ORGANSKA BATERIJA VELIKE ENERGIJE

Hemičari Teksaškog univerziteta su razvili novu vrstu baterije koja se bazira na organskim jedinjenjima. Time se izbegava primena teških metala koji mogu da zagađuju čovekovu okolinu u slučaju ne adekvatnog bacanja istrošene baterije (baterije se ne smeju bacati u običan otpad).

Teksaški hemičari su uspeli da razviju takav hemijski proces pri čemu se sudaru molekuli i oslobađaju elektrone a da pri tome ne proizvedu novo jedinjene. To izgleda kao da molekuli raspolažu federima koji po izmeni elektrona opet odbacuju tj. Razdvajaju molekule. Možda je još značajnija mogućnost da se pomoću posebne substance promeni pravac elektrona što bi se moglo iskoristiti za foto sintezu.

Istraživači smatraju da će organske baterije imamti mvogo veći kapacitet od dosadašnjih tako da bi mobilni telefoni mogli bez punjenja mnogo duže da rade. Pored toga bi se veoma smanjila primena teških metala koji su otrovni i bilo bi moguće proizvoditi baterije bilo kog oblika.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar