Benzin iz peska!

Proizvodnja „viših silana“

U celom svetu se radi na starim i novim tehnologijama u oblasti „čiste energije“. Značajan doprinos može biti pronalazak nemačkog naučnika Petera Plihte (dr. Peter Plichta) patentiran još 1970. god.
Njegov izum omogućava proizvodnju tečnog goriva na bazi silicijuna. Silicijum (Si) koji je u prirodi zastupljen u takoreći neograničenim količinama, stene i pesak čine 2/3 materije u prirodi a sastoje se od silizijum oksida SiO. Postupkom pirolize (zagrevanjem) moguća je proizvodnja „viših silana“ koji se lako transportuju u rezervoare i mogli bi se koristiti kao pogonsko gorivo umesto benzina i dizel goriva.
Dr. Plihta je dokazao da su silani utoliko stabilniji ukoliko molekularni lanac sadrži veći broj atoma silicijuma i vodonika.
Viši silani imaju hemisku formulu Si7H16 i pale se u dodiru sa vazduhom te se tako mogu koristiti kao pogonsko gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, turbine pa čak i za Vankelove motore pošto istovremeno i vrše funkciju podmazivanja u motoru.

Kao što je poznato problem podmazivanja sprečava širu primenu Vankelovog motora, iako je to rešenje sa velikim prednostima u odnosu na OTO motore koji imaju daleko veći broj delova.
Karakteristično je za silane da im je temperatura sagorevanja iznad 1400 stepeni C, te motori moraju biti od specijalne keramike koja izdržava te temperature.
Pri sagorevanju silana nastaje siliziumnitrit koji nije otrovan ali zahteva ipak novu vrstu motora kao na primer motor sa turbinom sa sledeće slike.

Na rešenju industrijske proizvodnje silana se uveliko radi pa se mogu očekivati novosti na tom polju.
http://www.freepatentsonline.com/6644015.html
http://www.plichta.delasku

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar