PSIHOAKUSTIKA PIRAMIDA 1. deo

Piramide B i RSlađana Marjanović, apsolvent filozofije
“Ali, na sreću, činjenice progovaraju same za sebe ne obazirući se na intencije uskovidnih, ćudljivih sistema. U susretu sa njima javlja se muk, jer više nisu dovoljne štake prošlosti. Pre bi se moglo reći, da se javlja potreba za lestvicama budućnosti…” 

Na pitanje koji se sve objekti mogu svrstati u piramidalne građevine i koja im je primarna funkcija, za sada u javnosti nije dat jednoznačan odgovor. Da li se pod piramidalnim građevinama podrazumevaju samo vidno veštački konstruisani objekti kakve poznajemo, ili pak postoje i mnogi prirodni objekti koji čuvaju misteriju o svom veštačkom poreklu?
Da li je svrha piramida zaista iscrpljena i ograničena ulogom grobnica faraona, ili se možda radi o nekoj njihovoj višoj, složenijoj i za čoveka važnijoj funkciji koja je i dalje na delu?

Rešenje ovih dilema pomalja se u samom srcu Balkanskog poluostrva, na inicijativu samostalnih naučnika i istraživača koji ne prate ustaljene naučne trendove, već put vođen istinskom naučnom samosvesću i željom za otkrićem istine, koliko god ona delovala fantastično. To je put koji apeluje da se ne zažmuri na činjenice koje se otkrivaju, put koji otvara nove vidike. I možda baš to što on nije utaban i oslonjen na mnogovekovno (popularno) ‘’znanje’’, budi još jaču volju da se na njemu ostane dosledan, istrajan i iskren.

Sama ideja nije, naravno, dovoljna za tvrđenje da nešto jeste tako kako jeste. Stav koji ona podržava mora biti potkrepljen validnim dokazima i konsekventnim argumentima. Pogotovo ukoliko pretenduje na naučno odobrenje. Da je upravo to slučaj sa potvrđivanjem piramide Sunca u Visokom u Bosni, odnosno objekata na lokacijama u Arheološkom parku u Visokom u “Bosanskoj dolini pramida”, kao i planine Rtanj u Srbiji kao piramidalnog objekta, dokazali su timovi naučnika koji se već nekoliko godina, stručno i predano, bave tim istraživanjima sa raznih aspekata mnogih disciplina. Na obe lokacije su se nezavisno održale mnoge konferencije, mnogi istaživačko-naučni poduhvati, izvršila su se mnoga precizna merenja. Iako su inicijalne ideje o našim Balkanskim piramidama potekle sasvim nezavisno, što je i prirodno, jer je reč o sasvim različitim lokalitetima i nezavisnim istraživanjima, može se reći da su zaključci bazirani na ozbiljnom radu neslučajno isti! Odnosno, uočeni fenomeni na tim objektima, konstatovani na osnovu preciznih merenja, dele neke “neobjašnjive” sličnosti koje ih kvalifikuju za titulu građevina koje nisu nastale isključivo prirodnim, stohastičkim procesima.

Pojave mnogih energetskih anomalija, zračenja nestandardna za obične planinske masive, kao i neobična  zanimljiva geometrija, koja i u skladu sa svojim okruženjem prati uređenost po osnovnim kosmičkim konstantama i zakonitostima, neslučajni uglovi i odnosi, kako spoljašnje forme tako i unutrašnje konstrukcije, samo su deo specifičnih odlika ovih piramidalnih objekata. Upravo u  njima leži ključ odgovora na naša početna pitanja.

rtanj jpgDa bi nam taj odgovor bio jasniji prenećemo jedan od zaključaka koji je iznešen na Drugoj Internacionalnoj Naučnoj Konferenciji, održanoj u Visokom u Bosni, u septembru 2011. godine, kao i u okviru istraživačkog festivala na Rtnju, u avgustu iste godine. Njega je izneo nezavisni istraživač i naučnik, inženjer Goran Marjanović, jedan od članova timova stručnjaka koji su se posvetili utvrđivanju, prikupljanju i analizi podataka dobijenih na pomenutim lokalitetima. Da ponovimo, ta istraživanja su vršena sasvim nezavisno, ali neki od uočenih fenomena, odnosno zračenja detektovana na oba lokaliteta dele iste osobine, te stoga, ovaj zaključak važi u oba slučaja.

Dakle, zaključak spomenutih izjava koji sledi, smera upravo na promenu perspektive u pogledu osnovne funkcije piramida i uopšte piramidalnih građevina, ne samo kao izolovanih objekata, već globalne mreže tih objekata za koju ima sve više razloga tvrditi da postoji. Takođe, takav zaključak ne bi bio moguć bez prethodnog poznavanja nauke Nikole Tesle, kojom se inženjer Marjanović uspešno teorijski i praktično bavi već dugi niz godina, jer ona sa lakoćom omogućava razumevanje fenomena spornih i nedostupnih zvaničnom naučnom ‘’oku’’. On je utvrdio da sasvim izvesno postoji veza piramidalnih struktura i Teslinih Ne-Hercijanskih talasa koje je tamo uspeo da detektuje, i koji ostvaruju višedimenzionalnu rezonantnost, a time i efekte neslućenih visina. Teorijski Model Kvantirane Gustine Energije (KGE) ing. G. Marjanovića je potka njegovog razumevanja čitave Vaseljene, pa tako i Teslinih talasa kojima nalazi sasvim precizno određeno mesto na skali poretka Prirode, što je potvrđeno i brojnim eksperimentalnim postignućima.
O njegovom radu možete naći detalje na adresi: http://users.beotel.net/~gmarjanovic/srindex.html

kao i u brojnim člancima na stranicama ovog internet portala.

Za stručne detalje zaključka o “Bosanskoj dolini piramida”, možete pratiti linkove na stranici Arheološkog parka u Visokom:

http://www.piramidasunca.ba/bs/component/k2/item/7853-pyramids-guardians-of-primary-cosmic-vibration-of-the-local-densities.html kao i:
http://www.piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/8456-tesla-space-time-and-bosnian-pyramid-of-the-sun.html

a za detalje o merenjima održanim na piramidi Rtanj, možete posetiti stranicu organizacije ‘’Duh Rtnja’’:
http://www.duhrtnja.com/2011/11/30/merenja-elektromagnetnih-i-zvucnih-frekvencija-na-rtnju-29-07-%E2%80%93-07-08-2011/

Naš cilj ovde nije vođen namerom da otkrića utvrđena na ovim lokalitetima potpuno poistovetimo, za šta i ne možemo reći da je slučaj, budući da je opseg i način ispitivanja ovih lokaliteta raznorodan, pa utoliko možemo reći da se niz mnogih daljih pronalazaka striktno tiče samo onog lokaliteta na kome su utvrđeni. Ono što ih povezuje i što je cilj ovog izlaganja, jeste ukazivanje na istovrsnost nekih detektovanih fenomena, a konsekventno i istu psihoakustičnu funkciju ovih građevina.

Zaključak

Imajući u vidu postavke Modela kvantiranih gustina energije (KGE), smatram da svi materijalni objekti čija je geometrija zasnovana na osnovnim principima koji vladaju u Svemiru, odnosno na konstantama proisteklim iz temeljne strukture Kosmosa, fibonačijevom nizu, bazi prirodnog logaritma, broju Pi …, ispunjavaju potrebne i dovoljne uslove za punu koherentnost sa objektima njima bliskog nivoa kvantiranosti (k = kn ± 1), odnosno za njihovu opšte-kosmičku, višedimenzionalnu rezonantnost. U slučaju piramidalnih objekata, ti uslovi su ispunjeni ukoliko su im gabariti (oblik, veličina,…) analogni planeti Zemlji, Sunčevom sistemu ili molekulu neke supstance. Preslikavanje uređene matematičke strukture u poseban geometrijski oblik i građu unutrašnjosti nekog objekta rezultuje vrlo specifičnim talasnim osobinama takvih objekata i svojstvima karakterističnim za koherentne sisteme.

