‘Filozofija’

KVANTNI SKOK SPOZNAJE IZMEĐU LUCIFERA I PROMETEJA (I deo)

piše: Miša Vasić Današnji svet, planetarna ljudska zajednica (zajedno sa celokupnom biosferom) nalaze se na sudbonosnoj raskrsnici između opstanka i propasti, uslovljenih dihotomijom između dva vida savremene nauke: prometejske, koja može da otvori vrata kreiranja drugačijeg, boljeg životnog modela i luciferijanske, koja gravitira ka bezdanu solipsizma i samodovoljnosti nekrofilnog tehnocentričnog konzumerističkog “raja”. Podelite članak:

PRIRODNI MODEL PRIRODE –NMN MODEL

Prof. Dr. Miloš Abadžić U desetak objavljenih radova u KPV dao sam neke pokušaje usklađivanja naših pogleda na Prirodu koja nas okružuje. U međuvremenu sam uspeo složiti jedan koherentniji njen model sadržan u (L.1) čiji kraći prikaz dajem u ovom radu. Bez obzira koliko mi je stalo da stavova prisutnih u predložanom modelu, ipak smatram […]

SVETLOST KREATIVNOSTI KAO TAČKA KOHERENCIJE SUPROTSTAVLJENIH IDEOLOGIJA 1. DEO

piše: Miša Vasić Kreativnost u nauci, kao jedini plauzibilni generator progresa, potiče iz beskonačnog izvora ideocentričnog sveta pojedinaca, potpuno nezavisno od ideoloških konstrukata prividno suprotstavljenih grupa kojima pripadaju. Na taj način, oni su teleološki usmereni ka zajedničkom cilju, iako su, površno gledano, antagonističkipozicionirani. Traganje za istinom je odvajkada bio ekstraordinarni motiv za ljude slobodnog duha. […]

SVETLOST KREATIVNOSTI KAO TAČKA KOHERENCIJE SUPROTSTAVLJENIH IDEOLOGIJA 2. DEO

piše: Miša Vasić Tokom 1548,  San Ignacio de Loyola i nekoliko članova nedavno osnovane Družbe Isusove otvorilo je prvu jezutsku školu u Mesini u Siciliji, današnja Italija. Kultura je tako postala opsesija i teleološki ´okidač´dejstva inicijalnih jezuita; Edukativni sistem Zapada, oličen u intencijama katoličke crkve, nakon toga više nikada neće biti isti – usmeren je […]

METODA INTERDISCIPLINARNOSTI SA MEHANIZMOM EVOLUCIJE I HIPOTEZOM PROSTORA I VREMENA

Drugi deo monografije „Osnovi strukturologije“ Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog Čini se kao da je davno prošlo ono vreme kada je radoznao čovek, kakav je bio Faradej, mogao da zakači ključ na zmaja i da tako dođe do naučnih saznanja. Današnji glomazan i skup naučno-istraživački sistem otkriva činjenice, koje, po sopstvenom priznanju, često ne razume. Ipak, […]

Agnihotra, vatra koja može da promeni svet

-izleči atmosferu i ona će izlečiti tebe Homa je zbir metoda koje služe čišćenju atmosfere pomoću vatre. Znanje o njima potiče iz Veda, najstarije nauke koju je čovečanstvo sačuvalo. Centralna misao je: Izleči atmosferu i atmosfera će lečiti tebe. Agnihotra je osnovna Homa tehnika i ona kod sadašnjeg zagadjenja životne sredine može da da veliki […]

MILUTIN MILANKOVIĆ O BRZINI SVETLOSTI – I deo

Piše: Velimir Abramović: (Epistemološka podrška Milankovićevoj argumentaciji protiv Lorenc-Ficdžeraldove kontrakcione hipoteze i važenja II principa Elektrodinamike tela u kretanju) ABSTRAKT: Milutin Milanković, (1879-1958), je objavio dva rada u kojima se naučno izjašnjava o rasprostiranju svetlosti, O teoriji Majkelson-Morlijeva eksperimenta, (1912g.) i O drugom postulatu specijalne teorije relativiteta, (1924.g.) Podelite članak:

