Zagonetna pojava pored sunca

Ogromna crna kružna pojava  koja je sa nekom vrstom creva povezana sa suncem?

Naše dosadašnje znanje o suncu se mora korigovati.

…možda je samo jedam aspekt transformacije koja se odigrava na zemlji i u našoj svesti…

Mnogo ljudi poslednjih dana posmatra jedan neobjašnjiv fenomen kojim se bavi i svetska štampa. http://www.youtube.com/watch?v=Ev8JGqDO8nk&feature=player_embedded#

Direktno iznad sunčeve površine  vidi se gigantska crna kružna pojava  koja je sa nekom vrstom creva povezana sa suncem.

Official Response from NASA – click link to watch –http://www.youtube.com/watch?v=82l46fpd-ic

 

Naš uslovljeni razum  odbija svaku vrstu objašnjenja koje dolazi izvan unapred datih naučnih formulacija. Na uobičajeno prihvaćeni način bi se ova posebnost „pored sunca“  kao „Artefakt 1“ označila i ponudilo bi se sledstveno tome  prividno logično objašnjenje, kako  i čine eksperti Nase. Oni taj Atrefakt  vide kao „preupravljanje“ „grešku Pixela“ ili prosto   „umišljeni mozgovi koji selektivno poimaju“, eksperti cinizma su u startu izjavili „Čovek vidi ono što hoće da vidi.“

Astrofizičar Diter Broers se decenijama bavi prikupljanjem artefakata te vrste, što je objavljeno u knjizi „Transformacija zemlje“ pod pseudonimom Morfeus. Predočeni su nebrojeni Nasini snimci  http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/mpeg/ koji su sa pozicije standardne nauke neobjašnjivi i ostali su  uknjiženi kao „Anomalije“.

 

Dr. Broers se vrlo brzo našao na granicama svojih mogućnosti   pokušavajući da protumači te pojave. Stoga je dobio pomoć od specijalista tehnoligije obrade slika i analize različitih snimaka, što je i bilo osnova daljeg rada.

Takav postupak je vodio do boljeg razumevanja nekih detalja sa izvornih snimaka.

Normalno su na svakih pola sata sa osam kamera (LASCO, LASCO 2, LASCO 3….) snimci sunca preuzeti i stavljeni na internet.  Taj proces objavljivanja snimaka je bio prekidan zbog navodnih tehničkih smetnji, jer se radi naime o velikom tehničkom postignuću da se fotografije sunca  u realnom vremenu naprave i da se to globalno objavi.  Ali, sa tim to nema veze da su  se naknadno pojavili obrađeni snimci na mestu nedostajećeg originala. Uz pomoć analize pixela mogla dokazati ta modifikacija.

Ponekad se dešavalo da su snimci koje je Nasa objavila nestali nekoliko minuta kasnije.

Jer te pojave se nisu dale objasniti sa trenutvo vladajućom naučnom slikom sveta i sve su nazvane špekulacijama.

 

Danima hiljade ljudi,  spram svojim tehničkih mogućnosti,  posmatra  kružni fenomen pored sunca. Spektar raznih objašnjenja pokriva sve moguće zamisli, jedno smisleno naučno objašnjenje da se radi o „Solare Cavitation“. Filter analize upućuju na to da je taj objekat veće čvrstoće nego telo od plazme jedne cavitacije, koja je uobičajeno sačinjena od koncentrisanih jona i elektrona.

Tako gledano je ovaj aktuelni događaj „artefakt ispred sunca“ jedna anomalija koja prirodno-naučnom razumu ne znači ništa više od bilo kog „neobjašnjivog fenomena“.

U međuvremenu  sve više eksperata se slaže da se sunce u zadnje vreme ponaša netipično i da se naše dosadašnje znanje o suncu mora korigovati.

Ako pokušamo intuitivno i holistički da se približimo ovom fenomenu  možda otkrijemo da je u vezi sa vidnim promenama na zemlji, možda je samo jedam aspekt transformacije koja se odigrava na zemlji i u našoj svesti.

Očekujemo narednih dana dalje informacije  koje će voditi do razrešenja fenomena, do tad ni jedna mogućnost ne sme biti odbačena, samo zato  jer se ne slaže sa standardnim stavovima.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “Zagonetna pojava pored sunca”

  1. Igor Kostelac каже:

    Sunce se je prije par dana okrenulo za najprije 90 stepeni a zatim za 360 – to je već drugi puta da se dešava ova pojava za koju „znanstvena“ zajednica nema obkjašnjenja, sve ćešća zatamnjenja sa strane NASA i Google-a postavljaju jedno sasvim razumno pitanje:Što to puka masa ne smije vidjeti i što se sakriva od nas, vjerovatno nešto što se više nikakvim znastvenim papazjanijama ne može sakriti, možeš lagati samo ne zauvijek…sada je laži došao kraj, curi na sve strane.Čemu zamračenje sunca sa pravokutnim crnim zamraćenjem dijela sunca ako je ovo na snimci , rijetka prirodna pojava.

Ostavite komentar