Povratak Žene Beli bufalo

buf 0…U narednom periodu radi se pre svega o tome da žene kao  i muškarci razviju svoj ženski prapotencijal , i tu snagu, ljubav i mudrost primene za dobro svih bića…

Pre više od hiljadu godina desio se Siux-Lakota  indijancima događaj koji je bio osnova za  „sedam svetih rituala“ prerijskih indijanaca severne Amerike i spritualni temelj mnogih plemena  a praktikuje se sve do danas. Legenda se prenosila usmeno i jedini je religijski ritual koji nije pretrpeo promenu sa vremenom.

Jednog leta, mnogo godina pre dolaska belog čoveka zavladala je glad u logoru plemena Dakota iz roda  Lakota indijanaca. Nije bilo plodova ni divljači na vidiku a bizoni su se povukli daleko, svaki dan išli su ljudi u potragu, ali bez uspeha.  Svoj život uslovljavali su  prema krdima bufala i  kretali su se za njima, od njih su dobijali odeću i hranu, njihove žile služile si im za lukove, balega za ogrev i kožama su pokrivali tipije – svoje  vigvame.  Plemena su osiromašila i pratila ih je svaka nevolja, nisu više znali kuda da krenu i poslali su dva mladića u izvidnicu . Dok su tako njih dvojica tragala za lovinom,  ukazao im se iznenada oblak prašine koji se vrtložno kretao. Kad se zaustavio  neposredno pred njima učinilo im se da vide belog bufala, ali kad su bolje pogledali ukazala im se u sjaju prelepa žena. Jedan od njih je prepoznao blistavo biće iz duhovnog sveta, dok je drugi zaslepljen niskim nagonima poželo da je silom zloupotrebi, kako je pružio ruku ka njoj spržen je kao gromom pogođen i u času od njega je ostao samo skelet i prašina. Prvome se zatim obratila, rekavši da je njegovom narodu donela poruku i dar  od velikog značaja za opstanak i za budućnost i da se sutradan svi saplemenici kao i deca , skupe i pripreme se za  njen dolazak .

Saplemenici su  napravili jedan veliki šator od svojih tipija i bili okupljeni kada se pojavio  beli bufalo koji se pretvorio u ženu. Prvo ih je   blagoslovila  velikim duhom Wakan Tanka, i rekla da je ona Whope, kćer Wi -sunca i žena južnog vetra.  Donela je na dar svim indijanskim plemenima zavežljaj u kome su bili sveta lula mira i drugi ritualni predmeti. Dva od sedam svetih rituala predala je starešinama odmah ih uputivši  u njihovu korektnu primenu.

To su bili ritual svete lule mira i ritual čišćenja poznat kao loža za znojenje, ostalih pet obećala je da će im predati u duhu. To su: potraga za sopstvenom vizijom da bi se komuniciralo sa tvorcem;  imenovanje; lečenje tela, duše i duha; venčanje za sjdinjenje muškarca i žene; usvajanje, da bi se stekli rođaci i  ceremonija sunčevog plesa za dobrobit svih.

Sveta lula mira simbolizuje čoveka koji stoji na osovini sveta. Jedan njen deo predstavlja zemlju, drugi deo čovekov evolucioni put. Spajanjem tih delova i paljenjem lule sa dimom se uzdiže čovekova molitva Velikom duhu Wakan Tanka. Sveta lula mira je veza čoveka sa univerzumom.

Tokom boravka Žena Beli bufalo naglasila je svima koliko je važno voditi  jednostavan, iskren i častan život, da je izgovorena reč sveta i da sve odluke, obećanja i molitve treba da budu zapečaćenje ritualom svete lule mira. Svako živo biće poštovati kao sveto i tako se odnositi spram njega i redovno sprovoditi zadate rituale. Sva zaraćena plemena moraju pod hitno sklopiti mir jer će ih u protivnom zadesiti nedaća, bolest i glad. Na rastanku je obećala da će ponovo doći da vidi jesu li je zaboravili. To će biti vreme velikih lomova i stradanja  neposredno pred “veliko čišćenje  zemlje”, ona će prirodi i svim narodima koji žive sa prirodom, pomoći da prebrode taj period velikih  promena. Njen dolazak poznaće tako što će se iznenada roditi  belo tele bufala. 

Kada se pozdravila sa svima,  najednom se pred njihovim očima  pretvorila u belog bufala koji je otrčao, onda se iznenada prevrnuo i pretvorio u crvenog bufala i galopirao dalje, zatim se ponovo prevrnuo i pretvorio u crnog bufala i kao poslednje pretvorio se u belo tele bufala koje je nestalo u zracima večernjeg sunca.

To je uglavnom cela priča, tim je upečatljivije da je postala religijska osnova starosedelaca severne Amerike. Morala je da izbije iz nje neverovatna moć, svetlosna snaga i božansko prisustvo.

Staro indijansko proročanstvo o povratku Žene Beli bufalo se proširilo na sva plemena koja su preuzala zadate rituale i do danas ih neguju kao svoje spiritualno blago.

Konkretno se proročanstvo odnosi na to, da će se u vremenu velikog globalnog preokreta, koje Hopi  zovu “čišćenje majke zemlje” pokazati i manifestovati  ponovo ojačan materinski duh zemlje , da bi bio od pomoći ljudima koji saosećaju sa prirodim i imaju samilost sa svim stvorovima .

U vreme kad se desio susret sa Ženom Beli bufalo, je bio poslednji put kad se pokazao veliki majčinski duh ove zemlje, pre nego su u celom svetu preuzele dominaciju patrijarhalne strukture, koje su poštovanje majke zemlje ili boginje  majke i  plemnenskih naroda,  podredili i skoro istrebili i to podjednako u celom svetu.

Velika je zabluda i pokazatelj neznanja i arogancije, da ljudi pomišljaju da mogu podrediti prirodu i celu zemlju uništavajući šta im je volja za kratkoročnu korist. Drastično povećanje broja katastrofa poslednjih godina pokazuje da je strpljene prirode došlo kraju i da ćemo požnjeti ono što smo posejali. Sa druge strane sve veći broj ljudi prepoznaje i oseća značaj kontakta sa prorodom i počinje da dela dozvolivši da bude vođen intuitivnim, ženskim principom u sebi.

buf teleI zaista 20. avgusta 1994. na ranču u Wisckonsinu, prvi put u američkoj istoriji se otelilo belo tele bufala i nazvano je  Miracle -čudo, jer je šansa da se to desi je bila 1: 4 miliona, čak je i ministarstvo poljoprivrede ispitalo taj fenomen i ustanovilo da nije u pitanju albino tele već čist rasni divlji bizon,  a pojava je jedinstvena u svetu.  Za nekoliko sati skupilo se hiljade indijanaca na farmi, da pozdrave  povratak Žene Beli bufalo i  da osete njen duh. Miracle je bila živi simbol bolje budućnosti koja ih čeka.

Najneobičnije u svemu, Miracle je rođena bela, mladost je provela sa crvenkastim krznom, posle je postajala žuta i na kao odrasla dobila  braon, nešto svetlije krzno. Upravo kako su duhovne starešine Lakota i najavili.

Taj događaj je kod starosedelaca Amerike proizveo snažan spiritualni povratak korenima, dok su  drugi narodi na taj način saznali za legendu.

Već godinama ljudi primaju snažne vizije materinskog duha naše planete u formi Žene Beli bufalo, tako pokrenuti otvaraju srca u dubokoj ljubavi i saosećanju sa svom tvorevinom. Prepoznaju  sopstvenu pozvanost i sopstveni put.

Veliki plan

U narednom periodu radi se pre svega o tome da žene kao  i muškarci razviju svoj ženski prapotencijal, i tu snagu, ljubav i mudrost primene za dobro svih bića.

Nakon hiljadugodišnje poderđenosti dominaciji muškog principa, na početku smo vremena u kome ženska polovina u nama ponovo pruzima cepter, da bi donela iceljujuću obnovu, majčinski, za svu decu naše planete ma kakva ona bila. Neophodno je da se sve više ljudi iznutra poveže sa ženskom prasnagom, dozvole da ona kroz njih deluje i sa poverenjem se prepuste njenom vođstvu.

S obzirom da je u većini spiritualnih pravaca dominantan muški princip i muški svetci i učitelji imaju centralnu ulogu, sada  se javlja mogućnost da se uspostavi dublja i konkretnija veza sa ženskom spiritualnom snagom i mudrošću, koja deluje u prirodi na ovoj planeti i nadahnjuje je.

To se dešava kad ljudi otvore srca u saosećanju za napaćenu prirodu, pokrenu se u zaštiti i očuvanju svih stvorova, jer Žena Beli bufalo, poziva sve ljude čista srca da sarađuju u velikom delu.

Veliki plan je da se zaustavi masivno uništenje prirode od strane čoveka i saradnja na postizanju uslova  gde će sva bića u harmoniji složno živeti i cvetati.

buf rogBele kristalne lobanje bufala

Od 2002. u slanoj pustinji, na mestu isušenog mora u Australiji između Uluru kamena i Olgas planina, svetih mesta Aboridžina, nađene su kristalisane lobanje  životinje sa spiralnim rogovima, formirane  u vremenu  od pre 35 000 godina. Delom su od selenita a delom od halita. Naučno je objašnjivo da  su nastale kristalizacijom selenita i halita tokom desetina hiljada godina, na lobanji nekad živog kopitara.

Ali, zašto nijedna druga kost nije nađena sa uraslim kristalom, i zašto lobanje nisu zakorele sa slojem soli, već su očigledno bile zaštićene u šupljinama, nađene neštećene i ostale čitave u transportu? To su stvari koje se ne objašnjavaju racionalističkom  logikom. Ostaje utisak da je u pitanju nešto neobično i mistično. Već i činjenica da su kristalne lobanje uopšte nađene u kilometrima dugom  debelom sloju soli, pokazuje da je jedna inteligentna i jaka sila vodila tragaoce.

Bez svog posebnog učešća Volfgang Hal,  kristaloterapeut, “čuvar kristala” i iscelitelj zemlje je dolazio u posed tih lobanja. U susretu sa prvom kristalnom lobanjom imao je viziju Žene Beli bufalo gde mu je saopšteno da te lobanje deluju kao katalizatori i duhovne antene između nje i ljudi. Od 6 koje su se našle kod njega 3 od selenita i 3 od halita treba da napravi svoj šamanski oltar. One reprezentuju 4 nebeska pravca, nebo i zemlju, svaka ponaosob dovodi do izražaja različite aspekte majčinskog duha zemlje i stoga su različite po izgledu i energetskom zračenju.

Duhovna i energetska iskustva i spoznaje bile su intenzivne i sveobuhvatne pa je 2006. Volfgang Hal odlučio da ih pretoči u knjigu. Neposredno pred štampu stiglo mu je još 13 kristalnih lobanja bufala nađene u istoj oblasti Australije, sve su bile snežno bele sa nežno roza sjajem i razlikovale se samo po rogovoma. One su date na čuvanje na različitim mestima.

Moguće ih je videti i doživeti na seminarima Volfganfa Hala u blizini Ulma u Nemačkoj u njegovom centru “Kristali čuvari zemlje”.

buf PabloPoklon bufala

Pablo Rasel -Shooting In The Air, punokvni Blackfoot- Blood indijanac iz Kanade. Dugogodišnji plesač i voditelj “Sundance”  ceremonije kod  Path Of The Buffalo Sundance u Kanai rezervatu u Alberti/ Kanada. Konsultant  za indijansko kulturno dobro, Glenbov muzeja u Kalgariju. Pokrenuo je tri kampa za terapiju omladine sa socijalnim smetnjama, zavisnim od droge i kriminalno kažnjenima. Kao spiritualni i psihološki pomoćnik aktivan je u sedam klinika  i jednom zatvoru, pre svega kod problema alkoholizma  indijanaca.

Tokom rituala traženja vizije, na Chief Mountain, svetom brdu Blackfoot indijanaca primio  je zadatak da donese u Evropu poklon bufala, znanje o lečenju. Na predavanjima i seminarima prenenosi  ljudima duh bufala, da bi imali njegovu snagu. Jer je bufalo jedina životinja koja se suprotstavlja snežnoj oluji, otrese sneg i korača dalje. Još uvek je u čoveku  moć da se odupre oluji života, svojoj sopstvenoj i ne beži.

Na svojim putovanjima u Evropi objašnjava  “Put bufala”, uz pomoć indijanskog medicinskog točka, simbola koji je u upotrebi 10 000 godina, i predstavlja krug života u pojedinom životnim periodima. Pablo povezuje tradicionalno znanje sa sistemom vrednosti našeg vremena i vodi nas ka sopstvenim korenima.

Upoznavanje sa njegovom kulturom i tradicijom je samo dodatni aspekt, jer evropljani ne mogu biti indijanci. Ali spiritualna pozadina mora biti probuđena. Želi da pomogne da probudimo sopstvene duhove za ovu i sledeće generacije.

Imala sam veliku sreću da doživim kako Pablo Rasel  sa neverovatnom harizmom, blagošću i toplinom pokazuje Put bufala, njegov bubanj i pesma silovito odjekuju, vazdug se zgusne, vreme stane i čudnovato se zatvore stare rane, kao da duša postane celovita, rupe u auri se popune, to je poklon bufala koji ostaje zauvek.

Branka Mraz

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

3 Responses do “Povratak Žene Beli bufalo”

 1. Gordon FlashSTAR* каже:

  Pušenje (drogiranje) zagađuje čovekov um !!! um je stanište logike LOGOSA Univerzuma .
  Zagađen um je zamućen,opijen i pomračen !!!
  U zagađenom umu se nemože JASNO videti i shvatiti ZAKON LOGIKE UNIVERZUMA !!!
  UM BIZONA JE ČIST !
  BIZON OD MAJKE ZEMLJE NE PUŠI !
  BIZON ČISTIM UMOM ČUVA ČISTOTU MAJKE ZEMLJE I OCA NEBA !
  PLANETARNO ZAGAĐENE JE PROIZIŠLO IZ LJUDSKOG ZAGAĐENOG UMA !
  PLANETARNA ČISTOTA NAJBOLJE PROIZILAZI IZ ČISTOG UMA ČOVEKA KAO I BIZONA !!!

  I ČOVEK I BIZON I SVAKO PRIRODNO STVORENO ŽIVO BIĆE,STVORENO JE OD MAJKE PRIRODE I OCA NEBA DA ČISTIM UMOM ČUVA ČISTOTU PRIRODE U KOJOJ JEDINO MOŽE ŽIVETI !!!

  *INSTITUT ZA MENTALNU EKOLOGIJU*

 2. ilija ilic каже:

  (y)

 3. Борис каже:

  Apache song – White Buffalo
  http://youtu.be/dxCdUYxlJW0

  Tatanka – Apache Song♥
  http://youtu.be/3sMMzwNEqnA

  Apache song – Wakan Tanka Vision
  http://youtu.be/AoBTG_68vsk

  Apache song – Ly O Lay A Le Loya
  Apache song – Sunkuyman
  Apache song – Love Mountain

Ostavite komentar