Vreme je za vreme srca!

…Sfere istinskog života se otvaraju više nego ikad do sad i čovek koji žudi za večnošću može ugledati njihovu stvarnost…

„Ko poseduje tvoje vreme ili ko vlada tvojim vremenom, taj poseduje i tvoj duh i vlada njime. Zadrži i ovladaj svojim sopstvenim vremenom i spoznaćeš svoj sopstveni duh a isto tako i veliki duh“  –  Hoze Argieles „Zakon vremena“

Ova izreka Hoze Argielesa nas podseća na grčki mit u kome je Uran prognan od Kronosa, boga vremena.

Sjedinjenje Urana i Gaje, neba i zemlje,  ovde  simbolizuje  povratak u stanje  izvorne savršene harmonije.

U Jovanovom otkrovenju se govori, da je on  na ostrvu Patmos  takođe u svojoj viziji  ugledao jedno novo nebo i novu zemlju. Da li će savršena harmonija biti postignuta kad Kronos nestane sa pozornice?  U pitanju je jedna prastara mudrost koja još ima odjeka.

Ometanje savršene harmonije  u vremenu je jasno  prepoznatljivo kroz neprestanu borbu čoveka između duha i materije sa jedne strane i  njegovo rvanje sa suprostavljenim pojavnim formama.

Zadrži i savladaj svoje vreme i spoznaćeš svoj sopstveni duh. Časovnik i kalendar su u našoj svesti postali druga priroda. Vrlo malo je ljudi koji ne dovode vreme u vezu sa časovnikom ili kalendarom. To naravno nije loše, jer je časovnik  lep i pre svega praktičan pronalazak.

Jedino je fatalno ako sveukupno društvo svoj celi život podređuje isključivo tom mehaničkom vremenu ili satima i smatra da je takvo  određivanje vremena zapravo stvarno vreme. To je iluzija, jer se ustvari radi o zamišljenom vremenu. U svetu u kome takt određuje moto „Vreme je novac“ najviše trpi duša.  Moderni čovek razvio je tehnički usmerenu sveru života u kojoj je na kraju postao rob svojih sopstvenih tvorevina, dok je tehnologija zapravo trebala koristiti čoveku. Da li na taj način ne zapostavljamo put „unutrašnje tehnologije“?

 

Stare kulture nam mogu skrenuti pažnju na postojanje cikličnog vremena. To je nešto, što u osnovi znamo, ali je ipak isparilo iz naše svesti. Doživljaj vremena starih naroda, recimo Maja, je izraz njihove povezanosti sa kosmičkim časovnikom i iskustva sa energetskim impulsima iz univerzuma. Posmatranjem planeta i drugih nebeskih tela utvrdili su da se na različitim nivoima odigrava spiralno ponavljanje. Pri tome je položaj nebeskog tela posmatran spram  povezanosti  raznih ciklusa sa zbivanjima na zemlji.

Za Maje je  vreme bilo univerzalni faktor sinhroniciteta –istovremenosti. Ako jedno nebesko telo u nastupajućim ponovljenim kruženjima, zauzme ponovo istu poziciju prema drugim zvezdama i planetama,  mogu se onda  utvrditi i odgovarajuća stanja i dešavanja.

Ciklično ili spiralno proticanje vremena se najbolje prepoznaje u Tzolkinu, njihovom svetom kalendaru i dijametralno je suprotno sa linearnim tokom vremena u kome je juče prošlo i neće se više vratiti.  U Tzolkinu se  ista energija pojavljuje obnovljena posle 13 puta 20 ili 260  dana.  Ovakav tok misli je primenjljiv takođe i na veće cikluse,  na primer u odnosu na  pomeranje zemljine ose, precesiju.

U naše doba završava se jedan ciklus, otvara se porta vremena i pokazuju se jednake konstelacije kao pre 26 000 godina.  Vodi li to takođe ka istoj situaciji?  Jedna stara izreka kaže „ Sve ima svoje vreme i ništa se ne dešava slučajno“ .  Fiksno vreme, ritmovi, ciklusi, sav život u kosmosu se dešava ritmično.

Naučnik Franc Halberg jedan od osnivača hronobiologije, ukazuje empirijski, da je svaka biološka funkcija jednog živog organizma  uplivisana  bio-ritmom koji nastupa periodično. Naše telesne funkcije se nalaze u nekoj vrsti zavisnosti sa nekom vrstom  talasnog kretanja u jednoj ponavljajućoj vremenskoj šemi. Upadljivo je da su ti ritmovi „linkovani“ sa ciklusima od pre svega bliskih nebeskih tela, sunca i meseca.

Ritam i vreme su tesno medjusobno povezani. Vreme je u vezi sa sprovođenjem ritma. A ipak je u današnjem vremenu mnogo toga izgubljeno u vezi prirodnog ritma. Ravnoteža prirode i kulture je poremećena. Tehnosvera se ne brine oko biosvere i svesti, već ih je zamenila mehanizacijom i marketingom. Veštački konstruisano vreme napravilo je jednu frekvenciju vremena koja je totalno odvojena od kosmičkog časovnika i ostatka života.  Tehnologija se dalje razvija razantno napred, dok ljudska svest taj trend ne može da sledi. Nova paradigma vremena koja se najavljuje zahteva  usaglašavanje srce- glava sa naglaskom na „srce“, razvoj od glavom vođenog života ka zajedničkom životu u kome srce ponovo zauzima centralno mesto i vodi glavu. Trinaesti baktun Maja, koji se upravo  završava, ne znači uzalud transformaciju materije. Frekvencija materije se povisuje. Takođe i vibracije ljudske svesnosti se povisuju. Kao posledica toga stvoriće se prostor za naše unutrašnje biće i inteligenciju srca. Oni će sve  više istupati u prednji plan.

To što mi nazivamo zakonom vremena je najdalji zamah kosmičkog klatna. Mi smo dosegli krajnju granicu konstruisanog vremena.

Današnji atmosverski uslovi pohabali su tehnički omotač planete. Iz toga proistekli rascepi ili otvori u vremenu su sada od velikog značaja za čovečanstvo. Oni ukazuju na jedan put izvan vremenske dimenzije. Sfere istinskog života se otvaraju više nego ikad do sad i čovek koji žudi za večnošću može ugledati njihovu stvarnost.

Maje su želeli sa svojim kalendarom, da jasno ukažu čovečanstvu da postoji mogućnost da pobegne vremenu.

Pri tome je neophodno da se dosegne  jedan drugi doživljaj vremena i drugi pojam za vreme.

Iskustva linearnog i cikličnog vremena mogu se stopiti u to što označavamo kao radialno vreme ili nadmentalni vremenski doživljaj , kao vreme srca. Nije slučajno da se momentalno u nauci toliko pažnje pridaje koherenciji srce-glava.

Vreme se menja. To je jedan preokret od glave, linearnog vremena ka srcu, radialnom vremenu.

 

Vreme je za jedno novo vreme, za vreme srca, za vreme duše, vreme za razvoj ka izvornom čoveku, ka duhovno-duševnom čoveku ili kako bi Maje rekli ka pernatoj zmiji, simbolu za ponovo uspravljenog čoveka, za oslobođenje od vremena kao naše velike iluzije.

Zmija predstavlja čoveka u vremenu i orlova krila upućuju na to šta ga čini bezvremenskim i večnim.

 

iz Pentagrama broj 4, godina 2012,

Izdavač: Rosenkruis Pers   http://www.drp-rosenkreuz-verlag.de/verlag/pentagramm/index.html

prevela: Branka Mraz

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “Vreme je za vreme srca!”

  1. *B*R*V*I* says:

    ..Današnji atmosverski uslovi pohabali su tehnički omotač planete..

    Današnji tehnički uslovi pohabali su atmosferski omotač planete..

    Današnji uslovi tehnologije bez duha prirodne reverzibilnosti pohabali su resurse i ugrozili su reverzibilnost atmosferskog omotača planeti..

Ostavite komentar