RUDOLF ŠTAJNER I UKRAINSKA KRIZA

Rudolf Štajner je još 1917. govorio o Ukrajinskoj krizi kao razdoru koji anglo-američki svet sa ciljem kapitalističke dominacije pravi između centralne i istične Evrope.  Srednja Evropa sa razumom i istočna  sa klicom u sebi. Ujedinjenje germanstva i slovenstva video je  kao duhovni cilj zemlje.

 „Ton diktira grupa ljudi koja želi da zavlada zemljom sredstvima pokretačkih kapitalističkih impulsa. Njima pripadaju svi oni krugovi ljudi, koje je ova grupa u stanju da veže i organizuje ekonomskim sredstvima. Suštinsko da ta grupa ljudi zna da se  u oblasti  ruske teritorije  nalazi jedna u smislu budućnosti neorganizovana skupina ljudi koja u sebi nosi klicu socijalističke organizacije. Tu socijalističku klicu-impuls, dovesti pod  vlast anti-socijalne grupe je njihov proračunati cilj.

Taj cilj ne  može bit postignut ako centralna Evropa sa razumevanjem traži sjedinjenje sa istočnim jezgrom-impulsom… U trenutku, kada srednja Evropa bude svetu otkrila tu svetu činjenicu, jedna lažna konstelacija će biti zamenjena istinitom. Rat će stoga trajati u nekakvoj formi toliko dugo dok se germanizam  i slovenstvo ne pronađu u zajedničkom cilju oslobođenje čoveka  od jarma zapada.

Postoji samo jedna alternativa:

-Ili će ljudi raskrinkati laž, sa kojm zapad mora da deluje ako želi da uspe, reći će: oni koji sprovde anglo-američku stvar su nosioci struje, koja ima korenje u impulsima koji su predhodili  francuskoj  revoluciji  i sastoji se u ostvarenju  svetske vlasti kapitalističkim sredstvima,  revolicionarnim impulsima se  koristi samo kao frazom a da se iza njih prikrije; ili: prepuštate svetsku vlast okultnoj grupu unutar anglo-američkog sveta, sve dok ne bude spasen istinski duhovni cilj zemlje  iz  porobljenog germansko-slovenska područja  kroz buduće reke krvi.“ R.Štajner 1917.

„Ukrajina je anglo-saksonsko ratno polje za rusku kulturnu klicu. Ukrajina je ni manje ni više nego aktuelna scena još od 1914. trajućeg rata protiv centralne Evrope.“ Ovo je navodno beleška iz 1918. R. Štajner

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar