‘Filozofija’

MUDRAC SA SAMOSA- PITAGORA, MISTIK I NAUČNIK (2.deo)

Prvi deo http://kpv.rs/?p=1556 piše: Tatjana Nastić Domazet …Ovo je prva javna škola u kojoj se radilo na uzdizanju inteligencije, duhovnosti i volje, radi sveobuhvatnog i totalnog obrazovanja celog čoveka… …Muzika je ogledalo koje zlatnim nitima spaja ljudska srca, stišava ih i čisti. Ona zahvata celog čoveka, njome se izražavaju struktura i ushiti duše, reči se […]

MUDRAC SA SAMOSA- PITAGORA, MISTIK I NAUČNIK (3.DEO)

Piše: Tatjana Nastić Domazet MISTERIJSKO UČENJE …ZLATNI STIHOVI: Besmrtne bogove najpre, po zakonu kakav je propis, poštuj i zakletvu čuvaj, a zatim dične heroje,… Celinu uvida u pitagorejsko učenje možemo dobiti tek sveobuhvatnim uvidom u misterije koje je tumačio samo matematicima, dakle onima koji su stupili na put posvećenja. Njima je govorio o Univerzumu, njegovoj […]

INTEGRISANO GLOBALNO DRUŠTVO KAO ODRAZ KOSMIČKOG HOLISTIČKOG PRINCIPA

Globalno društvo je već sada prisutno i aktualizovano u cyber – prostoru interneta i emanira kroz mrežu raznolikih high-tech elektronskih komunikacija, a odražava se u instantnom povezivanju pojedinaca širom planete koji, sasvim slobodno, neograničeni bilo kakvim paradigmama zadatim “odozgo”, kreiraju virtuelna polja delovanja – od trgovine, preko zabave, do nauke pa sve do umetničkog izražavanja. […]

VAMPIRIZAM KAO NALIČJE IDEJE O BESMRTNOSTI: SIMBOLIKA KRVI, SEKSUALNOSTI I SVETLOSTI

piše: Miša Vasić … vampirizam kao simboličko-mitološki fenomen koji opisuje uzimanje tuđe vitalne energije usled sopstvene psihičke neintegrisanosti (tj. „gubitka“ duše) i odbijanja principa besmrtnosti i principa transfiguracije, te insistiranje na umišljenoj besmrtnosti tela „sada i ovde“ daleko prevazilazi fascinaciju balkansko-slovenskim legendama… … Krv je u središtu mita o vampirima, što nije slučajno. Kako znameniti […]

Geteovo učenje o bojama

Gete i Njutn: Subjektivni utisci i objektivni zakoni o bojama   Od svih Geteovih spisa, njegovo delo Učenje o bojama je sigurno najneobičnije. U njemu taj veliki naučnik i pesnik odstupa od svega sa čim ga inače povezuju. Njegovi otvoreni napadi na Njutna, kao svog arhineprijatelja,stručna nauka je delom i zbog toga ignorisala Geteovo obimno […]

QUO VADIS, HOMINE?

…Izgleda da je veliki nemački matematičar Karl Gustav Jakobi (1804-1851) pogrešio kada je iskazao veru u to da je osnovni cilj nauke da oplemeni ljudski duh… …Još je Nikola Tesla “tražio” više svetlosti, dobrote i samilosti.  Da li se svest o potrebi za tim može razviti ….   U prošlom milenijumu odigrale su se dve […]

UMETNOST, EGZORCIZAM I SOCIJALNA TRANSFORMACIJA

piše: Miša Vasić Tokom XX i XXI veka, u doba spiritualnih kriza, ispoljava se delovanje revolucionarnih i radikalnih političkih pokreta, emaniranje globalnih utopističkih paradigmi koje su se ostvarivale/ostvaruju se nametanjem kognitivnih autoritarnih modela. Ovakvi modeli plediraju na bihevioralna reprogramiranja ljudskih bića na površnom, horizontalnom planu, uslovljena spoljašnjom moći oružja i prisile. Jedna od alternativa na […]

UMETNOST, EGZORCIZAM I SOCIJALNA TRANSFORMACIJA (drugi deo)

piše: Miša Vasić Za razliku od intimističke i subliminalne transformacije konzumenata Rothkove umetnosti, Joseph Beuys, krucijalno značajni nemački umetnik druge polovine XX veka, teži radikalnoj i konkretnoj  promeni ljudskog društva u celini. On sebe nedvosmisleno smatra antropozofom i šamanom. Beuys u svom radu, koji je kombinacija predavanja, konceptualnih performansa i instalacija, teži ritualističkom uključivanju posmatrača […]

TRANSCENDENTNA FUNKCIJA UMA KAO IZVOR REKONEKCIJE POJEDINCA

…Kako odavno uči Emanuel Swedenborg u svojoj hipotezi korespondencija, svaki materijalni fenomen je tek puki simbolički odraz spiritualnog prauzora…. Piše: Miša Vasić U vremenu prelaska sa kolektivističkih paradigmi svake vrste ka nultoj tački proto-matrijarhlnog ekvilibrijuma potencijala, transcendentna funkcija uma jedini je izvor rekonekcije pojedinca na individualnom planu, ali i posledično njegove integracije u socijalne tokove. […]

Zen i fizika – paradoks

… jedna dosadna, fundamentalna nauka prerasta u napetu dramu sa elementima akcionog i horor filma pretrpanog paradoksima… Piše: Nebojša Icić, teorijski fizičar Elektroni se rasejavaju na difrakcionoj rešetki kao talasi, svetlost se propagira talasno a  emituje i apsorbuje  korpuskularno, neodređenost postaje suštinska osobina mikro sveta, singulariteti svrdlaju postojeća znanja i prostor, vreme se rasteže sa […]

Samoostvarenje apsoluta

Piše: Goran Marjanović Ovo je rad Gorana Marjanovića koji zaokruzuje njegove višedecenijske napore da medjusobno poveže sve moguće prostor-vreme-materija forme egzistencije. Iako ih mi doživljavamo kroz supstancijalno-talasno-duhovne kategorije Makro, Mikro i Hiper svemira očita je konvergencija ka Jednom Apsolutu! Na obe “strane” … …Kamen jeste kamen ali on će za milion godina (kroz prah …) […]

PROTO – MATRIJARHALNA MATRICA BUDUĆEG PLANETARNOG DRUŠTVA

U globalnom društvu budu-ćnosti – matrijarhat, simbolički nagovešten kroz internet i ekologiju, poseduje značajnu verovatnoću da stupi na scenu budućnosti. Piše: Miša Vasić Nakon vekova monističkih paradigmi, oličenih pre svega u tri osnovne jednobožačke religije – judaizmu, islamu i hrišćanstvu, te patrijarhalno ustrojenim društvima, spiritualno strukturiranim na bazi pomenutih religija, ono, što za prosečnog čoveka, […]

Materjalizam kao fenomen interregnuma između kolektivističke i lične spiritualnosti

Piše: Miša Vasić Materijalizam, fenomen koji dominira savremenim svetom i ispoljava se u različitim vidovima, od radikalnog ateizma, preko masovnog konzumerizma, diktiranja vrednosnim sistemima sveta umetnosti od strane najmoćnijih finansijskih istitucija, pa sve do naučno – filozofskih diskursa i čak retro – anarhističkih političkih grupa i njihovih terorističkih akcija (koje neodoljivo podsećaju na one iz […]

NEMA PRAZNOG PROSTORA

Piše: Aleksandar Lazarević Autor u sledećem tekstu izlaže svoje viđenje da se pomoću fizičkih i filozofskih pojmova mogu objasniti neke prastare religijske istine, koje nisu samo mitologija već psihološka i fizička realnost. Poznato je da je učestanost u fizici predstavljena kao događaj u jedinici vremena. Jedan Herc (1Hz) označava 1 događaj u sekundi (1Hz = […]

Proleće i zdravlje sa gledišta kineske medicine

Piše:  Dr. Ana Zikić Po kineskom lunarnom kalendaru proleće je počelo još pre nekih mesec dana, a ipak se ono što mi zovemo prolećem u prirodi vidi tek sada. Po kineskoj medicini, kao što priroda ima svoje cikluse, tako ih ima i naše telo i na zvuk proleća ono počinje da se budi – ali […]