periodaSva dosadašnja teorijska i praktična istraživanja ukazuju na mogućnost da objekti određenog oblika manifestovanog na nivou pojavnog sveta, specifičnih gabarita i naročito uređene unutrašnje strukture predstavljaju koncentratore posebnih energetskih formi (uključujući i sub-plankovske talasne entitete) iz domena hiper-svemira, odnosno višedimenzionalne “dipole”, tj. rezonatore suptilnih energija bioenergetskog tipa iz oblasti kojoj smo pripisali duhovni aspekt realnosti.

Obzirom na to, sasvim je jasno da piramide i piramidalne građevine koje ispunjavaju uslove opšte-kosmičke saglasnosti (prostorno-vremenska harmonija, sinhronicitet i koherentnost) nisu mogle nastati kao rezultat stohastičkih, prirodnih procesa nego su to veštačke građevine nastale pažljivim planiranjem njihovih oblika i lokacija, izgrađeni nama nepoznatom tehnologijom čija se svrha i namena ipak može naslutiti: očuvanje osnovne kosmičke vibracije (energetskog spektra) odgovarajućih denziteta lokalnih bioloških struktura (živih bića).

Dakle, po svemu sudeći, pored svoje namene kao svetilišta, grobnice i sličnih, piramide prvenstveno čuvaju prirodu, naše zdravlje i održavaju svesnost civilizacije na nužno potrebnom nivou, naravno – u granicama svojih mogućnosti …”

Inovativnost ovog nadasve zanimljivog zaključka, koji nudi revolucionaran obrt u pogledu svrhe I primarne funkcije piramidalnih objekata, nije došla slučajno, voljnim neopravdanim aktom ili na temelju samo teorijskih postavki. Za njega postoje itekako utvrđeni empirijski dokazi koje nauka toliko voli, iako često ne razume, ograničena sumnjivom “željom” za napretkom koja najčešće ostaje privržena principu akumulativnog znanja. Proboji u istoj su, što i sami znamo, jako retki, jer i kada se javi genijalno opravdanje za njih, oni ostaju za zvaničnu nauku u košu skrajnutih misli “čudaka” koji ne poštuju njen  utemeljen poredak. Sve i kada postane jasno da je taj poredak neodrživ, kao primarna se izdvaja koherentnost akumuliranog znanja i teorija, koje poput štaka, jedna drugu podupiru, a da se ne želi zaviriti u preispitivanje temelja koji se možda lagano urušava. I  upravo kada neka novina smera na preispitivanje istog, poštujući cilj traganja za istinom, utoliko se tada lakše nalaze načini da se ta novina odbaci kao budalaština. Jer, zaboga, menja idiličnu sliku forsiranih poluistina. Primera za to u istoriji nauke imamo na stotinu, i ne treba nam mnogo zdravog razuma da uvidimo da i u naprednom savremenom svetu mnogi kopernikanski obrti ostaju zabranjeni.

Ali, na sreću, činjenice progovaraju same za sebe ne obazirući se na intencije uskovidnih, ćudljivih sistema. U susretu sa njima javlja se muk, jer više nisu dovoljne štake prošlosti. Pre bi se moglo reći, da se javlja potreba za lestvicama budućnosti.

Otkuda, dakle, ovaj zaključak? Na kojim činjenicama se temelji?

Ono što u velikoj meri olakšava naš posao izveštavanja o utvrđenim fenomenima objekata na lokacijama u Arheološkom parku u Visokom, u “Bosanskoj dolini piramida”, i piramidalne građevine Rtanj, jeste što su, kada je reč o izmerenim frekvencijama elektromagnetnih i mehaničkih vibracija, dobijene gotovo identične vrednosti! Te vrednosti su opet, sa druge strane,  potpuno analogne i koherentne parametrima Teslinog čuvenog “Magnifying Transmitter-a” iz Kolorado Springsa! To nas ni neće mnogo začuditi, ukoliko smo dovoljno otvoreni da priznamo  novootkrivenu namenu piramidalnih građevina uopšte. Kako se ne bi učinilo da želimo da pravimo izvestan circulus vitiosus, možemo čuđenje i da ostavimo po strani. Ono je ionako oduvek bilo u korenu smernog mišljenja, rađalo mnoge potrage za odgovorima, te ga ni mi nećemo sputavati.

Dakle, merenja na spomenutim lokalitetima, izvršena profesionalnom i preciznom opremom, pod vođstvom i nadzorom timova stručanjaka, pokazala su zaista neobične vrednosti za taj tip ekoloških ambijenata. Naime, dobijene su vrednosti pojačanog intenziteta električnog polja, na nekim mestima od 40 do 70 V/m, što je vrednost koja dvostruko, pa čak i trostruko odstupa od uobičajenih, koje su reda veličina od 20 do 25 V/m za takva mesta. Već ovaj podatak navodi da se zapitamo odakle potiču ova zračenja i šta bi mogao da bude njihov uzročnik u takvoj prirodnoj sredini gde nema tehničkih izvora zračenja kakvi su karakteristični za urbanu sredinu.

Takođe, zabeležene su stabilne frekvencije elektromagnetnog polja vrednosti od 28 do 35 kHz, a da stvar bude zanimljivija merenje mehaničkih, tj. ultrazvučnih vibracija na samim vrhovima ovih piramida je pokazalo vrednosti istog reda veličina od 28 do 35 kHz! Isto tako, registrovano je i prisustvo infrazvuka, ponekad modulisanog signalima neobičnog oblika… Ove gotovo identične vrednosti frekvencije mehaničkih i elektromagnetnih talasa, koji imaju sasvim različite karakteristike i nosioce kojima se prostiru, ukazuju na mogućnost da postoji zajednički izvor, tj.  generator oba fenomena. Vrednosti ovog detektovanog opsega zvučnih vibracija, spadaju u domen ultrazvučnih frekvencija, nedostupnih ljudskom sluhu. Za njihovo proizvođenje je potreban izvor mehaničke prirode, smešten negde u dubini ovih piramidalnih građevina. Da bi one nastale, potrebno je kontinuirano proizvođenje od 28.000 do 35.000 udaraca u sekundi. Stručnjaci će znati da prepoznaju ovu neobičnost, jer je nejasno šta bi mogao da bude izvor tih kontinuranih frekvencija, smešten negde u dubini unutrašnjosti piramida, i to na, za te vrednosti odgovarajućoj, dubini od oko 2500 m! Nijedna od poznatih nam tehnologija ne bi uspela da ostvari tako nešto, pogotovo zato što i zakoni propagacije za slučaj različitih medijuma nalažu veliko slabljenje, promenjive i nestabline vrednosti. Stvar je, dakle, veoma delikatna.

Da bude još delikatnija doprinosi podatak da je na vrhu piramide Sunca u Bosni, registrovan snop, opet, i elektromagnetnih i zvučnih talasa frekvencija od 28 do 30 kHz ograničen u krugu od svega 5 metara! Opet, pozivaju se stručnjaci da se zapitaju nad ovim podatkom, jer je poznato da je nemoguće skoncentrisati energiju tih frekvencija u tako mali prečnik. Isto tako, utvrđeno je da ta energija raste sa visinom, što je još neobičnije jer je vidno da joj izvor nije negde iznad vrha objekta, već negde u dubini srca piramide.
Objašnjenje utvrđenih pojava je nemoguće dati sa aspekta klasične nauke, odnosno opisati ih važećim Maksvelovim jednačinama koje važe za klasične EM transverzalno-vektorske, tj. tzv. Hercove talase. Međutim, te vrednosti su sasvim očekivane poznavaocima posebnih vrsta talasa sa kojima je radio Nikola Tesla nazivajući ih Ne-Hercijanskim, odnosno specifičnim energetskim fluktuacijama koje nose strukturnu srodnost sa  suptilnim energijama o kojima govori K. Volkamer i torzionim talasima ruskog naučnika Kozirjeva. Za njih je utvrđeno da ih karakterišu ne-elektromagnetna i ne-gravitaciona svojstva, propagacija brzinama koje višestruko nadmašuju brzinu svetlosti i, što je još zanimljivije, osobina rezidualnosti, što znači da oni opstaju i nakon prestanka dotoka energije.

