Vibracije, Tesla energija i Tibetanska meditacija

“ Mi smo svi Jedno, sačinjeni od 4 osnovna elementa, zemlja, vatra, voda, vazduh povezani živim, kontinuiranim, skalarnim talasima vibracije često nazvanim nultom tačkom, vakumom, etrom, Bogom…U ovom neuništivom, neograničenom prostoru vibracione energije naša veza sa Majkom Zemljom i Prirodom je od vitalnog značaja”

 

Sve manifestovano u fizičkom svetu napravljeno je od vibracije koja vibrira, pulsira različitom brzinom ili različitom frekvencijom. Sva fizička stanja, sve misli, sve emocije, sve muzičke note vibriraju specifičnom frekvencijom.

Mi takođe znamo da kosmos, zvezde, planete, naša Zemlja, naše telo i sve što ima fizičku manifestaciju sastavljeno je od ova četiri glavna elementa. Oni su u svemu prisutni u različitoj proporciji.

Ova četiri elementa su:
1. Zemlja
2. Vatra
3. Voda
4. Vazduh

Ova stanja postojanja imaju svoje sopstvene duhove koji ih predstavljaju,koji ih čine živim:
1. Zemlja = Gnomes
2. Vazduh, Vatra = Sylphas
3. Voda = Windins.
4. Vazduh, Etar = Salamanders.

 

Osnovni cilj svih Energetskih Praksi kao što su Reiki, Tibetanske Prakse, Mentalna EnergijaTesla Rei Energija, Šamanske prakse i mnoge druge uče kako da aktivirate i deaktivirate ova četiri duha elementala u sopstvenom ili u telu druge osobe.

Laeni, Atlantiđanska  Civilizacija je posebno bila svesna važnosti harmonizacije ova četiri elementa ljudskog tela i sinhronozacije njihovih duhova sa duhovima elementala planete Zemlje. Oni su izgradili na četiri ugla Zemlje četiri različita hrama posvećena svakom od ova četiri duha elementala. Ti hramovi nisu bili samo hramovi u kojima se molilo i učilo već i mesta koja su stabilizovala energiju na celokupnoj planeti Zemlji.

Ova četiri hrama su:
1. Shamba’ La,  hram koji obuhvata teritoiju gornjeg Nepala, jedini hram koji je i danas aktivan.

  1. Ruma’ La, hram vatre nalazio se u gornjem Egiptu.
    3. Yucata’La, hram vode, nalazio se u današnjem Jukatanu
    4. Azga’La,hram vazduha i vetra lociran u Istočnoj Srbiji, pored reke Dunav, (piramida Rtanj).

Tokom postojanja Leanske civilizacije  Reiki i druge Energetske tehnike praktikovale su se, predavale i učile u ovim hramovima. Ova mesta visoke vibracije i energije emitovala su veoma jaku elektromagnetnu enrgiju koja je bila u rezonanci sa elektromagnetnom energijom ljudskog tela. Napraviću paralelu između toga i Cirkadijalnog ritma o kom sam govorila u prethodnom članku i Nobelovoj nagradi za medicinu 2017 godine. Upravo ovaj sinhronicitet elektromagnetne energije Zemlje sa elektromagnetnim vibracijama ćelijskog sistema je to što regeneriše ćelije i DNK. Shodno tome nije začuđujuće što je životni vek Leana bio mnogo duži  nego što je sada.

Ovaj sinhronicitet elektromagnetnih vibracija planete i našeg tela je od vitalnog značaja za ljudski život. Ova povezanost sa planetom nije bila toliko važna tokom Leanske civilizacije koliko je važna danas, za našu civilizaciju. Sve stare civilizacije Sumerska, Egipatska, Rig Vede, Druidi itd…koristili su ovu konekciju kao kanal za obnavljanje i balansiranje vitalnosti ljudskog tela.

U kasnijim fazama Hrišćanstva i nekim drugim religijama ova konekcija je počela da biva zabranjena i na kraju se izgubila. Ovo je posebno istina za Japan. Sve što je došlo od neba bilo je perfektno, čisto, Anđeosko a sve što je dolazilo od zemlje povezivano je sa zlom, demonskim i đavolskim.

Sve to je razlog zašto danas imamo dvokanalni i jednokanalni Reiki. Dvokanalni Reiki kao učenje stiglo je do nas direktno od Leanske civilizacije. Njihova povezanost sa Zemljom i prirodom bila je veoma jaka. Oni su verovali da Energija kroz ljudsko telo kruži kroz dva kanala jedan uzlazni kanal iz zemlje i jedan silazni kanal iz neba i vraća se ponovo u zemlju. Ovaj ovalni protok uzlazne i silazne energije omogućava konstantno obnavljanje protoka kroz telo i drži nas u stalnom sinhronizovanom ritmu sa Zemljom.

 

Dvokanalni Reiki praktikovao se hiljadama i hiljadama godina pre nego što je promenjen u Japanu u jednokanalni Reiki. U to vreme u Japanu povezanost sa Zemljom smatrala se vezom sa đavolom. Mikao Usui koji je neko vreme proveo u Hramu  Shamba’La originalno je naučio i praktikovao dvokanalni Reiki ali kada se vratio u Japan on je svoju praksu promenio u jednokanalni Reiki, samo jedan, silazni kanal. Iz Japana jednokanalni Reiki proširio se po svetu i to je razlog zašto se danas kao takav koristi u mnogim zemljama..

Fam Rei Academy uči dvokanalni Reiki. Sve ostale energetske tehnike koje se uče u okviru naše Fam Rei Akademije takođe su energetski povezane sa Zemljom. Sledeće nedelje nastaviću da govorim više o dvokanalnoj energiji kao i kako naša tela kroz levu i desnu polovinu tela, levu i desnu hemisferu mozga, levu i desnu polovinu srca deluju kao jedan veliki tečni kristal sinhronizujući energiju Zemlje sa ćelijskom energijom našeg tela. Takođe ću govoriti o “ svesnim i smislenim fenomenima sinhroniciteta” koji se mogu gledati i tumačiti sa stanovišta C.G.Junga, kroz Tesline energetske eksperimente kao i kroz mnoga druga istraživanja i radove nekoliko drugih istaknutih naučnika I filozofa.

 

Tesla energija

 Izvor života je izgubljen u prirodi

“Naš um, naše telo i cela naša planeta su mnogo veća misterija nego što možemo da zamislimo.” Shri Aurobindo.

Naša povezanost sa Zemljom je od vitalng značaja.To je mogućnost da duboko kroz tu konekciju sa zemljom imamo pristup kroz naše telo sa najvećom misterijom Univerzuma.

Ova kosmička misterija je živa svesna energija koju Rihard Wilhelm naziva Značenje, Kinezi Tao, Hrišćani Bog, Budisti Praznina, Kvantni naučnici Vakuum, Tesla Etar.

 U mom prethodnom članku pisala sam o dvokanalnom Reikiju i kako koristeći dva kanala, uzlazni i silazni se povezujemo sa Zemljom i Nebom. Uzimamo energiju iz Zemlje recikliramo je kroz naše telo i šaljemo do neba odakle se ona vraća dole do nas da nas transformiše i obnavlja.

Ovaj koncept beskonačnog obnavljanja energije je glavna tema istraživanja i baza energetskog rada Nikole Tesle. Prema njegovoj teoriji energija kao i sve ostalo napravljeno je od vinbracije koja pulsira različitim frekvencijama. Ova energija zapravo je prostor u kome živimo, u kom je naša planeta, zvezde i celokupno kosmičko postojanje. Drevni naučnici kao što su Heraklit, Pitagora i Tesla zvali su to Etar. Dakle etar nije ništa drugo do prostor svesne energije koja ispunjava i prožima sve. Preciznije to je prostor, vremenski kontinuirani talas bez početka i kraja, nemerljiv vremenom i prostorom u kom se stvari kreću brže od svetlosti.

Nažalost moderna matematika i fizika odbacile su potpuno ovaj koncept energetskih svojstava i Albert Ajnaštajn uz pomoć svoje supruge srpkinje Mileve Ajnštajn izbacio je iz moderne fizike i matematike pojam etra. Energija je time postala limitirana vremenom i prostorom.

Interesantno je pomenuti da su mnogi moderni naučnici, filozofi i psihoanalitičari tajno podržali ideju neuništive, neograničene sveprisutne energije, ali su iz straha od odbacivanja i diskreditacije nastupali tako kao da prate modernu nauku. To je bio slučaj sa Njutnom, Karl Gustav Jungom, Mark Tvenom i mnogim drugim. Tesla je jedan od retkih koji se nije plašio i zadržao je svoj stav zbog čega su njegove teorije i veći deo njegovog rada bili ignorisani dugo vremena.

Karl Gustav Jung u svojoj “ Crvenoj knjizi” koja je objavljena tek nakon njegove smrti kaže da je imao  “ strah od diskreditovanja kao ozbiljnog psihoanalitičara”. Jedan od najpoetičnijih  najlepših prevoda Smaragdnih tablica ( 35000 godina stare Emerald Tablets)  je Njutnov prevod u kom je naglasio njihovu alhemijsku i eteričnu prirodu. Mark Tven je takođe napisao kratke  novele o Anđelima, Energiji i ulozi Etra u Alhemiji. Novela Misteiozni stranac Marka Tvena objavljena je tek nakon njegove smrti. Veruje se da ova ne toliko poznata novela reflektuje život i rad njegovog dobrog dragog prijatelja Nikole Tesle.

Nakon smrti Karla Gustava Junga objavljena je njegova poznata Crvena knjiga. U njoj je izneo ogroman značaj koncepta koji se tiču Energije, Etra i fenomena značajnog sinhroniciteta. Editor Crvene knjige bio je Swami Shamdeasani.

Prema Jungu ili Tesli ili prema najpoštovanijem srpskom filozofu i velikom poznavaocu Teslinog rada, Velimiru Abramoviču naše namere, misli i fizička kauzalnost povezane su kroz ovu neuništivu sveprisutnu energiju, u kojoj su vreme i prostor jedno.

Ovaj prostor/ Etar neuništiva je uvek obnavljajuća energija koja prožima sve  kroz kontinuirani, skalari, elektromagnetni talas koji je svuda u isto vreme. On prodiru svuda i zato što za njega ne postoje nikakve fizičke prepreke ili otpori oni je brži od svetlosti.

U klasičnoj modernoj fizici vreme i prostor su odvojene mere i u skladu sa tim fenomen sinhroniciteta smatra se slučajnošćcu. U Pitagorinoj matematici, Jungovom viđenju, Teoriji značenja Spasoja Vlajića I Teslinoj tenologiji Etra u kojima se energija tretira bez uticaja vremena I prostora smisleni sinhronicitet je neizbežan. To otvara vrata za neverovatne mogućnosti koji mogu pomoći duhovnom razvoju čovečanstava da se kreće i razvija u skokovima ka naprednijem bivstvovanju. Praktična implikacija ovog fenomena može biti neograničena i ogromna u domenu tehnologije, medicine i interneta.

U sledećem  članku detaljnije ću objasniti koje se sve nove mogućnost otvaraju ako samo na momenat sagledate svet iz drugačije perspektive. Šta sve može da se desi kada prihvatimo drugačiju mogućnost da je sve u Univerzumu vibracija, da je sve živo i da je sve povezano i u komunikaciji kroz zajednički jezik vibracionih frekvencija.

 

Tibetanska meditacija

Spoj sinhronizacije elektromagnetne energije Zemlje sa elektromagnetnom energijom naših ćelija otvara vrata snažnoj novoj energetskoj sili koju je Tesla zvao negravitacionom, bržom od svetlosti. Tibetanski drevni spisi su je zvali Mentalnom energijom. Ovoj energiji pristupamo za vreme duboke Tibetanske meditacije kao i tokom korišćenja duboke energije isceljenja.

Kao što sam pomenula u prethodnim člancima Elektromagnetna energija je energija planete kao i energija naših ćelija. Elektromagnetna energija naših  ćelija radi u sinhronizovanom ritmu sa elektromagnetnom energijom Zemlje. Dobitnici Nobelove nagrade u medicini za 2017-u godinu nazvali su ovaj fenomen Cirkadijalni ritam(“Circadian rhythm.”)

Do sinhronizacije elektromagnetne energije Zemlje sa elektromagnetnom energijom naših ćelija dolazi tokom duboke Tibetanske meditacije ili tokom praksi dubokog isceljenja. Prema Teslinim naučnim istraživanjima kao i prema drevnoj alhemijskoj teoriji Smaragdnih tabela kada se sinhronizacija desi još finije energije pojavljuju se iz ove zajednice.

Sve energije ulaze u naše telo kroz neuronski sistem koji predstavljaju naše čakre. Svi neuronski sistemi i endokrine žlezde korenspondiraju sa našim čakrama. Mi možemo čak reći da naše fizičko telo deluje kao komjuter a da je naše Astralno telo softver. Komunikacija između fizičkog i astralnog tela dešava se kroz naše čakre. To je razlog zašto se mi ne možemo roditi kao pas ili bilo koja druga životinja to je praktično drugačiji hardver. Mi još u potpunosti ne razumemo ponašanje Aikina.

Fizički svet čine Atomi dok Astralni i Mentalni svet čine beskonačno malo delovi koji su u jeziku Leana nazvani Aikini. To su visoko frekvetne čestice nevidljive našim čulima ali kada se spuste dole uspori im se vibracija i one postaju materijalizovane. Najviše što znamo u vezi te energije je zahvaljujući eksperimentu koji je pre nekoliko godina urađen u Švajcarskoj koji je tada zapanjio svet. Tada je otkrivena Higgs Boston čestica, nazvana Božjom česticom. Sada znamo da ova čestica zaista postoji ali vrlo malo znamo o njenom ponašanju. Mi još u potpunosti ne razumemo ponašanje Aikina

Naučnik Nikola Tesla pričao je dosta o ovim česticama i toj energiji i predvideo je da će je naučnici otkriti u ovom veku. On je govorio i o tome da su druge drevne civilizacije znale za ovu formu energije i da su je slobodno koristile takođe. Civilizacija Atlantida koristila je ovu energiju za građenje i kreiranje svega uključujući i piramide.

Danas do te energije najbliže smo došli kroz tehnologiju  skalarno elektromagnetnih talasea energije Nikole Tesle. On opisuje ovu energiju kao motor iza sveh fizičkih i astralnih energija. To je svesna sila, koja se kreće brže od svetlosti, prkosi gravitaciji i prolazi kroz sve.

U tibetanskoj tradiciji ova svesna energija zove se Mentalna energija. Koristi se u svim Tibetanskim energetskim praksama kao što su Reiki, Tibetanske svešteničke prakse i u svim formamam energetskog isceljivanja i Tibetanskoj meditaciji.

Možemo reći da je skalarna elektromagnetna energija talasa Nikole Tesle Mentalna energija iz Mentalnog plana postojanja koja se koristi kao podrška svim Namerama i svim mislenim formamama u bilo kojoj praksi energetskog isceljivanja i Tibetanskoj meditaciji.

U sledećem članku govorićemo više o tome kako se ova sila manifestuje u našem telu i kako to utiče na naše ćelije  naš DNK.

 

 

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “Vibracije, Tesla energija i Tibetanska meditacija”

  1. Zorana каже:

    KO je pisac ovog teksta?

Ostavite komentar