od raka, koji su se  nalazli i zadnjem stadijumi bolesti. Posle tri meseca tretmana četrnaest pacijenata je bilo potpuno zdravo. Što se tiče preostala dva pacijenta, tretman je bio blago izmenjen  i u naredne četiri nedelje došlo je do oporavka.

Metoda je bila jeftina, efektivna i bez nuspojava. Pošto je dr. Rajf odbio ponudu  Američke Medicinske Asocijacije, preko farmaceutskog lobiste Morisa Fišbajna  da svoj terapijski koncept proda, nastupili su razni tragični događaji po njega. Dr. Milbank Džonson koji je obelodanio pozitivne  rezultate istraživanja  je otrovan neposredno pre konferencije za štampu a njegova dokumentacija nestala bez traga.

Džonson je bio profesor fiziologije i kliničke medicine Univeziteta Južne Kalifornije.  Vodio je sopstvenu privatnu kliniku  u kojoj je godinama sprovodio sa uspehom Rajfov terapijski koncept i dokumentovao mnoga izlečenja. Rajfova laboratorija je uništena podmetanjem požara  i protiv njega je pokrenut proces sa dubioznim optužbama.

Lekari koji su želeli da leče ljude njegovom metodom su dobili pretnju  da će im se uzeti licenca ukoliko nastave da rade po Rajfu. Sve ovo deluje kao krimi roman, ali tako prolaze oni koji nude povoljne metode lečenja, pogotovu u ono doba kada nije bilo lako doći do javnosti .

Intuitivno znanje

Pojam frekvencije u prirodno-naučnom smislu  označava koliko se brzo ponavljaju periodične pojave u jedinici vremena. Mera za frekvencije je Herc, prema fizičaru Hajnrihu Hercu. Naše intuitivno znanje o delovanju frekvencije ili vibracije ogleda se u svakodnevnom govoru. Duboko u svesti imamo znanje o vibracijama,

Pa kažemo: neko se oseća na istim  „talasnim dužinama“, imaju slične „vibracije“. Neki drugi nas povuku na dole i pokvare raspoloženje svojom negativnošću. Prevedeno na frekvencije znači da i mi osećamo vibracije drugih osoba, da nam niske smetaju a visoke nas oraspolože.

Infrazvuk

2003. britanski naučnik Ričard Viseman je izveo  sa svojim timom masovni eksperiment kojim se dobro prikazuje delovanje frekvencija na organizam. 700 ljudi je bilo izloženo muzici koja je bila obogaćena sa sinusnom vibracijom od 17 hz. Preglasna muzika doslovno je nadjačala mogućnost opažanja niskofrekventnog signala. Probantima je puštano više muzičkih komada od kojih su pojedini imali u pozadini ton od 17 herca, a ostali ne. Rezultat je pokazao da je oko 22% ispitanika  doživelo ekstremnu tugu, razdražljivost  sve do panike pri slušanju muzičkih komada. Ove emocije su nastupile iako niska frekvencija  nije svesno opažena.

Mnogo godina pre ovog eksperimenta  dr. Rajf je zajedno sa tehničarem Džonom Kranom razvio frekventni aparat koji u telo šalje  elektromagnetske rezonatne talase. Prizmatični mikroskop tamnog polja koji je sam izumeo omogućio mu je da posmatra reakcije virusa i bakterija  na određene frekvencije.

Ali, pod uticajem njegovih protivnika Rajfovo naučno nasleđe palo je na dugo vreme u zaborav, on sam 1971. je umro pod čudnim okolnostima, većina dokumenta i rezultata istraživanja  uklonjena je iz arhiva. Laboratorija Džona Krana je razvaljena bez dozvole za pretres  i on je završio pred sudom.  Mnogi dokazi koji su potvrđivali delotvornost Rajf-Kran terapije nisu ni prikazani na sudu. Kran je osuđena na deset godina zatvora od čega je odležao tri godine.

Princip je sledeći: Rajf je identifikovao energetsku strukturu koja stvara svaku bolest.  Eksperimentisao je sa izazivačima bolesti i utvrdio da pokazuju individualne oscilatorne matrice. Svaka biohemijska komponenta oscilovala je u sopstvenoj frekvenciji, što znači poseduje sopstvenu elektromagnetsku signaturu. Rajf je tako upotrebio frekvencije da su ciljano odgovarale  oscilatornim matricama izazivača bolesti, da bi ih učinio neškodljivim za obolelog.

Ova vrsta terapije nema nikakve negativne propratne pojave. Ne samo da ukloni simptome,  već eliminiše uzroke  i potpomaže imuni sistem. Neki od Rajfovih nacrta su se pojavljivali povremeno što je dovelo do toga da puno ljudi danas pravi Rajfove modele aparata iako se mnogi razlikuju i frekventnom spektru, intenzitetu, efikasnosti itd.

Rajfovi aparati danas

Vremenom je došlo do napredka i daljeg razvoja u skladu sa  okolnostima života i  situacijom sa kojom smo suočeni danas, a to je pre svega mutacija parazita,  veća izloženost antibioticima i toksinima, elektro smog i štetna  zračenja itd.   ali osnovni princip se bazira na postavkama dr Rajfa.

Više aparata Inžinjerskog biroa Mraz ima u sebi specifične frekvencije dr Rajfa i o njihovoj delotvornosti svedoči sve veća potražnja i primena posebno kada se radi o parazitima. Brže i efikasnije metode od ove danas nema, kako svedoče udruženja lekara i terapeuta koji koriste i preporučuju ovu metodu pre svega za oslobađanje od parazita u kombinaciji sa drugim holističkim metodama.

http://kpv.rs/?p=3775

Ovi aparati su poboljšani tako da se frekvencije posebnim postupkom skeniraju u velikom opsegu i na taj način se napadači zahvataju u svim fazama i bez obzira na mutaciju ako je do nje došlo, intenzitet se takođe prilagođava individualnoj potrebi i situaciji.

Preko ručnih elektroda direktno se prenose impulsi u telo.Uz  pomoć električnih impulsa se virusi, bakterije i gljivice kao i paraziti sa uspehom uništavaju  a da se obolelom organizmu ne nanosi nikakva šteta. Tako uništene parazite imuni sistem na prirodan način odstranjuje napolje.

Pogledajte sta se dešava sa parazitom pod dejstvom frekventnih impulsa na video clipu:

http://www.youtube.com/watch?v=kELJRX9WsiQ&feature=related

posle kratkog vremena ćelijska membrana puca i parazit je uništen.

 

Branka Mraz

branka.mraz@web.de

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

2 Responses do “Dr. Rajf i terapija frekvencijama”

  1. Милан Васиљевић каже:

    Да ли неки од тих апарата инжињера Мраза може да уништи вирус ХИВ?

    • KPV каже:

      Dr Clark navodi svoje uspehdree kod uništenja HIV virusa, svi virusi osciliraju u odredjenom rasponu. Svakako da bi to bio deo mnogo sveobuhvatnijeg lečenjai iygradnje imunog sistema, ali sam virus se može frekvencijama uništiti. ib.mraz@web.de

Ostavite komentar