VOX HARMONIAE FEMINAE

Svet je uvek bio šaren, pa je takav i danas. Socijalne i kulturne razlike: s jedne strane, savremena tehnologija i obrok brze hrane za novac koji je, s druge strane dovoljan, čak ne i neophodan, za deset godina života u plemenu u kome vreme stoji… Ipak, u tom šarenilu postoji jedan aktuelni uvid, koji je […]

Korelativnost prostornih i vremenskih bića

“ Postoji u svemiru jedno jezgro iz kojeg svi dobijamo svu svoju snagu, sva nadahnuća … Ono nas večno privlači i svako od nas može osetiti njegove vrednosti. Nikada nisam uspeo da prodrem u tajnu tog jezgra, ali osećam da ono postoji. Kada hoću da ga zamislim duhovno, onda je to svetlost; kada želim da […]

Putevi duše

Da li je naša svest poput holograma? Kao što znamo hologram je slika postojećeg kao obična fotografija, ali redukovana na dimenziju (ili više) manje. Međutim, za razliku od obične fotografije hologram u svakom svom deliću sadrži potpunu informaciju o slici postojećeg. Ukoliko bi duša bila poput holograma ona bi u svakom svom najmanjem delu sadržavala […]

Mi smo oni, na koje se čekalo!

„Sve u nama i oko nas je u preokretu, želeli  mi to ili ne. Mnoge energije u univerzumu su uravo u samopromenama što ima vidljivo dejstvo na zemlju, na klimu i na naše ponašanje. Pri tome sve više ljudi uvuđa da su naša moderna društva i privredni sistemi dostigli svoj prirodni rok trajanja. Stare strukture […]

Metafizika Ive Andrića sa aspekta Modela KGE

“ I STVORI BOG ČOVIJEKA PO OBLIČJU SVOJEMU … “       PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL.1.2.27.       Piše dipl. inženjer Goran Marjanović Činjenica je da model Kvantovane Gustine Energije[1] iskazuje veliku korelativnost sa Prirodom u veoma širokom rasponu veličina i događaja. Jedan od mogućih načina provere valjanosti iznetih hipoteza je kvantitativno poređenje analitičko-teorijskih predviđanja sa eksperimentalno utvrđenim vrednostima. […]

TRANSHUMANIZAM I/ILI DUHOVNA POBEDA NAD ENTROPIJOM (2. DEO)

piše: Miša Vasić …„Stoga se može reći da je danas, u XXI veku, ljudska rasa na ozbiljnoj raskrsnici.“… Uvođenje umetničke vizije  na stranice ovog teksta nije slučajno. Veza između ezoterije i nauke po pitanju transhumanizma i njegovih preteča, nakon fantazmagorije M. Shelley, ostvaruje se  kroz viziju češkog pisca Karela Čapeka. On u svom komadu “R.U.R.” […]

TRANSHUMANIZAM I/ILI DUHOVNA POBEDA NAD ENTROPIJOM (1. DEO)

piše: Miša Vasić “…Mensch Maschine, Halb Wesen und halb Ding Mensch Maschine,  Halb Wesen und halb Überding…”  („Čovek mašina, polu biće i polu stvar Čovek mašina, polu biće i polu nadbiće“) (Kraftwerk, ‘Die Mensch Maschine’)   Tehnološka poezija Kraftwerk-a, najznačajnije planetarne muzičko-konceptualne umetničke grupe druge polovine  XX veka, profetski inauguriše spoj čoveka i mašine kao […]

SCIJENTIZAM KAO SAVREMENI IZRAZ MITA O ATLANTIDI I ZLATNOM DOBU

piše: Miša Vasić „Na tom ostrvu Atlantidi bilo je osnovano veliko i divno kraljevstvo kojeje vladalo celim ostrvom, mnogim drugim ostrvima i delom kontinenta. Osim toga od zemalja sa ove strane moreuza držalo je Libiju sve do Egipta, a Evropu sve do Tirenlje. Ova je, dakle, sila, ujedinivši sve svoje snage, pokušala da u jednom […]