U prilog ovakvom vidu razumevanja detektovanih fenomena i tumačenja u ključu Teslinih tehnologija, ide i podatak, da kod Teslinih Ne-Hercijanskih talasa, snaga ne slabi sa kvadratom udaljenosti! Takođe, dobijenim frekvencijama od 28 kHz, prema De Broljevoj relaciji, koja povezuje talasne i čestične osobine materije, odgovara masa koja je jako bliska vrednosti stabilnog objekta, kvanta nocioca Teslinih talasa- u njegovu čast, čestici nazvanoj, Teslion. Još jedan zanimljiv podatak je da je upravo to osnovna radna frekvencija Teslinog kontraverznog uređaja “Wardenclyffe Tower” (Shoreham, Long Island, New York). On je, zapravo, služio kao harmonički oscilator osnovne vibracije Zemlje, koju je Tesla koristio kao rezonator. Vrednost talasne dužine te frekvencije u temporalnom smislu iznosi 1565 sekundi, a u prostornom smislu 1565 metara.

Onda nas neće iznenaditi zanimljivi neslučajni podaci, da je visina Rtnja upravo 1565 metara, kao i to što je u Visočici uočena cikličnost i periodičnost stabilnog signala od 28 minuta (=1565 sekundi), koja karakteriše rezonancu Zemlje, i periodu Teslinih talasa, kao i to da je put mehaničke vibracije od centra Zemlje do njene površine upravo 28 minuta!

Šta to sve dalje znači? Otkud ideja o psihoakustici piramida?

Iz prethodnog je sasvim jasno, da postoji nesumnjiva srodnost strukturno-energetskih principa i mehanizama piramidalnih građevina sa Teslinim uređajem koji je rezonantan na baznu vibraciju Zemlje, koju pojačava i emanira u svoje okruženje. Međutim, tu je, šta više, reč o višedimenzionalnoj rezonantnosti, koja usklađuje suptilno-energetske tokove sa čitavim, u najmanju ruku, Sunčevim sistemom. Kosmološke zakonitosti i konstante utkane u piramidalne građevine, poput Teslinog uređaja, očuvavaju njihovu namenu održavanja i pojačavanja prirodnih tokova suptilnih energija u koherenciji sa čitavim sistemom prirode. Ovi objekti su, dakle, čak u višedimenzionalnom smislu, rezonatori i koncentratori takvih vibracija. Za njihovu psihoakustičnost, dakle, ima savim jasnih razloga, jer je priroda tih energija, tj. uopšte rezonanca sa Zemljinom vibracijom, neodvojiva od čoveka i njegovog zdravlja.

 

Ove Tesline talase, specifične strukture, generišu kako piramide, tako i jedinstvene replike spomenutog Teslinog uređaja (Generator Teslinih talasa – TeslaGen T-7). Ta struktura je zaslužna za njihov uticaj na mnogo dubljim nivoima od fizičkog. Reč je o specifičnim suptilnim energijama koje su bioenergetskog tipa, koherentne sa čitavim sistemom prirode, pa tako je sasvim izvesno da deluju i na nivou svesnosti! Njihova posebnost je u tome što predstavljaju direktnu vezu suptilnih vibracija Prirode i čoveka, budući da njihove osobine podrazumevaju obogaćenost višedimenzionalnim kvalitetima duhovnog aspekta realnosti. Utoliko su piramide koje generišu zračenja ovog tipa, čuvari rezonance zdravlja i svesnosti.

 

Da ova izazovna naučna misao nije usamljeni slučaj na polju svetskih otkrića, otkrivaju nam tumačenja koja je na svom portalu izneo Alex Putney nešto kasnije, 10.4.2013., dakle prošle godine. Pionirsko objašnjenje u pogledu funkcija piramida sa domaćeg terena, koincidira sa otkrićima o kojima nam Putney govori prilikom dešifrovanja Paleo-Sanskritskih glifova na Velikoj piramidi u Gizi i njenoj, kako kaže, infrasoničnoj funkciji. Krenuvši sasvim drugim putem, on će nam otkriti da drevne egipatske piramide i same govore u prilog tezi koju su naši stručnjaci izneli!

 

Naime, on otkriva postignuća istraživanja profesora Kurt Schildmann-a (1909-2005) u oblasti Paleolitske epigrafije, odnosno njegov bitan pronalazak ključa za dešifrovanje na desetine Paleo-Sanskritskih tekstova, tj. njihove fonetske strukture. Primenjujući taj ključ, Alex nam daje zanimljiva rešenja u dešifrovanju glifova sa piramida. Oni, kako kaže, otkrivaju duboku Vedsku bioenergetsku nauku u srcu primarne funkcije piramide!

Ono što je i prema njegovim tumačenjima njihova osnovna funkcija, jeste globalna infrasonična sinhronizacija kolektivne ljudske svesnosti! Duboka infrasonična rezonanca te piramidalne strukture je ono što je, prema njegovom tumačenju, održavalo I napajalo minule civilizacije. Odnosno, poznavanje fizike infrazvuka stojećih talasa je neophodno za otkriće funkcije Velike piramide.

Zar to rešenje nije veoma srodno zaključku koji smo već izneli u pogledu piramida sa Balkana?

slika VI

Međutim, ovaj arhaični oblik sanskrita Alex otkriva i u mnogim drevnim tekstovima, kao i na zanimljivim lokacijama i artefaktima širom sveta. Zanimljivo je to što smatra da je za razumevanje istih, kako kaže, potrebno posedovanje kompletnog znanja fizike akustične resonance. Zašto on to smatra? Zato što, dešifrujući ih, nalazi svedočanstva o smanjenju infrazvučne rezonance planeta našeg Sunčevog sistema, za čije shvatanje je to znanje potrebno. On zaključuje da infrasonično  gravitaciono polje Zemlje utiče na prirodne bioritmove, kao i svesnost svih živih bića na planeti. Još jednom, izvesno je da je ovakvo tumačenje sasvim analogno napred iznešenom.

Za sada rečeno je sasvim dovoljno za uspostavljenu analogiju sa stavovima koje smo izneli, kao i opravdanje teze koju smo branili. O demistifikaciji drevnih tekstova Atlantiđanske civilizacije, kao i njihovom povezivanju sa natpisima na piramidama, rezonanci koja je u srži u njihove funkcije, govorićemo detaljnije u nastavku ovog teksta u sledećem broju…“PSIHOAKUSTIKA PIRAMIDA 2.deo”

Imajući u vidu navedena tumačenja i objašenja, možemo da zaključimo da su odgovori na naša početna pitanja dati. Piramidalne građevine su delo veštih znalaca, a njihova psihoakustična funkcija nit koja doprinosi sveopštem planetarnom blagostanju. Ono na šta moramo svejedno ukazati je da to blagostanje u još većoj meri zavisi od globalne svesti njenih žitelja i suptilnih, i ne samo suptilnih, vibracija koje odašiljemo putem misli, osećanja, dela, a koje nas povezuju sa ostatkom kosmičkog, vidljivog i nevidljivog, grubotvarno-materijalnog i suptilnog, prostranstva sa kojim smo povezani neprekidivim nitima Jedinstva. Na kraju krajeva, isto tako, čak i neke proizvoljno udaljene galaksije trenutno čuju naš odjek, što nas podseća da ne prenebregnemo uticaj i veličinu našeg Sopstva u beskraju uvek već Svega što jeste.

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “PSIHOAKUSTIKA PIRAMIDA 1. deo”

  1. Nebojsa каже:

    BRAVO!!!

Ostavite komentar