Pred evolucijskim skokom!

Diter Broers, poznati  astrobiolog  i autor, o diskutabilnoj temi 2012.

…Zapazio sam da se pojavljuju objekti veći od planeta koji usmeravaju zrake slične laseru na druge objekte. Tek što sam razvio automatski softver koji memoriše, snimci su sklonjeni…

Zahvaljujući  svom  neobično visokom astronomsko znanje Maje su bili u stanju da  vremenski odrede  velike događaje. Njihovi proračuni ukazuju na poslednji fundamentalni proces promene koji će biti zaključen te 2012…

…Pruža nam se mogućnost da odbacimo krute matrice, da se dalje razvijemo…

…Predstojeći događaji oslobodiće nas iluzije da smo bespomoćna bića. U našim  rukama je da preuzmemo svoju prirodom datu božanstvenost…

Nasuprot od  dogmatično-racionalnih naučnika, Broers se  kreće između disciplina, on je spiritualni metafizičar sa naučnim znanjem, predan i ponizan pred velikim planom Univerzuma. Mnogo pre nego što je 2012. postala tema apokaliptičnih sekti i  holivudskih filmova, Broers je istraživanjima otkrio duboko uznemirujuće činjenice. Knjiga i film „(R)evolucija 2012.“ bili su predmet velikih debata.

 

Prenosimo izabrane delove izlaganja Ditera Broersa:

U leto 1996. nešto kao unutrašnji glas, gonilo me je da noći provodim pred kompjuterom. Naišao sam na stranicu Nase koja je svakih pola sata objavljivala slike sa satelita Soho, pokazivali su Sunce iz raznih perspektiva,  bez komentara. Zapazio sam da se pojavljuju objekti veći od planeta koji usmeravaju zrake slične laseru na druge objekte. Tek što sam razvio automatski softver koji memoriše  te slike, snimci su sklonjeni iz mreže a malo posle i izbrisani iz arhiva Nase, naknadno čak manipulisani. Bilo mi je jasno: u univerzumu se nešto dešava! I Sunce igra centralnu ulogu.  Sa pojedinim kolegama naučnicima istraživao sam dalje. Kada mi je neposredno pre objavljivanja knjige „Transformacija Zemlje“ , ciljano ukraden laptop sa kolekcijom slika, znao sam: pojavljuju se stvari koje javnost ne treba i ne sme  da sazna. A nisam bio sledbenik konspirativnih modela.

 

Šta se  odigrava na Suncu?

 

Sunce je već par  godina u neuobičajenom stanju.

Treba znati da prolazi  kroz uobičajeni ciklus od 11,3 god.  u kome prolazi fazu od slabe do visoke aktivnosti. Tadašnji zastoj aktivnosti bio je uznemiravajući, nakupljena energija će biti ispražnjena najkasnije do 2012. i to  silovitim probojem.Od značaja su sunčeve baklje (Flares) kao posledica fleka. Radi se o visokoenergetskim nosačima punjenja  koji putuju ogromnom brzinom. Pogode li Zemlju uticaće na njeno magnetno polje. Upadljiv je porast visokoenergetskih gama-zraka koji delom direktno pogađaju zemlju, samo oni su se zadnje tri godine utrostručili a potiču iz dubina naše i drugih galaksija.

 

Dodir  Maja sa aktuelnim istraživanjima

 

Narod Maja ostavio nam je informaciju da će zadnja vremenska  epoha biti upravljana ka kosmičkom  cilju. Taj događaj bi  po njima trebalo da se desi oko 2012.  Zahvaljujući  neoubičajenom visokom astronomskom znanju Maje su bili u stanju da  vremenski odrede  velike događaje. Njihovi proračuni ukazuju na poslednji fundamentalni proces promene koji će biti zaključen te 2012. Mnoge indicije govore u prilog da će jedan  snažan gama- bljesak  pogoditi Zemlju što će imati teške posledice. Činjenica je da je naše Sunce aktivno kako nije bilo u zadnjih 8000 god.  Samo to vodi do neuro-hemijskih reakcija koje se ogledaju na našoj psihi. Nakon što se blizu trideset godina bavim ovom temom, mogu reći  da se nazire jedan nezamisliv preokret.

Naša biološka evolucija  je uvek bila uplivisana kosmičkim poljima i zracima, bez toga uticaja ovakav život ne bi bio moguć. Činjenica  da se  već nekoliko godina  ta kosmička polja pojačano  merljivo menjaju, po prirodi stvari ima posledice. Postoje vidljive povezanosti između intenziteta i frekvencija ovih polja i naših psihičkih i duhovnih ispoljavanja. Kada, recimo, Nasini eksperti otvoreno upozoravaju da se mora računati sa još većim uticajem na Zemljino  polje, znači da ćemo to sigurno osetiti, kako spolja tako i unutra.

Neće izgledati kao biblijski inferno ili smak sveta

Još od 1930. postoje seriozne naučno zasnovane studije  o vezi  intenziteta Zemljinog magnetnog polja i promenom raspoloženja i svesnosti kod ljudi. Konkretno se pokazuje kako magnetske anomalije utiču na broj prijema  u psihijatrijake klinike, saobraćajne udese, samoubistva, depresije, halucinacije, srčane napade, …  Učestalost nasukanih delfina i kitova se može tumačiti kroz sunčeve aktivnosti i  izmenu magnetnih polja. Te anomalije deluju direktno i na naš nervni sistem, moždane frekvencije, ukupnu moždanu  hemiju, snove, osećaje, misli, delovanje.  Ako ukazujemo na  prelomni termin 2012, tada nije reč o infantilno-apokaliptičnom smaku sveta. Banalno rečeno pre će biti to, da se milijarde ljudi osećaju kao da im je neko sipao LSD u jutarnju kafu.

Spolja gledano, ako  su prognoze Nasainih stručnjaka tačne- a ništa im ne  protivreči, tada bi moglo u nekim delovima da dođe do  sloma  snabdevanja energijom Globalna infrastruktura, logistika, centrale, komunikacije- motori sveta, nervni sistem našeg života i to sve praćeno sekundarnom štetom da može doći do panike i masovne histerije.

 

Nismo bespomoćni u ovoj drami

Odlučujuće je, naime, naše držanje spram onoga što dolazi. Trebalo bi  da se prepustitimo ovim neobičnim kosmičkim uticajima i da pojasnimo sebi njihov smisao.  Ako se oslobodimo od neizbežnih „ propratnih pojava“ u procesu transformacije, doživećemo ovaj (r)evolucijski kvantni skok kao pozitivno proširenje svesnosti, bez straha i bola.  Patetično rečeno podsetićemo se našeg kosmičkog nasleđa.

Pruža nam se mogućnost da odbacimo krute matrice, da se dalje razvijemo,  da se oprostimo od koristoljubivog  modela ponašanja koji je upropastio našu Zemlju i naše društvo, naime egom gonjene pohlepe.

Na pomolu je nešto, što bi se moglo izraziti kao: Bog će položiti svoju ruku.

Kroz to iskustvo, kroz  spoznaju ćemo postati  budniji ljudi, trajno sposobni za etično socijalno delovanje.  Na nama je dakle, da napokon ponovo  osetimo  poniznost pred velikom Planom žvota. Ovakva vrsta predanosti nije nikakav fatalizam.

 

Primeri u istoriji za ovu vrstu Božijeg očitovanja

 

Sveukupna evolucija pripada jednom kosmičkom cilju, ali se ne odvija nužno konzistentno, već takođe i u neugodnim „skokovima“. Uvek kada iskustva dostignu granične vrednosti, nastaje nova vrsta.  Ako bi bilo samo po Darvinovoj teoriji evolucije, nikada ne bismo bili ovde gde smo danas.

Zaista su snažne promene polja vodile do  genijalnih inspiracija, velikih kompozicija, značajnih pesničkih dela kao i izuzetnih pronalazaka. Ako pogledamo nazad u prošlost, ispostavlja  se da cvetanje i pad velikih civilizacija  teku analogno sa Sunčanim aktivnostima, od Vavilonskog do Rimskog carstva pa do epohe kulture Maja .

Kolega  koji je rukovodio  analizom podataka  na temu  „Varijacije zemljinog polja“ mogao je da pokaže jasnu korelaciju  između geofizičkih događaja i odlučujućih  globalno-privrednih  i političkih zbivanja.  Njegovi proračuni su na kraju bili tako spektakularni da je čak ukazao  na  raspad  Sovjetskog Saveza.

 

Nama trenutno ne manjkaju  indicije  za zastrašujuće situacije, bila to klimatska katastrofa koja nam visi nad glavom, jeziva beda migranata, finansijski dezaster…

Kratka napomena: Američka banka federalnih rezervi naložila je svojim vrhunskim  saradnicima da naprave radni list od 50 strana, u njemu  je pokazano da  geofizičke i magnetske promene deluju na vrednosti na berzi.U danima i nedeljama sa upadljivim anomalijama rastao je strah, vladala je panika, papiri su lakomisleno prodavani i kupovani i u mešavini euforije i suicida donošene su fatalne odluke. Kao rezultat ovog poduhvata koriste se aktuelni podatci  da se odloži trgovina, jer se zna sa velikom verovatnoćom, da tog dana brokeri nisu uračunljivi.

 

Ko se mora paziti kad se Sunce opet uznemiri?

 

Posebno dogmatično-konzervativni fanatici. U potezu velikog buđenja  implodiraće sveukupna slika sveta  na svojim egomanskim i asocijalnim osnovama. Pseudoracionalnim retorta-ljudima i  sveznalicama  koji ne reflektuju  će biti posebno teško. Na kraju ćemo svi biti konfrontirani sa novim  i preispitaćemo svoj život i  dela. Treba da se sprijateljimo sa tim kvantnim skokom da ga dopustimo i da  budemo spremni.

Naredne mesece treba da doživimo kao proces učenja i da  u ovoj  šansi  gledamo  veliku sreću.  Jer, ovaj kolektivni haos će se u klimaksu svoje erupcije preokrenuti u stanje euforije novog početka.

 

Kakav položaj zauzeti

 

Što se tiče spoljnih događaja mi smo tu, možda, tek lopta za igru. Po pitanju mogućeg nestanka elektriciteta u nekim delovima sveta, bilo bi smisleno snabdeti se osnovnim sredstvima za život (namirnice za jedno  kraće vreme),  te boraviti na nekom mirnijem mestu daleko od moguće masovne histerije.

Od stepena naše svesnosti zavisi koliko daleko se taj scenario spolja odigrava.  Spolja i unutra su u osnovi nerazdvojivo vezani!

 

Važno je razumeti spiritualnu dimenziju dešavanja

 

Odlučujuća je spoznaja  da se nalazimo u sred procesa transformacije. Spremnost da se „pusti“ mora da  sledi bezuslovnu predanost.

 

Broers kaže: Lično praktikujem  jednu određenu  meditaciju. Pri tome tražim u bogatstvu svojih iskustava posebno srećne momente dosadašnjeg života i biram jedan određeni doživljaj. Kada se stopim sa tom radosnom stuacijom, prizovem odgovarajuće osećaje i zadržim se u tom stanju.  Sledeći moto: “Jedan  istinski radostan doživljaj  može ići samo sa bezuslovnom ljubavlju“, prizovem i osećanje ljubavi.  Odatle polazeći vizualizujem našu Zemlju i obgrlim je rukama. Dok sam još u tom stanju ljubavi dodam   i cilj da se prepustim procesu transformacije, znajući da samo takvo držanje vodi razrešenju.  Umesto fatalizma ja, dakle, vidim poverenje u Boga- ono poverenje da smo daleko više od naših pozajmljenih tela i razuma. Kada tako stupimo u vezu sa kosmičkim energijama postaćemo deo božanskog plana, moćnog energetskog kruga.

 

Poruka Ditera Broersa: Vatromet 2012-te sa velikom verovatnoćom će nas darovati ostvarenjem inteligencije srca, očitovanjem tvorevine. I mi ćemo uzgred uvideti da smo kao individue povezani u harmoničnu celinu. Može  naše traganje spolja  da vodi do  vrednih iskustava, ekstaza i kurioznih epizoda, ali blaženstvo leži u našoj unutrašnjosti.

Dolazeći događaji oslobodiće nas iluzije da smo bespomoćna bića. U našim  rukama je da preuzmemo svoju prirodom datu božanstvenost.

Sigurno je da nema više zadržavanja, postojeći sistem će pasti i tada ćemo definitivno stajati pred moćnom zagonetkom.  Na nama je kako ćemo je razrešiti.  Moja poruka je radosna.

Nemojte me samo pogrešno razumeti.

Na pitanje ako se probudi 24. decembra 2012. i vidi da je sve kako je i bilo odgovara:

„Pustiću devetu Betovenovu i radovati se životu. Ali ne povlačim nijednu izgovorenu ili napisanu reč na ovu temu.“

Diter Broers (1951) još od 1980. kao biofizičar istražuje u oblasti frekventne i regulacione terapije, što  je dovelo do mnogih internacionalnih patenata. Od 1997. je direktor za biofiziku „International Council for Scientific Development (ICSD)“. Pod pseudonimom „Morfeus“ objavio je više kultnih knjiga od kojih su neke i filmovane.

 

Prevela i priredila Branka Mraz

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

3 Responses do “Pred evolucijskim skokom!”

  1. zivana каже:

    bravo,frekvencije vec imamo

  2. Bandzy каже:

    Ok,ostaju jos Nibiru,Galakticki Talas,tri dana mraka,Fotonski Pojas,Sirius…i zurka moze da pocne:)

  3. igor каже:

    Prošla je 2012 godina i ništa se nije dogodilo.Šta na to reći?

Ostavite komentar