5th International Meeting on Traditional & Alternative Medicine

U Rimu je održan peti Međunarodni kongres za tradicionalnu medicinu i akupunkturu sa studijama meridijana TCM i trajao je 23. i 24. april, na njemu su doktori medicine međusobno prenosili znanja.

Učesnici kongresa  iz Srbije su bili prof. Dr. Vuk Stambolović , dr. Katarina Kuzmanović  i prof. dr. Velimir Abramović sa video predavanjem.

Prisustvovali su takođe  priznati lekari i stručnjaci, kao  dr. Frank Bahr (Nemačka-aurikularna akupunktura), dr. Lothar Pirc (Nemača – ajurvedska medicina i pančakarma) dr Rabit Saduku UN ( Kosovo, akupunktura), dr. Detlef Šikora (Nemačka-spetrofotometrija).

Prof. Dr Vuk Stambolović je predstavio svoj dugogodišnji rad Socijalne akupunkture i Isceljujuće vibracije. Socijalna akupunktura je figurativan naziv za pokušaj da se podstakne pozitivan energetski protok i promena negativne matrice ponašanja grupe i subkultura u pozitivne obrasce čime se može doprineti opštem blagostanju.

Druga tema „Isceljujuće vibracije“ je kompletni istorijat vibracione medicine i vibracionog isceljenja od Aristotela, Galena, Hipokrata, i tradicionalnih lekara do dr Rajfa, Dr Hulde Klark, NikoleTesle, Boba Beka i novije paradigme informaciono-holografskog pristupa.

Takođe predstavio je vernog sledbenika Nikole Tesle,  inženjera Čedomira Mraza koji vredno radi na svim pomenutim sistemima a čiji aparati imaju frekvencije dr. Rajfa (Rajfov generator), Dr. Hulde Klark (Zapper) kao i kombinovane aparate. Takođe su prikazani emiteri na principima  koje je postavio sam  Tesla, aparati sa Skalarnim poljem.

Doktorka Kuzmanović je predstavila rad Teslinog emitera Inženjerskog studija Mraz (Nemačka), Adam Gen (r=8m,R=16m). Priroda, polja i priroda talasa kao i način delovanja suptilne energije nehercijalnih talasa na energetski sistem tj na čakre i mrežu meridijana. Doktorka je predstavila Teslino skalarno polje u fizičkom i tehničkom pogledu kao i dejstvo aparata.

Teslina tehnologija se uklapa u meridijanske studije jer blagotvorno deluje na meridijane vitalnih organa i omogućava brz oporavak energetskg tj. etarskog tela  a kasnije čitavog organizma. Ovo poglavlje je tek otvoreno i pruža mnogo mogućnosti svima to je zagatantovano novi put za sve one koji žele da sagledaju ispravnost ovog principa.

Prof. Dr. Vuk Stambolović i dr. Katarina Kuzmanović su postali članovi organizacionog tela ovog međunarodnog  skupa i dobili su sertifikate prepoznavanja i zahvalnnice. Za teme su dobili potvrde bolnice u Toskani pod pokroviteljatvom stručnog tima dr. Ellio Rossi (Italija). Rezultat nastupa naših predstavnika je više nego zadovoljvajući, ovo je bio hrabar nastup i otvaranje velikih vrata za svet vibracione medicine koji sve više dolazi.

Prof. dr. Velimir Abramović

 

ADAM-Gen-8 

aparat za unapređenje zdravlja pomoću Teslinih skalarnih vibracija

ADAM-Gen aparat šalje vibracije elektromagnetnim poljem sa frekvencijama koju genetski  biohemičari koriste kako bi popravili genetski nacrt, na kome se temelji život.

Dejstvo je dobro za sve žive organizme. Preporučujemo da  sveže neobrađene namirnice, držite na aparatu nekoliko minuta – time dajete njihovom genetskom materijalu  mogućnost da se aktivira. Pozitivno delovanje je moguće na semenje, biljke i životinje.

Naši geni služe kao izvori informacija ali  i za međusobnu komunikaciju između sebe ali i okoline. Ono što su mistici oduvek znali, da se na telo i psihu utiče rečima i mislima, je sada naučno dokazano i objašnjeno ali pri tome je važno da je vibracija u polju zračenja ispravna. Ključ uspešne hiperkomunikacije – kako se taj proces se zove – je opušteno unutrašnje stanje.

Adam-Gen odašilje široki spektar informacija koji se baziraju na isceljujućim frekvencijama, to je način isceljenja na bazi genetskog informativnog sistema.

Delovanjem ADAM-Gen-a dolazi do poboljšanja- restrukcije naših gena u celom organizmu sa balansiranjem mentalnog i emocionalnog stanja.  Ovim postupkum se postiže balans na fizičkom, emocionalnom i mentalnom planu što se odražava na ukupno zdravlje.

Naš genetski materijal se  rasterećuje nakupljenog balasta iz okoline, posledica elektrosmoga i  negativnih zračenja kao i ishrane pune štetnih supstanci, hormona i genetski izmenjenih namirnica. Ovim se neutrališe  započeta degeneracija i ponovo uspostavlja prvobitni zdrav životni sistem na snažnoj osnovi.

INFO: ib.mraz@web.de

www.ibmraz.com

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar