UMETNOST, EGZORCIZAM I SOCIJALNA TRANSFORMACIJA (drugi deo)

piše: Miša Vasić

Za razliku od intimističke i subliminalne transformacije konzumenata Rothkove umetnosti, Joseph Beuys, krucijalno značajni nemački umetnik druge polovine XX veka, teži radikalnoj i konkretnoj  promeni ljudskog društva u celini. On sebe nedvosmisleno smatra antropozofom i šamanom.

Beuys u svom radu, koji je kombinacija predavanja, konceptualnih performansa i instalacija, teži ritualističkom uključivanju posmatrača u proces rada, koji ima terapeutsku i teleološku svrhu translacije društva od socijalno programiranih radnika otuđenih od svog dela,  ka grupi slobodnih pojedinaca-umetnika u svojim oblastima pregalaštva.

Beuys (1921-1986), autor performansa “Kako objasniti slike mrtvom zecu” (1965), “Volim Ameriku i Amerika voli mene” (1974), projekta 7000 hrastova, ideje o Socijalnoj skulpturi, posve je transparentno ukazivao na ishodišta svog rada. Beuys se može u potpunosti shvatiti samo kombinacijom dva aspekta: 1) njegovih teoretskih postavki u kojima do tančina opisuje premise od kojih polazi, ezoterične tehnike koje koristi i socijalne ciljeve koje želi da postigne i 2) transformativnih uvida do kojih posmatrač/grupa dolazi prisustvujući performansima i konkretnim akcijama. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Obnovljivi izvori energije šansa i obaveza

Piše: Ing. Rastislav Kragić

 

U poslednjih nekoliko godina svedoci smo sve većeg interesovanja za izvorima energije koje zovemo obnovljivim

…………………………………………………..

Šta su to obnovljivi izvori

energije (OIE)?

…………………………………………………..

Postoji više različitih definicija, u zavisnosti od toga u koje se svrhe koristi taj termin. Uopšteno bi se moglo reći da su OIE oni izvori energije koji se u nekom kraćem vremenskom roku obnavljaju ili se racionalnim korišćenjem ne mogu iscrpeti, sa gledišta ljudskih potreba za energijom. Osnovna odlika tih izvora energije je da njihovom eksploatacijom nema ugrožavanja životne okoline, ili je taj uticaj ili rizik sveden na minimum. Pod OIE podrazumevamo energiju sunčevog zračenja, energiju vodotokova ili hidroenergiju, energiju vetra, geotermalnu energiju ili toplotnu energiju zemljine unutrašnjosti, energiju biomase ili razgradivih organskih ma

 

terija koje ne sadrže visokotoksične sastojke, energiju plime i oseke, energiju morskih talasa i još neke druge, manje značajne.

………………………………………………….

A koji su to izvori energije nasuprot OIE?

………………………………………………….

To su pre svega fosilna goriva (nafta, ugalj i prirodni gas) i nuklearna energija.

Mi danas koristimo uglavnom ove druge. Zašto?

Kada je čovek počeo da koristi energiju za svoje aktivnosti, najpre je koristio ono što mu je bilo najjednostavnije i na dohvat ruke. To je drvo za grejanje i kuvanje, vetar za pokretanje jedrenjaka, kasnije za mlinove (vetrenjače), vodotokove za vodenice itd. Čak su i prve elektrane bile hidroelektrane manjih snaga. Međutim, čovekova želja za luksuznijim životom uzrokovala je pravu glad za većim količinama energije. Izradom velikih sistema za eksploataciju uglja i nafte cena energije pada, što ide na ruku razvoju industrije i ekonomskom razvoju uopšte. Sredinom prošlog veka razvijeniji deo sveta je živelo lepo, uljuljkan jeftinom energijom fosilnih goriva i energijom iz prvih nuklearnih elektrana. Ali naftna kriza sedamdesetih godina, kao šamar, navodi čovečanstvo da počne ozbiljno da razmišlja o problemima iscrpivosti izvora fosilnih goriva. Ozbiljne i očigledne klimatske promene i ekološki problemi u poslednjih dvadesetak godina nateruju najrazvijenije zemlje da preduzmu konkretne akcije u cilju smanjenja našeg uticaja na okolinu, dakle pre svega u pravcu racionalnijeg i čistijeg korišćenja energije. Svet počinje ponovo da traga za mogućnostima upotrebe OIE, kako bi sprečio ozbiljne ekološke katastrofe.

…………………………………………………..

Šta je to što zagađuje?

…………………………………………………..

Sagorevanjem fosilnih goriva oslobađa se velika količina manje ili više zagađujućih mat rija. Pored pepela, čađi, sumpornih i azotnih oksida i jedinjenja teških metala, koji uglavnom imaju lokalni karakter zagađenja, emituje se i velika količina gasova koji se nazivaju “gasovi sa efektom staklene bašte”. Kako pokazuju zvanične međunarodne analize, ugljen-dioksid (CO2) je gas koji je najznačajniji za pomenuti efekat. Sunčevi zraci koji direktno utiču na temperaturu naše atmosfere, kada dospeju do tla jednim delom se reflektuju u vasionu, a drugim delom zagrevaju tlo. Prilikom pr olaska kroz atmosferu sunčevi zraci pripadaju delu elektromagnetskog spektra za koji je CO2 propustan (grubo rečeno, providan). Međutim, zagrejano tlo emituje akumulisanu toplotnu energiju (hladi se) radijacijom elektromagnetskih talasa u drugom delu spektra. CO2 ima tu osobinu da ne propušta taj deo spektra, tako da se, prema tvrdnjama eksperata koji su to analizirali, Zemlja ne može prirodno da se hladi istim intenzitetom kao u vreme kada je koncentracija CO2 bila nešto niža nego danas. Tom teorijom je zvanično objašnjen fenomen globalnog zagrevanja koji danas dovodi do brzog otapanja stalnih ledenih masa širom sveta i sve ozbiljnijih klimatskih poremećaja, kao što su širenje pustinja, učestali i snažni uragani i sve češće i drastičnije suše i poplave.

…………………………………………………..

Zašto jednostavno ne pređemo potpuno na OIE?

…………………………………………………..

Problem je cena. Često se pogrešno misli “OIE su besplatni izvor energije”. Po tom principu i ugalj i nafta su isto besplatni, samo ih treba uzeti i koristiti. Na žalost, danas nas više košta da uložimo u korišćenje OIE nego u korišćenje konvencionalnih izvora. Razvijene zemlje su samoinicijativno preuzele obavezu, da i pored ekonomskih prepreka u tom pravcu, postepeno uvode OIE u upotrebu. To se realizuje subvencionisanjem “zelene energije”. Najčešće primenjivani metod je kroz “podsticajne otkupne cene” proizvedene energije, kojima se proizvođačima energije iz obnovljivih izvora garantuje viša otkupna cena proizvedenog kilovatčasa, dok se ta razlika nadoknađuje podizanjem prodajne cene električne energije ili uvođenjem taksi na fosilna goriva.

………………………………………………….

Da li se pri tome svi proizvo-đači energije iz obnovljivih izvora jednako tretiraju?

………………………………………………….

Ne. Recimo, velike hidroelektrane, snage preko 10 MW, nema potrebe subvencionisati jer je njihova izgradnja ekonomski opravdana i cena proizvedene energije je konkurentna cenama energije iz fosilnih goriva. Danas se već ponegde ukida status povlašćenog proizvođača energije za velike farme vetroelektrana jer su i one, masovnom primenom, postale konkurentne konvencionalnim izvorima. Pored toga, svaka zemlja ima neke svoje prioritete i planove kojim redosledom i u kojoj meri želi da koristi pojedine obn ovljive izvore, ali i do koje mere da optereti krajnje korisnike energije koji sve te promene moraju da plaćaju.

………………………………………………….

Da li postoje subvencije i u Srbiji?

………………………………………………….

U ovom trenutku nemamo nikakav sistem subvencionisanja za upotrebu OIE, ali se vrlo ubrzano radi na njegovom donošenju. To možemo očekivati za manje od godinu dana.

…………………………………………………..

I onda ćemo početi da prelazimo na OIE?

…………………………………………………..

To je dobro rečeno, “početi da prelazimo”. Veoma je važno imati u vidu kolike su naše potrebe i potencijali. Prema zvaničnim podacima, Srbija godišnje potroši oko 15 Mten (miliona tona ekvivalenta nafte) primarne energije. Polovina te energije potiče, mahom, iz niskokvalitetnog, domaćeg uglja, nešto manje od trećine je energija nafte, sedmina je energija prirodnog gasa, a oko 7% energija iz hidroelektrana. Potencijal OIE se procenjuje na oko 3.2 Mten, bez potencijala velikih hidroelektrana i sunčeve energije. Od toga potencijal biomase se procenjuje na oko 2.6 Mten i predstavlja naš najznačajniji obnovljivi izvor energije. Slede: energija vetra sa oko 0.2 Mten, potencijal geotermalnih izvora sa oko 0.18 Mten i male hidroelektrane sa oko 0.15 Mten. Energija sunčevog zračenja se procenjuje na oko 0,1 ten po m2 godišnje.

Pored toga, naša najveća šansa za unapređenje energetske situacije leži u poboljšanju energetske efikasnosti u svim oblastima. Procenjuje se da bi primenama poznatih mera za unapređenje energetske efikasnosti u Srbiji moglo da se uštedi čak do 40% energije koju trenutno trošimo. Naravno, i to ima svoju cenu, ali se takve investicije mogu da isplate za nekoliko godina ili kroz uštede u potrošnji energije.

………………………………………………….

Šta je to što običan građanin može da učini?

………………………………………………….

Pre svega, možemo bolje termički izolovati svoje kuće (zidove, prozore, krov), zatim koristiti sisteme grejanja i klimatizacije koji su ekološki opravdaniji i energetski efikasniji, kao što su visokoefikasne toplotne pumpe koje kao medij za razmenu energije koriste tlo ili bunarsku vodu, zatim solarne panele za dogrevanje vode ili se možemo grejati na biomasu (drvo ili otpatke iz poljoprivredne proizvodnje). Sve to je već u ovom trenutku ekonomski opravdano i investicije u te sisteme se, uz racionalno korišćenje, otplaćuju za nekoliko godina.

…………………………………………….

Koliko mi kao zemlja možemo doprineti “spasavanju sveta”?

…………………………………………….

Mi smo mala zemlja. Primera radi, ceo naš elektroenergetski sistem je po ukupno instalisanoj snazi proizvodnih jedinica oko tri puta manji nego Nemački sistem vetroelektrana, a gotovo dva puta manji od Španskog sistema vetroelektana. Uz to, u tim zemljama je ukupna proizvodnja električne energije korišćenjem vetra još uvek na svega deset do dvadeset procenata. Mada, interesantan je podatak da u pojedinim trenucima, udeo proizvodnje električne energije putem vetra u elektroenergetskom sistemu Španije dostiže čak 80% (naravno u uslovima visoke vetrovitosti i male potrošnje).

Ali i pored toga što je naš uticaj kao zemlje na sveukupnu situaciju zanemarljivo mali, moramo biti svesni da se situacija u energetskom sektoru razvijenog sveta drastično menja. Rasipničko ponašanje na koje nas je navikao dvadeseti vek treba da popravimo i da se vratimo domaćinskom odnosu prema onome što nam je priroda podarila. Jedino tako možemo i našim unucima ostaviti lepote ovoga sveta u nasledstvo.

Na temu razgovarali sa Rastislavom Kragićem, savetnikom za nove i obnovljive izvore energije u Agenciji za energetsku efikasnost.

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Da li mravi ikada spavaju?

Mravi, kao i sva druga živa bića, imaju svoje vreme odmora. U svakoj koloniji je nekoliko članova uvek u stanju mirovanja. Mravi miruju i u hladnim danima, a mnoge vrste zimi prelaze u stanje hibernacije, u dubok san, kao medvedi. Mravi se tada odmaraju tako što se snižava napetost ili tonus mišića i smanjuje sposobnost opažanja. Međutim, njihov nervni sistem nije dovoljno složen da bi u vreme spavanja prešli na sporije moždane talase. Takođe ne poseduju sposobnost sanjanja.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

7 ČUDA PODVODNOG SVETA

Neke od najlepših, potpuno različitih i najčudnijih mesta na svetu nalaze se na dnu mora. Iz našeg, kopnenog ugla, slike tog sveta izgledaju nam toliko nestvarne kao da potiču sa neke druge planete. Paradoksalna je činjenica da se u tim modrim dubinama možda kriju konačne istine o našim precima. Čudno je i to da smo vičniji da prevalimo i milione kilometara da bi dosegli i najudaljeniju planetu našeg sistema, ali ne znamo kako da prevalimo tih sićušnih 11 kilometara do najniže tačke u okeanu.
CRNI DIM
Ovi hidrotermalni otvori nastaju na dnu atlantskog i pacifičkog okeana kada vrlo vrela voda izbije iz kore zemljinog omotača. Tokom prolaska kroz koru voda spira i različite elemente, kao što su sumpor, bakar i zlata. Kada elementi dopru do hladne vode odmah se stvara depozit u obliku cevi iz čijeg središta izbijaju novi elementi. Veoma kisela voda sa okeanskog dna dostiže temperaturu od 400 stepeni Celzijusa. Pa ipak, i u takvim uslovima postoje životni oblici. U istraživanju «dimnjaka» kraj Meksičke obale, 2005. godine, otkrivena je bakterija koja u procesu fotosinteze koristi energiju i svetlost oko dimnjaka – prvi organizam u prirodi kome za ovaj proces nije potrebna svetlost Sunca kao izvora energije.

SREDNJE-ATLANTSKI GREBEN
Planinski greben na dnu mora prostire se kroz središte Atlantskog okeana, gotovo čitavim prostorom od Arktika do Antarktika. Delovi tog grebena iznad morske površine čine ostrva kao što su Azorska, Ascension i Island. Greben je nastao divergencijom (razmicanjem jedne od druge ploče) tektonskih ploča – geološki fenomen zbog čega se i danas Amerika i Britanska ostrva razdvajaju jedno od drugog brzinom od 3 cm godišnje. Posledica razmicanja ploča je izviranje magme iz utrobe Zemlje koja popunjava prazan prostor nastao u ovom procesu. Toplotna energija magme rastapa materijal oko sebe koji se potom hladi i «dograđuje» greben.

PODVODNE RANE
U mnogim oblastima na dnu okeana postoje otvori nastali razmicanjem ploča kroz koje se nazire unutrašnjost zemljinog jezgra. Umesto da prostor popuni magma iz utrobe su, tokom poslednjih dva miliona godina, izbijali ohlađeni, stenoviti komadi. Kako se to dogodilo, za geologe je i dalje tajna. Stručnjaci američkog  Nacionalnog okeanografskog centra prošle godine su započeli pregled ovih otvorenih rana okeana. Sada se obrađuju prikupljeni podaci sa nadom da će uskoro doneti ključne odgovore.

PIRAMIDE IZ JONAGUNIJA
Neobične strukture piramidalnog oblika, uz samu obalu ostrva Jonaguni Džima, na zapadu Japana, zapanjujuće liče na stepenice građene ljudskom rukom. Masaaki Kimura, japanski stručnjak za geologiju mora, veruje da su ovde otkriveni ostaci nekog drevnog grada – japanska Atlantida. Drugi stručnjaci, naravno, smatraju da se radi o prirodnoj tvorevini. Kimuri ide na ruku nekoliko artefakta na kojima su jasno vidljivi uklesani simboli kakve priroda do sada nije imala običaj da pravi.

DUBOKO «GRLO»
Ako se posmatra sa površine mora, na planeti postoje visovi koji gotovo da dotiču nebo. Malo je, međutim, poznato da postoje i «nizovi». Najniža tačka na planeti nalazi se na dnu klanca «Marijana». Od površine mora deli je čitavih 11 kilometara, što znači da bi u klanac mogao da stane čitav Mont Everest i da još ostane par kilometara do površine. Ovaj procep je nastao razdvajanjem kontinentalnih ploča. Iako smo savladali oko milion kilometara do Meseca, na dno klanca ljudska noga verovatno nikada neće kročiti. Na samom dnu, čovek bi se osećao kao da na leđima nosi 50 džambo džetova, a takav pritisak ne mogu da izdrži ni mnogo čvršći materijali. Pa ipak i u ovom svetu postoji život – jednoćelijski sićušni organizmi koji nisu životinje, nisu biljke, a nisu ni gljivice.

PIRAMIDE IZ JONAGUNIJA
Neobične strukture piramidalnog oblika, uz samu obalu ostrva Jonaguni Džima, na zapadu Japana, zapanjujuće liče na stepenice građene ljudskom rukom. Masaaki Kimura, japanski stručnjak za geologiju mora, veruje da su ovde otkriveni ostaci nekog drevnog grada – japanska Atlantida. Drugi stručnjaci, naravno, smatraju da se radi o prirodnoj tvorevini. Kimuri ide na ruku nekoliko artefakta na kojima su jasno vidljivi uklesani simboli kakve priroda do sada nije imala običaj da pravi.

VELIKI AUSTRALIJSKI GREBEN
Jeidini oblik života na Zemlji koji se može videti iz svemira je veliki greben u blizini obala Australije, toliko veliki koliko i površina Poljske. Dom za ogroman broj živih vrsta, oko grebena živi blizu 400 tipova korala, 1500 ribljih vrsta, 200 vrsta ptica, a u vodama oko grebena se u sezoni parenja okuplja na stotine grbavih kitova. Na nesreću, greben je danas ugrožen klimatskim promenama, zagađenjem mora, ali i jednom vrstom ribe koja parazitira na koralima – a oni su ti koji čine greben.

SEVERNO TASMANIJSKO MORE
Neki istraživači ga opisuju kao tajnu veću od tajni na tamnoj strani Meseca. Dno ovog mora, između Australije i Novog Zelanda, izbrazdano je dubokim klancima. Naseljeno je vrlo čudnim bićima. U nedavnim istraživanjima, na obalu su izvučeni ekstremno ružni primerci živih bića, kao što su neki primerci riba. Krajnje neobična je jedna vrsta hobotnice sa jednim velikim okom kojim traga za hranom, i drugo, malo, kojim traga za mogućim neprijateljima. Možda ćemo jednog dalekog dana baš takva bića susretati na putovanjima kosmosom.
A. M.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Gorivo iz ljudskog daha

Na aerodromu „Džon Lenon” u Liverpulu (Engleska) uskoro će biti postavljeno, prvo u svetu, postrojenje koje će dah putnika pretvarati u gorivo.

Nazvana „ekotoks”, sprava će usisavati izdahnuti ugljen-dioksid i preobratiti ga za pogon vozila i grejanje. Isprva je bila osmišljena da smanji ispuštanje ugljenika iz vozila koja troše dizel, upijajući ga kroz foto-bioreaktor za alge u kojem se nastala biomasa prečišćava u tzv. zeleno (ekološko) gorivo.

Nameštanje je započelo u januaru, a cilj je da se iz probnog uređaja dobije 110.000 litara godišnje kojim će se grejati voda i prostorije. Kompanija se nada da će uspeti da poveća preradu na 3.600 litara svakog dana.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ZABORAVLJENI TOKSIČNI OTPAD

Sa italijanskog jezika prevela Valentina Kolman

Uživanje u duvanskom dimu nosi sa sobom otpuštanje u životu sredinu više od 4000 hemijskih supstanci, od kojih mnoge sa iritirajućim, štetnim po zdravlje, otrovnim i kancerogenim dejstvom. Tokom faze sagorijevanja cigarete pušač udahne samo dio prozvedenih hemijskih agenasa, dio zadržava filter, jedan dio se ispušta u spoljnu sredinu (pasivno pušenje), dok se preostali dio iznosi takođe u ambijent putem pepela. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Bojni otrovi iz antike

Kada neko kaže da je hemijski rat izum savremenog doba, nemojte mu poverovati. Istraživači Arheološkog instituta iz SAD su, upravo, otkrili da je sumporni gas korišćen još u antičko doba: najstariji dokaz pronašli su u Siriji, u ruševinama davnašnjeg grada, u kojima su tridesetih godina prošlog veka iskopali 20 leševa rimskih ratnika.
Rimsko utvrđenje Dura-Europos, na litici s koje je nadgledana reka Eufrat, žestoko su opsedali Persijanci 260. godine. Iako nema istorijskih svedočanstava koja opisuju bitku, u podzemnim tunelima nađeni su tragovi kristala sumpora. U iskopima ispod zidova Persijanci su izlili bitumen i posuli sumpordioksid i to zapalili. Tako su rimski vojnici postali najstarije žrtve hemijskog vojevanja.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Fudbal i seks – gotovo isto

Naučnici su otkrili zašto žene u nekim slučajevima nikad neće dobiti bitku s fudbalom: dobra igra omiljenog tima izaziva pogjednako uzbuđenje kao seks. Mnoge su, naime, godinama tvrdile da pojedince više mami vođenje lopte nego vođenje ljubavi, a sada je to naučno potkrepljeno.

Neurolozi koji su posmatrali mozak navijača dok su gledali utakmicu zapazili su da se u trenutku kada ekipa zaljubljenika postigne gol uznemiri područje zaduženo za jako uživanje i seksualno uzbuđenje. Kada igrač omiljenog tima promaši, uzburkaju se druge oblasti.

Korišćena je oprema za snimanje mozga na devet vatrenih navijača Glasgov Rendžersa dok su gledali snimke golova svojeg tima. Svaki od 30 klipova trajao je četiri sekunde. Rezultati su upoređeni sa onima koji su nastali dok su gledali 30 videoisečaka kada je njihova ekipa promašila gol. U oba slučaja zvuk je bio isključen.

Živahnost u prednjem delu korteksa bila znatno viša kada postignut nego kada je promašen gol.

Svojevremeno je, inače, uočeno da se u toku seksualnog nadraživanja kod muškaraca i žena uzburka isti deo mozga.

 

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

„Crne rupe” su, u stvari, zelene

Možete li da zamislite da su „crne rupe”, najveće proždrljivice svekolike kosmičke materije, prilično štedljive, čak veoma mnogo u ekološkom smislu? Nedavno je Stiv Alen, profesor astrofizike na Univerzitetu Stanford, izjavio da su „crne rupe” – zelene. Kako je to moguće?

Iako su uvek crne, akako je moguće da budu zelene?

Objašnjenje se krije u štedljivosti, imajući u vidu da predstavljaju svojevrsne ogromne motore. Naime, pomoću svemirskog teleskopa „Čandra” ustanovljeno je da imaju, čak, 20 puta veći energetski učinak od nuklearnih elektrana. Kada bi ma koji automobil bio toliko štedljiv, sa samo četiri litra benzina prešao bi više od milijardu kilometara!

Astrofizičari su, inače, posmatrali devet starih i vrlo velikih „crnih rupa” i sve su trošile gotovo istovetnu količinu energije. Ali kako su to, uopšte, izračunali?

S jedne strane su sračunali količinu energije mlazeva, a s druge su uporedili količinu energije gasova koje usisava „crnu rupa”. I na osnovu toga su uvrdili da su delotvornije od svih pogonskih motora i mašina na Zemlji.

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Duži prsti, veća zarada

Gatanje iz dlana nije obična bapska priča: naučnici tvrde da berzanski posrednici (brokeri) s dužim domalim prstom, u proseku, zarađuju do šest puta više od svojih manje obdarenih kolega. Odlika je u vezi s većim izlaganjem testosteronu u materici, a upućuje na veće samopouzdanje, sposobnost povlačenja rizičnih poteza, dodatni oprez i brze reakcije.

Nisu samo zaradili više, već su duže izdržali u tom poslu.

Muškarci koji su učestvovali u istraživanju (44), od kojih su neki zaradili čak četiri miliona funti, na Londonskoj berzi su kupovali i prodavali osiguranja vredna milijarde. Istraživači sa Univerziteta Kembridž, pod rukovodstvom dr Džona Koutsa, koji je i sam bio broker na Vol stritu, uporedili su zaradu posrednika u poslednjih 20 mjseci s dužinom prstiju.

Trgovci s dužim prstom za nošenje burme zaradili su do 11 puta više od svojih kolega bez ove telesne odlike, a u proseku šest puta više. Na zaradu su podjednak uticaj imali iskustvo i dužina dotičnog prsta.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

KPV No.5 sadržaj

TEORIJA O CRNIM RUPAMA

TESLA ZAOSTAVŠTINA I SVETSKA VLADA

Ne bojte se 2012-te

STRAHOVITI SUDAR PLANETA U KOSMOSU

Dinosauruse istrebio „nebeski malj”

Veliko izumiranje već u 22. stoleću?

Vodena oaza na Antarktiku

DREVNO KINESKO NEBO

BELE RUPE OKO ZEMLJE

Kako nastaje zlato u prirodi?

Moguće je čitanje misli

PULSARI ČUDESNE NEBESKE ČIGRE

PREISTORIJSKI NUKLEARNI REAKTORI

BEKSTVO U DRUGI ŽIVOT

NJUTN, JABUKA I MESEC

NEVIDLJIVI ČOVEK-PAUK

GENSKA ENERGETIKA

NESPOZNATA LJUDSKA TEGOBA-NEDOSTATAK GVOŽĐA

Njegošev kod

Tako lako do hibridnog auta

SENZACIONALNA FOTOGRAFIJA MOLEKULA

Digitalizacija mirisa

SLIČNOSTI RELJEFA RTNJA SA PROPORCIJAMA KEOPSOVE PIRAMIDE

Ko se prvi rodio: mama ili tata?

Postoje li instrumenti za levoruke?

Riba-vampir nova vrsta

Ribe pate od morske bolesti

Ubijaju li deterdženti bakterije?

NEBESKI VRTOVI

Moja (vaša) uloga u spasavanju planete

Srbija na stazi energetske budućnosti

Tajna Teslinih kalemova

Helikopter za svaki dan

Srpska ekološka kuća

Ni uz čašicu nisu privlačnije

Preosetljiva na vodu

Zašto bumbar ne bi trebalo da leti?

Majanski kalendar se ne završava 2012

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

KPV No.6 sadržaj

Svet i Srbija – 2012

„Nada u krizi-2012“

SVEDENBORG PIONIR SINTEZE NAUKE I RELIGIJE

Kvantno-holografske i klasično-redukovane neuronske mreže

VEGETARIJANSTVO KAO IZBOR

Elektoauto u praksi – projekat VLOTTE

Vitamin D – Sunčev vitamin

Ishrana u borbi protiv virusa gripa

Tajna svesnost biljaka-poruke iz nepoznatog sveta

Globalno podgrevanje straha – Ko će biti prvi eko-milijarder?

Rešenje energetske krize – generator slobodne energije

NEĆU ŠTEDLJIVU SIJALICU!

RECITE ”ZDRAVO” BILjCI, RAZUMEĆE VAS

Poreklo SOJA SOSA

Praznik proleća-kineska Nova godina

GENI KOJI SLUŠAJU MOCARTA

Drevna kineska priča iz vremena Lao Ce-a

Tradicionalna kineska medicina

PRILAGODIMO SE ZIMI

Benzin iz peska!

Stara sijalica se vraća u novom ruhu

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

KPV No.10 sadržaj

RTANJ – istraživački festival 2011

Brzina svetlosti i Maxwellova konstanta (Relativna relativnost)

Nevakcinisana deca zdravija!

MOĆ IMAGINACIJE

INTEGRISANO GLOBALNO DRUŠTVO KAO ODRAZ KOSMIČKOG HOLISTIČKOG PRINCIPA

TRANSCENDENTNA FUNKCIJA UMA KAO IZVOR REKONEKCIJE POJEDINCA

Azotno đubrivo i suicid

Kvantni kompjuter je stvarnost!

TAJANSTVENI OBLAK U CENTRU MLEČNOG PUTA

Solarna rerna “Komplikus”

LETEĆI AUTOMOBILI

Molekularni tajnopis mišljenja

U susret rođendanu Nikole Tesle

Zen i fizika – paradoks

ROTACIONO HARMONIJSKO OSCILOVANJE

Novi sunčev sistem

Negativna predstava o ljudima čini nas egoističnim

Rezultati istraživanja u Bosanskoj dolini piramida

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Pred evolucijskim skokom!

Diter Broers, poznati  astrobiolog  i autor, o diskutabilnoj temi 2012.

…Zapazio sam da se pojavljuju objekti veći od planeta koji usmeravaju zrake slične laseru na druge objekte. Tek što sam razvio automatski softver koji memoriše, snimci su sklonjeni…

Zahvaljujući  svom  neobično visokom astronomsko znanje Maje su bili u stanju da  vremenski odrede  velike događaje. Njihovi proračuni ukazuju na poslednji fundamentalni proces promene koji će biti zaključen te 2012…

…Pruža nam se mogućnost da odbacimo krute matrice, da se dalje razvijemo…

…Predstojeći događaji oslobodiće nas iluzije da smo bespomoćna bića. U našim  rukama je da preuzmemo svoju prirodom datu božanstvenost… Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

TRANSCENDENTNA FUNKCIJA UMA KAO IZVOR REKONEKCIJE POJEDINCA

…Kako odavno uči Emanuel Swedenborg u svojoj hipotezi korespondencija, svaki materijalni fenomen je tek puki simbolički odraz spiritualnog prauzora….

Piše: Miša Vasić

U vremenu prelaska sa kolektivističkih paradigmi svake vrste ka nultoj tački proto-matrijarhlnog ekvilibrijuma potencijala, transcendentna funkcija uma jedini je izvor rekonekcije pojedinca na individualnom planu, ali i posledično njegove integracije u socijalne tokove.

Krajem XX i početkom XXI veka, planetarni fenomen ekstremnog individualizma predstavlja tek prerušenu formu potpražnog kolektivizma. Masovni cyber-organoni reprogramiraju psihe miliona pojedinaca da rezoniraju u skladu sa dehumanizovanim i nad – personalnim ultimativnim vibracijama tehnoloških pomagala, poput uniformnosti piksela na mobilnim telefonima ili LCD monitorima, jednolikih zvučno / vizuelnih formi (od rezolucije slike do dizajna monitora)koje definišu internet kao medij, masovnih jednovremenih event-a svake vrste, koju nudi satelitska televizija, pa sve do ratnih serijala in vivo koji sve manje liče na novinske izveštaje a sve više na arhetipsku igru koja uvlači ljude u pre-logičko tribalističko identifikovanje sa “jednom stranom”, ma koja ona bila. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a