Veliki energetski talas iz nepoznatog izvora

Broers 0Piše: Branka Mraz: Snažne visoke frekvencije iz centra galaksije

Kolektivno prolazimo kroz najzahtevniji period koji traži jasnoću duha i hrabrost za unutrašnje promene.U pitanju su snažne frekvencije koje dolaze iz centra naše galaksije i otvaraju nam mogućnost da pođemo novim putem. Možemo to iskoristiti da se rešimo starih i prastarih tema u odnosima i u toj koncentrisanoj energiji postavimo nove istinite i zdrave temelje u odnosima sa sobom i okolinom.

Unutrašnji procesi se ubrzavaju i neophodno je okretanje  ka suštini umesto ka spoljnim zbivanjima.

Poslednji prilog iz prošle godine dr. Ditera Broersa je bila jedna  objava u vezi pažnje  vrednog događaja,  gde se radi o kosmičkom zračenju  iz središta naše galaksije koje deluje na zemlju a što je inače velika tema  njegovih radova. U šta spada „fundamentalna transformacija ka novoj evolutivnoj stepenici  koja se odigrava između 2012. i 2032.  Inspiracija je bio prilog grčkog astrofizičara Georgosa Leloudasa u vezi novih saznanja oko jedne ogromne Supernove.rezultati njegovih istraživanja objavljeni su u NATURE.

Kosmički događaj o kome je reč pominje se  već preko tri godine.

Još 2013.je Michael Morris pisao oko „Galaktičkog supertalasa“:

„Fizičar i astronom dr. Paul LaViolette (Starburst Foumdation) naziva ovu novu, ekstremno aktivnu svemirsku energiju „galaktički supertalas“. Energija u Univerzmu se rapidno menja a sa njom i vibracija Zemlje sa svime što se nalazi na njoj.  Ta izmenjena vibracija je izazov za sve. Primorava nas da se iznova definišemo .“

6.10.2013. Peter Orcehovski je objavio članak 
„ Nazad u kameno doba?  Naučnici upozoravaju na galaktički supertalas“ u kome se kaže:

„Pritisak sunčanog vetra od polovine 1990. je opao za petinu prema NASI. „ Merenja Ulysses sonde pokazuju da je pritisak sunčanog  vetra trenutno  najniži registrovan od početka prostorno vremenskog doba“,   kaže Dave McComas voditelj projekta Ulysses Ričard Mevaldt iz Kalifornijskog instituta za tehnologiju istovremeno je opazio porast kosmičkog zračenja za 19%.“

Takodje i Orcehovski ukazuje na Paul LaViolete-a koji je još 1983 napravio disertaciju na temu „Eksplozija galaktičkog jezgra, prodiranje kosmičke prašine i klimatske promene“ i dao dokaz da  su klimatske promene u istoriji Zemlje na svakih 10 000 godina izazvane jednom kosmičkom salvom zračenja. Paul LaViolete je ubeđen da je je sledeći supertalas odavno uočljiv. Na skupu Americian Astronomicas Society u januaru 2000 potvrđene su njegove teze: Radioastronomi izveštavaju o opažanjima da se iz centra naše galaksije izračuju sinhrotoni radio talasi  spiralne forme. Dalje se kaže: „Magnetno polje zemlje nije doraslo supertalasu. Niskofrekventni radiotalasi, vidljivo svetlo, ultravioletno svetlo, rentgensko zračenje, gama zračenje i sva prodorna salva čestica nesmetano pogađaju zemlju. LaViolete proriče: „Pri dolasku jednog takvog supertalasa, bi  naš prioritetni problem bio udar  elektromagnetskog impulsa (EMP) dužinom talasa..  Visokosenzitivni elektromagnetski šok talas bi svaki elektroprovodljivi objekat stavio pod visoki napon.“ EMP bi proizveo visoki napon u mreži i kratko spojiomnoge transformatore  ili istopio, preko  struje prikupljenoj i opet otpuštenoj u  visokonaponskoj mreži. Posledica su nestanci struje.  Svaki aparat priključen na strujnu mrežu bi bio istopljen uključujući i sve kompjutere. Ukratko: Industrijalizovani svet bi došao u stanje mirovanja. Januara 2009  američka Nacionalna akademija nauka kao i Nacionalni istraživački odbor su potvrdili ovo upozorenje.“

Ostali izveštaji su hronološki navedeni:

Na stranici Nemačkog društva fizičara se 14.01.2016 pojavio prilog:
Do sad najsjanija zvezdana eksplozija!
„Zasvetlela je 570 milijardi puta svetlije od našeg sunca, 20 puta svetlija od svih zvezda galaksije zajedno: 3,8 milijarde svetlosnih godina supernova ASASSN-15lh postavljen je rekord zvezdanih eksplozija koja je izračila duplo više energije od dosadašnjeg rekordera: time se dovode u pitanje sva dosadašnja objašnjenja astronoma za tu vrstu Supernove. To piše tim u listu „Science“.

Supernova ASASSN- 15lh
„Pitamo se kako je to uopšte moguće,“ kaže Krištof Stanek  iz Ohajo instituta Univerziteta u Kolumbu, USA. „ Puno je energije potrebno da bi tako svetlelo- i ta energija mora odnekle doći.“ I njegov kolega Subo Dong iz Kavli-Instituta za astronomiju i astrofiziku u Pekingu kaže:  „Trenutno neznamo šta je izvor energije za ASSASSN-15lh.“
Ako zvezde sa tako velikom masom svoju nuklearnu zalihu potroše, postaju Supernova: Oni guraju svoje spoljne slojeve u jednu razornu eksploziju dok unutrašnjost zvezda kolabrira u jednu neutronsku zvezdu ili crnu rupu.
Pre skoro dvadeset godina astronomi su naišli na zvezdanu eksploziju, koja je bila sto do hiljadu puta svetlija od uobičajene supernove. Dosad je malo toga poznato oko te „supersvetleće Supernove“. Favorizovani model objašnjenja polazi od toga da u centru eksplozije nastaje jedan magnetar, jedna neutronska zvezda koja se vrlo brzo okreće sa ekstremno jakim magnetnim poljem. Snažno magnetsko kočenje  neutronske zvezde, prema teoriji, oslobađa energiju i omogućuje Supernovi da neuobičajeno snažno svetli.
Ipak kod ASASSN-15lh  taj model mišljenja nailazi na ograničenja. Da bi posmatranu snagu svetla objasnili, morao bi se magnetar  hiljadu puta u sekundi  okretati oko sebe, emitovati  magnetno polje  snage  od 100 bilijardi  i preokrenuti svoju rotacionu energiju u zračenje  za stotinu procenata. To je teško zamislivo – deo energije  trebao bi biti izračen u formi  gravitacionih talasa. Ova rekordna eksplozija  se odigrava u jednoj galaksiji većoj od našeg mlečnog puta i ne pokazuje nikakav neobičan aktivitet. Stanek, Dong i kolege i dalje planiraju posmatranja sa teleskopom Hubble da bi bolje imali uvid u okruženje eksplozije zvezda.

Rekordna Supernova (Špigel)
„Eksplozija svetla kao 570 milijardi sunaca“  Najmoćnija Supernova koja je otkrivena u istoriji čovečanstva! Naučnici se čude ovoj zvezdanoj eksploziji ali je izvor energije još sasvim zagonetan.“

Rekordna Supernova je bila mnogo egzotičniji dohađaj (Standard)
Astronomi pretpostavljaju da bi svetli ASASSN-15LH mogao biti uzrokovan crnom rupom da je jedna zvezda pokidana.

Institut Garhing: Protekle godine zasvetlela je u južnom sazvežđu Indijanac jedna svetla tačka koja je astronomima izazvala uzbuđenje: U okviru All Sky Automated Survey for SuperNoae (ASAS-SN) posmatran događaj pod oznakom ASASSN-15LH  je lokalizovan u jednoj dalekoj galksiji  i prepoznat kao najveća ikad posmatrana Supernova.  Takozvana Hipernova je bila duplo veća od dosadašnjeg rekorda i u najsvetlijem trenutku sjanija za preko 20 puta nego  količina svetlosti od celog mlečnog puta.

Ipak ova opažanja izazivaju nedoumice oko prorode ovog fenomena. Grupa astronoma među njima i naučnici instituta Maks Plank  za ekstraterastičnu fiziku u Garhingu pored Minhena, slute da  je uzrok  jedan još ekstremniji i još ređi događaj: Jedna brzo rotirajuća crna rupa  je pokidala zvezdu koja se previše približila.

Internacionalni tim pod vođstvom Giorgosa Leloudasa  naučnog instituta u Izraelu i Dark Comology Centre  u Danskoj  uzeo je još podrobnije pod lupu  četiri milijarde svetlosnih godina udaljanu galaksiju. Dobijeni podatci pokazuju  da je tokom desetomesečnog posmatranja, ovaj događaj  prošao kroz još tri faze. To ne odgovara snažno svetlećoj Supernovi, tvrde naučnici. Sem toga  mesto zbivanja – crvena  masivna i slabo aktivna galaksija – nije tipična sredina za jednu snažno svetleću eksploziju supernove, koja se uobičajeno odigrava u plavoj patuljastoj galaksiji sa zvezdama u nastajanju.

Brzo rotirajući gravitacioni monstrum-
Masa majke galaksije je preduslov da veoma masivna  crrna rupa u  sredini ima masu od najmanje 100 miliona sunčevih masa. Crna rupa te mase obično nije u stanju da pokida zvezde izvan svoga horizonta  – granice unutar koje ništa više ne može se odupre sili gravitacije.

Ukoliko se pak radi o crnoj rupi koja se brzo vrti, takozvana Kerr rupa- situacija se menja i granica više ne važi.  Izvesni ostatak sumnje ostaje prisutan:

„Čak i sa svim sakupljenim podatcima ne možemo sa stopostotnom sigurnošću reći da je ASASSN-15LH jedan plimatski zvezdani događaj“ „Ali je to daleko najverovatnije objašnjenje“

Video koji je objavio Michael Janitch krajem decembra 2016. pod naslovom:
„Veliki energetski talas nepoznatog porekla stigao na zemlju- moguće posledice

Jedan energetski talas koji deluje na celokupnu planetu, prepoznat je slučajno kroz predstavu mikrotalasne pozadine, označen od MMIC TPW je aktuelan (19.12 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=fCyLWFZoAlE

BR 001

http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/mimic-tpw/global/main.html

tekst videa:
„To nije zabluda, kompjuterska greška ili vic, osim ako je neko na Univerzietu Wisconsin iz nekog razloga falširao podatke.

Ovaj sistem po pravilu pokazuje samo padavine i isparavanja ali ipak u retkim slučajevima je moguće posmatrati velika energetska dešavanja kad solarno kosmičko vreme  i drugi događaji deluju na planetu.

Videli smo primere sunčevih baklju X klase, kao i velika koronalna masivna izbacivanja na strani sunca okrenutoj zemlji, koji uzrokuju velike smetnje – ali ovaj „talas“ energije proizveo je izbacivanje,  koji se ukršta sa potpuno istim opsegom koji je MIMIC prepoznao i primenio.

Energija je obuhvatila planetu sa obe strane  u trajanju od više časova. Taj energetski talas je otpočeo 18.12.2016.

Kontrola rentgenskih senzora GOES pokazuje veoma malu aktivnost, manjih solarnih vertova, nema sunčevih oluja i ukupan sadržaj elektrona u jonosveri je minimalan…. tako da je uzrok događaja nepoznat.

Ako se ovaj „događaj“ stvarno i desio (što je realno) tada imamo posla sa ogromnom količinom energije koja utiče na planetu i uzrokuje jedan takav planetarni mikrotalasni mlaz kakav do sad nije viđen.

Mikrotalasi se zatim  menjaju  jednim prirodnim Rectenna  procesom u jednosmernu struju,  kada talasi  dođu u magnetnu sveru zemlje.- radiotalasi se menjaju  u jednosmernu struju i prenose na zemljino tlo i na kraju na jezgro zemlje.

Ako se ovaka nešto zaista pojavi  tada bi ogromna količina energije  koja prodire do jezgra planete mogla  povećati vulkansku aktivnost i izazvati zemljotrese.

Ne znam šta da mislim o tome – ovo je prvi put da vidim nešto toliko veliko da se proteže preko tolikog prostora. Molim da pratite ovu pojavu u narednom periodu znaćemo više.“

Ova napomena mi je skrenula pažnju, kaže Dieter Broers, pa sam intenzovno rešeširao. Ne postoji  više tvit od MIMIC-a sa takvim sadržajem. Univerzitet takođe nigde ne ističe da se radi o podatcima. Još jednom sam  pogledao web stranicu na kojoj su objavljeni podatci  i video komentari Michaela Janitcha na anomaliju i tamo se broj gledanja nije povećao. Povezao sam se sa Max Planck institutom  i još uvek nisam dobio odgovor na upit. Da li se ovo ignoriše i zataškava i zašto?

Mnogo ljudi  osećaju trenutno veliki nemir.

Događaji u celom svetu ne ostavljaju nikoga mirnim, vesti koje čujemo ukazuju na velika dešavanja  na koja ne možemo delovati, vode širenju straha i  nesigurnosti koja parališe i izaziva najcrnje slutnje.

Želimo da vas podsetimo da ste najmoćniji stvaraoci sopstvene realnosti. Vaša stvarnost stoji u čvrstoj vezi sa tim šta vi sebi „pred-stavite“ , više nego što većina misli da je tako.

U prividno pretećoj situaciji  fokusirajmo pažnju na najpozitivniju od svih mogućnosti i iz dubine srca poželimo svim bićima ove zemlje  najzamislivije moguće  dobro sa nadom i poverenjem u najvišu inteligenciju prirode  i kosmosa koji šire ljubav i znanje.

ROĐENJE UNUTRAŠNJEG SUNCA –
ISTUPANJE IZ MATRIXA                                        http://kpv.rs/?p=2728

„Nada u krizi-2012“                                                   http://kpv.rs/?p=945
SUNČEVA AKTIVNOST I LJUDSKA SVEST           http://kpv.rs/?p=360

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

2 Responses do “Veliki energetski talas iz nepoznatog izvora”

 1. Steven Lazar Basic каже:

  Dear Mrs. Mraz,

  Thank you, this is very
  interesting monograph.

  Best Regards
  Steven L. Basic

 2. Milos каже:

  Lako je reci da su podaci falsirani/lazirani. Ipak stvari zahtevaju vecu istragu.

Ostavite komentar