Povratak boginje

mica 1Na 61. Međunarodnom  sajmu knjiga u Beogradu, u Sali „Ivo Andrić“, održana je promocija poslednje knjige Milovana – Miće Jovanovića – Osma knjiga: Povratak boginje.

O knjizi, sam autor u predgovoru kaže:

U Osmoj knjizi: Povratak boginje pojavljuju se dva naslova koja su i ranije bila delimično obrađivana i objavljivana na raznim mestima: u Sedmoj knjizi, u novinama, na različitim sajtovima i blogovima, na kanalu You Tube… Upozoravam one čitaoce koji su ranije čitali moje tekstove pod ovim naslovima da se ne prevare pa ih sada preskoče! Oni su u ovoj knjizi prošireni, dodata su čitava nova poglavlja ili nova pitanja i odgovori, proširena objašnjenja, navedeni novi primeri…

Interesantna je Diskusija povodom mog teksta: Šta se stvarno događa posle smrti, objavljenog na nekim sajtovima, kao i o knjigama Majkla Njutna, koju sam vodio sa dr Vesnom Radoman. Ni njoj, a ni meni nije padalo na pamet da se objavi ovaj naš dopisni razgovor, jer smo slične razgovore vodili i ranije. Mi smo, s kraćim prekidima, nekoliko meseci jedno drugom slali mejlove s pitanjima, odgovorima, dopunama… Kada su nam neki prijatelji predložili da se ova prepiska objavi jer je vrlo interesantna, malo smo doterali tekst, izbacili psovke, prirodno grupisali pitanja i odgovore koliko je to bilo moguće, i nadam se da će vam ovaj naš dopisni razgovor biti vrlo interesantan i koristan.

Imaćete koristi i uživaćete u pitanjima O duhovnim spoznajama i prosvetljenju i u potpunim duhovitim odgovorima Dijane, mog vodiča iz duhovne dimenzije. Saznaćete ko je ona i od kada datira naša duhovna veza. Ja ranije nisam bio svestan njenog prisustva, sem u nekoliko prilika kada mi se tako predstavila, sve dok mi Ahtun Re nije to saopštio. Da li je on pripomogao da ja postanem svestan te veze ili je prosto za to došlo vreme, ne znam. Mislim da je on ipak nekako uticao na mene, mada još uvek ne znam kako.

mica 2Pitanja i odgovori su čudno nastajali u dužem vremenskom periodu. Neka pitanja sam ja zapisivao i kasnije na njih davao odgovore (sam ili uz pomoć vodiča) pa sam ih kasnije brisao, ali neka sam i ostavio kao interesantna. Najveći broj pitanja sam dobijao na predavanjima, preko mejla ili sms poruka, od prijatelja… Na neka pitanja nisam odmah znao odgovore, ili sam ih znao samo delimično, tako da sam ih kasnije dopunjavao uz pomoć iz duhovne dimenzije. Prepoznaje se u tekstu za koje su mi odgovore pružali pomoć iz duhovne dimenzije, delimično ili potpuno, ili su me upućivali na literaturu i članke. Pitanja nisu sasvim grupisana po temama već su u najvećem broju ostala u onom rasporedu kako su nastajala. Izostavio sam ili skratio odgovore na ona pitanja o kojima sam pisao u knjigama ili člancima koji su objavljeni, ili se u odgovoru upućuje na mesto sa više informacija.

Odgovori će vam dati dosta korisnih informacija i zadovoljiti znatiželju. Navešću samo neka pitanja (od ukupno 52) na koja su dati odgovori: Zbog čega nastaje i kako se leči mesečarenje? Može li se promeniti prošlost? Šta treba raditi da bismo se prosvetlili? Mogu li neka VRB (visokorazvijena bića) iz vasione biti agresivna, bez dovoljno ljubavi prema ljudima na Zemlji i da li se to događalo? Da li se VRB inkarniraju na Zemlji i da li mi možemo izabrati da se inkarniramo na njihovu planetu, među njih, bez obzira na nivo našeg duhovnog razvoja? Da li Bog ima neke želje ili potrebe? Da li je postojao matrijarhat, odnosno vreme kada su vladale žene i kada se za vrhovno Božanstvo smatralo da je žensko? Pred kraj života Sai Baba je bio u kolicima, nije mogao da se kreće. Da li nije mogao ili nije želeo sebi da pomogne? Zašto je svet ovakav? Biće dati i odgovori na nagradna pitanja iz nekih mojih ranije objavljenih tekstova.

Pred prepunom salom, o knjizi ali i o autoru govorili su Boža Andrejić, novinar i publicista, prof. dr Vesna Radoman, psiholog, i prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog. Iz njihovog izlaganja izdvajamo:

Boža Andrejić, novinar i publicista:  Dobro veče, dragi prijatelji i, nadam se,  poštovaoci mišljenja i stavova Miće Jovanovića. Večeras ćemo govoriti o njegovoj osmoj knjizi „Povratak boginje“ koja je upravo izašla. Okolnosti  su – ako se u slučaju Miće Jovanovića i njegovog dela o okolnostima može i sme govoriti – htele da počnemo u znaku najmanje dve nedoumice koje, videćemo, zahtevaju ili ne zahtevaju  – ispravke.

Ubeđen sam, poznajući donekle autora, da će to biti potpuno u skladu s porukama koje nam on upućuje. Da, prezent, upućuje, i to ne perfekatski  niti pripovedački prezent. Te da će ove nedoumice o tome da li ispravke činiti biti sasvim prigodna zamena za oveštale i uobičajene, a uglavnom neiskrene minute ćutanja u ovakvim prilikama. Mića je, naime, odsutan. Na Putu je – s velikim P.

Prvo, na zakorici ove osme knjige, ostalo je u poslednjem redu beleški o autoru – Živi i radi u Beogradu. Predlažem da to ostavimo tako, da ne smatramo materijalnom greškom koja se desila u raskoraku dva odlaska – odlaska knjige u štampu i Mićinog odlaska na Put. Jer ne moramo mu verovati, ali poštovaćemo to što piše i ovde između naslovne i poslednje korice – sve je istovremeno i sada.

Iz toga – šta je čemu prethodilo, proističe i druga dilema za ovakve početke promocije knjiga.  U svim drugim prilikama, kad je reč o dobrim knjigama i značajnim delima – potreba za svakom pohvalom iznudila bi reči poput: uvereni smo da će ovo delo nadživeti autora.

U slučaju Miće Jovanovića i formulacija poput ove bila bi u najmanju ruku diskutabilna jer bi svaka priča ko je koga nadživeo poricala autorovo osnovno i apsolutno uverenje da su reinkarnacije neupitne kao i to da se, sa nekog nivoa gledano, sve odvija istovremeno. Pa i njegovih šezdeset i sedam. Dakle, ukratko, ovo nije posthumna promocija ove knjige!

„Povratak boginje“, i posredno i neposredno,  bolje objašnjava prirodu autorove upornosti da stalno napreduje u raznim oblicima i fazama duhovnog usavršavanja. Dâ se pritom uvideti i duša njegovog  metoda u tome, a to je svojevrsna hrabrost koja se ne čita samo iz činjenice da se ʼkud puklo da pukloʼ Mića već više od deset godina  ne ustručava da kaže, naprotiv, javno saopštava da je imao čak 67 reinkarnacija na zemlji. Dakle, ne samo to, pogledajmo u suštinu, u dušu te hrabrosti: „Budite hrabri i oprezni. Nije ovo oksimoron. Treba se raspitati, proveriti, isprobati nešto novo“, poručuje se u ovoj knjizi.

U tom svetlu blagosti i tolerancije treba videti i ovo zapažanje iz „Boginje“ koje emituje tu mićinsku umerenost, hrabar oprez i opreznu hrabrost:

„Reinkarnacija je evolucija duše, nagrada svima i daje priliku za ʼpopravniʼ, kako bismo definisali sebe kao najveličanstveniju verziju svoje najuzvišenije vizije – ko smo, da se to proživi i još nešto iskusi i razume. Da i nije istinita, reinkarnaciju bi trebalo izmisliti, bar onako ubedljivo kako su izmišljene i naglašavane besmislene priče o iskonskom grehu, o raju i paklu, božjem gnevu i strašnom sudu, đavolima i demonima…“

U sličnom tonu prolaze i Mićini omiljeni protivnici – okoštale i institucionalizovane religije, crkva, lažni duhovnici, odnosno poistovećenje religioznosti, crkve pa i popovštine sa – duhovnošću. Rasprave o ovim temama takođe su oprezne u žestini, a hrabre u tolerantnosti.

Knjiga o kojoj govorimo u osnovi je zbirka nekoliko dužih članaka i rasprava koji sada imaju zgusnutiji, kondenzovaniji, jasniji i rečitiji tok. Ta rezimea, ne može se poreći, ne samo zbog Mićinog odlaska na Put već i sami po sebi, imaju mnogo elemenata testamentalnosti. A njemu bližnji tome dodaju zapažanja i svesne odluke da tako i bude – ukratko  ovu je knjigu  morao da završi.

Izlaganje završavam citatima iz Mićine poslednje knjige:

U današnjem svetu ima mnogo različitih suprotnosti i problema – ekonomskih, socijalnih, verskih, političkih… – ali mnogi ne uviđaju da su to sve, u stvari – duhovni problemi. Pet posto stanovnika drži devedeset pet posto bogatstva, dok svaki osmi stanovnik Zemlje gladuje. Četvrtina stanovništva živi bez električne energije.

Ova civilizacija i planeta Zemlja su ponovo sada na ivici provalije. Možda nam nema spasa ako nam se ne vrati Boginja. Mnogi tvrde da se već vraća u neke delove sveta. Naravno da ovo ne govorim samo alegorično sa gledišta podele vlasti i uticaja između žena i muškaraca.

Mnogo će vremena proći dok ne počne ono što se već dešava, jer se daleko i nemoguće već odavno dogodilo.

Do željenog ili bar za sve dostojnog života može se doći samo u ljubavi, ravnopravni po svim osnovama i uvek svi zajedno, žene i muškarci, a ujedinjeni sa prirodom. Treba svi da se potrudimo i za „oprirodnjavanje“ životnog prostora. Mudro osmišljen Zemljin ekosistem je od presudnog značaja za ukupan život i treba ga sačuvati, ali u sve treba uključiti i ekologiju misli. Kada prvo promenimo misli, sve će drugo da se promeni.

***

 Imate veliki broj mogućnosti da dosegnete do samospoznaje: Vodite čestit i odgovoran život, ne budite sebični i ne povređujte nikoga; ne želite i ne očekujte ništa ni od Boga niti od sveta; volite sebe i druge takve kakvi su; govorite celu istinu, ali ljubazno i budite spremni da je promenite kada steknete nova znanja i iskustva; ne zavidite nikome niti sažaljevajte bilo koga, jer ne znate planove duše njihove; treba da oprostite svaku uvredu.

Praštanje je svetost i žrtva, a dovodi do duševnog mira, to je vama potrebno, bog ništa ne zahteva. Nenasilje je prirodna posledica, praštanje i ljubav u praksi.

Verujte sebi i u božji plan, budite smireni i otvoreni za svako iskustvo, sve probleme posmatrajte kao priliku da spoznate Ko Ste i Ko želite da budete, pa će se svesnost i Istina prikazati u punom sjaju zajedno s vama, kakvi stvarno jeste, jer je materijalno odbačeno, odigralo je ulogu…

 

Prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog:  Nauka počiva na sumnji, na rigoroznoj proveri pretpostavki i stečenih saznanja, dok je mistično, religijsko i ezoteričko mišljenje zasnovano na otkrovenju i bezuslovnoj veri u otkrivenu istinu transcendentnog autoriteta. A to je, kaže Milovan Jovanović „visokorazvijena ličnost iz duhovne dimenzije koja je živela na zemlji i odavno završila ciklus inkarnacija“ i koja je „po znanju i moćima kao Vrhovno božanstvo“ (Jovanović, Povratak boginje, 2016, str. 89). Dakle, verujući postavlja „prava pitanja“ sveznajućem biću i dobija odgovor, dok naučnik prirodi postavlja pitanja i onda je, u vidu dobro smišljenog eksperimenta, nagoni da mu odgovori.

Plodan dijalog sagovornika koji različito misle mogućan je samo onda kada između njih postoji volja za uzajamnim razumevanjem i aktivan napor da se prevaziđe vlastiti egocentrizam i da se, bez sujete, traga za najboljim rešenjem problema koji se razmatra.

 Prof. dr Vesna Radoman, psiholog:  Knjiga „Povratak boginje“ predstavlja sjajan vodič za proširenje duhovnih vidika  i  spiritualna istraživanja u kojima je Mića Jovanović bio pionir na našim prostorima. Ova knjiga donosi nam puno duhovnih darova koje je Mića  nesebično podastro pred nas pa ako budemo umeli mudro da ih koristimo brže ćemo napredovati na putu duhovne evolucije.

 

možete pogledati segment promocije u kome M. Krsmanović i A. Veselinović čitaju odlomak iz  knjige.
Za više informacija o knjigama Milovana – Miće Jovanovića i njegovom radu, posetite sajt:

Tu možetemica 3 naručiti i Osmu knjigu: povratak boginje.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

2 Responses do “Povratak boginje”

 1. Milos каже:

  Interesantno misljenje psihologa. Ne moze se cuti ovo svakog dana…

 2. zokac каже:

  Imao sam privilegiju i životnu sreću da mi Mića Jovanović – Mićko, čudotvorac i kosmopolita – autor osam knjiga u kojima je kosmička i duhovna saznanja približio, ne samo meni, već celom ljudskom rodu – bude PRIJATELJ, DRUG, ŽIVOTNI UČITELJ i DUHOVNI OTAC. Mnogo toga mudrog, interesantnog, nesvakidašnjeg i ranije nepoznatog ovoj civilizaciji, spoznao sam od Mićka. Kroz njegov rad i mnogo drugih ovozemaljskih ljudskih bića spoznalo je kosmičke zakone, duhovna uzdizanja, nepoznate energije, suštinu života, neminovnost iskustva smrti i večite reinkarnacije. Izuzetan je Mićkov doprinos spoznaji ljudske duše i njenog večitog trajanja. Dokazao je da je kroz reinkarnacije čovekova duša večita, pa i sam čovek.
  U svojim knjigama, od kojih je poslednja, „OSMA KNJIGA: POVRATAK BOGINJE“ ugledala svet neposredno posle njegovog odlaska, on kroz kontakte sa duhovnim bićima i kroz mišljenja velikih filozofa i naučnika upućuje čitaoce kako treba živeti, raditi, davati i u tome doživljavati radost i zadovoljstvo.
  Ističem neverovatne i potvrdjene Mićkove sposobnosti „da vidi“ prošlost i budućnost, a posebno da decu i mlade izleči od psihosomatskih i drugih zdravstvenih problema i da im budućnost učini srećnom za sva vremena.
  Kao njegovom dugogodisnjem prijatelju, ostavio mi je u amanet da ga sledim i njegova znanja prenosim onima koji žele i hoće da čuju. Mićkove misli, reči i uputstva danas su meni i mojoj porodici, putokaz za duhovno uzdizanje, razumevanje kosmičkih i metafizičkih zakona i iskazivanje ljubavi prema svim živim bićima.
  Često, sa još jednim svojim velikim učiteljem, koji je sticajem životnih okolnosti svojevremeno izgubio čulo vida, čitam poslednju Mićkovu knjigu. Kroz ta uzbudljiva čitalačka druženja zajednički uživamo u obnavljanju i utvrđivanju gradiva koja nam je naš dragi prijatelj ostavio. Posle svakog čitanja i analize naviru nove spoznaje i saznanja koja su neophodna svakom ljudskom biću.
  Od sveg srca i toplo preporučujem, svima znanima i neznanima, „OSMU KNJIGU: POVRATAK BOGINJE“. Čitajte, podvlačite, analizirajte, pronadjite i pročitajte prethodne Mićkove knjige (www.milovanmicajovanovic.rs) i nada sve primenjujte stečena znanja u svom svakodnevnom životu. Rezultati neće izostati.
  Navedene savete upućujem i onima koji su u potpunosti ili samo delimično poznavali i iskusili Mićkove metafizičke sposobnosti i moći. Posebno je značajno da će te se čitanjem njegovih knjiga upoznati sa enigmom: kosmosa, ontologije, snova, života, iskustva smrti i reinkarnacije. Ovo poslednje ima kosmički značaj jer direktno ukazuje na besmrtnost duše. Samo pažljivo čitajte, uvek iznova, pa će te vremenom doći do egzaktnih saznanja koja su dostupna višim duhovnim bićima i malom broju ovozemaljaca među kojima je Mićko bio jedan od vodećih čudotvoraca.
  Poslednje reči nisu samo posledica moje ljubavi i poštovanja prema Mići i prema dobru koje je učinio meni, porodici, i mnogim mojim prijateljima i poznanicima. To su reči koje će navesti mudre i znatiželjne da čitanjem Mićinih knjiga upoznaju čudesa prirode i sveopšteg postojanja.

  Zoran Vitošević – Zokac

Ostavite komentar