Warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, '' was given in /home/content/89/7929989/html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
orthopedic pain management

Global Scaling – osnova jedne nove nauke

…Harmonija je ono što drži sve na okupu…

…Nužno je rađanje novog naučno-prirodnog pogleda na svet, kako bi nauka i društvo uspeli da se reformišu

Nije energija  „Velikog praska“ to što drži univerzum stabilnim, već u univerzumu postoji sinhronizujuća vibracija – tvrdi dr. Hartmut Miler (Dr. Hartmut Müller).  Ta vibacija omogućuje opstanak celog univerzuma sa ciljem da sve što je nastalo bude sinhrono tj. u skladu sa tom vibracijom (frekvencijom).

A tajne prirode se uzalud traže u laboratorijama, jer moderne naučne teorije oslikavaju laboratorijski idealne uslove i daleko su od realne kompleksnosti prirode. Moderna fizika nije prirodna nauka već „laboratorijska“.

Nažalost je civilizovani svet još uvek uposlen atomskim naoružanjem i ratovima a ogromni akceleratori istražuju čestice „Velikog praska“ kako bi se došlo do još razornijeg oružja.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ENERGIJA LJUBAVI – Zvoneći kedri Srbije

U Manili se svake godine odražava velika svečanost, dodela prestižne nagrade Gusi  Peace Prize, velike nagrade  za mir, pojedincima  koji su najblistaviji primeri onih koji rade danas  na postizanju mira i poštovanju ljudskog života i dostojanstva. Gusi nagrada za mir  promoviše najbolja dostignuća, ideale i vrednosti, u cilju zaštite dostojanstva svih živih bića na planeti. Laureati za  ovu nagradu, koja je na nivou Nobelove nagrade  za  Azijski region, potiču iz različitih naučnih ili kulturnih oblasti, a ono  što ih povezuje je konačni cilj, suština  i poruka njihovog  dela-samoočuvanje, samospoznaja, kako bi život na planeti postao podnošljiv i moguć za sva živa bića podjednako.
Jedan od ovogodišnjih dobitnika pomenutog priznanja je bio i Ruski laureat Vladimir Nikoljevič Megre, možda najneobičniji čovek sa  najneobičnijim delom u istoriji dodele ovog priznanja.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Univerzalni prevodilac

Već dugi niz godina naučnici se trude da naprave prevodilac koji će odmah prevoditi naš govor na neki drugi jezik. Ali tokom prevoda se javlja problem zbog gramatike, značenja reči itd.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ENERGETSKI CEVNI VOD

KAKO FENOMENE GRAVITACIJE ISKORISTITI ZA DOBIJANJE ENERGIJE
Piše Milun Dimić

…takav vod (tunel), proizvodio bi  NEPREKIDNO  struju vazduha, snage 179 kW….

Posledica fenomena gravitacije je promena pritiska vazduha u gravitacionom polju.
Srednja vrednost pada pritiska po visini vazdušnog stuba je reda veličine 11  bar/100 m.
Ako dve tačke različitih pritisaka se povežu i čine jedinstven sistem,pad pritisaka koji se tom prilikom javlja izaziva pojavu kretanja mase.
Predpostavimo da su dve tačke u gravitacionom polju povezane cevnim vodom.
U tom slučaju u cev konstantnog preseka struji vazduh. Brzina strujanja vazduha u funkciji je pada pritiska na krajevima cevnog voda.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SVETLOST NA TRAGU DUHA

… naučne sugestije nas, dakle, vode korak bliže usvajanju ideje o telu kao energetskom sistemu, a ne kao zbiru materije. Rad tela vode skriveni kvantni procesi, a materija je tek njihov prekrivač, vidljivi glasnik nevidljivih zbivanja. Veliki doprinos brizi za zdravlje doprinosi uvid da ono počiva na energetskom stanju tela koje uslovljava i njegove fizičke manifestacije. Slobodni putevi životne energije, kako god je nazivali, preduslov su slobodne i zdrave komunikacije među ćelijama. Treba imati u vidu da je čovek na raskrsnici razmene mnogih energija, u i oko njega, da smo utopljeni u talase koji prenose razne informacije. Vibrirajući svemir je naša realnost. Za koje ćemo se vibracije “uhvatiti”, na nama je da izaberemo. Mislima, emocijama, delima, odašiljemo u etar sopstveni frekventni niz, talase određene energije….
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Promocija 10. i 11. broja kroz PROSTOR-VREME, Nove dimenzije nauke

U harmoničnoj i prijateljskoj atmosferi je održana promocija 10. i 11. broja  štampanog izdanja „kroz Prostor-Vreme“ u galeriji O3one u centru Beograda. Pred većim brojem čitalaca predstavili su svoj rad naši već poznati autori Miša Vasić, inženjer Goran Marjanović a prof. dr. Vladimir Ajdačić i prof. dr. Dejan Raković iskazali su iskrenu podršku našem projektu kao značajnom doprinosu informisanju iz savremenih naučnih trendova.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

kroz PROSTOR-VREME 10-11

Dragi prijatelji,

Stvarnost koju živimo već se odigrala u našim mislima, tamo je rođena i odatle formirala naše živote.
Duh čovekov sve može oformiti i sve promeniti, odgovornost je na nama a ključ u povratku istinskom čoveku i sebi i prirodi čiji smo neraskidiv deo.

Rado vas pozivamo na susret   autora KPV sa čitaocima gde će biti reči o ovim temama kao i drugim temama kojima se bavi „kroz PROSTOR-VREME – NOVE DIMENZIJE NAUKE“

Naše okupljanje će biti u utorak 27.12.2011 od 18 do 20 časova sa prezentacijom poslednja dva broja KPV uz prigodan koktel u Galeriji      O3ONE,  Andrićev Venac 12 u Beogradu Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

INTEGRISANO GLOBALNO DRUŠTVO KAO ODRAZ KOSMIČKOG HOLISTIČKOG PRINCIPA

Globalno društvo je već sada prisutno i aktualizovano u cyber – prostoru interneta i emanira kroz mrežu raznolikih high-tech elektronskih komunikacija, a odražava se u instantnom povezivanju pojedinaca širom planete koji, sasvim slobodno, neograničeni bilo kakvim paradigmama zadatim “odozgo”, kreiraju virtuelna polja delovanja – od trgovine, preko zabave, do nauke pa sve do umetničkog izražavanja.

Piše: Miša Vasić

S druge strane, formiranje oficijelnih nad-nacionalnih zajednica (poput Evropske Unije) sastavljenih od semi-suverenih država oličeno je trijumfom birokratskog formalizma i planske ekonomije, što naizgled liči na neorganski utemeljen, alijenirani kompozit sastavljen od nespojivih elemenata (lokalnih kulturnih, nacionalnih, verskih identiteta te ekonomskih politika) putem puke racionalne sinteze lišene bilo kakve sinergije sa prirodnim zakonima.

 

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Free Energy OverUnity

ENERGIJA RELATIVNE ROTACIJE SISTEMA MASA NA UMERENIM  UGAONIM  BRZINAMA U  SVETLOSTI  KLASICNE  FIZIKE

Autor Stevan Lazar  Odobasic (Basic) Dipl., Ing.

Ova monografija potvrđuje laboratoriska merenja akademika Veljka Milkovića. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Ruska nauka odgonetnula svrhu egipatskih piramida

NAUČNA KONFERENCIJA U KAIRU: ODBAČENA TEORIJA O PIRAMIDAMA KAO GROBNICAMA FARAONA

Poštovani čitaoci,

imajući u vidu da živimo u 21. veku, moramo se zapitati da li nivo svesnosti naše civilizacije odgovara vremenu u kojem živimo!

Ako ozbiljno razmislimo o tome šta se dogadja čovečanstvu, društvu, prirodi,…, ocena naših dostignutih spoznaja teško da može biti zadovoljavajuća!
Upravo to bi trebao biti dovoljno važan razlog da se ljudi iz različitih naučnih, stručnih i duhovnih disciplina okupljaju, analiziraju, promišljaju, istražuju i angažuju na razne načine oko svega što je važno za naš opšti duhovni i tehnički razvoj i napredak. Posebno u oblastima fenomena koji se nalaze na granicama nauke, u domenu njene “sive zone”, ali ipak u oblasti naučno prihvatljivog.
Časopis KPV se trudi  da bude mesto za promociju i ortodoksno-naučnih ali i nekonvencionalnih ideja koje, filtrirane kritičkim mišljenjem vas čitaoca, doprinose razvoju naučne misli i istinski kreiraju “NOVE DIMENZIJE NAUKE”.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

2012. – godina crnog vodenog Zmaja

Piše mg. Nataša Kostić

Kineska godina Zmaja počeće 23. januara 2012.-te godine u vreme mladog meseca. To je već 4709. godina kineskog starog luni-solarnog kalendara, koji služi za beleženje nebeskih pojava i računanje vremena još od drevne 2697. godine p.n.e, kada je, po predanju, legendarni Žuti car došao na presto.

 

Simbolika zmaja je veoma bogata u Kini. Kinezi sebe smatraju potomcima zmaja, što se može povezati sa totemističkim obožavanjem zmaja tokom neolita, prvo na istoku Kine, a kasnije i od strane čitavog naroda Han, ali i mnogobrojnih nacionalnih manjina Kine.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Bicikl koji ne trucka!

Piše Milan Ivković

Standardni točkovi, imaju veliku manu jer baš nisu namenjeni za vožnju po svako terenu.

Bolje rešenje bi bilo da umesto vazduha u gumama bude primenjeno magnetno polje koje omogućuje vožnju po neravnom terenu sa mnogo manje truckanja a i oštećenje gume tj. točka  ekserima ili oštrim kamenjem bi bilo skoro nemoguće.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

MOĆ IMAGINACIJE (2. deo)

(http://kpv.rs/?p=1001 1. deo)

… U ovom tekstu želimo ukazati na ogromnu moć ljudskog uma i nužnosti naše svesnosti o tome…

…svaka naša misao, dobra ili loša, konkretizuje se i, u granicama realnih mogućnosti, postaje stvarnost…

…”što više dobra činite drugima, tim više dobra činite sebi”…

Piše dipl. inž. Goran Marjanović

Uprošteno rečeno, sugestija je aktivnost kojom se jedna misao usađuje u svest neke osobe, a autosugestija je usađivanje jedne misli u sopstvenu svest. Sugestija u stvari ne postoji sama po sebi, jer naš trud da nekome sugerišemo bilo šta, uvek ostaje bez bilo kakvog efekta, ako nesvesno biće osobe kojoj nešto sugerišemo ne primi, i ne prihvati, tu našu sugestiju, da bi ju, ona sama, pretvorila u autosugestiju. Prema tome sugestija je moguća ukoliko je ispunjen samo jedan nužan i dovoljan uslov, da je osoba kojoj sugerišemo, pretvori u autosugestiju. Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

TRANSCENDENTNA FUNKCIJA UMA KAO IZVOR REKONEKCIJE POJEDINCA (2. deo)

(http://kpv.rs/?p=1006 1. deo)

piše: Miša Vasić

James W. Jones, profesor religije i kliničke psihologije sa Rutgers univerziteta ukazuje na rezultate kliničkih ispitivanja dejstava različitih psiholoških, psiho – habitualnih i spiritualnih tehnika, te na interakciju između zadate informacije i psihosomatske reakcije. U svom radu „Duša, psiha, mozak: novi pravci u  istraživanju religije i nauke o mozgu i umu“, on ukazuje:

„…Centralno mesto u mojoj sopstvenoj praksi je predstavljala upotreba imaginacije. Na primer, kada bi pacijenti zamišljali da zagrevaju ruke iznad vatre, pokazalo se da bi ubrzavali protok krvi kroz ruke šireći na taj način krvne sudove.To može pomoći u olakšavanju vaskularnih glavobolja. Ili, nasuprot tome, kada bi pacijenti zamišljali da stavljaju ruke u kofu hladne vode, to bi izazivalo utrnulost ruku, što bi se prenosilo u ostale delove tela i tako izazivalo popuštanje hroničnih bolova… Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Antibiotici uzrokuju fizičke i psihičke smetnje

Mnogi imaju iskustvo da su nakon duže primene antibiotika osetili smetnje kao artritis, nesanica ili upala nerava, uprkos redovnoj upotrebi probioika. Pokazalo se da se mnogi korisnici Amoxicilina žale na isti način.

Svako ko se malo razume u crevnu floru zna da je preporučljivo tokom terapije antibioticima, obilato koristiti probiotike u ishrani i uzimati odgovarajuće dodatke.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a