RTANJ – DREVNA PIRAMIDA ILI REMEK DELO PRIRODE 2012

“RTANJ – DREVNA PIRAMIDA ILI REMEK DELO PRIRODE 2012”,  je naučno – istraživačka konferencija koja predstavlja nastavak  dosadašnjih istraživanja mistične planine Rtanj. Ideja o postojanju gigantske piramidalne građevine na tlu Srbije kao i njeno multidisciplinarno istraživanje je započeto na inicijativu centra za istraživanje i ekologiju DUH RTNJA, koji je oformljen u cilju istraživanja specifičnosti piramidalnog reljefa Rtnja, njegovih energeckih karakteristika i upoređivanja Rtnja sa drugim piramidalnim građevinama.

U reljef Rtnja je utkano mnoštvo matematičkih konstanti i odnosa, koje eliminišu mogućnost da je njegov pravilan geometrijski oblik nastao isključivo nasumičnim sleganjem tla i uticajima atmosferskih prilika. Izmerene su, detektovane i snimljene vrednosti elektromagnetnih polja i njihovih frekvencija koje su svojstvene piramidalnim i drugim sličnim energetskim objektima.  Detektovane su magnetne anomalije i lokacije sa povećanom vrednošću elektromagnetnog polja, dok položaj i oblik Rtnja u kombinaciji sa njegovom geomorfološkom strukturom i karakteristikama speleoloških objekata, se uklapaju u osnovne postulate pobuđivanja piramida i energetike piramida.

 

Naučno-istraživačka konferencija “RTANJ – DREVNA PIRAMIDA ILI REMEK DELO PRIRODE 2012” se održala u naselju Rtanj u periodu od 21. do 23. septembra 2012. godine. Kao i do sada, istraživačka baza je bila locirana u Turističko-Ugostiteljskom Kompleksu Rtanj ( Milenium grup ).

 

Naučno – istražvačka konferencija se sprovela u dve programske celine. Prva, istraživačka celina, koja se sprovela tokom dnevnih aktivnosti, je bila zasnovana na novim merenjima električnih i magnetnih polja kao i njihovih frekvencija u smislu novih podataka o karakteristikama energija njegovih polja. Najvažniji istraživački poduhvat je bilo snimanje Rtnja sa nekoliko lokacija iz balona ( aerostata ) pomoću visoko definisane foto i video opreme kojom će se naknadno kvalitetnije sagledati njegova geometrija, nepristupačne lokacije…

 

 

Tokom ove dinamične aktivnosti na zemlji i u vazduhu,  vodeće vozilo istraživačkog konvoja je bio posebno opremljen kamion “Dajc”, sa kojeg je bio plan da se na oko 10 lokacija balon izdiže na određene visine u cilju prikupljanja naučno upotrebljivih materijala za dalja istraživanja specifičnosti piramidalnog reljefa Rtnja.  Opšte društvena dobrobit ovog projekta je što će snimljeni materijal nakon njegove obrade biti javno dostupan preko interenet prezentacije www.rollmaps.com Na ovakav način renomirani sajt za pregled panoramskih fotografija pomaže predstavljanju Rtnja i njegovoj slikovitijoj dostupnosti širom sveta.

 

Druga programska celina je bila namenjena sumiranju dnevnih aktivnosti i predavanjima. U sali TUK Rtanj su raznoprofilisani naučnici i istraživači uperiti poglede u pravcu Rtnja i podeliti razmišljanja oko dosadašnjih istraživanja.  Opšta tematika ovog prdavačkog dela programa je bila bazirana na istraživanjima Rtnja u vremenu i prostoru.

 

PREDAVAČKI PROGRAM

U petak 21.09.2012. u detaljnom uvodnom predavanju, SAŠA NAĐFEJI ispred centra za istraživanje i ekologiju DUH RTNJA, koji se poslednjih pet godina intenzivno bavi istraživanjima Rtnja u funkciji piramidane građevine, istraživanjima specifičnosti piramidalnog reljefa Rtnja, kao i energija Rtnja, je izneo mnoštvo novih podataka koje izražavaju sve njegove neobičnosti i govore o energetici piramida na modelu Rtnja.

 

Prvo veče je završio DUŠAN NINIĆ, književnik i publicista, istraživač nauke o pojavama i događajima na granici mogućeg. Tvorac tri knjige čija se radnja dešava delom u ambijentu Rtnja, je bila odličan povod da se njegovo poznavanje magijskog realizma i aleksandrijskog sinkretizma, teorija specijalnog rata i neurolingvističkog programiranja prožmu različitim naučnim disiplinama i pokažu na postojanje njihovih muđusobnih veza iznošenih na ranijim predavanjima u svetlu Rtnja i dolazećeg kontraverznog 21. 12. 2012.

Drugog predavačkog dana, u subotu 22.09.2012., Prof. dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ koji se pored dugogodišnjeg bavljenja naučnim i političkim oblastima ekonomije, poslednjih deset godina bavi i pitanjima duhovnosti, metafizike i ezoterije, je izneo različite pristupe sagledavanjanju misterija vremena kako je i naslov njegove prvo napisane knjiga iz ove oblasti. Rtanj i piramide su mu velika inspiracija pa je profesorovo širokougaono pogledno iskustvo bilo odlično da se predavačko veče uvede iz svih ovih aspekata vremena i njegovih fenomena.

Tokom predavanja profesor Dimitrijević se vodio pitanjima:

1)      Da li vreme postoji (ontološki status vremena)?  i,

Šta je vreme, kakva je njegova priroda?

 

Govorilo se i o pitanjima:

1)    Kakav je sastav, struktura vremena   (diskretna, kontinualna)?

2)     Kakv je oblik, ili topologija vremena.   Ima li početak i kraj?

3)     Kakav je način postojanja vremana?

4)     Koja je brzina proticanja vremena?     Metrika vremena.

5)     Smer vremena     (entropija i termodinamika).

6)     Tok, ili odsustvo toka vremena.

7)     Vreme i beskonačnost.

 

Obrazlagane su teme i navođeni primeri za:

a)     Linearno vreme

b)     Zatvoreno-kružno vreme

c)     Ciklično vreme
-večno vraćanje istog
-vraćanje u vremenu
-vraćanje u večnosti

d)     Vreme kao razgranato drvo

e)     Vreme u obliku piramide –
duhovna evolucija čoveka

f)      Vreme kao Davidova zvezda

g)     Vreme kao peščani sat

Dalje je Prof. dr VELIMIR ABRAMOVIĆ , osnivač filozofske škole “Institut za nauku o vremenu” u okviru ruskog interdisciplinarnog  temporološkog seminara koji obuhvata zajednički rad 17 katedri  Univerziteta “Lomonosov” u Moskvi, sa temom osnova nauke o vrmenu, kontroli vremena i Rtnju kao mašini vremena, izneo neverovatne i revolucionarne podatke i činjenice kojima je naučno sagledao i znatno uprostio trenutna sagledavanja ključnih pitanja u istraživanjima vremena i prostora, pa time i shvatanju Rtnja u vremenu i prostoru.

Posebno je bilo govora na osnovu ontološke pretpostavke da je “Konstantna Sadašnjost jedino Vreme Fizičke Realnosti”.

U cilju ispunjava Epistemoloških zahteva, u svom izlaganju preofesor Abramović prilikom formulisanja jedinstvenog kategorijalnog sistema Ontologije, Geometrije, Aritmetike i Fizike, ističe  svoj uspeh u postizanju dokazivaja značenja osnovnih pojmova ovih nauka i postizanju neophodne dvosmerne ekvivalencije.

Sve  je teorijski izveo kroz 4 tačke, Sumersko-pitagorejskim pristupom sa ciljem otkrivanje prirodnog matematičkog jezika koji radi sam po sebi, to jest otkrivanja prirodne matematike koja proizvodi stvarnost;

 

T1. Preslikavanje ljudskog svakodnevnog iskustva Konstantne Sadašnjosti na Matematiku i Fiziku;

T2. Fizička interpretacija matematičkih objekata i operacija;

T3. Dedukcija Matematike iz Ontologije;

T4. Dedukcija Fizike iz Matematike;

Iz ovoga profesor Abramović  kao fizičku posledica vidi stvaranje tehnologije alternativnih realnosti zasnovanoj na objašnjenju, predviđanju i kontroli simultanosti u fizičkim i biološkim sistemima.

Predavanje je rekapitulirao time da je:

1. Ontološko Vreme Kontinuum.

2. Fizičko Vreme (ili JEDINSTVENO Vreme Fizičke Realnosti) je Konstantna Sadašnjost.

3. Geometrijska Sadašnjost je Nelokalna Tačka.

4. Aritmetička Sadašnjost je nemerljivi broj Nula (ujedno i fizički Continuum i Beskonačni Broj).

Predavački segment ovogodišnje konferencije je zatvorio autentičnim pristupom Ing. kristalografije SPASOJE VLAJIĆ, istraživač tehnologije svesti i pronalazač desetina otkrića i formula  zasnovanih na korišćenju energije misli ispoljene  preko zračenja moždanih ćelija. U cilju sagledavanja Rtnja u vremenu on objašnjava i nudi odgovore na pitanja kao što su:

Šta je zapravo stvarna priroda vremena?  Ubrzanje i usporavanje vremena, Menjanju smera vremena, Izlazu iz prostora i vremena,  vremenu i antivremenu, vremenskim kapijama, predviđanju i poboljšanju budućnosti…

Inženjer Vlajić na temu Rtnja u vremenu i prostoru zaključuje da:

–          Brzina svetlosti je najveća moguća brzina u uzročno-posledičnoj stvarnosti, ali najmanja je moguća brzina u svetu smisaonih odnosa gde je gotovo trenutni prenos podataka ( nelokalna svojstva ). U tom smislu možemo reći da brzina deli vreme i prostor na antivreme i antiprostor. To bi bila jedna viša vremensko-prostorna simetrija u kojoj poput čestica i antičestica možemo uvesti pojmove vreme-antivreme i prostor-antiprostor.

–          U vremenu i prostoru koji sačinjavaju niža prostiranja ( dimenzije materijalnog sveta ) važe uzročno-posledični odnosi kad se događaji odvijaju od prošlosti do sadašnjosti i budućnosti.

–          U dubinama podatomskog sveta naučnike je čekalo veliko iznenađenje otkrivanjem čestica koje su same sebi i uzrok i posledica, tj. da se ravnomerno kreću od prošlosti prema budućnosti, ali i od budućnosti prema prošlosti.    U ovom opštem uvidu, vreme se ponaša kao sveprisutna, proširena sadašnjost.

–          Koliko god neobično izgledale pojave “obrnutog vremenskog smera”, već srećemo a delom i praktično koristimo prilikom voljnog izazivanja istovremene podudarnosti misli i događaja ( sinhroniciteti ), zatim kod doživljavanja već viđenog ( deža vi ) i “vremenski blizanci” i “istorijski dvojnici” su na liniji tih pojava.

–          Vremenske kapije nisu mesta u prostoru, nego stanja svesti. Voljno utičemo na rad moždanih ćelija i tako pokrećemo svojevrstan vremeplov kojim se upravlja sopstvenim mislima.

Tokom ove istraživačke konferencije ( subota 22.09.2012. ) obavaljene su aktivnosti snimanje Rtnja iz balona ( aerostata ). Po vedrom i sunčanom danu je realizovano prvo snimanje Rtnja sa kompanijom INTERGROUP LTD iz Beograda tj. Rollmaps.com, internet portalom koji je posvećen virtuelnim panoramskim posetama zanimljivih mesta i drugih interesantnih lokacija. Prepoznavši ozbiljnost istraživanja Rtnja i njegovu nestvarnu piramidalnu geometriju, Rollmaps.com je omogućio njegovu adekvatnu promociju širom sveta.

Od 10 lokaliteta sa kojih su bila predviđena prva snimanja, realizovana su dva. Lokalitet brda Ljuljaška (Lokacija 4) i lokalitet kod raskrsnice za selo Rujište (Lokacija 3). Zabeležene su panoramske i fotografije sa 360 stepeni mogućnosti pregleda. Nakon obrade zabeleženog foto materijala, pristupiće se izradi interaktivne konfiguracije za virtuelnu multimedijalnu platformu za rollmaps.com, ali i ona koja će biti prilagođenija za istraživačke potrebe u okviru internet sajta centra Duh Rtnja.

Ekipa Rollmaps ima veliko snimajuće iskustvo od preko 300.000 fotografija mnogobrojnih mesta i predela zabeleženih u nekoliko država. I pored toga, već na prvoj lokaciji ( brdo Ljuljaška ) je primećeno odsustvo i povremene smetnje u komunikaciji između fotoaparata i upravljača na balonu sa navigacionom video vezom sa zemlje. Komunikacija se obavljala na frekvenciji od 2,4 GHz.

Na drugoj lokaciji oprema je bila vanfunkcionalna i ne upotrebljiva i pored jakog predajnika i raznih dodatnih prepravki. RollMaps tim je izjavio da im je oprema u odličnom stanju i da nemaju za sada nikavo objašnjenje zašto ne funkcioniše. Plan je da iduću akciju snimanja Rtnja treba sprovesti analognom upravljačkom opremom, jer je moguće da pojačana eketromagnetna zračenja ovih lokacija prouzrokuju smetnje kod digitalne opreme.

Zahvaljujući ljubaznosti inženjerskog biroa MRAZ iz Nemačke i časopisu KPV.rs ( Kroz prostor i vreme ) na vrhu piramidalnog Šiljka su u nedelju 23.09.2012. ponovo vršena merenja magnetnog i elektromagnetnog polja pomoću uređaja Tri-Field meter američke proizvodnje, merena je elektromagnetna indukcija Teslametrom TM 40 nemačke proizvodnje i uređaj kojim je mereno prisustvo suptilnih energija putem Experimental Life Energy Meter kompanije Heliognosis, Model LM 3.

Ovaj materijal je katak pregled delova aktivnosti sprovedenih tokom istraživačke konferencije Rtanj – drevna piramida ili remek delo prirode 2012, sa blagim osvrtom na Rtanj – istraživački festival 2012. Ovi i ostali prikupljeni materija će biti predmet daljih analiza.

 

Godišnji rezime svih dosadašnjih istraživanja Rtnja će se održati na Rtnju 21.12.2012. Zahvaljujemo se svim učesnicima koji su aktivno podržali i učestvali u istraživanjima Rtnja, svim medijima koji doprinose predstavljanju Rtnja širom zemlje i sveta, kao i svim institucijama i kompanijama koje su direktno ili indirektno pomogle kroz projekte.

 

http://www.duhrtnja.com/

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar