CERN – iznenađujući prvi rezultati eksperimenta

Prilikom sudara proton-proton je konstatovano nastajanje preko stotinu naelektrisanih čestica. Pri tome su, kako izgleda, registrovane čestice do sada nepoznate materije. Tu se radi o do sada potpuno nepoznatom fenomenu koji je nastao pri sudaru proton-proton a koji se raanije nije mogao konstatovati zbog manjih energija sudara proton-proton.

U nedavno objavljenom članku “Observation of Long-Range Near-Side Angular Correlations in Hadronic Interactions” su saradnici CERN-a koji rade na projektu “Large Hadron Collider” (LHC) izvestili o prvim rezultatima. Portparol CERN-a Guido Tonelli je izjavio da su se takvi efekti ovog eksperimanta i očekivali ali da su rezltati već na početku zaista iznenađujući i da je to korak ka istraživanju na potpuno novoj teritoriji.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “CERN – iznenađujući prvi rezultati eksperimenta”

 1. Miodrag каже:

  Proton je najmanja čestica u čitavom kosmosu. Čine ga uvrtloženi, uobličeni tokovi ispoljenih etarskih oscilacija koji rotiraju duž stabilne orbite. Unutar nuklearnog jezgra ne nalaze se manje i još manje subatomske čestice. Razbijanjem nuklearnog jezgra oslobađa se paketić nuklearnih vibracija kog više ne možemo nazivati subatomskom česticom, jer više nisu u pitanju uobličeni, uvrtloženi tokovi etarskih oscilacija.

  Oslobođeni paketi vibracija ostavljaju tragove u maglenim komorama. Slikovito: kad bismo ovećom kutlačom trenutno zahvatili deo vode iz vodenog vrtloga, ona bi izvesno kraće vreme ispoljavala svoju dinamičku prirodu, ali tu pojavu ne bismo mogli nazivati subvrtlogom. To je logično jer komadiće stakla koji su pre loma pripadali čaši ne nazivamo više subčašama.

  Etar je iz nekih viših interesa proglašen nepoželjnim u fizici. „Pobedila“ je ideja o nastanku sveta ni iz čega i „mehanicistička“ fizika je spletom čudnih okolnosti postala duboko mistična nauka u kojoj saznavanje uzroka nije moguće.

  Materija može da nastane isključivo borbom dva međusobno suprotstavljena principa: aktivnog i pasivnog. Bez nosilaca univerzalnih principa stvaranja, savremena fizika nije u stanju da tačno definiše ni jedan fizički pojam, niti da odgovori na bezbroj pitanja, koje se pred nju stavljaju.

  Iz tih razloga iznenada je iskrsla nova teorija o postojanju TAMNE MATERIJE kao nosioca pasivnog principa i TAMNE ENERGIJE kao nosioca aktivnog principa. Kasno Marko na kosovo stiže. Iako se za nove pojmove kaže da predstavljaju 96% kosmosa i da o njima ništa ne znamo, u pitanju je povratak ETRA u fiziku na mala vrata. Mnogi će se pobuniti zbog ovakvog tumačenja, ali, ako o novootkrivenim supstancama ne znamo ništa, kako možemo znati da to nije onaj naš stari prognani etar o kome takođe ne znamo ništa?

Ostavite komentar