Ostavljanje pušenja produžava život

cigarRedovno pušenje smanjuje životno očekivanje za oko 10 godina- međutim ko prestane pre 40. godine nadoknadiće te godine u potpunosti.

To je rezultat istraživanja sprovedenog na univerzitetu Toronto  i Centre for Global Hhealth Research  u Sant Michaels Hospital. Zaista očekivana dužina života se produžuje za više godina ukoliko se prekine sa pušenjem, svejedno u kom dobu.

„ Prestati sa pušenjem pre četrdesete godine, najbolje mnogo pre tog termina, vraća praktično punih deset godina nazad, koje bi inače pušenjem bile izgubljene.“

„To ne znači da je sigurno da se puši do četrdesete i tad prestane. Kod bivših pušača još uvek postoji rizik da umru ranije od onih koji nisu pušili. Jedino što je rizik mali u poređenju sa onima koji su nastavili sa pušenjem.“

U ovom istraživanju prvenstveno je istažen rizik od pušenja i korist prestajanja na velikom reprezentativnom uzorku US stanovništva. Ranije studije su bile ograničene na medicinske sestre i druge grupacije, koje i tako više paze na zdravlje od proseka.

Naučnici su poredili informacije preko 200 000 učesnika američke zdravstvene ankete sa informacijama nacionalnog registra umrlih. U okviru ankete  je godišnje ispitan reprezentativni uzorak stanovništva i registar umrlih koji sadrži izvesne nalaze o umrlom je  od 1986. uspostavljen u US.

Cifre govore: pušenje uzima danak

Pušenje otima muškarcima i ženama u istoj meri deset godina života. Drugačije rečeno: Rizik od smrti  je kod pušača između 25 i 79 godina tri puta viši nego kod ljudi koji nikad nisu pušili, verovatnoća da napune 80 godina je kod pušača upola manja.

Ranija istraživanja iz 1980. pokazivala  su vrlo malo o ženama pušačima čiji je deo medju mlađim učesnicama studije bio mali.  U novoj studiji mogla je biti istražena smrtnost takodje i na ženama koje su ceo život pušile. Začuđujuća je bila vreovatnoća da umru od bolesti uslovljenim pušenjem za 50% veća nego sa uporednom studijom iz 1980.

„Žene koje puše kao mušakrci umiru takođe kao i muškarci“

 

Dobra vest je ipak sledeća: Životno očekivanje dramatično poraste ako se ostavi pušenje, svejedno u kojim godinama. Od deset godina, koje bi radi pušenja bile uzgubljene, ukoliko su osobe između 35. i 45. prekinuli sa pušenjem zadobili bi nazad devet godina dužeg života.  Ko prekine između 45. i 54. zadobiće šest godina i između 55. i 64.  zadobija nazad četiri godine.

Siromašni mnogo puše

Trenutno ima u svetu 1,3 milijarde pušača, procenjuje se  u 21. veku pušenje ugrožava milijardu ljudskih

Života. U 20. veku bilo je 100 miliona . Velika većina pušača  danas živi u zemljama sa malim do srednjim prihodima, tamo je takođe i deo onih koji prestanu sa pušenejm vrlo mali.

 

ScienceDaily

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar